OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

tanúságtétel
ETO 2-427
Lásd még általánosabban hitélet
Lásd még egyéb összefüggésben tanú
vallásgyakorlás