OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

település
Általános megjegyzés, magyarázat Településföldrajzi szempontból adott földrajzi környezetben, annak elemeivel intenzív kölcsönhatásban élő gazdasági, társadalmi és műszaki (infrastrukturális) struktúrák rendszere
Általános megjegyzés, magyarázat Közigazgatási szempontból Magyarországon a Local Administrative Units (helyi közigazgatási egységek) szerinti község (LAU2) fogalmának megfelelő közigazgatási egység
Használati megjegyzés A település kifejezés kiegészítő adatként használható olyan esetekben, amikor homonim településnévről kell utalni deszkriptorokra
Belső megjegyzés Közigazgatási értelemben a "község" (municipality, Gemeinde) fogalmának felel meg
Lásd szinonimáját helység
Lásd még településszövetség
Lásd vagylagosan lakott hely
telep
Telep (település)
Lásd még általánosabban közigazgatási egység
lakóhely
Lásd még speciálisabban colonia (római kor)
falu
kibuc
kistelepülés
légiótelep
magyarországi település
municipium (római kor)
oppidum
üdülőhely
vár
város
Lásd még átfogóbban gazdaságföldrajz
helységnévtár
községi és regionális alrendszerek
urbanisztika
Lásd még részletesebben közterület
településrész
Lásd még okozati összefüggésben helytörténet
településfejlesztés
Lásd még egyéb összefüggésben helynévtábla
idegenforgalmi központ
lakott terület
székhely
településnagyság
településszerkezet