OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

temetői rendészet
ETO 351.776
614.6
Lásd szinonimáját temető-egészségügy
Lásd még általánosabban rendészet
Lásd még átfogóbban közegészségügy
Lásd még részletesebben exhumálás
halottkémlés
hamvasztás
hullahigiénia
hullaszállítás
Lásd még oksági összefüggésben temető