OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

temetkezési hely
Lásd szinonimáját sír
sírhely
Lásd még általánosabban kultikus hely
létesítmény
Lásd még speciálisabban halomsír
katonasír
kripta
őskori sír
síremlék
Szent Sír
Lásd még átfogóbban temető
Lásd még részletesebben temetkezési maradvány
Lásd még egyéb összefüggésben katakomba