OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

templomba járás
Lásd még általánosabban vallásgyakorlás
Lásd még oksági összefüggésben istentisztelet
Lásd még egyéb összefüggésben templom