OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

teológia
Használati megjegyzés Csak teljesen általános - nemcsak keresztény - értelemben használandó
ETO 2
27-278
Lásd még anyagvilág teológiája
kinyilatkoztatott teológia
racionális teológia
szent könyv teológiája
Lásd még általánosabban szellemtudomány
Lásd még speciálisabban felszabadítás teológiája
keresztény teológia
szociálteológia
zsidó teológia
Lásd még átfogóbban vallás
Lásd még részletesebben hitvallás
vallási alapelv
Lásd még oksági összefüggésben papképzés