OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

területi visszacsatolás
ETO 327.35
329.275
Lásd szinonimáját területi revizionizmus
Lásd még általánosabban revizionizmus
terjeszkedés
Lásd még átfogóbban külpolitika
nacionalizmus
Lásd még oksági összefüggésben annexió
Erdély
Felvidék
Kárpátalja
Vajdaság
Lásd még okozati összefüggésben irredentizmus
Más értelemben lásd visszacsatolás
visszafoglalás