OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

transzilvánizmus
Lásd még általánosabban regionalizmus
Lásd még részletesebben Erdély
Lásd még egyéb összefüggésben autonómia
irredentizmus