OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

urbanisztika
ETO 911.375
Lásd szinonimáját településformák
Lásd még művelődési városnegyed (területrendezés)
Lásd vagylagosan településkutatás
városközpont
Lásd még általánosabban településtudomány
Lásd még részletesebben infrastruktúra
lakásviszonyok
település
településszerkezet
urbanizáció
városantropológia
városarculat
városépítés
városfelújítás
városgazdálkodás
városhálózat
városi térség
városökológia
Lásd még oksági összefüggésben területpolitika
városfejlesztés
városrendezés
várostervezés
Lásd még egyéb összefüggésben építésügy
falukutatás
földügy
közlekedés
közlekedésmérnöki ismeretek
kultúrmérnöki ismeretek
lakásügy
társadalmi mobilitás
településügy
városföldrajz
városi közigazgatás
várospolitika