OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

vallás
ETO 2
347.167
Lásd szinonimáját házi áhítat (vallás)
sodalitas
természetes és természetfeletti (vall)
vallási rendszer
Lásd még családi ájtatosság (vallás)
tudomány és vallás
vallás az értelem szempontjából
vallás és állam (erk)
vallás hanyatlása
vallás jogképesség szempontjából (magánjog)
vallás keletkezése
vallásfilozófia általában
vallási irányzatú pártok és mozgalmak (polit)
vallásközi folyamat
vallások kölcsönhatása
vallástipológia
Lásd vagylagosan felekezet
Lásd még általánosabban ismeretterület
társadalmi intézmény
Lásd még speciálisabban államvallás
civil vallás
keleti eredetű vallás
monoteizmus
nem keresztény vallás
nemzeti vallás
politeizmus
szekta
vallásos tan
Lásd még átfogóbban egyházügy
kultúra
Lásd még részletesebben ereklye
gonosz szellem
hit
hitélet
misztika
teológia
teremtés
zarándoklat
Lásd még okozati összefüggésben egyházi épület
felekezeti statisztika
hitvita
papság
vallásosság
vallástudomány
vallásüldözés
Lásd még egyéb összefüggésben ateizmus
dualizmus
egyház
ezoterika
fundamentalizmus
lelkiismereti szabadság
New Age
pogányság
remeteség
univerzizmus
vallási mozgalom