OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

vallásgyakorlás
ETO 2-279
2-4
233-4
Lásd még általánosabban hitélet
Lásd még speciálisabban templomba járás
Lásd még okozati összefüggésben vallásos nevelés
Lásd még egyéb összefüggésben tanúságtétel