OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

vallásos ének
Általános megjegyzés, magyarázat Vallásos tartalmú költemény, énekelt ima [VILIRLEX]
ETO 2-535
2-535.7
233-535.7
245
26-535.7
27-535.35
Lásd szinonimáját egyházi dal
egyházi ének
Lásd még zsinagógaének
Lásd még általánosabban dal
egyházi és vallásos zene
vallásos irodalmi dokumentum
Lásd még speciálisabban canticum
evangéliumi ének
gospel zene
karácsonyi dal
kongregációs ének
lauda
spirituálé
templomi ének
Lásd még egyéb összefüggésben lamentáció
siratóének