OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

vallásos nevelés
Lásd még általánosabban nevelés
Lásd még átfogóbban hitélet
Lásd még oksági összefüggésben vallásgyakorlás
vallásosság