OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

vietnami nyelv
ETO =612.91
Lásd szinonimáját annami nyelv
Lásd még vietnami írás
Lásd még általánosabban ausztroázsiai nyelvek
Lásd még egyéb összefüggésben vietnamiak