OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

zsidó egyház
Lásd még általánosabban nem keresztény egyház
Lásd még részletesebben rabbi
rabbiképzés
zsinagóga
Lásd még egyéb összefüggésben zsidó vallás