OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

zsidó vallási irányzat
Általános megjegyzés, magyarázat Ókori és középkori irányzatok
Használati megjegyzés A 19. század utáni irányzatok esetén a "zsidóság modern vallási irányzata" deszkriptor használandó
ETO 26-8
296.6
Lásd szinonimáját zsidó szekta
Lásd még általánosabban zsidó vallás
Lásd még speciálisabban damaszkuszi szövetség
esszénusok
farizeusok
gnosztikusok
haszidizmus
hellenista zsidók
karaiták
Misna és Talmud korszak szektái és mozgalmai
sabbetainizmus
szadduceusok
szamaritánusok
Lásd még egyéb összefüggésben Bar Kokhba felkelés
Más értelemben lásd zsidóság modern vallási irányzata