OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

292/299
Publikus megjegyzés Nem-keresztény vallások
Kapcsolódó deszkriptor nem keresztény vallás