OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

296.2
Publikus megjegyzés Zsidó apologetika és polémia. Judaizmus. A zsidóságot védelmező és támadó művek. Antiszemitizmus
Kapcsolódó deszkriptor antiszemitizmus
apologetika
zsidó apologetika
zsidó polémia
zsidó vallást védelmező és támadó írás