OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

721
Publikus megjegyzés Épületek általában. Pogramozás. Tervezés. Különféle rendeltetésű részek, helyiségek
Kapcsolódó deszkriptor épületek