OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

726.591
Publikus megjegyzés Szakrális bútorzat, karzatok, pulpitus. Oltár. Klauzúrák és ablakborítások stb.
Kapcsolódó deszkriptor oltár (építészet)