A MEK Egyesület 1%-os támogatása:


Tisztelt MEK-barátok, MEK-támogatók, a MEK Egyesület tagjai!

A Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület ezúton is köszöni mindazok támogatását, akik 2019. évi személyi jövedelemadójuk egy százalékát az Egyesület javára ajánlották fel.

Tisztelettel kérjük a MEK minden barátját, olvasóját, támogatóját, a MEK Egyesület minden tagját, hogy ajánlja fel 2020. évi személyi jövedelemadójának 1 százalékát a MEK Egyesület javára.

Az Egyesület adószáma:   18100277-1-41  

Felajánlásukkal segítik a MEK Egyesület munkáját, a MEK elektronikus állományának könyvekkel, folyóiratokkal, képekkel való gyarapítását, a határon túli magyar kulturális szervezetekkel való kapcsolattartást, a vakok és gyengénlátók számára is fontos hangoskönyvek közzétételét. Az eddigi támogatás is hozzájárult ahhoz, hogy a MEK-ben elérhető könyvek száma meghaladta a 21.400-at, az EPA-ban már 4.137 folyóirat, periodika adatai találhatók (ebből 1269 archivált is), a DKA képi dokumentumainak száma pedig több mint 106.700!
A személyi jövedelemadó 1%-áról való rendelkezés határideje egységesen 2021. május 20.

Az 1%-ról való rendelkezés módja:

- A (papíron, vagy elektronikus úton benyújtott) adóbevallás részeként, a nyomtatvány EGYSZA jelzésű oldalán lehet rendelkezni.

- Továbbra is lehetséges a rendelkező nyilatkozatot külön postai borítékban benyújtani, akkor is, ha adóbevallásunkat előzőleg már benyújtottuk.

A borítékba zárt rendelkező nyilatkozatot az alábbi módokon lehet benyújtani:

- Az adóbevalláshoz mellékelve.

- Az adózó személyesen vagy postán is eljuttathatja a meghatározott határidőig (2021. május 20.) az adóhatóságnak.

- Ha 2021. május 20-ig nem ad be adóbevallást, akkor a NAV által elkészített adóbevallása válik véglegessé, de ilyenkor is lehetősége van postai levélben vagy az adóbevallás-tervezet online javítása közben az 1%-ról rendelkezni.

A borítékra írjuk rá adóazonosító jelünket, a borítékot a ragasztott felületen írjuk alá.

Ugyanezen az EGYSZA űrlapon rendelkezhet az adózó adója másik 1%-ának valamelyik egyház javára.

- Az EGYSZA rendelkező nyilatkozatot a NAV honlapján található 20EGYSZA program segítségével is ki lehet tölteni:
https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/nyilatkozatok/20EGYSZA.html

Az Egyesületet más módokon is támogathatjuk, ezek leírása a https://mek.oszk.hu/html/tamogatas.html oldalon található.

Köszönjük a magyar kultúra és tudomány terjesztéséhez nyújtott segítséget!

A MEK Egyesület Elnöksége

2021. március 25.