Közhasznúsági beszámoló

a Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület
2005. évi szakmai tevékenységéről

Készült a 2000. évi C. törvény
és a
224/2000 (XII.19.) Korm. Rend. alapján

Az Egyesület közgyűlése elfogadta 2006. május 31.-én

 

A MEK Egyesületet a Fővárosi Bíróság a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 27. §-ában rögzítetteknek megfelelően 2000. augusztus 28-án jegyezte be. A MEK Egyesület közhasznúsági tevékenységét a Fővárosi Bíróság 9024. sz. nyilvántartási és Pk. 61.156/1999/4 ügyiratszám alapján látja el. A fellebbezési idő lejárta után a Bíróság a végzést 2000. szeptember 22-én jogerőre emelte. Ennek megfelelően az Egyesület beszámolási kötelezettségének teljesítése során a közhasznú szervezetekről szóló (módosított) 1997. évi CLVI. törvény, a számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvény, valamint a számviteli beszámolással kapcsolatban a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek éves beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000 (XII.19) Korm. sz. rendeletben foglaltak szerint kell eljárnia. A jelen közhasznúsági jelentés az említett jogszabályok előírásainak figyelembevételével készült.

A közhasznúsági jelentésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a) a számviteli beszámolót: ez a jelen beszámoló mellékletét képezi;
b) a költségvetési támogatás felhasználását: az Egyesület közvetlen költségvetési támogatásban nem részesült, támogatást pályázati támogatás formájában kapott, ennek felhasználását a  számviteli  beszámoló tartalmazza;
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást az Egyesület pályázati támogatásként nyert el hardware eszközöket, ezeket a pályázat céljaira használta fel;
d) a cél szerinti juttatások kimutatását: az Egyesület  cél szerinti juttatásokban nem részesült;
e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi    települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét: juttatásokban az Egyesület csak pályázati támogatás formájában részesült, ezekre fent kitértünk;
f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét: ilyen juttatások nem voltak, az Egyesület tisztségviselői társadalmi munkában látják el feladatukat;
továbbá
g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

 

I. Szakmai beszámoló

Az Egyesület célja az Alapszabály szerint:

"Az Egyesület célja, hogy saját tevékenysége és tagjainak közreműködése révén elősegítse a magyar kultúra és tudomány területén keletkező elektronikus dokumentumok megőrzését, s az Interneten való nyilvános és ingyenes terjesztését a Magyar Elektronikus Könyvtár nevű szolgáltatás keretében."

A közhasznú szervezetekről szóló törvény 26. §. c) pontjában meghatározott közhasznú tevékenységek közül az Egyesület cél szerinti feladatkörébe tartozik:

 

Pályázatok, projektek

2005. év folyamán egyesületünk több pályázatot nyert a Nemzeti Civil Alapprogramnál (NCA), néhányat különböző adminisztrációs okokra hivatkozva elutasítottak.

2005. őszén jelentős támogatást kaptunk az Internet Szolgáltatók Tanácsától (ISZT) állományunk gyarapítására. A kivitelezés áthúzódott 2006. tavaszára. A támogatásból a Hungarológiai Alapkönyvtár projekt folytatásaként digitalizáltattunk fontos kézikönyveket, többek között határon túli (kolozsvári) kollégák kivitelezésében. Értékes CD-ROM kiadványok anyagát vásároltuk meg, alakítottuk át online szolgáltatásra (pl. Finaly latin-magyar szótár). Ezenkívül támogattunk egy hírlap-digitalizálási projektet, amelynek révén a népszerű és keresett Vasárnapi Ujság újabb 11 évfolyama került az Elektronikus Periodika Archívum szolgáltatásunk keretében az Internetre. A projekt kapcsán folytattunk egy korábbi fejlesztést, a Száz szép kép festmény-elemzések sorozatunk újabb 25 tétellel bővült. Ugyancsak bővítettük a MEK-ben egyre népszerűbb digitális hangoskönyv állományunkat az MVGYOSZ hangoskönyvtárával együttműködve.

 

Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása

XML konverzió

Folytattuk egyesületi forrásokból a MEK dokumentumainak XML konverzióját. A konverziós munka egyrészt biztosítja az archivált dokumentumok hosszú távú megőrzését, másrészt a dokumentumok egyéb, alkalmas formátumokba konvertálását. Az XML formátumokból további, több mint 100 dokumentumot LIT (e-book) formátumba is átalakíttattunk. A legutóbbi XML konverzió már a nemzetközi TEI szabvány alapján történt.


Hangoskönyvek szolgáltatása - https://mek.oszk.hu/keresesek/keresesf.phtml?formatum=MP3

Folyamatosan zajlik a MEK keretében az MVGYOSZ digitalizált hangoskönyveinek online szolgáltatása. A MEK Egyesület ezt először NIIF támogatásból majd később az ISZT támogatása segítségével finanszírozta. 2005-ben több mint 1000 órányi hanganyag került fel a MEK állományába. A hangoskönyvek gyorsabb megtalálása érdekében a MEK címlapján a gyorskereső alatt egy külön MP3 gombot helyeztünk el, amely kilistázza az összes szolgáltatott hanganyagot.


RSS szolgáltatások - https://mek.oszk.hu/mek2.rss

Mind a MEK, mind az EPA adatbázisban RSS szolgáltatást indítottunk el. Az új, modern internetes szolgáltatás adatbázisaink bővülésének folyamatos nyomonkövetését biztosítja. Az új dokumentumok legfontosabb adatait tartalmazó, XML formátumú file jelenleg óránként frissítődik és a legutolsó 10 tétel kerül bele.


MEK honlaptérkép - https://mek.oszk.hu/html/sitemap.html

A Minerva projekt kulturális honlapok minőségi követelményeinek megfelelően elkészült a MEK honlaptérképe. A statikus oldal összefoglalva, áttekinthetően tartalmazza a MEK-ben található különböző szolgáltatásokat, listákat, egyéb fejlesztéseket.


MEK Gyakran Ismételt Kérdések (Gy.I.K.) listája - https://mek.oszk.hu/html/gyik.html

Az e-mail-en rendszeresen érkező olvasói kérdések alapján elkészítettük a Gyakran Ismételt Kérdések listáját.


Kérdőíves felmérés - https://mek.oszk.hu/html/irattar/felmeres/ossz.html

Októberben egy online kérdőíves felmérést végeztünk a MEK olvasóinak körében. A felmérés a szolgáltatásra, a felhasználókra vonatkozott elsősorban. Igyekeztünk véleményeket, javaslatokat gyűjteni az eddigi fejlesztésekről, felhasználóink igényeiről. A felmérés számszaki összesítését a fenti címen nyilvánossá is tettük.


Creative Commons beépítése a MEK-be - https://mek.oszk.hu/keresesek/keresescc.phtml?licensz=''

Beépítettük a MEK metaadat rendszerébe a Creative Commons 2005. őszén Magyarországon is elindult kezdeményezését. A MEK dokumentumfeltöltő űrlapján a beadott dokumentumoknál már CC licence-t határozhatnak meg az önkéntes szolgáltatók. A metaadatszerkezetet kiegészítettük a CC-re vonatkozó jogkezeléssel, ugyanakkor az összetett kereső űrlapunkba is beépítettük ezt a szűrési lehetőséget. A MEK honlapján továbbá egy külön CC gombot helyeztünk el, ami gyors listázási lehetőséget ad az ilyen felhasználási joggal bíró dokumentumainkról. A CC-t kezdtük el használni a régi, nem jogvédett, OSZK-ban digitalizált művek felhasználási jogának meghatározására is.


A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység

Határon túli partnereinkkel továbbra is folyamatosan tartjuk a kapcsolatot. Nemcsak a MEK gyarapodott számos határon túli kiadvánnyal, együttműködéseinknek köszönhetően, de igyekeztünk aktív segítséget nyújtani a helyi munkákban is. November végén a MEK munkatársai részvettek Kolozsvárott az Erdélyi Múzeum-Egyesület meghívására és szervezésében rendezett "Digitalizáló Műhelyek Találkozója" című 3 napos rendezvényen, ahol digitalizálási tanfolyamot tartottak is tartottak.

A határon túli együttműködésre benyújtott NCA pályázatok kivitelezése 2006-ra húzódott át.


Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

"Kulturális honlapjaink minősége - európai szemmel" konferencia

A MEK Egyesület részt vett az OSZK-val közösen a MinervaPlus projekt konferenciájának a szervezésében. A konferencia programja, anyagai megtalálhatóak a MEK szerveren működő magyar Minerva honlapon.

https://mek.oszk.hu/minerva/html/digkonf200411/index.htm


A MEK fejlesztésekről, projektekről a 2005. évben a MEK Egyesület tagjai az alábbi  cikkeket publikálták, illetve az alábbi előadásokat tartották:

Cikkek, rádió-, tévéműsor:

Riport a Kossuth Rádió Szülőföldünk - Határok nélkül c. műsorában Moldován Istvánnal a MEK határon túli szerepéről - Szerkesztő: Bőti Attila
Kossuth Rádió, 2005. november 16.

Riport a Kossuth Rádió Digitális c. műsorában Moldován Istvánnal és Tószegi Zsuzsával - Műsorvezető: Elek László
Kossuth Rádió, 2005. november 2.

Riport a Kossuth Rádió Digitális c. műsorában Moldován Istvánnal és Tószegi Zsuzsával a szerzői jog és az Internet helyzetéről - Műsorvezető: Elek László
Kossuth Rádió, 2005. szeptember 14.

Erdély a "digitális Kárpát-medencében" - Az Erdélyi Múzeum-Egyesület sajtóközleménye
Szabadság, Kolozsvári közéleti napilap, 2005. szeptember 12.

Drótos László (MEK) és Dr. Tóth Péter Benjamin (Artisjus) a HírTV Különkiadás c. műsorának vendégei voltak
HírTV, 2005. szeptember 10.

Riport a Kossuth Rádió Pénz Piac Profit c. műsorában Moldován Istvánnal a MEK-ben található hangoskönyvekről - Műsorvezető: Ujhelyi Zoltán
Kossuth Rádió, 2005. augusztus 22.

Drótos László (MEK) és Z. Karvalics László (BME) az MTV Kultúrház c. műsorának vendégei voltak - Műsorvezető: Galamb
Magyar Televízió, 2005. augusztus 16.

Moldován István: "Könyvtár a magasban" - Elmélet és gyakorlat
= Mikes International, 5. évf. 3.sz. 2005. júl./szept.

Drótos László - Moldován István: Elektronikus könyvtárak a cyberspace-ben
= Természet Világa, 2005. május

Tízéves a MEK - Interjú Moldován Istvánnal
= Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2005. március 15.

Drótos László: eleMEK - Metaadatkezelő rendszer digitális gyűjteményekhez
= Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 2005. február

Riport a Kossuth Rádió Digitális c. műsorában Moldován Istvánnal a Magyar Elektronikus Könyvtár 10 éves születésnapjáról, múltjáról és jövőjéről - Műsorvezető: Elek László
Kossuth Rádió, 2005. január 12.

Előadások:

Moldován István: Határon túli magyar digitalizált gyűjtemények
2005. december 7. - Országos Idegennyelvű Könyvtár
"Nemzetiségeinkről a kulturális örökség digitalizált megőrzésében" c. konferencia

Csáki Zoltán: Munkám a MEK-ben
Góczán Andrea: A MEK és ami mögötte van
10 éves az egyetemi szintű könyvtáros képzés Szegeden
Jubileumi konferencia, SZTE BTK Könyvtártudományi Tanszék
Szeged, 2005. október 28.

Renkecz Anita Orsolya: A Magyar Elektronikus Könyvtár szolgáltatásai
2005. szeptember 27. - Győr, Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár
"Virtuális tájékozódás - virtuális tájékoztatás" c. továbbképzés

Káldos János: Digitális képek metaadatai
2005. július 5-7. - Hódmezővásárhely, Digitalizálási konferencia

Drótos László: eleMEK, az elektronikus könyvtári rendszer
2005. július 5-7. - Hódmezővásárhely, Digitalizálási konferencia

Moldován István: Az elektronikus könyvtárak hálózata
2005. július 5-7. - Hódmezővásárhely, Digitalizálási konferencia

"A szerzői jog kérdése az elektronikus információszolgáltatásban"
Magyar Könyvtárosok Egyesületének Vándorgyűlése, Gödöllő, 2005. július 21.
Résztvevők: Dr Horváth S. Domonkos, Tószegi Zsuzsanna, Tóth Péter Benjámin, Drótos László, Legeza Dénes
Videokonferencia OSZK és Gödöllő helyszínnel

"Internet és határon túli magyarság" konferencia
Budapest, HTMH, 2005. április 22
Moldován István (résztvevő, szekcióelnök)

Káldos János: Digitális képek és a könyvtárak jövője
2005. március 30. - április 1. - Szeged, Networkshop 2005

Renkecz Anita: Elektronikus folyóiratok online könyvtára
2005. március 30. - április 1. - Szeged, Networkshop 2005

Moldován István: A digitális dokumentumok hosszútávú megőrzésének problémái
2005. március 30. - április 1. - Szeged, Networkshop 2005

Drótos László: A Magyar Elektronikus Könyvtár jelene és jövője
2005. március 17. - Debrecen, Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár, Internet Fiesta a könyvtárakban 2005.

Káldos János: Digitális Kárpát-medence
2005. március 4. – Szeged, "Digitális Kárpát-medence" konferencia

Moldován István: Digitalizálás a könyvtárban
2005. február 7. - Békéscsaba, Békés Megyei Könyvtár, Szakmai nap

Drótos László: Elektronikus könyvtárak az oktatásban
2005. január 24. - Budapest, II. Jávácska konferencia


1 %

Az Egyesület első ízben 2003-ban részesülhetett a 2002. évi személyi jövedelemadó 1 %-ából felajánlott összegekből. A 2004. évi személyi jövedelemadó-felajánlásokból a 2005. évben az APEH-től kb. 695.000 Ft összeg folyt be az Egyesület számára, megint nagyobb összeg, mint az előző évben.

Ez év elején is közzétettünk felhívásokat a személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlását kérve az Egyesület számára.

Budapest, 2006. május 31.

 

II. Pénzügyi beszámoló


Bejegyzési szám: 9024
Adóigazgatási azonosító szám: 18100277-2-41

Cím: 1827. Budapest, Budavári Palota F. épület
Dr. Mader Béla
képviselő


A 2005. évi mérleg
PDF formátumban: merleg2005.pdf


A 2005. évi eredménykimutatás
PDF formátumban: eredmeny2005.pdf


A 2005. évi közhasznúsági jelentés
PDF formátumban: kozhasznu2005.pdf