Közhasznúsági beszámoló

a Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület
2006. évi szakmai tevékenységéről

Készült a 2000. évi C. törvény
és a
224/2000 (XII.19.) Korm. Rend. alapján

Az Egyesület közgyűlése elfogadta 2007. május 18.-ánA MEK Egyesületet a Fővárosi Bíróság a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 27. §-ában rögzítetteknek megfelelően 2000. augusztus 28-án jegyezte be. A MEK Egyesület közhasznúsági tevékenységét a Fővárosi Bíróság 9024. sz. nyilvántartási és Pk. 61.156/1999/4 ügyiratszám alapján látja el. A fellebbezési idő lejárta után a Bíróság a végzést 2000. szeptember 22-én jogerőre emelte. Ennek megfelelően az Egyesület beszámolási kötelezettségének teljesítése során a közhasznú szervezetekről szóló (módosított) 1997. évi CLVI. törvény, a számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvény, valamint a számviteli beszámolással kapcsolatban a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek éves beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000 (XII.19) Korm. sz. rendeletben foglaltak szerint kell eljárnia. A jelen közhasznúsági jelentés az említett jogszabályok előírásainak figyelembevételével készült.

A közhasznúsági jelentésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

  1. a számviteli beszámolót: ez a jelen beszámoló mellékletét képezi;

  2. a költségvetési támogatás felhasználását: az Egyesület közvetlen költségvetési támogatásban nem részesült, támogatást pályázati támogatás formájában kapott, ennek felhasználását a számviteli beszámoló tartalmazza;

  3. a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást az Egyesület pályázati támogatásként nyert el hardware eszközöket, ezeket a pályázat céljaira használta fel;

  4. a cél szerinti juttatások kimutatását: az Egyesület cél szerinti juttatásokban nem részesült;

  5. a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét: juttatásokban az Egyesület csak pályázati támogatás formájában részesült, ezekre fent kitértünk;

  6. a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét: ilyen juttatások nem voltak, az Egyesület tisztségviselői társadalmi munkában látják el feladatukat;

  7. továbbá

  8. a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.


I. Szakmai beszámoló

Az Egyesület célja az Alapszabály szerint:

"Az Egyesület célja, hogy saját tevékenysége és tagjainak közreműködése révén elősegítse a magyar kultúra és tudomány területén keletkező elektronikus dokumentumok megőrzését, s az Interneten való nyilvános és ingyenes terjesztését a Magyar Elektronikus Könyvtár nevű szolgáltatás keretében."

A közhasznú szervezetekről szóló törvény 26. §. c) pontjában meghatározott közhasznú tevékenységek közül az Egyesület cél szerinti feladatkörébe tartozik:


Pályázatok, projektek

NCA pályázatok

Egyesületünk 2006. év során is nyert pályázati támogatást a Nemzeti Civil Alapprogramnál (NCA):

ISZT támogatás

2006-ban is jelentős támogatást kaptunk az Internet Szolgáltatók Tanácsától (ISZT). A támogatásnak köszönhetően fontos kézikönyvek és régi sajtótermékek digitalizálása történt meg, továbbá folytatódott a Száz Szép Kép sorozat és a MVGYOSZ hangoskönyvek bővítése, és megteremtődött egy leendő digitális képgyűjtemény létrehozásának technikai háttere. A támogatásból folytatott munkákat 2007. tavaszán fejeztük be, a beszámolót a közelmúltban tettük nyilvánossá. https://mek.oszk.hu/egyesulet/iszt-beszamolo2006.htm

Dublin Core generáló

Egyesületi támogatásból elkészítettünk egy magyar nyelvű Dublin Core generáló űrlapot a hazai digitális szolgáltatások segítése, a szabványos metaadatok terjesztése érdekében. https://mek.oszk.hu/dc


Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása

XML konverzió

Tovább folytattuk egyesületi forrásokból a MEK dokumentumainak XML konverzióját. A konverziós munka egyrészt biztosítja az archivált dokumentumok hosszú távú megőrzését, másrészt a dokumentumok egyéb, alkalmas formátumokba konvertálását. Az ISZT projekt kapcsán feldolgozott összes Shakespeare drámát XML-ben és – abból generálva – LIT formátumban is elkészítettük, a mobil eszközökön (PDA-kon) való felhasználás céljára.

EPAX - elektronikus folyóiratok tartalomjegyzékei XML-ben

Elektronikus Periodika Archívumunk (EPA) továbbfejlesztése érdekében az egyesület támogatja az EPA-ban archivált elektronikus folyóiratok tartalomjegyzékeinek XML konverzióját. A konverzió egyrészt a folyóiratok gyorsabb archiválását, az egységesebb szolgáltatást, valamint a MATARKA (Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa) adatbázissal való hatékonyabb együttműködést fogja szolgálni. A fejlesztés várhatóan 2007. tavaszán fejeződik be.

A miskolci kezdeményezésű szolgáltatással már évek óta együttműködünk, az EPA-ban archivált teljes szövegű folyóiratcikkek kapcsolódnak az adatbázis tartalomjegyzékeihez. Így archivált folyóirataink egy része szerző-cím szerint is visszakereshető, a MATARKA-ban pedig több mint 50.000 link található az EPA cikkeire. http://www.matarka.hu

Infrastruktúra fejlesztések

A MEK állományának és felhasználásának jelentős növekedése szükségessé tette számítástechnikai infrastruktúránk továbbfejlesztését. Erre pénzügyi lehetőséget 2006. nyarán 2 kormányzati reklám bevétel biztosított, amelynek révén az eMagyarország és a Jövő Háza szolgáltatásokat reklámoztuk honlapunkon. A bevételekből részben egy jelentős háttértároló berendezést vásároltunk, valamint két, a szolgáltató szerverünket kiváltó PC-t és szünetmentes tápot. A berendezések üzembeállítása 2007. tavaszán várható.


A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység

Műhelykonferencia

A pályázati részben már említettük, hogy Miskolcon 2006. április 21-22-én a "Digitális Kárpát-medence" címmel műhelykonferenciát rendeztünk, amelyen határon túli együttműködő partnereink képviselőin (Kolozsvár EMT, EME, Kárpátalja), hazai kisebbségkutatással foglalkozó kutató, pályázati szakember is részt vett. A rendezvényen egy határon túlra nyúló konzorcium tervét vázoltuk fel, amely a Kárpát-medence kulturális örökségét jelenítené meg digitálisan.


Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

Könyvtáros-olvasó találkozó

Március 20-án könyvtáros-olvasó találkozót rendeztünk, amelyen a MEK könyvtárosai fogadták az érdeklődő olvasókat.

CIVILIÁDA kiállítás

Egyesületünk részt vett a magyarországi civil szervezetek - tizenegyedik alkalommal megrendezett - éves találkozóján: a CIVILIÁDA 2006 kiállításon. http://www.europeanhouse.hu/h/civiliada


A MEK fejlesztésekről, projektekről a 2006. évben a MEK Egyesület tagjai az alábbi cikkeket publikálták, illetve az alábbi előadásokat tartották:

Konferenciák, előadások

Moldován István: Elektronikus könyvtári kezdeményezések a hazai közkönyvtárakban
2006. december 6. - Veszprém, Eötvös Károly Megyei Könyvtár
MKE Veszprém Megyei Szervezete szakmai napja

Drótos László: Digitális gyűjtemények és a Creative Commons
2006. november 30. - Miskolc, Miskolci Egyetem Könyvtár
Intézményi adattárak - jelen, jövő, együttműködés c. szakmai találkozó

Moldován István: A Magyar Elektronikus Könyvtár
2006. október 9. - Tatabánya, József Attila Megyei Könyvtár
VI. ODR konferencia - Digitalizált dokumentumok a könyvtárközi kölcsönzésben

"A könyvtárak összefogása a társadalomért" rendezvény-sorozatkeretében megrendezett "Tudástár - Könyvtár" konferencia "Változó könyvtárak változó környezetben" c. kerekasztal-beszélgetésben vett részt Moldován István, a MEK osztály vezetője
2006. október 4. - Budapest, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

Moldován István: Új szolgáltatások a könyvtárban az Internetre építve
2006. szeptember 20. - Vámospércs, Művelődési Ház és Könyvtár
Új szolgáltatások a könyvtárban az Internetre építve - román testvér településeinket bevonva és a régió könyvtárai részére c. rendezvény

A VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson, Debrecenben Káldos János, MEK könyvtáros tartott előadást a Magyar Elektronikus Könyvtárról és a Hungarológiai Alapkönyvtár Digitalizálási Programjáról. - 2006. 08. 22.

Moldován István: Elektronikus könyvtár(ak) az olvasás szolgálatában
2006. augusztus 8-10. - Budapest, ELTE Egyetemi Kongresszusi Központ
Nemzetközi Olvasástársaság 21. Olvasás Világkongresszus

Drótos László: E-könyvtári újdonságok
2006. június 26. - Szeged, Szegedi Hittudományi Főiskola Könyvtára
Egyházi Könyvtárak Egyesülése - "A jövő korszerű könyvtárai: modernizálás műemléki környezetben, könyvtárépítés, könyvtártechnológia" c. konferencia

Drótos László: Műszaki szakfolyóiratok digitalizálása és archiválása a versenyképesség növelése érdekében
2006. június 1-2. - Lillafüred, Palota Szálló
INNOTOOL 3 - "Versenyképes Észak-Magyarország - az innováció, mint kitörési pont" c. konferencia

Drótos László: Metaadatok és metaadatkezelő rendszerek
2006. május 25. - Debrecen, Debreceni Városi Könyvtár
MKE Hajdú-Bihar Megyei Szervezete előadássorozata

Moldován István, Káldos János: Digitalisation in the Hungarian National Library
2006. május 11-13. - Besztercebánya (Banská Bystrica), The State Scientific Library
1st Colloquium Of Library Information Employees of the V4+ Countries

Moldován István: Participation in European digitisation projects and activities
2006. május 8-9. - Országos Széchényi Könyvtár
Tel-Me-Mor workshop - Regional Workshop, Budapest, Hungary

Renkecz Anita Orsolya: "Magyar irodalom és fordításai az Interneten" - Magyar Elektronikus Könyvtár
2006. április 21. - Budapest, Kongresszusi Központ
XIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál

Moldován István: Felhasználói kérdőíves felmérés a MEK-ben
2006. április 20. - Miskolc, Miskolci Egyetem
Networkshop 2006

Káldos János: Könyvtár a digitális korban
2006. április 20. - Miskolc, Miskolci Egyetem
Networkshop 2006

Drótos László: Mi a MIA? - Javaslat egy magyar internet-archívum létrehozására
2006. április 19. - Miskolc, Miskolci Egyetem
Networkshop 2006

Moldován István: Nyomtatott helyett digitális források?
2006. március 30. - Szombathely, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Könyvtár- és Információtudományi Tanszék
"A nyomtatott és a digitális források egymás mellett élése" könyvtáros szaknap

A kultúra szabadsága, a szellemi javak gazdaságtana workshop
A kerekasztal-beszélgetés résztvevői: Kitzinger Dávid (Neumann-Ház), Moldován István (OSZK MEK), Dudás Ágnes (Creative Commons Magyarország), Kelényi Attila (Kiskapu Kiadó), Tóth Péter (Artisjus) moderátor: Bodó Balázs (BME MOKK)
2006. március 29. - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Média Oktató és Kutató Központ

Drótos László: A Creative Commons és a könyvtárak
2006. március 29. - ELTE Egyetemi Könyvtár
Polcológiától" az "információs bumm"-ig - a gyakorlat : avagy könyvtárak válaszai a XXI. századi információs társadalom kihívásaira konferencia

Moldován István: Archiving the World Wide Web - Digital Preserving Initiatives in Hungary 2006. március 27. - Országos Széchényi Könyvtár
Workshop Archiv- und Bibliothekswesen

Renkecz Anita Orsolya: Magyar elektronikus folyóiratok
2006. március 24. - Miskolci Egyetem - Könyvtár, Levéltár, Múzeum
MATARKA szakmai nap


Cikkek, rádióinterjúk

Riport az Echo TV Art d'Echo c. műsorában Moldován Istvánnal elektronikus dokumentumokról, olvasásról, Internetről
Műsorvezető: Széphelyi Petra - Echo TV, 2006. január 21.

Moldován István: Útijelentés a 2006. május 4-5-én Washingtonban "International Summit on a Global Registry for Digital Masters" címmel rendezett nemzetközi megbeszélésről

Drótos László: Két kultúra? - A (c) és a (cc) = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 2006. 53. évf. 4. sz.


Oktatás

Káldos János: Digitalizálás I. A digitális objektumok típusai, a digitalizálás folyamata (3 óra előadás, 1 óra gyakorlat)
A kulturális örökség védelme 1850 előtti dokumentumok esetében - lehetőségek és feladatok a könyvtárakban II. c. 30 órás program

Káldos János - Zepegno Edina - Török Máté: A képalapú digitalizálás gyakorlata (Tutorial)
Networkshop, 2006. április 20. - Miskolc, Miskolci Egyetem

Moldován István: Digitalizálás II. Elektronikus dokumentumok kezelése, szolgáltatása (2 óra előadás)
Könyvtári Intézet; A kulturális örökség védelme 1850 előtti dokumentumok esetében - lehetőségek és feladatok a könyvtárakban II. c. 30 órás program

Drótos László - Moldován István: Az Internet használata könyvtári környezetben
Informatika a Nemzetvédelmi Képzésben Alapítvány 30 órás akkreditált tanfolyama

Drótos László - Góczán Andrea - Moldován István: Digitális dokumentumgyűjtemények kialakítása
Informatika a Nemzetvédelmi Képzésben Alapítvány 30 órás akkreditált tanfolyama


Egyéb pénzügyi források

Az Egyesület 2006-ban is részesült a 2005. évi személyi jövedelemadó 1 %-ából felajánlott összegekből. 2006. évben az APEH-től kb. 552.000 Ft összeg folyt be az Egyesület számára, amelyet beérkezett szövegeink minőségellenőrzésére valamint XML és LIT konverziókra fordítottunk.

A MEK címoldalán kialakítottunk egy támogatási oldalt. Itt a MEK fejlesztése számára igyekszünk önkéntes felajánlásokat, támogatást gyűjteni többek között SMS vagy emelt díjas telefonok segítségével. Sajnos a támogatás reklámozására már nem maradt sok energiánk, ezért a tavaly befolyt támogatás minimális volt. Ezúton is megköszönjük tagjainknak, ha népszerűsítik, ajánlják ezt az oldalunkat. https://mek.oszk.hu/html/tamogatas.html


Budapest, 2007. május 11.

 

II. Pénzügyi beszámoló


Bejegyzési szám: 9024
Adóigazgatási azonosító szám: 18100277-2-41

Cím: 1827. Budapest, Budavári Palota F. épület
Dr. Mader Béla
képviselő


A 2006. évi mérleg
PDF formátumban: merleg2006.pdf


A 2006. évi eredménykimutatás
PDF formátumban: eredmeny2006.pdf


A 2006. évi közhasznúsági jelentés
PDF formátumban: kozhasznu2006.pdf


A 2006. évi tájékoztató adatok a kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezetek részére
PDF formátumban: tajek2006.pdf