Emlékeztető

a "Digitális Kárpát-medence" műhelykonferenciáról


Budapest, 2006. április 27.


Szervező: Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület
Lebonyolító: Conference Tours
Időpont: 2006. április 21-22.
Helyszín: Miskolci Egyetemi Könyvtár

A kétnapos rendezvényt a MEK Egyesület hívta össze a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával. A rendezvény fő célja a MEK Egyesület határon túli és hazai partnereivel való megbeszélése volt a közös együttműködések, szolgáltatásaink fejlesztése érdekében. A tervezett program főbb részei az alábbiak voltak:

  1. "A Digitális Kárpát-medence" koncepció ismertetése, megvitatása;

  2. A MEK tükörszerverek használata, fenntartásának, bővítésének kérdései

  3. Rövid tutoriálok keretében az egyes résztvevők tevékenységének bővebb bemutatása


1. "A Digitális Kárpát-medence" koncepció ismertetése, megvitatása

A rendezvény legnagyobb érdeklődést és vitát kiváltó része a fenti koncepció megbeszélése volt. Az alapkoncepció részben a MEK Egyesület "Elektronikus könyvtárak hálózata a Kárpát-medencében" című tervezetére, másrészt az OSZK-ban kidolgozott "Digitális Kárpát-medence" koncepción alapult. A résztvevők az utóbbi koncepción, egy nagy közös vízió alapelveink jutottak megegyezésre. A tervezet lényege egy konzorcium megalapítása, amelyet a vízió alapján különböző projektek - különös tekintettel az Európai Uniós projektekre - mentén valósítanánk meg folyamatosan. Az előzetesen szétküldött tervezetre Bárdi Nándor (Teleki Intézet) részletes választ küldött, amely jó kiindulónak bizonyult a vitában. Hosszú és alapos egyeztetések után sikerült megegyezni a leendő konzorcium alapcéljában, nevében és alapvetéseiben. A legfontosabb döntések a konzorcium

Pénteken délután csak szűk 2 órára tudott résztvenni megbeszélésünkön Bárdi Nándor (Teleki Intézet) és Mátrai Julianna (Neumann Kht.). Bárdi Nándor kiemelte a szervezés jelentőségét, a multikulturalitás és a többnyelvűség fontosságát. Fontosnak tartotta, hogy az együttműködésből származó tartalmak online nyilvánosan elérhető része a határokon túl a nagyforgalmú portálokon is elérhető legyen, azokkal együttműködésben. Mátrai Julianna az EU-s projektekkel kapcsolatban vázolta fel a lehetőségeinket. Konkrét tartalomfejlesztésre, digitalizálásra nem, de meglévő szolgáltatás értéknövelést célzó fejlesztésére, hálózati kapcsolatok kiépítésére lehet pályázni főként az eContentPlus keretében. Az eContentplus következő felhívása várhatóan júniusban fog megjelenni, a beadási határideje pedig október eleje lesz. A következő pályázati csomagban meglévő digitális könyvtárak támogatása is várható. Ugyancsak támogatandó az EU részéről a meglévő szolgáltatások együttműködését (interoperabilitást) célzó fejlesztése - ebbe úgy gondoltuk pl. közös katalógusok összekapcsolása éppen beleilleszkedhet. A tervekbe hosszú távon mindenképpen célszerű betervezni valamilyen üzleti modellt, hiszen a teljes körű, hosszú távú költségvetési támogatás már sehol nem reális jövő.

A hosszas egyeztetés után megbeszéltük, hogy véges időn belül elkészítjük - Káldos János kollégám véglegesíti - a konzorcium alaptervét. Később pontosítottuk, hogy egy felhívást a konzorcium alapítására. Ezt kell elfogadtatnunk az intézményeink vezetőivel, hogy utána az első gyakorlati lépést megtegyük a konzorcium alapítása irányában. A konzorcium nyitott lesz, de egyelőre a meglévő résztvevők és néhány egyéb, javasolt intézményt szólítanánk meg, utóbbira még várjuk a résztvevők javaslatait. A szervezés kommunikációját elősegítendő egy régebbi, nem használt levelező lista felújítását ígértem, amelyet, a résztvevők aktualizált e-mail címeivel kedden, 25-én el is indítottam.

A lista neve HATARTUL-L
A lista címe: hatartul-l@mek.oszk.hu
A lista honlapja: http://mekosztaly.oszk.hu/mailman/listinfo/hatartul-l

Az alapelvekben való megbeszélés után a résztvevők egy ötletroham keretében összeállították annak a listáját, hogy a leendő konzorcium milyen tevékenységi területeken segíthetné az elfogadott alapcél teljesülését. Ezeken a területeken munkacsoportokban lesz célszerű végezni a munkát. A tapasztalatcserék, ajánlások, közös szabványok megfogalmazása, többek által megfogalmazódott. Zimányi Magda vetette fel pl. a leendő konzorcium 'külkapcsolatainak' a jelentőségét is. Részint a nemzetközi tapasztalatok átvételének fontosságát, részint a konzorcium, azaz a régi hatékonyabb megjelenítését a nemzetközi, elsősorban az EU-s színtéren. Reményeink szerint a konzorcium hatékony tevékenysége javíthatja ennek a régiónak az "image"-t is az Európai Unióban és azon túl, ahol aránytalanul kevéssé vagyunk jelen. Hiszen az Internet, az online tartalmak egyben a legjobb image közvetítő eszközöknek is tekinthetőek.

Káldos János kollégámmal felvetettük továbbá, hogy a konzorciumról elkészülő munkatervet, a többiek hozzájárulásával elő tudjuk vezetni a május 11-13-án megrendezendő "1st Colloquium of Library Information Employees of the V4+ Countries"[2] tanácskozáson.


2. A MEK tükörszerverek használata, fenntartásának, bővítésének kérdései

A második nap délelőttjén került sor tükörszervereink megbeszélésére. Sajnos betegség, egyéb okok miatt két érintett helyről sem (Somorja és Zenta) érkeztek meg a kollégák. Vitéz Ildikó, a MEK jelenlévő rendszergazdája ismertette a jelenlegi helyzetet. Kolozsvári szerverünkön februárban, somorjai szerverünkön március végén állt le a tükrözés tárkapacitás hiánya miatt. Az utoljára telepített, legjobb gépünkön, Zentán még működik a tükrözés. Ebből következően az első szintű problémánk ezen a gépeken a kapacitás növelése. Rendszergazdánk elmondta, ezek régi típusú szerverek a kapacitásbővítésük sokáig nem tervezhető, legfeljebb ideiglenes megoldás lehet néhány további winchester bővítése. Felvetődött még egy cache rendszerre való átállás, amely csak a lehívott dokumentumokat tárolná helyben, így takarékosabban lehetne bánni az ottani háttértárakkal. Szóba került ezenkívül a szerverek lecserélése vagy nagyobb tároló kapacitások kiépítése más hardverrel is, de ehhez az ottani tartalomfejlesztési tervekkel kellett volna egyeztetni, amelyet sajnos nem tudtunk megtenni. Így egyelőre marad a rövid távú kapacitásbővítés, amelyre az NIIF révén van reményünk a közeljövőben.

A tavaly elkezdődött egy kárpátaljai tükörszerver telepítésének szervezése. Sajnos ez egy ideig leállt, de reméljük tudjuk folytatni a mostani NIIF támogatással. A beregszászi főiskoláról érkezett Pallay Ferenc megerősítette, hogy erre ott nagy igény volna, különös tekintettel a gyenge sávszélességre.


3. Rövid tutoriálok keretében az egyes résztvevők tevékenységének bővebb bemutatása

Szombat délutánra maradt néhány rövid bemutatkozás, kevesebb lett sajnos a tervezettnél. Először vendéglátónk, Burmeister Erzsébet, a miskolci egyetemi könyvtár mb. főigazgatója mutatta be a könyvtáruk által elindított és koordinált, egyedülálló hazai szolgáltatást, a MATARKA[3]-t. (Magyar Folyóiratok Tartalomjegyzék Adatbázisát). Röviden ismertette a szolgáltatás lényegét, hasznát, működését. Elmondta, hogy a gyűjtőkör bővítésével, már határon túli folyóiratok tartalomjegyzékeit is rögzítik, mint pl. az erdélyi Korunkét vagy a szlovákiai Fórum Társadalomtudományi Szemlét. A résztvevők máris említettek néhány folyóiratot, amely helyet kaphatna az adatbázisban. Ugyancsak tudatosítottuk, hogy egy ilyen együttműködés egy konkrét megvalósítása lehet a tervezett konzorciumi tevékenységeknek.


A következő bemutatót Perlaki Attila - aki szintén a miskolci könyvtár munkatársa - tartotta. Attila egy NIIF által támogatott MEK projekt keretében programozója egy eleMEK[4] nevű moduláris elektronikus dokumentumok metaadat-kezelését biztosító rendszernek. Egy ilyen ingyenes, GNU-GPL alatt terjesztett rendszer többek között reményeink szerint jól használható lehet a határon túli elektronikus gyűjtemények számára. Attila a résztvevők számára röviden bemutatta a rendszer működését, szolgáltatását és a metaadat-kezelését. Az idő előrehaladta és a társaság fáradsága miatt már túl sok kérdés nem hangzott el, ennek ellenére bízunk benne, hogy a munka hasznos határon túli partnereinknél is.


A találkozó után, a rendezvényünket szervező Conference Tours segítségével élvezetes kisvonatos kirándulást tettünk Miskolc belvárosában, megismerve a nevezetességeit, néhol rejtett szépségeit. A kirándulás után egy újabb kiadós és hangulatos vacsorával fejeztük be a baráti találkozót. A résztvevők fehér asztal mellett is elbeszélgettek és tovább erősítettük, új ismerőseinkkel pedig erősítettük baráti kapcsolatainkat. Pallay Ferenc Beregszászról és Kovács Zsuzsanna, Topolyáról új, érdekes színfoltot jelentettek bővülő kapcsolatainkban. Bízunk benne, hogy a találkozónknak lesz folytatása, munkában, további együttműködésben. Azt gondolom, a MEK Egyesület alapcéljaiban meghatározott egyik célunknak igazán aktívan megfelelünk és igyekszünk ápolni a határon túli magyarsággal való kapcsolatainkat, amelyek mindkét fél számára értéket jelentenek. Sőt, terveinkben, reményeinkben szerepel, hogy ezeket a kapcsolatainkat kiterjesszük a határon túli többségi nemzetek könyvtárosai, szakemberei felé. Munkánk, az Internet nem ismer határokat, igyekszünk építeni és összekötni.

Moldován István


Jegyzetek

1. Közben megerősítést kaptunk, hogy használják több helyen a "Carpathian Euroregion" fogalmat. Sőt, hasonló néven egy EU-s alapítvány is működik. Tájékozódásul az alábbi linkeket gyűjtöttem össze a témában:

2. http://www.svkbb.sk/colloquium/eng/index.php[VISSZA]

3. http://www.matarka.hu[VISSZA]

4. https://elemek.oszk.hu[VISSZA]