JEGYZŐKÖNYV

amely készült 2009. május 28-án, a Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület,
rövidített nevén MEK Egyesület

évi rendes Közgyűlésén,

az Egyesület székhelyén, Budapest, Budavári Palota F. épület VI. emeleti előadótermébenJelen vannak: a jelenléti ív szerinti egyesületi tagok, intézményi tagok képviselői, valamint érdeklődők, és pártoló tagok.

Dr. Mader Béla, az Egyesület elnöke,
Drótos László elnökségi tag,
Moldován István elnökségi tag,
Zimányi Magdolna elnökségi tag,
Dr. Kokas Károly elnökségi tag,

valamint Elter András, a Közgyűlés által felkért jegyzőkönyvvezető.MADER BÉLA elnök köszönti a Közgyűlés résztvevőit. Megállapítja, hogy a meghirdetett időpontban (2009. 05. 28. 10:30) a határozatképességhez szükséges 50%+1 fő nincs jelen, ezért a Közgyűlés nem határozatképes. Javasolja, hogy a Közgyűlés fél órával később üljön össze.

MADER BÉLA elnök 11 órakor megnyitja a közgyűlést és átadja a szót Moldován Istvánnak.

MOLDOVÁN ISTVÁN köszönti a tagságot, valamint a vendégeket. A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Elter Andrást, a jegyzőkönyv hitelesítésére pedig Király Péternét és Krén Emilt. Felkéri az egybegyűlteket, hogy a jegyzőkönyvvezetőt és jegyzőkönyvhitelesítőket fogadják el. A tagság egyhangúlag elfogadja. Ismerteti a napirendet.


1. Csáki Zoltán és Moldován István előadása
2. A 2008. évi közhasznúsági beszámoló ismertetése és elfogadása
3. A Felügyelő Bizottság beszámolójának ismertetése és elfogadása
4. Az előző évi és idei pályázatok ismertetése
5. Egyebek


MOLDOVÁN ISTVÁN
elfogadásra bocsátja a napirendet, ezt a tagok egyhangúlag elfogadják.


CSÁKI ZOLTÁN megtartja az előadását az Erdészeti Lapok digitalizálásáról.
(https://epa.oszk.hu/erdeszeti_lapok)


MOLDOVÁN ISTVÁN tart előadást az e-book-okról és e-book olvasókról.
(https://mek.oszk.hu/html/irattar/eloadas/2009/e-book-konyvfesztival.ppt)


12 óra 30 perckor MOLDOVÁN ISTVÁN a 2008. évi közhasznúsági beszámolót beterjeszti. Elmondja hogy az Internet Szolgáltatók Tanácsától kapott támogatást túlnyomórészt könyvdigitalizálásra fordítottuk.

Idén változás történt a hangoskönyvek feldolgozásában. A Vakok Szövetsége szervezeti változások miatt az elmúlt évben nem tudta vállalni a hangoskönyvek digitalizálását. Egy miskolci színészt - akinek a munkáját hangstúdió is segíti - bízott meg az Egyesület ezzel a munkával. Néhány így elkészült hangoskönyv már meg is jelent a MEK-ben.

SZERVÁC ATTILA (vendég, a Creative Commons Magyarország Egyesület elnökségi tagja) javaslatot tesz arra, hogy a szokásos MP3 formátumú hangoskönyvek mellett olyan formátumok is készüljenek, amelyet egy speciális, emberi beszédre kidolgozott codec lényegesen nagyobb tömörítéssel állít elő. Ehhez a segítségét is felajánlja.

MOLDOVÁN ISTVÁN: Ezzel a formátummal még nem találkoztam. A hangzó fájlokkal kapcsolatban messze nem rendelkezünk olyan tapasztalatokkal, mint a szöveges dokumentumok terén, ezért különösen szívesen fogadunk minden ehhez hasonló segítséget.

DRÓTOS LÁSZLÓ szintén megköszöni Szervác Attilának a felajánlott segítséget.


MOLDOVÁN ISTVÁN:
Jelenleg van egy 2009. évre az ISZT-hez beadott tervezetünk természettudományos kiadványok digitalizálására. További javaslatokat várunk a tagoktól arra vonatkozóan, hogy milyen kiadványokat digitalizáljunk. Idén módosult az ún. "árva művek"-re vonatkozó törvény. A Szabadalmi Hivatal 30 ezer Ft-ért ad engedélyt egyedi, nonprofit felhasználásra az ilyen művek esetében.

Tervezzük a sajtó-digitalizálási szakmai nap folytatását idén ősszel.

Büszkén jelenthetjük, hogy megnyitották az Európai Digitális Könyvtárat, melyben a MEK több ezer tétele is megtalálható.


MOLDOVÁN ISTVÁN
megkérdezi, hogy a közhasznúsági beszámolóval kapcsolatban van-e megjegyzés, illetve kérdés.

SZERVÁC ATTILA érdeklődik az ISZT támogatás összegét illetően.

MOLDOVÁN ISTVÁN: 15 millió Ft.


MOLDOVÁN ISTVÁN
felkéri Hámori Gábort, hogy ismertesse a Felügyelő Bizottság beszámolóját.

HÁMORI GÁBOR: Az előző 2 évvel ellentétben a szöveges beszámoló minden kérdést tisztázott, teljesen korrekt, semmi számszaki kifogásunk nem volt, a Felügyelő Bizottság nevében elfogadásra javaslom.

MOLDOVÁN ISTVÁN szavazásra bocsátja a közhasznúsági beszámoló és a Felügyelő Bizottság beszámolójának elfogadását.

A két beszámolót a tagok egyhangúlag elfogadják.


Az ebédszünetet követően MOLDOVÁN ISTVÁN beszámol az előző évi és idei pályázatokról. Lényegében egy ilyen pályázat van, az NCA civil szervezetek működését támogató pályázata, melyből az Egyesület kisebb részben irodaszerek beszerzését, bankköltséget, adminisztrációs költségeket, nagyobb részben pedig korrektúra-költségeket fedezi.

A határontúli szervezetek támogatására idén sajnos nem pályáztunk, idő- és energiahiány miatt.

Tegnap kaptunk értesítést a 2009. évi NCA működési pályázatunk elbírálásról, 1,4 millió Ft-ot nyertünk.


MOLDOVÁN ISTVÁN ismerteti, hogy az "egyebek" napirendi pont alatt még 3 ismertető hozzászólás, javaslat kerül megtartásra:

Elsőként Jankovich Oszkár ismerteti javaslatát a MEK-es tartalmak idegen nyelvre történő fordításának előmozdítására.

Ezután Szervác Attila mutatja be a Creative Commons Magyarország Egyesületet.

Végül Mészöly Tamás ismerteti a Wikimédia Magyarország Egyesületet, azon belül is elsősorban a Wikiforrást.


JANKOVICH OSZKÁR
a MEK állományában lévő digitális tartalmak összehangolt fordítására tett javaslatot. Eszerint a MEK-ben található magyar nyelvű szövegeket önkéntes fordítók fordítsák idegen nyelvre, akár többen is fordíthatnának egy művet. A minőség biztosításának érdekében korrektorok és lektorok ellenőrizzék a fordításokat. A célnyelvek a nagyobb világnyelvek (angol, német, francia, spanyol, orosz, mandarin) mellett a magyarországi kisebbségek, és környező országok nyelvei.

A fordítások gazdagítanák a MEK idegen nyelvű állományát, de lehetővé válnék külföldi könyvkiadás is ezekből.

VÁLAS GYÖRGY amiatti aggodalmát fejezi ki, hogy veszélybe kerülne a MEK nonprofit jellege.

JANKOVICH OSZKÁR szerint az aggodalom nem indokolt, mivel a MEK-es közlés továbbra is nonprofit, de a szerzők és fordítók külön rendelkezhetnek a művek kiadási feltételeiről.

MADER BÉLA megfontolásra méltónak találja ezt az új lehetőséget, egyidejűleg javasolja, hogy a további vitát a levelezőlistán folytassák a tagok.

MOLDOVÁN ISTVÁN szintén jónak tartja az ötletet, ugyanakkor tart tőle, hogy ilyen nagy munkába kevesen kezdenének kellő motiváltság híján.

JANKOVICH OSZKÁR ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy sok nyelvi szakos bölcsészhallgatónak kiváló "gyakorló terep" lehet a fordítási munka.

MOLDOVÁN ISTVÁN megköszöni a tájékoztatást és átadja a szót a következő előadónak.


SZERVÁC ATTILA
zeneszerző a magyarországi Creative Commonsról tart ismertetést. A CC a magyarországi bevezetése óta, az első 7 év alatt példátlan sikert könyvelhet el.

A MEK-ben alapvető kérdés a művek jogszerű közlése, ezért a könyvtár számára a CC nagyon nagy jelentőségű. Ugyanakkor a MEK sokban hozzájárult ahhoz is, hogy a szerzők széles köre megismerkedhetett ezzel a lehetőséggel.

ZIMÁNYI MAGDOLNA megköszöni a tájékoztatást, és azt kéri, hogy a felmerülő kérdések megvitatása a levelezőlistán történjen.

MADER BÉLA azzal kapcsolatban, hogy a MEK Egyesület vajon belépjen-e a CC Magyarország Egyesület tagjai közé, felhívja a figyelmet arra, hogy a MEK Egyesület bármily más egyesület tagjai közé csak megfelelő tájékozódás és előkészítés, a MEK Egyesület tagintézményeinek hozzájárulása után léphet be.

KOKAS KÁROLY annak ad hangot, hogy a kölcsönös tagság nem feltétele az együttműködésnek, sokkal fontosabb egymás céljainak a megismerése, és az együttműködés módjának kialakítása.

MOLDOVÁN ISTVÁN: A MEK már a CC Magyarországra érkezésekor lehetővé tette a licenc használatának minél szélesebb körben való megismertetését, és a nyitólapon a CC licenccel ellátott műveket külön is ki lehet listázni.


MOLDOVÁN ISTVÁN
megköszöni az ismertetést és átadja a szót Mészöly Tamásnak.

MÉSZÖLY TAMÁS a Wikimédia Magyarország Egyesületről tájékoztat, amely a jól ismert Wikipédia mellett számos más szolgáltatás tevékenységét hangolja össze.

A Wikipédia is tervezi a jogkezelés kapcsán a CC bevezetését. A Wikiforrás közkincset képező szabadon terjeszthető tartalmakat gyűjt, és tevékenysége sok ponton hasonló a MEK munkájához.

Bízik abban, hogy a MEK-kel való kapcsolatát nem a versengés, hanem az együttműködés fogja jellemezni.

DRÓTOS LÁSZLÓ: Az amerikai Wikimédia hangoskönyveket is terjeszt. Várható ez a magyarországi Wikimédiánál is?

MÉSZÖLY TAMÁS: Jelenleg nincs ilyen terv, de megoldható lenne a Wikipédiában és más Wiki szolgáltatásnál a szócikkek elektronikus felolvastatása.

KOKAS KÁROLY: Gépi hang, vagy emberi?

MÉSZÖLY TAMÁS: Előre rögzített emberi hangról lenne szó, mert maguk a szöveges szócikkek később már csak kis mértékben módosulnak.


MOLDOVÁN ISTVÁN
megkérdezi, hogy van-e valakinek a közgyűlésen elhangzottakkal kapcsolatban kiegészítése, vagy kérdése.

További felszólalás nem lévén, Moldován István megköszöni a tagok részvételét és lezárja a közgyűlést.


K. m. f.

.................................

dr. Mader Béla
elnök

.................................

Elter András
jegyzőkönyvvezető

.................................

Király Péterné
jegyzőkönyv hitelesítő

.................................

Krén Emil
jegyzőkönyv hitelesítő