Záró beszámoló
a Képzőművészet Magyarországon (
http://www.hung-art.hu/) honlap
IHM-ITP-2/B-351 pályázat keretében elvégzett
fejlesztéséről


Az IHM-ITP-2/B-351 számú pályázat támogatására az Informatikai és Hírközlés
i Minisztérium, mint támogató, valamint a Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület, mint kedvezményezett között 2002. november 29. napján létrejött szerződés 17. pontja értelmében a kedvezményezettnek záró beszámolót kell készítenie a végzett munkáról és az elért eredményekről. E kötelezettségnek az alábbiak szerint teszünk eleget.


1. A pályázatban vállalt feladat

A pályázat tárgya a "Képzőművészet Magyarországon" című, 1997. óta működő honlap bővítése, rendszertechnikájának és szolgáltatásainak fejlesztése. A honlap célkitűzése a magyarországi festészet, szobrászat és kisebb mértékben egyes iparművészeti ágak alkotásainak és alkotóinak bemutatása a XII. századtól a XX. század közepéig terjedő időszakra, magyar és angol nyelven. A továbbfejlesztés területei:

2. Az elvégzett munka

A pályázatban vállalt feladatokat az ott leírt célkitűzések szellemében, a lehetőségekhez igazodó kisebb módosulásokkal elvégeztük. A munka a pályázati eszközbeszerzésekkel kapcsolatos késedelem miatt jelentős késéssel indult, de innen kezdve az eredetileg tervezett 8 hónapos időszakra vonatkozó ütemezés szerint folyt. Az elkészült honlap minősége a tervezettnek megfelelő, mennyiségi szempontból a vállalást jelentősen túlteljesítettük.

A pályázati munka végeredményét jelentő rendszer részletes leírását az 1. melléklet, a munka elvégzésében közreműködők felsorolását a 2. melléklet tartalmazza.


2.1 T
artalom bővítése

A virtuális képtár a pályázat beadásakor mintegy 2.500, a pályázati munka megindulásakor 2.760 reprodukciót tartalmazott. A reprodukciók száma a pályázat lezárásakor 5.167. A bemutatott művek 431 művész (valamint XII-XVI. századi ismeretlen művészek) alkotásaiból kerülnek ki.

A képek számának növelése mellett mintegy 250 esetben nagyobb, jobb minőségű és hitelesebb reprodukcióra cseréltük a korábban már meglévő képet. A mennyiségi növelés révén főként a XX. századból származó művek száma növekedett, a gyűjtemény időhatára kitolódott a XX. század második negyedétől a harmadik negyedig. A képek számának növelését nagy mértékben elősegítette, hogy a Magyar Nemzeti Galériával már évek óta fennálló kapcsolat mellett sikerült a Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságával (PMMI) is szoros együttműködést kialakítani, így lehetővé vált a PMMI múzeumainak anyagából mintegy 300 reprodukció (nagyrészt új fotó) felvétele. Ugyancsak jelentős lépés volt, hogy Kieselbach Tamás, a feltehetőleg legértékesebb XX. századi magyar magángyűjtemény tulajdonosa hozzájárult gyűjteménye nagy hányadának bemutatásához.

A képi tartalom növekedése mellett bővült a szöveges tartalom is. A művész életrajzok száma 271-ről 431-re növekedett, a képekhez kapcsolódó magyarázatok száma a képek számával arányosan nőtt, jelenleg a képek mintegy 20%-ához tartozik hosszabb-rövidebb magyarázat.

A korábban már meglévő tárlatvezetéseket a megnövekedett képállományhoz és a megváltozott grafikai megjelenéshez igazítva átdolgoztuk. Három új tárlatvezetést indítottunk, a gyűjtemény belső arányainak megfelelően mindhárom (A nagybányai művésztelep története; A XX. sz. első felének magyar művészeti irányzatai; Neoklasszicizmus a magyar festészetben) a XX. századi művészethez kapcsolódik.

A tartalom bővítését szolgálta a Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesülettel végzett együttes munka is. Létrehoztuk a hiperlinkes kapcsolatot a képtár irodalmi és történelmi, valamint a könyvtár képzőművészeti vonatkozásai között. (A pályázat keretein kívül esik, de tervezzük a két adatbázis közös kereshetőségének a megvalósítását.) Két közös speciális kiállítást hoztunk létre, "Száz szép kép" címmel a Magyar Elektronikus Könyvtár virtuális kiállítótermében (https://mek.oszk.hu/html/kiallitas.html) és "Az ember tragédiája: Madách Imre drámája az illusztrációk és fordítások tükrében" címmel a képtár speciális kiállítások szekciójában (http://www.hung-art.hu/vezetes/madach/index.html).

A most kialakított speciális kiállítások szekcióba felvettük mindazokat a képzőművészeti összeállításokat, amelyeket a pályázati időszak előtt az elmúlt években készítettünk. Ezek egyike, a Virtuális Szentendrei Tárlat (http://www.artendre.hu/) révén megkezdtük a kortárs művészet bemutatásának irányába teendő lépéseket.

Tartalmi bővítésnek tekintjük azt is, hogy a Képzőművészet Magyarországon honlappal párhuzamosan fejlesztett, a magyar képzőművészet európai hátterét bemutató (jelenleg a 12-18. századra korlátozódó) Web Művészeti Galéria (http://www.kfki.hu/arthp/) magyar vonatkozású részét is bővítettük magyar és Magyarországon működő művészek életrajzaival és műveivel.

A bővítés során úgy jártunk el, hogy a képtár magyar és angol nyelvű változata továbbra is azonos tartalmú maradjon. Ettől csak az irodalmi vonatkozások esetén tértünk el.


2.2 Szolgáltatások fejlesztése

A rendszer alapszolgáltatásai: összetett kereséseket is lehetővé tevő kereső; változtatható képméretű képnéző; tárlatvezetések; virtuális képeslapküldés; letölthető katalógus; vendégkönv; e-mail kapcsolat. Az alapszolgáltatásokat a használatot könnyítő segédeszközök egészítik ki: kislexikon, helységnév azonosító táblázat; múzeumok listája. A szolgáltatásokhoz kapcsolódó valamennyi scriptet korszerűsítettük.


2.3 Rendszer fejlesztése

A kibővített és átdolgozott honlap a pályázat keretében beszerzett új kiszolgáló (szerver) számítógépre került, önálló domain nevet regisztáltattunk és így új elérési útvonala van. A jelenleg működő és a honlaphoz kapcsolódó többi képzőművészeti összeállítást folyamatosan áthelyezzük erre a gépre. Az áthelyezés után a Web Művészeti Galéria az erre a célra regisztrált új címen lesz elérthető: http://www.wga.hu. A gép szükségessé váló bővítését pályázaton kívüli forrásból oldjuk meg.

A képtár állományának gyors és felhasználó-barát bemutatásához a rendszer szofverét - felhasználva a korábbi változattal szerzett tapasztalatokat és a felhasználók észrevételeit - teljesen átdolgoztuk. A rendszer a képeket - a gyors és áttekinthető bemutatás érdekében - könyvtár struktúrába rendezve tartalmaza, de ezt az egyébként nem szokványos adatbázist úgy alakítottuk, hogy kezelése, kereshetősége ne térjen el az adatbázisoknál megszokottaktól.

A honlap mintegy 15.000 lapjának automatizált előállításához, valamint a rendszer későbbi bővítéséhez és karbantartásához szükséges segédprogramokat kifejlesztettük, illetve a meglévőket a megváltozott követelményekhez igazítottuk.

A gyűjtemény áttekintésének és használatának lehetőségeit jelentősen bővítő fejlesztéseket végeztünk a grafikus arculat átalakításával párhuzamosan. Ennek egyik lényeges része az, hogy a már korábban is meglévő, de most méretben csökkentett navigációs elemek mellett állandóan jelen van egy egyszerűsített kereső, a képernyőn kevés helyet elfoglaló módon. Egy másik fontos fejlesztés az iker-ablak nézet bevezetése. Ez azt teszi lehetővé, hogy a függőlegesen ketté osztott képernyő mindkét felén egyidejűleg, egymástól függetlenül használható a képtár egy-egy példánya.

 

3. Költségek

A pályázati munka során felmerült költségekről, a pályázati pénz felhasználásáról az előírások szerinti elszámolást a záró beszámolóval egyidejűleg nyújtjuk be. Itt csak egy rövid összefoglalást adunk, néhány megjegyzés kiséretében.

A pályázattal elnyert összeg 10 millió Ft, amelyből 2,5 millió Ft volt eszközbeszerzésre fordítható. Az eszközbeszerzés tartalma: szerver számítógép a képzőművészeti webhely elhelyezésére, kép és szöveg digitalizálására alkalmas eszközök (szkenner és digitális kamera), nagy teljesítményű hordozható számítógép.

A 7,5 millió Ft beruházáson felüli támogatás felhasználásának tartalom szerinti megoszlását az alábbi táblázat mutatja be:

Képfeldolgozás 27%
Szoftver fejlesztés 12%
Adatbázis építés 20%
Szöveg írás, fordítás 15%
Tárlatvezetés, kiállítás 11%
Szerkesztés, kivitelezés 15%
Összesen 100%

Ezek a számok természetesen csak hozzávetőlegesek, mert az egyes számlákban szereplő összegek nem teljesen a fentiek szerint határolódnak el egymástól.

A ráfordítások értékelése során figyelembe kell venni a következőket.

A beruházási összeg felhasználása a pályázai feltételek következtében nem volt hatékony. Egyrészt a 2002-ben lebonyolított közbeszerzési eljárásban kialakult árak a tényleges beszerzés idején (kb. 1 évvel később) több esetben a napi áraknál magasabbak voltak, másrészt a kínált választék nem mindig tette lehetővé a feladatnak legjobban megfelelő eszköz beszerzését. A beruházásokkal kapcsolatos pozitív tényként említendő, hogy a megvásárolt eszközök több évre előre biztosítják a további fejlesztések eszköz hátterét.

A beruházási támogatáson felüli összeg (amely valójában az ÁFA visszaigénylési lehetőség hiányában mintegy 20%-kal kevesebb) felhasználásának hatékonyságát az utófinanszírozási rendszer rontotta. Az igénybe vett alvállalkozók egy része az árába beépítette azt, hogy számlája kifizetésére csak a munka elvégzése után több hónappal kerül sor.


4. Összefoglalás

A Képzőművészet Magyarországon honlap fejlesztése terén a vállalt feladatokat teljesítettük, illetve túlteljesítettük. A honlap nemzetközi összehasonlításban is megállja a helyét, nem ismerünk olyan honlapot, amelyik ezzel összemérhető mélységben és minőségben mutatná be egy Magyarországhoz hasonló méretű ország képzőművészetét. A honlap a látogatóknak összességében több és jobb szolgáltatást nyújt, mint az ingyenes, nem üzleti célú, képzőművészeti tárgyú webhelyek többsége, beleértve a nagy és gazdag múzeumok honlapjait is.

A feladatok teljesítése során kompromisszumokra nem kényszerültünk. A pályázatban megfogalmazottak közül két részfeladat említendő, amelyet nem tudtunk teljesíteni. Nem sikerült magyar zeneművek MIDI változatai révén zenehallgatási lehetőséget biztosítani, mert nem áll rendelkezésre megfelelő számban és minőségben zenei anyag. (Nem magyar zene alkalmazásától eltekintettünk, mert ez nem illene a honlap jellegéhez.) Nem valósult meg, hogy a képtárat hazai képzőművészeti adatbázishoz kapcsoljuk, egyszerűen azért, mert nem volt mihez kapcsolódni, nincs tudomásunk ilyen irányú munka megindulásáról az erre hivatott szervezeteknél. A pályázat megfogalmazásakor már érvényben volt egy megállapodás egy holland-angol alapítvány által felépítendő adatbázishoz való csatlakozásról, de a finanszírozás elégtelensége miatt az alapítvány leállította az erre irányuló munkát.

A pályázat lezárásával a munka nem ér véget. A gyűjtemény folyamatos és célirányos gyarapításával a határokat kívánjuk tovább tágítani: időben a 20. század végéig, tartalmilag pedig a festészet és a szobrászat mellett az építészet és az iparművészet területeire is. Szükségesnek látjuk a történelmi, irodalmi és kulturális háttérre vonatkozó információk növelését (elsősorban a Magyar Elektronikus Könyvtárral folytatandó együttműködésben), a honlap virtuális múzeum jellegének az erősítését, a látogatók képtárral kialakítandó és egymás közötti interaktivitásának a fokozását. A művészettörténeti kutatási tevékenység számára legfontosabb célnak egy szakszerű, hiteles adatokat tartalmazó adatbázis kiépítését tekintjük. A múzeumi kurátori munka segítésére az előkészítés alatt álló kiállítások virtuális modellezését, majd a megvalósult kiállítások digitális archiválását tartjuk elvégzendő feladatnak, építve az eddig szerzett tapasztalatokra. A tervezett munkát további pályázatokkal, szponzori támogatással és az eddigihez hasonlóan önkéntes munkával kívánjuk finanszírozni, illetve elvégezni.


Budapest, 2004. február 25.

 

Krén Emil
pályázati felelős 

1. melléklet
A rendszer leírása

I. Tartalmi jellemzők:

Határok

Időben a XI. századtól a XX. század harmadik negyedéig terjedő időszak, földrajzilag a történelmi Magyarország mindenkori határai, művészeket illetően a Magyarországon dolgozó és a magyar művészetre hatást gyakorló alkotók, nemzetiségüktől függetlenül.

Képek

Magyarországon keletkezett festészeti és szobrászati műalkotásokat átfogóan reprezentáló, valamint néhány egyéb művészeti ág (ötvösség, üvegablakok, szőnyegek) néhány alkotását bemutató digitális reprodukciók (2004. februárban 5.167 képernyő méretű reprodukció).

Szöveg

Művészek életrajzai (2004. februárban 431); a műalkotásokhoz kapcsolódó legfontosabb adatok (cím, keletkezési idő, technika és méret, múzeum neve); esetenként képmagyarázatok.

Tárlatvezetések

A gyűjtemény anyagának különböző útvonalon történő bejárását lehetővé tevő magyarázatok (alapfokú magyar művészettörténet, műfajok, korszakok, stb.).

Speciális kiállítások

Reális kiállítások virtuális megvalósításaként együttműködő partnerekkel (Magyar Nemzeti Galéria, Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Magyar Elektronikus Könyvtár, stb.) közösen készített összeállítások, a gyűjtemény anyagához részben kapcsolódó módon.

Navigáció

Áttekinthető rendszer, egyszerű kezelés, a képernyő felső és alsó részén állandóan jelen lévő navigációs eszközök; az Interneten megszokott kezelési módú kereső rendszer (operátoros keresési lehetőséggel).

Szolgáltatások

Díjtalan virtuális képeslapküldés (feladó által szerkesztett képeslap, a gyűjtemény bármelyik képe kiválasztható és elküldhető); letölthető katalógus, amelyből be lehet lépni a képtárba, a kiválasztott kép oldalára; interaktivitást elősegítő vendégkönyv és e-mail kapcsolat.

Segédeszközök

Művészeti kislexikon; művészettörténeti jelentőségű helységek történelmi és mai nevét azonosító táblázatok; múzeumok listája; kapcsolódó webhelyek címei.

Nyelv

Két nyelvi változat (magyar és angol), azonos tartalommal.

 

II. Technikai jellemzők

Képek

JPEG formátum, IJG 67 tömörítés, tipikus méret 100-200 kbyte, 800-1000 pixel, képernyőre optimalizált, nyomtatásra nem alkalmas felbontás.

Szoftver

Statikus HTML lapok Java scriptekkel, a szerveren cgi scriptek.

Igénybe vett diszk-kapacitás

~ 1 GByte


III.
Egyedi tulajdonságok, új műszaki megoldások

Különleges scriptek

Változtatható képméretű (25-200%) képnéző; könyvjelző készítés és nyomtatás keretes szerkezetből; vendégkönyvi spam-szűrő.

Iker-ablak nézet

A képtár a függőlegesen osztott képernyő két felén két példányban egymástól függetlenül működtethető.

Kép és szöveges információ összekapcsolása

A szöveges információ a JPEG állományban van elhelyezve, a kép és szöveg együtt töltődik le.2. melléklet
Közreműködők

Az 1997-ben közzétett webhely készítésében és fenntartásában számosan vettek részt, különböző mértékben. Az alábbiakban - nem csökkentve az egyéb közreműködők jelentőségét - azokat soroljuk fel, akik az 1997. évi megindításban, valamint a 2004. évi megújításban meghatározó szerepet játszottak.

Szerkesztő:

Krén Emil

Szoftver:

Marx Dániel

Művészettörténeti tanácsadók:

Szücs György
Zwickl András

Szobrászati tanácsadó:

Földes Mária

Képmagyarázatok:

Bodonyi Emőke
Mazányi Judit
Schenk Lea
Sebestyén Ágnes
Szinyei Merse Anna
Szücs György
Verba Andrea
Zwickl András

Tárlatvezetések:

Sebestyén Ágnes
Szinyei Merse Anna
Török Gyöngyi
Zászkaliczky Zsuzsanna
Zwickl András

Speciális kiállítások

Kokas Károly
Laskay Gabriella
Zwickl András

Képdigitalizálás:

Lektúra Kiadói Bt.
Recent Nyomdaipari Kft.

Grafikai terv:

Csernák Bence

Angol fordítás:

Nagy Borbála
Zajkás Péter

Webhely kivitelezése:

Lektúra Kiadói Bt.
Neptun' 2001 Bt.

Webhely működtetése:

KFKI RMKI Számítógép Hálózati Központ