A Magyar Elektronikus Könyvtár Osztály
2005. évi beszámolója


2005. év során a MEK Osztály tovább gyarapította digitális gyűjteményeinek állományát, fejlesztette, bővítette szolgáltatásait. Az év során 3 új kolléga is érkezett az osztályra. Elter András a MEK csoportba; ő a beérkező anyagok technikai szerkesztésével, konverziójával foglalkozik. Vágner Edina a digitális objektumokat kezelő csoportba került, aki a képi dokumentumok metaadatainak leírásával, és alkalmi kiadványszerkesztéssel lett megbízva. Ezen kívül napi 4 órában Reichenbach Krisztiánt alkalmaztuk, aki szintén a digitális objektumokat kezelő csoportot segíti programozási munkájával.

Az év kiemelt feladatai közé tartoztak az Elektronikus Periodika Adatbázis és Archívum fejlesztésének befejezése, valamint az OSZK által digitalizált dokumentumok belső nyilvántartásának, kezelésének megszervezése.

Az Osztály létszáma 2004. december 31-én 8 fő 8 órás és 2 fő 4 órás munkatárs volt.


Folyamatos munkák:

MEK állománygyarapítás

2005. évi gyarapodás:   1029 tétel

Ajándékozás
(önkéntes felajánlás)

Összes

Címtétel (db)

1029

1029

Érték (Ft)

5.145.000

5.145.000


2004. december 31. állomány         2281 db dokumentum
2005. december 31. állomány         3310 db dokumentum

Az állománygyarapításunk nagyobb része ajándékozásnak tekinthető, önkéntes egyéni felajánlás ill. intézményes együttműködések révén érkezett a gyűjteménybe.

Az ajándékba kapott elektronikus könyvek értékét az OSZK állománygyarapodási statisztikájával egyeztetve a nyomtatott könyvek átlagára alapján 5000 Ft / könyv alapján kalkuláltuk.


Látogatók száma 2005-ben:

MEK 2.0 központi szerver: 5 536 575 fő

(Közelítő adat a központi Web-szerver statisztikái alapján, fél órán belül egy számítógépről érkezett, feltehetően emberi felhasználóink száma. A tényleges felhasználás ennél jóval nagyobb lehet, az intézményi ideiglenes tárolók, proxy szerverek miatt.)


A MEK a központi - OSZK - szerveren kívül az alábbi tükörszerverekkel, másolatokkal rendelkezik:

- Erdély - http://www.mek.ro
- Szlovákia - http://www.mek.sk
- Vajdaság - http://www.tlkk.org
- NIIF - http://mek2.niif.hu

A tükörszerverek forgalma összesítve megközelítőleg 250.000 fő volt 2005-ben.


EPA állománygyarapítás

2005. december 31-i állomány

helyben archivált folyóiratok

96 cím

4420 füzet

teljes katalógus

825 cím

 


Látogatók száma 2005 12. 31-ig:

EPA        851.345 fő


Az állománygyarapodás az alábbi forrásokból történt:


Digitális kép munkacsoport gyarapítása:

Gyarapítás

Kép:                   70.298
Dokumentum:       1.958

Projektek:


Kiemelt feladatok:

Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis (EPA)

2005-ben befejeződött az EPA általános fejlesztése. További terveink, elképzeléseink vannak (pl. akadálymentes felület kialakítása, saját analitikus szerző-cím szintű keresés kifejlesztése) ezek kivitelezése azonban további forrásokat igényelnek. Az alábbi fejlesztések történtek azonban 2005-ben:


Digitalizált dokumentumok belső nyilvántartásának, kezelésének megszervezése


Új feladatok:

OSZK Digitalizálási Bizottsága

Az Osztály munkatársai 2005-ben is aktívan részt vettek a Digitalizálási Bizottság munkájában. Az év során megvitatásra került a digitalizálást nyilvántartó rendszer terve, bemutatkoztak az OSZK egyes digitalizáló műhelyei, megvitattuk a NKÖM felkérésére készülő tanulmányt "A kulturális örökség megőrzése érdekében digitalizálandó dokumentumok körére, a digitalizálás országos összehangolására". Az Osztály gondozza a Bizottság munkáját segítő honlapot (http://mekosztaly.oszk.hu/limbo/egyeb/oszkdb) valamint üzemeltet a Bizottság tagjai számára egy levelező listát (https://mekosztaly.oszk.hu/mailman/listinfo/oszkdb). A Bizottság titkára az Osztály munkatársa, Káldos János.

NOKI Bizottság

Az Osztály két munkatársa is részt vett az ún. NOKI Bizottság munkájában. A Bizottság az OSZK, a Könyvtári Intézet és a Neumann Digitális Könyvtár munkatársaiból állt. A Bizottságot a NKÖM kérte fel bizonyos kérdések megválaszolására, amelyek az országos digitalizálás tartalmi, technikai, módszertani irányaira, valamint a digitális dokumentumok megőrzésében az OSZK szerepére vonatkoztak. Az elkészült tanulmány mind a Digitalizálási Bizottság mind a Könyvtári Intézet honlapján megtalálható. A tanulmányt a NKÖM elfogadta és utána felkérte a NOKIPlusz Bizottságot ennek alapján egy stratégiai anyag kidolgozására. A stratégiai anyag elkészítésében is részt vett az Osztály egy munkatársa (Káldos János), amely szintén olvasható a Könyvtári Intézet honlapján - Országos Könyvtári Digitalizálási Terv (2007-2013).

MTA I. Osztály – Informatikai Irodalomtudomány Bizottság

2005. novemberében megalakult az MTA I. Osztályának Informatikai Irodalomtudomány Bizottsága, amelynek ülésein P. Vásárhelyi Judit és Káldos János képviselik az OSZK-t. A Bizottság tevékenységének középpontjában a digitalizálás és textológia kapcsolata, valamint az irodalomtudomány új feladatainak meghatározása áll.


Egyéb feladatok

MinervaPlus projektben való részvétel - https://mek.oszk.hu/minerva

Az osztály munkatársai aktívan részt vettek a MinervaPlus projektben, amely a nemzetközi digitalizálási tevékenységek összehangolását tűzte ki célul. A projekt keretében idén az alábbi dokumentumokat fordíttattuk le magyarra és helyeztük el a projekt hazai honlapján:

A MEK munkatársai ősszel egy nagysikerű műhelykonferenciát szerveztek digitalizálási módszertani rendezvényt szerveztek "Kulturális honlapjaink minősége - európai szemmel " címmel. A konferencia programja, anyagai részletesen megtalálhatóak a honlapon. https://mek.oszk.hu/minerva/html/digkonf200411/index.htm

Online tájékoztatás

Folyamatosan válaszolunk mind a MEK, mind az EPA általános információs listájára érkező kérdésekre, amelyek az állományra vagy a szolgáltatásra vonatkoznak.

XML konverzió

Folytattuk a MEK Egyesület támogatásával a MEK dokumentumainak XML konverzióját. A konverziós munka egyrészt biztosítja az archivált dokumentumok hosszú távú megőrzését, másrészt a dokumentumok egyéb, alkalmas formátumokba konvertálását. Az XML formátumokból további, több mint 100 dokumentumot LIT (e-book) formátumba is átalakíttattunk. A legutóbbi XML konverzió már a nemzetközi TEI szabvány alapján történt.

Tématérkép

A korábbi IHM-ITEM projekt eredményeként elkezdtünk két tématérkép szolgáltatást. Az egyik, az OSZK Tezauruszának kereshető változata - https://mek.oszk.hu/ttm. A másik fejlesztésünk a klasszikus magyar irodalom tématérképe. A klasszikus magyar irodalom panteonjából kiválasztott harminc szerző irodalmi munkásságát feldolgozó kísérleti rendszer, amely a szerzők, művek, iskoláik, publikációs fórumaik, a földrajzi helyek között teremt sokrétű kapcsolati hálót - https://mek.oszk.hu/itm.

MEK-Amicus migráció

OSZK-s célfeladatként elkezdtük a MEK rekordok migrációjának a megtervezését és kivitelezését az OSZK katalógusába. A rekordszerkezetek egyeztetése után összeillesztésre kerültek a tematikus feltárás adatai, elkezdtük a MEK belső rekordszerkezetének kialakítását az áttöltés érdekébe. A munka folytatódik a következő évben.

Hangoskönyvek szolgáltatása - https://mek.oszk.hu/keresesek/keresesf.phtml?formatum=MP3

Folyamatosan elindult a MEK keretében az MVGYOSZ digitalizált hangoskönyveinek online szolgáltatása. A MEK Egyesület ezt először NIIF támogatásból majd később az ISZT támogatása segítségével finanszírozta. 2005-en több mint 1000 órányi hanganyag került fel a MEK állományába. A hangoskönyvek gyorsabb megtalálása érdekében a MEK címlapján a gyorskereső alatt egy külön MP3 gombot helyeztünk el, amely kilistázza az összes szolgáltatott hanganyagot.

RSS szolgáltatások - https://mek.oszk.hu/mek2.rss

Mind a MEK, mind az EPA adatbázisban RSS szolgáltatást indítottunk el. Az új, modern internetes szolgáltatás adatbázisaink bővülésének folyamatos nyomonkövetését biztosítja. Az új dokumentumok legfontosabb adatait tartalmazó, XML formátumú file jelenleg óránként frissítődik és a legutolsó 10 tétel kerül bele.

MEK honlaptérkép - https://mek.oszk.hu/html/sitemap.html

A Minerva projekt kulturális honlapok minőségi követelményeinek megfelelően elkészült a MEK honlaptérképe. A statikus oldal összefoglalva, áttekinthetően tartalmazza a MEK-ben található különböző szolgáltatásokat, listákat, egyéb fejlesztéseket.

MEK Gyakran Ismételt Kérdések (Gy.I.K.) listája - https://mek.oszk.hu/html/gyik.html

Az e-mail-en rendszeresen érkező olvasói kérdések alapján elkészítettük a Gyakran Ismételt Kérdések listáját.

Bibliographia Hungarica - https://demeter.oszk.hu

A Hungarológiai Alapkönyvtár digitalizálásának első lépcsőjében digitalizáltattuk és önálló adatbázisként elkezdtük szolgáltatni a Bibliographia Hungarica bibliográfiát, a magyar irodalom analitikus adatbázisát. A bibliográfia 1800-tól 1978-ig bezárólag dolgozza fel a magyar irodalom külföldi fordításait közel 50 nyelven. A 13.000 gépiratos oldal eddig 2 példányban volt megtalálható az OSZK-ban, a szolgáltatás révén elérhető a MEK-ből is.

Magyarország képes történelmi kronológiája - http://www.kepido.oszk.hu

Tavasszal elindult az Enciklopédia Humana Egyesület és az OSZK új közös szolgáltatása. A szolgáltatás keretében az OSZK különgyűjteményeiből több ezer képet digitalizáltak és építettek be az Egyesület által kialakított kronológiába. Az IHM projekt koordinátora az Osztály munkatársa, Káldos János volt.

Kérdőíves felmérés - https://mek.oszk.hu/html/irattar/felmeres/ossz.html

Októberben egy online kérdőíves felmérést végeztünk a MEK olvasóinak körében. A felmérés a szolgáltatásra, a felhasználókra vonatkozott elsősorban. Igyekeztünk véleményeket, javaslatokat gyűjteni az eddigi fejlesztésekről, felhasználóink igényeiről. A felmérés számszaki összesítését egy oldalon nyilvánossá is tettük.

eleMEK tanfolyam

A MEK Egyesület pályázati támogatásával nyáron két alkalommal is nagysikerű tanfolyamot tartottunk az eleMEK rendszer használatáról. Az eleMEK egy részekből építkező elektronikus könyvtári program, amelyet az Egyesület NIIF támogatással fejlesztett ki az elmúlt években.

Nagy Könyv lista - https://mek.oszk.hu/html/nagykonyv.html

Az országos "A Nagy Könyv" játékhoz kapcsolódva összeállítottunk egy listát, mely könyvek találhatóak meg elektronikusan a MEK állományában az országos listából. A 100 legnépszerűbb műből 42 címet szolgáltatunk.

MEK1.0 átköltöztetése

Szeptemberre befejeződött a MEK 1.0 (mek.iif.hu) átválogatása és átköltöztetése az OSZK-ban működő új szerverre.

Creative Commons beépítése a MEK-be

Beépítettük a MEK metaadat rendszerébe a Creative Commons 2005. őszén Magyarországon is elindult kezdeményezését. A MEK dokumentumfeltöltő űrlapján a beadott dokumentumoknál már CC licence-t határozhatnak meg az önkéntes szolgáltatók. A metaadatszerkezetet kiegészítettük a CC-re vonatkozó jogkezeléssel, ugyanakkor az összetett kereső űrlapunkba is beépítettük ezt a szűrési lehetőséget. A MEK honlapján továbbá egy külön CC gombot helyeztünk el, ami gyors listázási lehetőséget ad az ilyen felhasználási joggal bíró dokumentumainkról. A CC-t kezdtük el használni a régi, nem jogvédett, OSZK-ban digitalizált művek felhasználási jogának meghatározására is.

TEL-ME-MORE workshop

Az Osztály több munkatársa részt vett a június 22-én tartott workshop szervezésében és aktívan közreműködött annak lebonyolításában. A rendezvény a Tel-me-more projekt keretében foglalkozott “A kutatás-fejlesztés jelene és jövője az EU új tagállamainak nemzeti könyvtáraiban” témával.

OSZK-EME együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodást kötöttünk az Erdélyi Múzeum-Egyesülettel az általuk kiadott könyvek, folyóiratok, levéltári és kézirattári anyagok digitalizálására és elektronikus kiadására.

OSZK-MTA Politikatudományi Intézet együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodást kötöttünk a Politikatudományi Intézettel tudományos kiadványaik elektronikus archiválására, közzétételére.

ISZT- MEK Egyesület

Az Internet Szolgáltatók Tanácsa támogatási szerződést kötött a MEK Egyesülettel a MEK tartalmi fejlesztésére 2005. őszén. A projekt keretében a Hungarológiai Alapkönyvtár további kötetei lettek digitalizálva, a hangoskönyvek és a Száz szép kép különgyűjteményünk tovább gyarapodott a támogatásnak köszönhetően. A projekt 2006. tavaszán záródik.

Elektronikus kiadás

A Könyvtári Intézettel együttműködve megjelentettük elektronikusan Jacsó Péter: "Szöveges CD-ROM és webes adatbázisok tartalmának elemzése" című könyvét.


Konferenciák, előadások

Moldován István: Határon túli magyar digitalizált gyűjtemények
2005. december 7. - Országos Idegennyelvű Könyvtár
"Nemzetiségeinkről a kulturális örökség digitalizált megőrzésében" c. konferencia

Csáki Zoltán: Munkám a MEK-ben
Góczán Andrea: A MEK és ami mögötte van
10 éves az egyetemi szintű könyvtáros képzés Szegeden
Jubileumi konferencia, SZTE BTK Könyvtártudományi Tanszék
Szeged, 2005. október 28.

Renkecz Anita Orsolya: A Magyar Elektronikus Könyvtár szolgáltatásai
2005. szeptember 27. - Győr, Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár
"Virtuális tájékozódás - virtuális tájékoztatás" c. továbbképzés

Káldos János: Digitális képek metaadatai
2005. július 5-7. - Hódmezővásárhely, Digitalizálási konferencia

Drótos László: eleMEK, az elektronikus könyvtári rendszer
2005. július 5-7. - Hódmezővásárhely, Digitalizálási konferencia

Moldován István: Az elektronikus könyvtárak hálózata
2005. július 5-7. - Hódmezővásárhely, Digitalizálási konferencia

"A szerzői jog kérdése az elektronikus információszolgáltatásban"
Magyar Könyvtárosok Egyesületének Vándorgyűlése, Gödöllő, 2005. július 21.
Résztvevők: Dr Horváth S. Domonokos, Tószegi Zsuzsanna, Tóth Péter Benjámin, Drótos László, Legeza Dénes
Videokonferencia OSZK és Gödöllő helyszínnel

"Internet és határon túli magyarság" konferencia
Budapest, HTMH, 2005. április 22
Moldován István (résztvevő, szekcióelnök)

Káldos János: Digitális képek és a könyvtárak jövője
2005. március 30. - április 1. - Szeged, Networkshop 2005

Renkecz Anita: Elektronikus folyóiratok online könyvtára
2005. március 30. - április 1. - Szeged, Networkshop 2005

Moldován István: A digitális dokumentumok hosszútávú megőrzésének problémái
2005. március 30. - április 1. - Szeged, Networkshop 2005

Drótos László: A Magyar Elektronikus Könyvtár jelene és jövője
2005. március 17. - Debrecen, Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár, Internet Fiesta a könyvtárakban 2005.

Káldos János: Digitális Kárpát-medence
2005. március 4. – Szeged, “Digitális Kárpát-medence” konferencia

Moldován István: Digitalizálás a könyvtárban
2005. február 7. - Békéscsaba, Békés Megyei Könyvtár, Szakmai nap

Drótos László: Elektronikus könyvtárak az oktatásban
2005. január 24. - Budapest, II. Jávácska konferencia


Cikkek, rádió- és tévéinterjúk

Riport a Kossuth Rádió Szülőföldünk - Határok nélkül c. műsorában Moldován Istvánnal a MEK határon túli szerepéről
Szerkesztő: Bőti Attila
Kossuth Rádió, 2005. november 16.

Riport a Kossuth Rádió Digitális c. műsorában Moldován Istvánnal és Tószegi Zsuzsával
Műsorvezető: Elek László
Kossuth Rádió, 2005. november 2.

Riport a Kossuth Rádió Digitális c. műsorában Moldován Istvánnal és Tószegi Zsuzsával a szerzői jog és az Internet helyzetéről
Műsorvezető: Elek László
Kossuth Rádió, 2005. szeptember 14.

Erdély a "digitális Kárpát-medencében" - Az Erdélyi Múzeum-Egyesület sajtóközleménye
Szabadság, Kolozsvári közéleti napilap, 2005. szeptember 12.

Drótos László (MEK) és Dr. Tóth Péter Benjamin (Artisjus) a HírTV Különkiadás c. műsorának vendégei voltak
HírTV, 2005. szeptember 10.

Riport a Kossuth Rádió Pénz Piac Profit c. műsorában Moldován Istvánnal a MEK-ben található hangoskönyvekről
Műsorvezető: Ujhelyi Zoltán
Kossuth Rádió, 2005. augusztus 22.

Drótos László (MEK) és Z. Karvalics László (BME) az MTV Kultúrház c. műsorának vendégei voltak
Műsorvezető: Galamb
Magyar Televízió, 2005. augusztus 16.

Moldován István: "Könyvtár a magasban" - Elmélet és gyakorlat
= Mikes International, 5. évf. 3.sz. 2005. júl./szept.

Drótos László - Moldován István: Elektronikus könyvtárak a cyberspace-ben
= Természet Világa, 2005. május

Tízéves a MEK - Interjú Moldován Istvánnal
= Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2005. március 15.

Drótos László: eleMEK - Metaadatkezelő rendszer digitális gyűjteményekhez
= Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 2005. február

Riport a Kossuth Rádió Digitális c. műsorában Moldován Istvánnal a Magyar Elektronikus Könyvtár 10 éves születésnapjáról, múltjáról és jövőjéről
Műsorvezető: Elek László
Kossuth Rádió, 2005. január 12.


Oktatás

"Digitalizáló Műhelyek Találkozója" címen a MEK Osztály munkatársai 3 napos digitalizálási tanfolyamot tartottak Kolozsvárott, az Erdélyi Múzeum-Egyesület meghívására és szervezésében. A rendezvényen 12 erdélyi szervezet munkatársai vettek részt.
Kolozsvár, 2005. november 21-23.

Októberben OSZK Tezaurusz tanfolyamon vett részt a MEK Osztály 4 munkatársa (Csáki Zoltán, Góczán Andrea, Renkecz Anita, Vágner Edina).

Káldos János: Digitalizálás I. A digitális objektumok típusai, a digitalizálás folyamata (3 óra előadás, 1 óra gyakorlat)
2005. október 27., Könyvtári Intézet; A kulturális örökség védelme 1850 előtti dokumentumok esetében - lehetőségek és feladatok a könyvtárakban II. c. 30 órás program

Moldován István: Digitalizálás II. Elektronikus dokumentumok kezelése, szolgáltatása (2 óra előadás)
2005. október 27., Könyvtári Intézet; A kulturális örökség védelme 1850 előtti dokumentumok esetében - lehetőségek és feladatok a könyvtárakban II. c. 30 órás program

Drótos László - Moldován István: Az Internet használata könyvtári környezetben
Informatika a Nemzetvédelmi Képzésben Alapítvány 30 órás akkreditált tanfolyama
2005. március 24., 2005. október 13.

Góczán Andrea: Könyvtár informatikai képzés, keresztféléves
SZTE Budapesti Média Intézet

Moldován István: Könyvtár informatikai képzés, "Internetes tájékoztatás", 12 óra
SZTE Budapesti Média Intézet


Budapest, 2006. február 21.

Moldován István
MEK osztályvezető