A Magyar Elektronikus Könyvtár Osztály
2006. évi beszámolója


A 2006. év során a MEK Osztály tovább gyarapította digitális gyűjteményeinek állományát, fejlesztette, bővítette szolgáltatásait. Az év során 1 új kolléga érkezett az osztályra, Fábián György, aki napi 4 órában a digitális gyűjtemény csoportban foglalkozik képfeldolgozással. Vágner Edina viszont november 1-vel kilépett az Osztályról, munkakörének betöltésére csak 2007 januárjában került sor.

Az év kiemelt feladatai közé tartoztak az Elektronikus Periodika Adatbázis és Archívum fejlesztésének befejezése, valamint az OSZK által digitalizált dokumentumok belső nyilvántartásának, kezelésének megszervezése.

Az Osztály létszáma 2006. december 31-én 7 fő 8 órás és 2 fő 4 órás munkatárs volt.


Folyamatos munkák:

MEK állománygyarapítás

2006. évi gyarapodás: 1039 tétel

 

Ajándékozás (önkéntes felajánlás)

Összes

Címtétel (db)

1039

1039

Érték (Ft)

5.195.000

5.195.000

2005. december 31-i állomány           3310 db dokumentum
2006. december 31-i állomány           4331 db dokumentum

Az állománygyarapításunk nagyobb része ajándékozásnak tekinthető, önkéntes egyéni felajánlás ill. intézményes együttműködések révén érkezett a gyűjteménybe. További együttműködési megállapodásokat kötöttünk az év során az önkéntes gyarapítás bővítése érdekében:

Az ajándékba kapott elektronikus könyvek értékét az OSZK állománygyarapodási statisztikájával egyeztetve a nyomtatott könyvek átlagára alapján 5000 Ft/könyv alapján kalkuláltuk.


Látogatók száma 2006-ban:

MEK 2.0 központi szerver: 11.235.333 fő

(Közelítő adat a központi Web-szerver statisztikái alapján, fél órán belül egy számítógépről érkezett, feltehetően emberi felhasználóink száma. A tényleges felhasználás ennél jóval nagyobb lehet, az intézményi ideiglenes tárolók, proxy szerverek miatt.)

A határon kívüli tükörszervereinket 2006. folyamán helyhiány miatt kénytelenek voltunk leállítani.


EPA állománygyarapítás

2006. december 31-i állomány

helyben archivált folyóiratok

136 cím

7640 füzet

teljes katalógus

1001 cím

 


Látogatók száma 2006 12. 31-ig:

EPA          2 076 870 fő

Az állománygyarapodás az alábbi forrásokból történt:

2006-ban néhány további online folyóirat-kiadóval sikerült megállapodni kiadványaik EPA-ban való archiválásáról. Ugyancsak az EPA archívumába került az OSZK saját reprezentatív kiadványának magyar és angol nyelvű változata (Mercurius és Bulletin).

Az online archiválások mellett 2006-ban számos helyben digitalizált folyóirat került az állományba. A Mikes International együttműködés alapján az Osztályon digitalizáltuk a 'Hírünk a világban' című hungarika jellegű kiadványt. Továbbá az ISZT támogatásból a magyar sajtótörténet néhány értékes folyóiratát digitalizáltuk a kezdetektől. Ezek közül talán külön említést érdemel a Mercurius Veridicus, amelyet - nemzetközi együttműködés segítségével - az OSZK-ban hiányzó számokkal együtt sikerült online szolgáltatni.


Használati adatok - Webauditálás

A fenti felhasználói adatok a saját szerverünkön mért forgalom-számlálás alapján készültek. 2006. február közepén azonban ISZT támogatással elkezdtük a MEK és az EPA szolgáltatás hiteles webauditálását a Medián segítségével. A szolgáltatás korlátozott, csak a HTML formátumú dokumentumaink forgalmát képes mérni, az egyre növekvő mennyiségű PDF és egyéb formátumét nem. Azonban így is, 2006. végére a Medián által mért forgalom elérte a napi átlag 30-35.000 főt, a MEK szolgáltatásai a Medián listájában kisebb ingadozással a 30-35. helyen találhatóak: http://webaudit.hu/index.php?content=12


Digitális gyűjteményi munkacsoport gyarapítása:

Gyarapítás

Kép:

149.086 db

Digitális raktári egység:

2.350 db

Jelentősebb digitalizálási projektek:

A munkacsoport a 2006-ban hozott főigazgatói utasításoknak megfelelően igyekezett teljeskörűen gyűjteni és nyilvántartani az OSZK-ban digitalizált teljes dokumentumokat. Ez egyre növekvő mértékben valósul meg, bár még fejleszteni kell a beadási fegyelmet a könyvtáron belül. Egy másik főigazgatói utasításnak megfelelően, amely a nem-jogvédett digitalizált dokumentumok nyilvános szolgáltathatóságát fogalmazta meg főszabályként, a csoport megfelelő előfeldolgozás után elkezdte folyamatosan továbbítani a műveket a két fő szolgáltatás, a MEK és az EPA számára.


Egyéb feladatok:

OSZK Digitalizálási Bizottsága

Az Osztály munkatársai 2006-ban is aktívan részt vettek a Digitalizálási Bizottság munkájában. Ugyancsak az Osztály üzemelteti a Bizottság munkáját segítő honlapot (http://mekosztaly.oszk.hu/oszkdb), amelyet az Informatikai Igazgatóság egy munkatársa szerkeszt (Németh Márton). A Bizottság tárgyalta meg - többek között - Drótos László: vitaindítóját a Magyar Internet Archívum (MIA) terveiről, továbbá a digitális dokumentumok könyvtáron belüli gyűjtését és szolgáltatását szabályozó főigazgatói utasítás tervezeteket.


NOKI Bizottság

Az Osztály két munkatársa 2006-ban részt vett az ún. NOKI Bizottság munkájában. A Bizottság december hó folyamán állt neki a minisztérium felkérésére egy országos könyvtári digitalizációs projekt-terv kidolgozásának a 2007. tavaszán induló Nemzeti Fejlesztési Terv 2. szakaszának előkészítéséhez.


Online tájékoztatás

Az Osztály munkatársai folyamatosan válaszolják meg mind a MEK, mind az EPA általános információs listájára érkező kérdésekre, amelyek az állományra vagy a szolgáltatásra vonatkoznak. A MEK információs listájára átlag naponta 4-5 kérdés érkezik.


XML konverzió 2006

2006-ban is folytattuk a MEK Egyesület támogatásával a MEK dokumentumainak XML konverzióját. Ebben az évben további 190 címet konvertáltattunk át külső szakemberrel, így a MEK állományának több mint 10 %-a (507 cím) található meg már XML formátumban. Az XML konverzióhoz kapcsolódva, az erőforrások függvényében konvertáltatjuk át dokumentumainkat a mobil eszközökön is alkalmas MS Reader (LIT) formátumra. 2006-ban 253 műből készült LIT formátum, jelenleg 554 db ilyen dokumentummal rendelkezünk.


ISZT 2006-os MEK Egyesület tartalomfejlesztési támogatás

Az Internet Szolgáltatók Tanácsa 2006-ban is támogatta a MEK Egyesületet a MEK tartalmi fejlesztésére érdekében. A támogatási tervet 2006 nyarán fogadta el az ISZT, a munka újabb szakasza ősszel kezdődött el, de átnyúlik 2007. elejére. A projekt keretében a Hungarológiai Alapkönyvtár további kötetei digitalizáltatjuk, befejezzük a "Száz szép kép" sorozatunkat valamint számos sajtótörténeti digitalizálást tudtunk ezáltal elindítani. A projekt kapcsán elkezdtük egy önálló képadatbázis kifejlesztését, amelynek segítségével az egyedi digitális képi dokumentumainkat is megfelelően szolgáltatni tudjuk majd.


Digitális Kincstár CD sorozat

http://www.kincstar.oszk.hu

A Digitális Gyűjtemény munkacsoport a 2006. nyarán nyíló Nemzeti Ereklye kiállítás kapcsán egy Digitális Kincstár CD sorozatot indított el. A CD-ken az OSZK régi könyv állományának válogatott, értékes darabjait vásárolhatják meg az érdeklődők. A CD-n nemcsak a könyvek nagyfelbontású digitális változatai, de egyéb szakmai tanulmányok, szakértői támogatás is található a műhöz.

Az eddig megjelent kiadványok listája:


Magyar Dublin Core generáló

https://mek.oszk.hu/dc
http://www.mszt.hu/dokumentumok/134715.pdf

A MEK munkatársai kidolgoztak egy magyar nyelvű Dublin Core generáló szolgáltatást. A honlapon egy egyszerű űrlap kitöltésével lehet szabványos, a HTML oldalakba beépíthető metaadatokat létrehozni. A DC hazai terjedését segítheti továbbá, hogy a munka során sikerült elérnünk, hogy a Magyar Szabványügyi Hivatal honlapján nyilvánosan elérhetővé tette a Dublin Core honosított magyar szabványát (MSZ ISO 15836)


MEK-ISBN

A MEK alkalmazás fejlesztésével 2006-tól minden önálló ISBN-nel rendelkező digitális dokumentum beérkezéséről e-mail-ben automatikus értesítést kap az ISBN iroda.


EPAX - elektronikus folyóiratok tartalomjegyzékei XML-ben

A MEK Egyesület támogatásával elkezdtük az EPA-ban archivált folyóiratok tartalomjegyzékeinek XML konverzióját. A konverzió elsősorban az EPA-MATARKA együttműködést szolgálja, a tartalomjegyzékek gyors és hatékony továbbítása céljából. A konverzió azonban egyben segíti az EPA-ban lévő tartalomjegyzékek egységes kezelését, a jövőben lehetővé teszi azok egyszerű, strukturált visszakeresését.


Torrent alkalmazás

http://tracker.aladar.com

Külső segítőinknek köszönhetően megkezdtük a nagyméretű dokumentumaink - torrent technológiával való terjesztését. Első lépésben a legnépszerűbb hangoskönyveket helyeztük el egy külső torrent szerveren, amelyet a magyar Gutenberg projekt szervezője, Róth Tamás üzemeltet.


Magyar Internet Archívum (MIA)

http://mekosztaly.oszk.hu/mia

Az Osztály egyik munkatársa - Drótos László - javaslatot dolgozott ki egy Magyar Internet Archívum, egy hazai webarchiválás elindítására. A javaslatot megvitatta a Digitalizálási Bizottság, majd előadásra került a tavaszi Networkshop konferencián. A javasolt konzorcium létrehozása ebben az évben nem sikerült, de a jövőbeni tervezés érdekében elkezdtük egy minta-archivum kialakítását tapasztalatgyűjtés érdekében. A mintaarchívumban 2006-ban közel 150 honlap került mentésre, a hozzáférés egyelőre jogi engedélyek hiányában nem nyilvános.


56-os virtuális kiállítás

https://www.mek.oszk.hu/kiallitas/1956

Az 1956-os emlékév tiszteletére egy 56-os virtuális kiállítást hoztunk létre, amelyben összegyűjtöttük az Osztály által online szolgáltatott 56-os könyveket, tanulmányokat, sajtót, röplapokat, plakátokat.


Infrastruktúra fejlesztések

A MEK Egyesület támogatásával tavasszal bővítettük a központi MEK szerver tárolókapacitását 2 db 72 Gbyte-os winchesterrel, mivel a szolgáltatási kapacitásaink igen szűkössé váltak. Ezzel párhuzamosan megterveztük és az év végén elkezdtük egy jelentős beruházás kivitelezését, amellyel szolgáltató szerverünket egy nagy rendelkezésre álló páros PC-vel váltjuk ki valamint a szűkös tárolókapacitást egy hosszú távon költségtakarékosan bővíthető Coraid rendszerrel oldottuk meg, utóbbit az NIIF ajánlata alapján.

Az év végére elfogyott a központi tárolószerveren lévő kapacitás, amelyen a digitális gyűjteményt archiváltuk, ezért igénybevettük az NIIF új szolgáltatásaként annak adattároló szerverét, nagy kapacitású storage-t. Az év végén az Osztályra érkezett nagy tömegű digitális állományt már csak ezen a távoli szerveren tudtuk tárolni.


IWIW jelenlét

Felhasználói kapcsolataink további fejlesztése érdekében létrehoztunk egy MEK felhasználót az egyre népszerűbb és forgalmasabb hazai IWIW rendszerben. Az IWIW segítségével azóta számos kortárs író és költő juttatta már el műveit a MEK számára.


Nemzetközi kapcsolatok

EBooks on Demand (DoD) projekt részvétel

http://www.books2ebooks.eu

Az Osztály munkatársai aktívan részt vettek az EoD projekt előkészítésén és az október 1-én induló projekt munkálataiban.


Tel-Me-More projekt részvétel

http://www.oszk.hu/telmemor
http://www.theeuropeanlibrary.org

Az Osztály munkatársai résztvettek a Tel-Me-More projektben. Kérdőívek kitöltésével segítették a munkát. 2006. júliusától a MEK katalógusa is elérhetővé vált a The European Library összeurópai katalógusában.


Visegrádi találkozó

http://www.svkbb.sk/colloquium/eng
https://mek.oszk.hu/html/irattar/eloadas/2006/besztercebanya.ppt

Az Osztály két munkatársa részt vett a NKÖM felkérésére az OSZK részéről a Besztercebányán rendezett a V4+ országok könyvtár-informatikusainak első könyvtári találkozóján. A találkozón az OSZK digitalizálásáról, benne a MEK szolgáltatásairól előadást (PPT) is tartottak


Konferenciák, előadások

Moldován István: Elektronikus könyvtári kezdeményezések a hazai közkönyvtárakban
2006. december 6. - Veszprém, Eötvös Károly Megyei Könyvtár
MKE Veszprém Megyei Szervezete szakmai napja

Drótos László: Digitális gyűjtemények és a Creative Commons
2006. november 30. - Miskolc, Miskolci Egyetem Könyvtár
Intézményi adattárak - jelen, jövő, együttműködés c. szakmai találkozó

Káldos János: Digitization activities in the Hungarian National Library, Technical environment
2006. november 9-10. - München
DoD Technical meeting

Káldos János: Elektronikus dokumentumok a nemzeti könyvtár gyűjteményében 2006. november 6. - Zalaegerszeg, Deák Ferenc Megyei Könyvtár
Zala Megyei Könyvtári Szakmai Napok "Dokumentum - nyilvántartás - számbavétel" szakmai konferencia

Káldos János: Elektronikus dokumentumok a nemzeti könyvtár gyűjteményében 2006. október 17. - Keszthely, Fejér György Városi Könyvtár
Zala Megyei Könyvtári Szakmai Napok "Dokumentum - nyilvántartás - számbavétel" szakmai konferencia

Káldos János: Elektronikus dokumentumok a nemzeti könyvtár gyűjteményében 2006. október 16. - Nagykanizsa, Halis István Városi Könyvtár
Zala Megyei Könyvtári Szakmai Napok "Dokumentum - nyilvántartás - számbavétel" szakmai konferencia

Moldován István: A Magyar Elektronikus Könyvtár
2006. október 9. - Tatabánya, József Attila Megyei Könyvtár
VI. ODR konferencia - Digitalizált dokumentumok a könyvtárközi kölcsönzésben

"A könyvtárak összefogása a társadalomért" rendezvény-sorozatkeretében megrendezett "Tudástár - Könyvtár" konferencia "Változó könyvtárak változó környezetben" c. kerekasztal-beszélgetésben vett részt Moldován István, a MEK osztály vezetője
2006. október 4. - Budapest, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

Moldován István: Új szolgáltatások a könyvtárban az Internetre építve
2006. szeptember 20. - Vámospércs, Művelődési Ház és Könyvtár
Új szolgáltatások a könyvtárban az Internetre építve - román testvér településeinket bevonva és a régió könyvtárai részére c. rendezvény

A VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson, Debrecenben Káldos
János, MEK könyvtáros tartott előadást a Magyar Elektronikus Könyvtárról
és a Hungarológiai Alapkönyvtár Digitalizálási Programjáról. - 2006. 08. 22.

Moldován István: Elektronikus könyvtár(ak) az olvasás szolgálatában
2006. augusztus 8-10. - Budapest, ELTE Egyetemi Kongresszusi Központ
Nemzetközi Olvasástársaság 21. Olvasás Világkongresszus

Drótos László: E-könyvtári újdonságok
2006. június 26. - Szeged, Szegedi Hittudományi Főiskola Könyvtára
Egyházi Könyvtárak Egyesülése - "A jövő korszerű könyvtárai: modernizálás műemléki környezetben, könyvtárépítés, könyvtártechnológia" c. konferencia

Drótos László: Műszaki szakfolyóiratok digitalizálása és archiválása a versenyképesség növelése érdekében
2006. június 1-2. - Lillafüred, Palota Szálló
INNOTOOL 3 - "Versenyképes Észak-Magyarország - az innováció, mint kitörési pont" c. konferencia

Drótos László: Metaadatok és metaadatkezelő rendszerek
2006. május 25. - Debrecen, Debreceni Városi Könyvtár
MKE Hajdú-Bihar Megyei Szervezete előadássorozata

Moldován István, Káldos János: Digitalisation in the Hungarian National Library
2006. május 11-13. - Besztercebánya (Banská Bystrica), The State Scientific Library
1st Colloquium Of Library Information Employees of the V4+ Countries

Moldován István: Participation in European digitisation projects and activities
2006. május 8-9. - Országos Széchényi Könyvtár
Tel-Me-Mor workshop - Regional Workshop, Budapest, Hungary

Renkecz Anita Orsolya: "Magyar irodalom és fordításai az Interneten" - Magyar Elektronikus Könyvtár
2006. április 21. - Budapest, Kongresszusi Központ
XIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál

Moldován István: Felhasználói kérdőíves felmérés a MEK-ben
2006. április 20. - Miskolc, Miskolci Egyetem
Networkshop 2006

Káldos János: Könyvtár a digitális korban
2006. április 20. - Miskolc, Miskolci Egyetem
Networkshop 2006

Drótos László: Mi a MIA? - Javaslat egy magyar internet-archívum létrehozására
2006. április 19. - Miskolc, Miskolci Egyetem
Networkshop 2006

Moldován István: Nyomtatott helyett digitális források?
2006. március 30. - Szombathely, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Könyvtár- és Információtudományi Tanszék
"A nyomtatott és a digitális források egymás mellett élése" könyvtáros szaknap

A kultúra szabadsága, a szellemi javak gazdaságtana workshop
A kerekasztal-beszélgetés résztvevői: Kitzinger Dávid (Neumann-Ház), Moldován István (OSZK MEK), Dudás Ágnes (Creative Commons Magyarország), Kelényi Attila (Kiskapu Kiadó), Tóth Péter (Artisjus) moderátor: Bodó Balázs (BME MOKK)
2006. március 29. - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Média Oktató és Kutató Központ

Drótos László: A Creative Commons és a könyvtárak
2006. március 29. - ELTE Egyetemi Könyvtár
Polcológiától" az "információs bumm"-ig - a gyakorlat : avagy könyvtárak válaszai a XXI. századi információs társadalom kihívásaira konferencia

Moldován István: Archiving the World Wide Web - Digital Preserving Initiatives in Hungary 2006. március 27. - Országos Széchényi Könyvtár
Workshop Archiv- und Bibliothekswesen

Renkecz Anita Orsolya: Magyar elektronikus folyóiratok
2006. március 24. - Miskolci Egyetem - Könyvtár, Levéltár, Múzeum
MATARKA szakmai nap


Cikkek, rádióinterjúk

Riport az Echo TV Art d'Echo c. műsorában Moldován Istvánnal elektronikus dokumentumokról, olvasásról, Internetről
Műsorvezető: Széphelyi Petra - Echo TV, 2006. január 21.

Moldován István: Útijelentés a 2006. május 4-5-én Washingtonban "International Summit on a Global Registry for Digital Masters" címmel rendezett nemzetközi megbeszélésről

Drótos László: Két kultúra? - A (c) és a (cc) = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 2006. 53. évf. 4. sz.


Oktatás

Káldos János: Digitalizálás I. A digitális objektumok típusai, a digitalizálás folyamata (3 óra előadás, 1 óra gyakorlat)
A kulturális örökség védelme 1850 előtti dokumentumok esetében - lehetőségek és feladatok a könyvtárakban II. c. 30 órás program

Káldos János - Zepegno Edina - Török Máté: A képalapú digitalizálás gyakorlata (Tutorial)
Networkshop, 2006. április 20. - Miskolc, Miskolci Egyetem

Moldován István: Digitalizálás II. Elektronikus dokumentumok kezelése, szolgáltatása (2 óra előadás)
Könyvtári Intézet; A kulturális örökség védelme 1850 előtti dokumentumok esetében - lehetőségek és feladatok a könyvtárakban II. c. 30 órás program

Drótos László - Moldován István: Az Internet használata könyvtári környezetben
Informatika a Nemzetvédelmi Képzésben Alapítvány 30 órás akkreditált tanfolyama

Drótos László - Góczán Andrea - Moldován István: Digitális dokumentumgyűjtemények kialakítása
Informatika a Nemzetvédelmi Képzésben Alapítvány 30 órás akkreditált tanfolyama

Góczán Andrea: Könyvtár informatikai képzés, keresztféléves
SZTE Budapesti Média Intézet

Moldován István: Könyvtár informatikai képzés, "Internetes tájékoztatás", 12 óra
SZTE Budapesti Média Intézet


Budapest, 2007. február 12.

Moldován István
MEK osztályvezető