A Magyar Elektronikus Könyvtárban
követett elvek a copyright kérdésében

Utolsó módosítás: 1999.03.09.

Az alábbiakban összefoglaljuk azt a gyakorlatot, amelyet a szerzői jogok illetve általában a copyright kérdésében a MEK fejlesztésnél jelenleg folytatunk.


A szellemi tulajdon védelme az Interneten egyre nagyobb hangsúlyt kap, de még nagy viták folynak vele kapcsolatban, s várhatóan csak évek múlva alakul ki és terjed el valamilyen kompromisszumos megoldás a világon. Valószínűsíthető, hogy ez valahol a tárgyiasult műpéldányokra kidolgozott szigorú copyright védelem és a mostani Internetre jellemző szabados gyakorlat között lesz - és remélhetőleg a magánérdekek mellett a többség érdekeit is szolgálja majd.

A könyvtárak évszázados küldetése és kötelessége a (jellemzően) írott kulturális és tudományos alkotások összegyűjtése, megőrzése és eljuttatása azok olvasóihoz, mégpedig lehetőleg "demokratikusan", egyenlő esélyt adva mindenkinek a hozzáféréshez. Nincs ez másként a digitális dokumentumok esetében sem, sőt a világhálózat soha nem látott lehetőségeket biztosít a könyvtárak számára alapfeladatuk teljesítéséhez.

A Magyar Elektronikus Könyvtár elsődleges célja a magyar nyelvű vagy magyar vonatkozású, kulturális, oktatási vagy tudományos célokra használható, alapvetően szöveges, elektronikus dokumentumok gyűjtése és szolgáltatása az Interneten. A könyvtár használata nyilvános és ingyenes mindenki számára, készítőinek és üzemeltetőinek semmilyen bevétele nincs az online szolgáltatásból. A MEK fejlesztői - ismerve a mindenkor érvényes copyright szabályozást - a jogtulajdonosok érdekeinek lehetőség szerinti méltányos figyelembevételével, a szerzői és egyéb jogok teljes tiszteletben tartásával végzik a gyűjtemény bővítését a köz szolgálatában, a következő alapelvek szerint:

- A kifejezetten a MEK-nek felajánlott dokumentumokon kívül csak már valahol publikált művet vesznek fel a könyvtár állományába, melynek nyilvánosságra hozataláról a szerző döntött.

- Minden dokumentumnál igyekeznek kideríteni és feltüntetni a szerzők, szerkesztők, fordítók stb. nevét (valamint az elérhetőségét is, amennyiben az illető ehhez hozzájárul). Ugyancsak feltüntetik a mű eredeti megjelenési helyét vagy lelőhelyét a dokumentumot kísérő "bibliográfiai fejlécben".

- Lehetőség szerint törekednek a művek csonkítatlan, változatlan vagy javított formában való archiválására, egy adott műpéldányt mintaként felhasználva. A mintaként szolgáló műpéldány hibátlanságáért azonban a MEK üzemeltetői nem vállalnak felelősséget.

- Minden dokumentumot ellátnak egy "copyright blokk"-kal (lásd melléklet), mely előírja a tisztességes használat (fair-use) szabályait, minden jogot és felelősséget továbbra is a dokumentum tulajdonosának hagy meg, és lehetőséget ad arra, hogy az illető szigorúbb vagy enyhébb szabályokat határozzon meg a mű terjesztésére és felhasználására. Továbbá garantálja, hogy ha a jogtulajdonosok részéről kifogás merül fel a dokumentum szabad terjesztésének lehetőségét illetően, akkor a könyvtárosok visszavonják azt a MEK állományából.

Az állomány gyarapodása jellemzően a következő három forrásból származik:

- közvetlenül a szerzőktől, szerkesztőktől, fordítóktól;
- az Internetről vagy CD-ROM kiadványokról;
- digitalizálást végző magánszemélyektől, intézményektől, kiadóktól.

A gyarapítás során a különböző szerzeményezési forrásoktól függően az alábbi elvek megvalósítására törekszünk (természetesen az egyéb körülményektől és a korlátozott lehetőségeinktől függően):

- A közvetlenül az alkotótól kapott műveknél feltételezzük, hogy a szerző rendelkezik az Interneten való nyilvánosságra hozatal jogával. A műnek a MEK részére való átadását - amennyiben az illető ezt kéri - egy írott (a MEK Irattárából letölthető) "Adományozó levél"-ben rögzítjük.

- Intézményektől és kiadóktól kapott illetve általuk nyilvánosan szolgáltatott dokumentumok esetén jóhiszeműen feltételezzük, hogy a kiadó vagy a szolgáltató rendezte a felhasználási jogosultságokat a jogtulajdonosokkal.

- A nyilvános Internet szervereken valamint a CD-ROM kiadványokon található dokumentumokat, amennyiben van valami utalás ezek szabad átvételére vagy terjesztésére, a tulajdonos megkeresése nélkül lemásoljuk és archiváljuk a MEK-ben. Egyébként engedélyt kérünk a tulajdonostól, ha a neve és elérhetősége fel van tüntetve vagy kideríthető. Ha valamilyen okból nem sikerül engedélyt szerezni vagy ha a dokumentum valószínűsíthetőleg copyright védelem alá esik, akkor (a hálózaton levő művek esetében) csak egy hivatkozást helyezünk el rá a MEK "virtuális könyvtárában" vagy pedig egy nem nyilvános területen archiváljuk.


A fenti szabályok alól csak abban az esetben teszünk kivételt, ha komolyan vélelmezhető, hogy a MEK-ben való elhelyezéssel anyagi kárt nem okozunk, viszont az adott mű Interneten való közkinccsé tétele a potenciális olvasói kört szolgálja. Továbbá a magyar szépirodalom integráns részét képező szerzők esetében legalább reprezentatív jelleggel igyekszünk néhány dokumentumot szolgáltatni, amennyiben illetve ameddig a jogtulajdonosok ezt kifejezetten meg nem tiltják. Vitás esetben a könyvtár fejlesztői mindent megtesznek annak érdekében, hogy a jogtulajdonosokkal megállapodjanak a kérdéses mű szolgáltatási feltételeit illetően.Melléklet: //////////////// MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR \\\\\\\\\\\\\\\\

 Ez a dokumentum a Magyar Elektronikus Könyvtárból származik. A
 szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát
 illetik (amennyiben az illető fel van tüntetve). Ha a szerző
 vagy tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési
 és felhasználási jogokról, akkor az ő megkötései felülbírálják
 az alábbi megjegyzéseket. Ugyancsak ő a felelős azért, hogy
 ennek a dokumentumnak elektronikus formában való terjesztése
 nem sérti mások szerzői jogait. A MEK üzemeltetői fenntartják
 maguknak a jogot, hogy ha kétség merül fel a dokumentum szabad
 terjesztésének lehetőségét illetően, akkor töröljék azt a MEK
 állományából.

 Ez a dokumentum elektronikus formában szabadon másolható,
 terjeszthető, de csak saját célokra, nem-kereskedelmi jellegű
 alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való
 megfelelő hivatkozással használható. Minden más terjesztési és
 felhasználási forma esetében a szerző/tulajdonos engedélyét
 kell kérni. Ennek a copyright szövegnek a dokumentumban mindig
 benne kell maradnia.

 A Magyar Elektronikus Könyvtár elsősorban az oktatási/kutatási
 szférát szeretné ellátni magyar vagy magyar vonatkozású,
 szabad terjesztésű elektronikus szövegekkel. A MEK projekttel
 kapcsolatban a MEK-L@listserv.iif.hu lista e-mail címén lehet
 információkat kapni és kérdéseket feltenni. A MEK központi
 Internet szolgáltatásainak URL címei: <http://www.mek.iif.hu>,
 <gopher://gopher.mek.iif.hu> és <ftp://ftp.iif.hu/pub/MEK>.

 \\\\\\\\\\\\\\\\ HUNGARIAN ELECTRONIC LIBRARY ////////////////