A Magyar Elektronikus Könyvtár gyűjtőköri leírása

Utolsó módosítás: 2002.03.12.

A MEK alapdokumentuma, az "Ajánlás a Magyar Elektronikus Könyvtárhoz" az alábbi módon rögzíti az elektronikus könyvtárba kerülő dokumentumok körét:

"Olyan magyar nyelvű, illetve idegen nyelvű, de magyar vagy közép-európai vonatkozású, alapvetően szöveges anyagok, melyek számítógépes formában való szabad terjesztése vagy szolgáltatása nem tiltott. A MEK gyűjtőkörébe elsősorban tudományos, szakmai, oktatási, irodalmi vagy referensz jellegű dokumentumok tartoznak, beleértve eredetileg nyomtatásban megjelent szövegek számítógépes változatait is."
A könyvtárban gyűjtött dokumentumok a következő főbb csoportokba sorolhatók:

1. klasszikus szépirodalom

Ennek részeként gyűjtendő a magyar vagy a magyarra fordított világirodalom, továbbá az idegen nyelvre fordított magyar irodalom.
2. kortárs magyar szépirodalom
A szerzők engedélyével a MEK gyűjti a mai magyar nyelvű irodalom alkotásait, köztük a határon túli írók műveit is.
3. tudományos publikációk
Magyar szerzők által írt vagy magyarra fordított tudományos művek, beleértve az egyetemeken, főiskolákon, tudományos kutatóintézetekben készülő és papíron nehezen terjeszthető ún. "szürke irodalmat" is: konferencia előadások, disszertációk, szakdolgozatok, munkaanyagok, tanulmányok stb.
4. oktatási anyagok
A felső-, a közép- és az alsófokú oktatásban használható, magyar nyelvű segédletek, jegyzetek, tankönyvek és ismeretterjesztő művek.
5. referensz művek
Magyar nyelvű szótárak, lexikonok, bibliográfiák, címlisták és egyéb kézikönyvek.
6. egyéb szöveges dokumentumok
Például szórakoztató irodalom, vallásos szövegek, útikönyvek, vicc- és receptgyűjtemények stb., melyek terjedelmük és színvonaluk alapján archiválásra érdemesek.
7. nem szöveges dokumentumok
Magyar vonatkozású térképek, továbbá kották és a fenti csoportokhoz kapcsolódó egyes multimédia dokumentumok ill. szoftverek (pl. oktatóprogramok, vagy egy adott témát feldolgozó Web-anyagok).

Ezeken felül a MEK az ún. "Virtuális könyvtár" részében gyűjti a következő dokumentumtípusok URL címeit is, törekedve ezek folyamatos bővítésére és frissítésére:

1. magyar elektronikus könyvtárak és könyvkiadók;
2. magyar könyvtárak hálózati szolgáltatásai;
3. az Interneten elérhető magyar elektronikus hírlevelek, újságok és folyóiratok.