Udvarhely-Szék II. évf. (1999. szeptember 29 - október 5) 39(59).sz.

Könyv, (elektronikus) könyv ellenében?

A helyi TV stúdió egyik adásában az elmúlt napokban olvasási szokásainkról értekeztünk. Sok mindenről beszélgettünk, sok mindent elmondhattunk volna még természetesen. Az eredőket kutattuk, azzal a céllal, hogy az olvasás szeretetének fontosságát emeljük ki, lelkekre ható szépségét hangoztassuk. Abból indultunk ki Elekes Erzsébet moderátor ötlete és megfigyelése alapján, hogy napjainkban egyre nagyobb szerepet kap a televízió és a számítógép a mindennapi életünkben, mintegy elnyomva az évszázados KÖNYV szerepét.

Itt most anélkül, hogy a számítógép prókátora lennénk az általa kínált olvasási lehetőségekre hívnánk fel a figyelmet. A minap a "világháló" deszkáin inogva kerestük azokat a tradicionális és szupermodern tematikus olvasási kínálatlistát, amely szellemi kalandozásaink tárházát bővíthetik.

Az elektronikus könyvtár web oldalain keresgélve az irodalomtárban bukkantunk említésre méltó dolgokra.

Könyvtárak tucatjaival találkoztunk. (Pl.: Bábeli könyvtár -- Történelem (Miskolc), Corvinus Library, Doli Közkönyvtár (ELTE), Idegsebészeti Könyvtár, JATE - Elektronikus Könyvtár (Szeged), MEK - Magyar Elektronikus Könyvtár, Neumann-ház - Digitális Könyvtár, Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár, Solaria Minikönyvtár, Széchenyi István Főiskola e-Téka (Ezek mindegyikében gazdag címválaszték áll rendelkezésünkre.)

Csak úgy találomra Meditációk és szemelvények (Az angyal válaszol, Bhagavad Gita, Alice A. Bailey: Értekezés a Fehér Mágiáról vagy A Tanítvány Útja, Idézetgyűjtemény: Fény-ről, Út-ról, Szeretet-ről, Teremtő-ről, Ember-ről, Jóga-szutrák, Patanjali - Swami Vivekananda kommentárjával, Klasszikus kínai tanmesék, Mélylélektan: Összeállítás Jung és mások művei alapján, A számvetés megokolása (Szánkhja-Káriká), Az igázás szövétneke (Jóga-Szútra) Ísvarakrisna; Patandzsali, Jane Roberts: Seth megszólal, Jakob Böhme: Szent sóvárgás, Tao Te King - Az Út és az Erény könyve, A tökéletesség útja és A belső várkastély - kivonat Avilai Szent Teréz könyveiből, Upanisadok, Világosság az ösvényen és Karma. S ha kis türelmünk van szerverünk és saját számítógépünk kapacitása függvényében (másod)percek alatt könyvek teljes digitalizált változatait olvashatjuk.

Kutathatunk meghatározott témakörök szerint (ezoterikus irodalom, filozófiai irodalom, vallási irodalom), vagy akár konkrét irodalmi termékeket kérhetünk le. (Biblia, Fodor Ákos: Lehet című verses kötete, Fodor Ákos: Jazz, A fraktálok, Dimenzió 14. Az igazság odaát van..., Edgar Cayce a reinkarnációról, Alcyone: A mester lábainál, Jampolski: A szeretet tanítása - csak szeretetre taníts, A próféta, Weöres Sándor: A teljesség felé, Visszatérés a holnapból, A szufi út, Paul Brunton: India titkai, Nemeshegyi Péter: Szeretet az Isten, Robert Bruce: Asztrálprojekció - Szándékos testen kívüli élmények, Kedvenc irodalom - gyűjtemény, Kung mester beszélgetései, Zsidó könyvek on- line, Naftali Kraus: A Talmud bölcsei)

Külön kereső programok állnak rendelkezésünkre, amelyek segítségével könyvek, (Pl.: a Magyar Teozófiai Társulat kiadványai, Szintézis Szabadegyetem könyvei), kiadók, adatbázisok után kutathatsz, vagy esetleg meg is vásárolhatod azokat, Bemehetsz a Zsidó könyvesboltba is, s ha már ott jártál beírhatod neved a vendégkönyvbe. Megtudhatod közben, hogy mindennek ki a támogatója, fenntartója, szerkesztője.

A Szemelvények között olvashatol akár Hamvas Bélától, Mécs Lászlótól, vagy Rónay Györgytől. Találsz itt részletet A női ősprincípiumról és a nemek eredendő összefüggéséről, Az egyetemes szeretetről, A Taijiquan művészete c. műből (Dr. Yu Fu-nian - Schwanberger József) , de vegyes - versek és idézetek között is böngészhetel.

Az Imaginációk, meditációk között elolvashatjuk a Kirándulás az örökkévalóságba - Mindenesti gyakorlat című részletet Szepes Mária: Az áldozat mágiája - Szakrális beavatás c. könyvéből.

A szerző arra a mitikus tájra, az örökélet forrásához kalauzol, ahová minden este ellátogat és magával viszi barátait és útitársait, fénnyel, emberfeletti erőkkel, szépséggel, derűvel feltöltődni, hogy képesek legyenek anyagban való átutazásuk feladatait véghezvinni. Egy fajta meditáció, amely a képzeleterőnket hívja gátra, mondván, hogy azok, amelyek (szorongásaink, hiányérzeteink, indulataink, sérelmeink befolyásolják, idézik, teremtik ( képesek megteremteni a (boldogság, gyógyítás égi erejét az elmúlhatatlanban, ahol minden igaz, mert örökkévaló).

(Világoskék vitorlájú, kényelmes, széles bárka, hófehér lélekmadár, ezüstös örömhimnusz, relatív idő, transzcendens táj, Égi Ózon, aranyló atmoszféra, asztrálóceán és kísérő delfinek, Élet Vize, Isteni Gyógyáram, Harmadik Szem, Örök élet Elixír, Felfrissülés, Megfiatalodás, Újjászületés, Isteni Önvalónk, Létünk gyökere.)

Ne idegenkedjünk tőle. Érdemes beleolvasni!

De olvashatunk Múzeumi hírlevelet is új, állandó és időszaki kiállításokról, tehetünk múzeumi sétát az Interneten. Betekinthetünk a tudományos tevékenységbe, és olvashatunk műtárgyvédelemről, restaurálásról és múzeumi könyvtárakról. Sőt megtudhatjuk mit jelent az elektronika a nemzetközi összefogásban. Olvasd el Tejfoggal kőbe... című beszámolót a MUSoNET program (nem csak informatikai) tanulságairól.

(A MUSoNET program az Európai Közösség (Raphael" pályázatának keretében indult 1996-ban, osztrák-magyar- német együttműködésben, azzal a célkitűzéssel, hogy lehetőséget teremtsen múzeumi adatbázisok fizikai és szemantikai összekapcsolására, hálózati kapcsolat kiépítésével és szabványos lekérdezési felülettel rendelkező képi adatbázis modell kialakításával.) A MUSoNET által elérhetővé tett adatok lehetőséget adnak a résztvevő múzeumoknak, hogy gyűjteményük legjobb darabjaiból adjanak válogatást vagy egy-egy jelentősebb gyűjteményt akár egy nagyobb kiállítás szintjén bemutassanak. A programban szereplő múzeumok vegyes jellege miatt (régészeti, történeti, képzőművészeti, természettudományos és műszaki jellegű múzeum egyaránt szerepel a partnerek között) a közreadott (és feldolgozott) információ rendkívül sokrétű.

A legfontosabb tanulság - és egyben eredmény - a múzeumi anyag visszakereshetőségének érdekében végzett munka.

Említettük a múzeumi könyvtárakat. Megismerhetjük öt-hat oldalon át a Szépművészeti Múzeum 1896-ban létesített Könyvtárát, megtudhatjuk melyek a legújabb folyóiratok, és könyvek és melyek a Magyar Természettudományi Múzeum Könyvtárának közleményei. Megismerkedhetünk a Magyar Nemzeti Múzeum Központi Könyvtárának új szerzeményei és hogy melyek a magyar múzeumi kiadványok.

Megismerkedhetünk itt recenzió formájában olyan könyvvel, mint Mágnások, birtokosok, címerlevelesek Rendi társadalom - polgári társadalom 9. (Szerk. Ódor Imre - Pálmány Béla - Takács Péter) A Hajnal István Kör és a KLTE Történelmi Intézete Segédtudományi Tanszékének kiadványa Debrecen, 1997. 290 old.

Az említett tanszék fiatal és alkotókoruk teljében lévő társadalomtörténészeinek egy nagyobb csoportja által, 1986 óta végzett kutatásaival találkozhatunk ennek kapcsán.

És itt szerezhetünk tudomást a Nyíregyházán megjelent új kiadvánnyal, a Dr. Bernáth Zoltán által írt Ukrajnától a párizsi medencéig. cíművel (A Jósa András Múzeum Kiadványai 43. sz. Szerk.: Bene János. Nyíregyháza, 1998. 232p.) Ez egy nyíregyházi tüzér csapattiszt visszaemlékezése 1944-45-ös frontszolgálatára és a francia hadifogságára.

Betekintést nyerhetünk a tudományos könyvkiadás és terjesztés magyarországi tevékenységébe. A nagy, profi könyvkiadók és a megcélzott kiadói terület sajátosságaival, technikai felszereltségükkel szembesülhetünk. Nemzetközi Könyvvásárok újdonságaival ismerkedhetünk.

Aki a sajtótermékek szerelmese az több száz újság és folyóirat közül válogathat kénye kedve szerint. Hogy csak egy párat említsünk a naprakész vagy archivált címekből, itt olvasható a 168 Óra, AETAS történettudományi folyóirat, Alföld -- irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat, Beszélő, Budapesti Könyvszemle - BUKSZ, Debreceni Szemle -- tudományos, kulturális folyóirat, Dunántúli Napló, Édes Anyanyelvünk, Élet és Irodalom, Élet és Tudomány, Ezredvég -- irodalmi, művészeti és társadalomkritikai folyóirat, Forrás, Fotóművészet, GONDOLAT-JEL, Háromszék - független napilap, Honismeret, Iskolakultúra, Kakukk! -- a Katolikus Egyetemisták és Főiskolások Egyesületének lapja, Kortárs, Közgazdasági Szemle, Magyar Nemzet, Művelődés, Nagyvilág, Napi Magyarország, Népszabadság, Népszava, Népújság - Maros megyei napilap, Nők lapja, Pályázat Figyelő, Romániai Magyar Szó, Rubicon, Századok, Szabadság - kolozsvári közéleti napilap, Székelyföld, Természet Világa, Tiszatáj -- irodalmi folyóirat, Udvarhelyi Híradó, Új Pedagógiai Szemle. (A kiemeltek a hazaiak) És folytathatnánk a sort.

Cikkek, teljes szövegekben válogathatunk, tájékozódhatunk, ismereteket szerezhetünk.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtár és Informatikai Tanszékének kandidátusa - egyetemi docense, Dr. Sebestyén György éppen A Gutenberg-galaxis és a digitális kultúra szintézise: Az elektronikus- virtuális könyvtárhoz fűzött gondolatait olvashatjuk kimerítő, kultúrtörténeti adalékokban gazdag cikkben.

A digitális kultúra helyét firtatja az írásos kommunikáció történetében. Beszámol az Európa Tanács által Korfun elfogadott Európa az információs társadalom útján program alapján felállította az Információs Társadalom Fórumáról.

Az írásbeliség harmadik nagy forradalmáról -kissé leegyszerűsítve az elektronikus írásbeliségről- beszél, amely korunkban játszódik le. Ez még javában zajlik, hatása viszont máris egyértelmű, hiszen alapjaiban változtatja meg az írásbeli kommunikáció minden lényeges struktúráját és rendszerét, anélkül azonban, hogy lerombolná vagy akár csak csorbítaná az előző két forradalom vívmányait. És itt meg is állunk, mert kimondta azt, amit mi is lényegesnek tartunk, azt hogy nem rombol(hat)ja, vagy akár csak, nem is csorbít(hat)ja az előző két forradalom vívmányait.

Róth András Lajos