Népszabadság, 59. évf. 259. szám, 2001. november. 7.

Regionális elektronikus könyvtár

Egy a teljes Kárpát-medencére kiterjedő magyar elektronikus könyvtár létrehozását segítheti az a megállapodás, amit három határon túli magyar szervezet - a szabadkai Zenith Műhely, a Muraszombati Könyvtár, a felvidéki Zenith Polgári Társulás - és a Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) kötött meg nemrég Szolnokon. Az együttműködés értelmében a határon túliak a MEK szakosztályaként működnek, és vállalják a területükhöz kötődő magyar kulturális és tudományos dokumentumok őrzését, azok ingyenes internetes hozzáférését.

Az "elektronikus publikálás" az utóbbi években nálunk is terjed: rengeteg kiadvány készül számítógépen, ezek egy részét már eredeti formájukban, elektronikus dokumentumként terjesztik - hálózaton, floppy lemezen, CD-n. Ezeknek az anyagoknak a gyűjtésére, rendszerezésére és szolgáltatására a hagyományos könyvtárak nincsenek felkészülve, így az értékes és sokak számára hasznos információforrást jelentő dokumentumok a legkülönbözőbb formátumokban, fizikailag szétszórva helyezkednek el.

Az 1994-ben indított Magyar Elektronikus Könyvtár (www.mek.iif.hu) célja éppen az, hogy "emberi erővel" összegyűjtse, egységes formátumra hozza és mindenki számára hozzáférhetővé tegye ezeket a dokumentumokat. A MEK-ben gyűjtött anyagok közé kerülhet minden magyar nyelvű vagy magyar/közép-európai vonatkozású és tudományos, oktatási vagy kulturális célokra használható, a szerzői jogok tiszteletben tartásával szabadon terjeszthető szöveg.

Az 1999 szeptembere óta az Országos Széchényi Könyvtár szakmai és anyagi támogatásával működő MEK-en jelenleg több mint 3300 dokumentum - könyvek, verseskötetek, tanulmányok, oktatási segédletek, konferenciaanyagok, szótárak, térképek - találhatók. E gyűjteménynek mintegy felét teszi ki a klasszikus és modern szépirodalom, a szakirodalmi rész pedig a műszaki, a társadalom- és a természettudományok szinte valamennyi területét lefedi.

A MEK állományának építése mellett "virtuális könyvtárban" gyűjti a magyar könyvtárak, az elektronikus szövegarchívumok és újságok, a levelezőlisták és az internetes keresőrendszerek elérési címeit is; továbbá virtuális kiállításokat rendez tudományos és irodalmi témákban, és on-line tájékoztató szolgálatot tart fenn.

J.B.Sz.