Szabadság - Kolozsvári közéleti napilap, 2002. december 30.
http://www.hhrf.org/szabadsag/archivum/2002/12/2dec-30t.htm

Kolozsváron a Magyar Elektronikus Könyvtár tükörszervere
Idén Erdélyt sem kerülte el "a karácsonyi könyvtáros angyal"

Karácsony elő napján indította be szolgáltatásait a Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) erdélyi tükörszervere. Ettől a pillanattól kezdve az erdélyi olvasók nagy része (főleg azok akik a RoEduNet egyetemi hálózat által kapcsolódnak az Internetre) könnyebben tudja elérni a MEK-et a következő címen: www.mek.ro. A szerver anyaga, a naponta történő frissítésnek köszönhetően, híven tükrözi a magyarországi szerver anyagát.

Maga a szerver, egy eredeti IBM xSeries 220-as gép, a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program (NIIF) és az Országos Széchenyi Könyvtár (OSZK) adománya. A szervergép jelen pillanatban a Kolozsvári Műszaki Egyetem RoEduNet központjában kapcsolódik az Internetre.

A tükörszerver működtetését az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) vállalta fel ez év októberében egy háromoldalú egyezmény (NIIF-OSZK-EMT) keretében. Ami talán még a MEK elérhetőség könnyítésénél is fontosabb, hogy ebben a háromoldalú egyezményben az EMT jelentős vállalást tesz az erdélyi magyar kultúra digitalizálása érdekében. Ez azt jelenti, hogy a könyv formájában meglévő írásos anyagokat (próza, vers, regény, tudományos kutatások stb.) számítógépre kerülnek és ott elektonikus formában tárolják. Így ezek hozzáférhetők lesznek a világ bármely részéről. A MEK segítségével gazdag erdélyi kultúránkat az egész világ elé tárhatjuk.

Égly János

A Magyar Elektronikus Könyvtár

Magyarországon már évekkel ezelőtt elindult egy nagyon sikeres program - a Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) programja. A MEK 1994 óta gyűjti, feldolgozza s szolgáltatja az Interneten a magyar vagy magyar vonatkozású, alapvetően tudományos, oktatási vagy kulturális témájú dokumentumokat. Az elektronikus könyvtár főként a már elektronikusan meglévő dokumentumok gyűjtését tudja vállalni. Ily módon számos műve érkezett határon túlról is, különböző szerzőktől és kiadóktól. A könyvtár elérési címe az Interneten: www.mek.iif.hu A könyvtár használata ingyenes. Jelen pillnatban majdnem 5 000 kötettel rendelkezik. A MEK projekt támogatói az Országos Széchényi Könyvtár, a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete, könyv- és CD-ROM kiadók.

2001-ben a MEK határon túli magyar szervezetek ösztönzésére elkezdett egy kezdeményezést a szabadkai Zenith Műhely Polgárok Egyesületével és a zentai Civil Polgárok Egyesületével határon túli magyar elektronikus könyvtárak létrehozására. A kezdeményezés első lépéseként 2001. október 13-14-én a szolnoki Verseghy Ferenc Megyei Könyvtárban néhány határon túli magyar civil szervezet és a MEK Egyesület kezdeményezésére tanácskozást tartottak a Kárpát-medencei magyar elektronikus könyvtárak létrehozása érdekében.

A 2001-ben indult kezdeményezés szerves folytatásaként 2002 tavaszán a MEK fejlesztői felvetették azt a gondolatot, hogy az elektronikus könyvtár anyagának gyorsabb elérése érdekében célszerű lenne határon túli "tükrözéseket", MEK szervereket létrehozni. Az ötletet két szerverszámítógéppel támogatta a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program (NIIF Program). Az egyik szervergép célhelye Erdély, a másiké Felvidék.