NIIF Hírlevél, 2003. február

Miért fontos Erdélyben
a Magyar Elektronikus Könyvtár romániai kiadása?

Szép ajándékkal köszöntött be Erdélybe a Karácsony. Az NIIF Iroda adományaként a Kolozsvári Műszaki Egyetemre érkezett az a nagyteljesítményű IBM számítógép, amely azóta már működésbe is lépett, mint a Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) erdélyi tükörszervere. Telepítését az Országos Széchenyi Könyvtár (OSZK) végezte, az üzemeltetésről és a karbantartásról pedig az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) gondoskodik. A projekt technikai részleteivel az NIIF Hírlevél előző száma már foglalkozott, érdemes azonban kicsit elemezni azokat a rövid és hosszabb távú szempontokat, amik motiválták ennek a tükörszervernek a felállítását. Rövid távon az NIIF és az OSZK azt szerette volna elérni, hogy a MEK szolgáltatást minél közelebb vigyék az erdélyi olvasókhoz, segítve ezzel a MEK gyorsabb elérését. A Kolozsvári Műegyetem által biztosított nagy sebességű Internet kapcsolat révén ezt a célt maximálisan sikerült teljesíteni. Hosszabb távon azonban talán még fontosabb a projekt szellemi tartalma, az, hogy végre Erdély is bekapcsolódhat a világszerte beindult digitalizálási folyamatba. Az októberben aláírt háromoldalú egyezményben ugyanis az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság elvállalta, hogy minden tőle telhetőt megtesz a MEK erdélyi magyar vonatkozású anyagokkal történő gyarapításáért.

Ennek érdekében jött létre a MEK Erdélyi Kapcsolattartó Központ (www.emt.ro/mek), amelynek átfogó szervezőmunkát kell lebonyolítani, együttműködve Erdély más civil szervezeteivel, kiadóival, illetve erdélyi szerzőkkel. A közeli tervek közt szerepel még az EMT összes eddigi kiadványának a megjelentetése a MEK-en, az erdélyi könyvtáros szakma bevonása az erdélyi magyar kultúra digitalizálási folyamatába, egy digitalizáló műhely kialakítása, illetve az erdélyi magyar kultúra digitalizálási programjának a kidolgozása. A tükörszerver adományozása kiváló katalizátora volt ennek a folyamatnak.

Valamennyien, akik közreműködünk ebben a felelősségteljes munkában, meg vagyunk róla győződve, hogy az erdélyi anyagok MEK-en történő közlése nagymértékben segíti a kulturális értékek eljutását a legeldugottabb helyekre is. Ma még sok helyen az a jellemző, hogy a technológia és infrastruktúra terjeszkedése megelőzte a kultúra terjeszkedését. Sok kis erdélyi településen működnek már teleházak, csak éppen a magyar nyelvű elektronikus tartalom szegényes vagy sekély. Ezeken a településeken a MEK által egy új intézmény jönne létre, "a könyvtár", mely jelentősen csökkentené a települések közti kulturális különbségeket és ezáltal hozzájárulna az esélyegyenlőség növeléséhez.

Végezetül, hadd fejezzem be egy jókívánsággal: Isten hozott MEK Erdélyben!

Égly János