Szabadság, Kolozsvári közéleti napilap
XVII. évf. 213.sz. 2005.szept. 2.

http://www.hhrf.org/szabadsag/uj/index.php?datum=20050912#E14E13

Erdély a "digitális Kárpát-medencében"
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület sajtóközleménye

Pénteken délelőtt az Erdélyi Múzeum-Egyesület központi könyvtárában kolozsvári magyar civil és egyházi szervezetek, valamint az Országos Széchényi Könyvtár képviselői beszélgettek Erdély kulturális örökségének elektronikus számbavételéről, digitalizálásáról és a világhálón való közzétételről.

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület, az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, a Jakabffy Elemér Alapítvány, a Protestáns Teológiai Intézet Könyvtára, az Erdélyi Unitárius Egyház Gyűjtőlevéltár és az Országos Széchényi Könyvtár képviselői először áttekintették eddigi együttműködésük eredményeit.

Nem egészen egyéves szervezés után létrejött és elindult az Erdélyi Közös Könyvtárkatalógus (EKKA). A katalógusban első lépésben egy tucat kolozsvári, később más erdélyi civil szervezet könyveiről, egyéb kiadványairól lehet majd egy közös honlapon tájékozódni.

A Magyar Elektronikus Könyvtárba számos értékes erdélyi kiadvány (társadalom- és természettudományi könyvek és folyóiratok) jutott el az Erdélyi Múzeum-Egyesülettel és az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társasággal való jó együttműködésnek köszönhetően.

Az egyes intézmények képviselői fontosnak tartják Erdély szellemi örökségének digitális megjelenítését a világhálón. Az új technikának köszönhetően számos, eddig csak egy-egy könyvtár vagy levéltár eldugott polcán megtalálható kiadvány vált minden internetet használó számára hozzáférhetővé szerte a világon.

Szó esett továbbá az egyes intézményekben eddig folyó munkákról, például az Erdélyi Unitárius Egyház Gyűjtőlevéltárában digitalizált legfontosabb unitárius kéziratokról; a Jakabffy Elemér Alapítvány által fejlesztett erdélyi magyar adatbank továbbfejlesztési terveiről.

A résztvevők fontosnak tartották, hogy egyeztessenek erdélyi szinten a különböző digitalizálási munkákról, rendszeresen tájékoztassák egymást a terveikről és a folyó munkákról. Továbbá szükségesnek tartották egy közös nyilvántartás létrehozását a párhuzamos munkák kiküszöbölése érdekében.

Hangsúlyozták: fontos, hogy mindkét országban bekerüljön a kialakítás alatt lévő nemzeti fejlesztési tervekbe a kulturális örökség digitális megőrzésének és hozzáférhetővé tételének programja.

Különböző projektterveket és elképzeléseket vitattak meg egy lehetséges európai uniós közös pályázatról. Ezeket a terveket már egyre nehezebben lehet kivitelezni a szűkös nemzeti forrásokból. Nemzeti kultúránk minél szélesebb körű ismertté tétele érdekében is fontosak a sokrétű nemzetközi együttműködések.

A tanácskozás eredményeképpen megállapodtak, hogy a közeljövőben egy egyhetes műhelymunkát tartanak. A rendezvényen tapasztalatokat cserélnek majd a kép- és szövegalapú digitalizálás módszertanáról.

A jó hangulatú összejövetel példaértékű az egyes intézmények és a szakemberek együttműködési készségét illetően, akik bíznak a további közös, eredményes munkában.

Tanácskozás az EME központi könyvtárában