Népszabadság Online, 2006. október 31.
http://www.nol.hu/cikk/422720/

Kelen Károly:

Rend lesz a világhálón
Az OSZK gyűjt, a Neumann-ház közvetít

A tervek szerint januártól az irodalmi művek teljesebb gyűjteményét adja közre a világhálón a nemzeti könyvtár.
A Neumann-ház pedig zártláncú hálózattal segíti a hiteles tartalmak közvetítését.

Az interneten szinte mindenről található hiteles információ, csak tudni kell, honnan lehet megbízható, ellenőrzött és szabadon felhasználható adatokat szerezni. Éppen azért van nagy jelentősége, hogy közpénzen működjenek olyan intézmények, amelyekben a világhálóra kapcsolódók megbízhatnak. Egyrészt olyanok, amelyeken az elérhető összes információ hiteles, másrészt olyanok, amelyek megfelelő feltételeket támasztanak a tartalomközvetítőknek.

Ha valaki a magyar irodalom jeles alkotásait szerette volna a világhálón megkeresni, először vagy az OSZK működtette Magyar Elektronikus Könyvtárban kutakodott, vagy a Neumann-ház Bibliotheca Hungarica Internetiana (Magyar Szövegtár) nevű oldalát kereste föl. Hiszen magától értetődőden hiteles tartalomszolgáltatóként működik az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) honlapja, és megbízható közvetítő szerepét tölti be a Neumann-ház. Az eddigiekben bizonyos átfedések voltak ugyan köztük, januártól azonban kiküszöbölik a párhuzamosságokat.

- A jogszabály szerint a mi intézményünk a multimédia és elektronikus dokumentumok szolgáltató központja - mondta Kitzinger Dávid, a Neumann-ház ügyvezető igazgatója. - A két intézmény között alakuló konszenzus szerint az elektronikus szolgáltatásokra helyezzük a súlyt a jövőben. Az OSZK pedig eredeti feladatára, a gyűjteményezésre koncentrál, és ebbe bekerül a digitális gyűjteményképzés is.

A Neumann-ház körülbelül 400 kötetet tartalmazó Bibliotheca Hungarica Internetiana nevű részlegének munkálatai az OSZK-ban folytatódnak. Ugyancsak a könyvtár kezeli majd a Jeles Napok című oktatási segédanyag-gyűjteményt, a Balassi-évfordulóra készült internetes összeállítást és az Irodalmi Arcképcsarnok nevű szolgáltatást is.

- A továbbiakban a Neumann-ház ezen részlegének két legfontosabb feladata: egy kompetenciaközpont kialakítása és egy zártláncú könyvtári hálózat létrehozása, amelyen keresztül a különböző digitalizált könyvek, gyűjtemények elérhetővé válnak - folytatja az igazgató. - Ezen keresztül a szerzői jog által védett digitális tartalmakat megoszthatják egymással a könyvtárak. Megvalósulhat a digitális könyvtárközi kölcsönzés, és a legkisebb községi könyvtárban is magas színvonalú szolgáltatásokat, komoly választékot érhetnek el az olvasók.

- A Neumann-háztól átvett tartalmak beépülnek majd a Magyar Elektronikus Könyvtárba - mondja Monok István, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója. - Nyolc munkatársat is átveszünk, ők az eddigi munkájukat folytatják majd. A tartalmak közzétételében semmiféle illeszkedési probléma nem lesz. A nemzeti könyvtár a magától értetődő helye az írott kulturális adatoknak.

Ennek érdekében jogszabályi változtatást is szükségesnek tart a főigazgató. A jelenlegi szabályoknak megfelelően csak olyan digitalizált szövegekből kapnak a kiadóktól úgynevezett köteles példányt, amelyeket valamilyen adathordozón - CD-ROM, DVD - jelentetnek meg.

- Ezek az úgynevezett off-line eszközök - mondja Monok István. - Vannak azonban olyan szövegek, amelyek kizárólag on-line, azaz a világhálón érhetők el. Most ezekre vadásznunk kell, az volna jó, ha törvény írná elő az előállítónak, hogy értesítsen bennünket vagy eljuttassa hozzánk is. Mi - ahogy eddig is, ezután is - garantáljuk, hogy a szerzői jog által védett alkotásokat csakis a jogszabályoknak megfelelően használhatják fel.

Azért nem minden irodalmi alkotás digitális változata fölött fog őrködni az OSZK. A tervek szerint januártól a Neumann-ház kezeléséből a Petőfi Irodalmi Múzeumhoz kerül a Digitális Irodalmi Akadémia, amely jelenleg 62 kiemelkedő kortárs alkotó műveinek digitalizált változatát kínálja.

- Vállalásunknak megfelelően még befejezzük az akadémiai tagok műveinek digitalizálását, a rendszer és a honlap megújítását - tájékoztat Kitzinger Dávid. - Utána az irodalmi múzeum folytatja a munkát.