Kárpátalja - online hetilap | IX. évf. 43. (459) szám, 2009. október 30.
http://www.karpataljalap.net/archivum/459szam/v12.html


Tükörszerver a Rákóczi-főiskolán

Az Országos Széchényi Könyvtárban (OSZK) található hatalmas mennyiségű nyomtatott anyagot, képanyagot és hanganyagot folyamatosan feldolgozzák, és digitális formában közzéteszik az interneten, így letölthetők a Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) rendszerében. Annak érdekében, hogy ez a felbecsülhetetlen értékű adathalmaz könnyebben hozzáférhető legyen a Kárpátalján élők számára is, tükörszervert létesítettek, amely a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán lett elhelyezve.


A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) és a főiskola által a MEK kárpátaljai tükörszerverének ünnepélyes átadása alkalmából október 22-én szervezett ünnepségen dr. Orosz Ildikó, a főiskola és a KMPSZ elnöke köszöntötte az egybegyűlteket és a Magyarországról érkezett vendégeket, mindazokat, akik közreműködtek a tükörszerver létrehozásában, majd beszédében többek között elmondta: "Ma itt a kézbe vehető könyv, a hagyományos könyvtár találkozik a jövő könyvtárával. Ez egy olyan kapcsolódási pont, amely átvezet minket az egyik világból a másikba. Azok a gondolatok, amelyek évszázadokon keresztül a könyvnek köszönhetően jutottak el az olvasóhoz, az elektronikus hordozó által is eljutnak majd hozzánk" - mondta a főiskola elnöke.

Zimányi Magdolna, a Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület elnökségi tagja elmondta, hogy kiemelt feladat számukra a kapcsolatok kiépítése és ápolása a határon túli magyar kulturális szervezetekkel, könyvtárakkal, felsőoktatási intézményekkel azért, hogy a tartalmak két irányban is jobban eljussanak egymáshoz. Ilyen tükörszervereket eddig Kolozsváron, Somorján és Zentán telepítettek, a beregszászi a negyedik határon túli tükörszerver. Ezáltal lényegesen könnyebben hozzá lehet majd férni kb. 7500 könyvhöz és kb. 1500 folyóirat részleges vagy teljes anyagához. A számítástechnikai berendezéseket a Nemzeti Információs Infrastruktúra Program biztosította, a Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület pedig elvégezte a szoftver telepítését, a tartalommal való feltöltést és a Beregszászba való eljuttatást, ahol a főiskola és a MEK informatikusai helyezték üzembe.

Moldován István, az Országos Széchényi Könyvtár digitális gyűjtemények osztályának vezetője, a Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület ügyvezető elnöke köszönetet mondott a komoly szervezési munkáért id. Gönczy Sándornak, a KMPSZ Tankönyv- és Taneszköztanácsa elnökének, valamint Pallay Ferencnek, a főiskola informatikai központja vezetőjének, majd tájékoztatta a megjelenteket a rendszer működéséről. Megtudhatták többek között, hogy a MEK (www.mek.oszk.hu) kárpátaljai tükörszervere a www.mek-oszk.uz.ua internetes címen látogatható, a szintén az OSZK által működtetett Elektronikus Periodika Archívum/Adatbázis (www.epa.oszk.hu) kárpátaljai tükörszervere pedig a www.epa.uz.ua címen lesz elérhető. A látássérülteknek a tükörszerverek úgynevezett akadálymentes változata is elérhető lesz a www.vmek.uz.ua, illetve a www.efolyoirat.uz.ua weboldalakon.

Moldován Istvánt arról kérdeztük, mit kell tudni a tükörszerverről, felkerülnek-e arra nagyobb számban a Kárpátalján megjelenő könyvek, folyóiratok: "Ez a Beregszászban létesített tükörszerver egy teljes értékű másolata a Magyar Elektronikus Könyvtár tartalomszolgáltatásának, ami egy internetes adatbázis, melynek központja Budapesten van. A tükörszerver önmagában nem ad garanciát arra, hogy ezáltal sokkal több kárpátaljai magyar könyv és kiadvány kerülhessen fel az internetre, azonban azt mi is fontosnak tartjuk, hogy ne csak mi hozzuk ide, Kárpátaljára a budapesti elektronikus könyvtárunkat, hanem a kárpátaljai dokumentumok, verseskötetek, irodalmi művek, tudományos, oktatási, szakmai anyagok is a mostaninál jóval nagyobb számban kerüljenek be a központi gyűjteménybe, mely így bárhol a világon elérhetővé válik. Az eddigi tapasztalataink szerint egy-egy ilyen tükörszerver létesítésével szorosabbra tudjuk fűzni az együttműködést a határon túli intézményekkel és szakmai szervezetekkel. Kárpátaljai viszonylatban ezt segítheti, biztosíthatja a Rákóczi-főiskola és a KMPSZ."

A rendezvény végén Orosz Ildikó és id. Gönczy Sándor a Rákóczi-főiskola és a KMPSZ által megjelentetett kiadványokat nyújtott át Zimányi Magdolnának és Moldován Istvánnak.