Könyv, könyvtár, könyvtáros | 19. évf. 9. sz. 2010. p. 31-36.

 

Mérföldkövek a Magyar Elektronikus Könyvtár életében

Zimányi Magdolna - Moldován István - Drótos László


Május 14-én a Magyar Elektronikus Könyvtárért (MEK) Egyesület ünnepi összejövetelt tartott az OSZK VI. emeleti tanácstermében. (http://tinyurl.com/MEK15ev) Több alkalom is volt az ünneplésre: 15 éve jött létre a Magyar Elektronikus Könyvtár, közismert nevén a MEK. 10 éve alakult meg a MEK Egyesület és 10 éve (némi csúszással, pontosabban 1999. szeptember 1-én) jött létre az OSZK-ban a Magyar Elektronikus Könyvtár Osztály (jelenlegi nevén már Digitális Gyűjtemény Osztály). A MEK-et - reményeink szerint - sokat emlegetik, jó néhányan ismerik, könyvtárakban, iskolákban, egyetemeken, határon túli magyarok között. Azonban sokan sok mindent értenek alatta, röviden nehezen tudnánk meghatározni, mi is ez.

A MEK egyrészt jelent egy elektronikus könyvtárat (mek.oszk.hu) - vagyis egy nyilvános online tartalomszolgáltatást, jelenleg már mintegy 8300, többnyire könyvjellegű dokumentummal. és egy hozzá kapcsolódó periodika-gyűjteményt (epa.oszk.hu) több mint 1700 kiadvány-címmel, illetve digitális képarchívumot (keptar.oszk.hu) több mint 11,000 képpel. A könyvtárat aktív tájékoztató szolgálat is támogatja, a vendégkönyvbe vagy az információs e-mail címre (info@mek.oszk.hu) küldött kérdésekre sok esetben perceken belül válaszolnak a kollégák.

Jelenti továbbá azt a műhelyt, amelyet a MEK-et működtető emberek alkotnak több mint 15 éve. Itt a napi gyakorlat során, próbálkozásokon, kudarcokon és sikereken keresztül foglalkozunk az elektronikus dokumentumok formáival, megőrzési lehetőségeivel, a sokféle metaadattal, és a szolgáltatás kérdéseivel, a tapasztalatok cseréjével, a kialakított módszerek széles körben való terjesztésével.

A növekvő digitális állomány eddig is több szakembert, intézményt, céget vonzott, ösztönzött kutatásra, kísérletezésre, hol az adatbányászat, hol a tématérkép, hol pedig a nyelvészeti adatbázis (pl. MTA Nyelvtudományi Intézet Magyar Nemzeti Szövegtár) fejlesztése területén.

A MEK építése nemcsak az OSZK osztályán dolgozó néhány emberen múlik. A gyarapítást, a munkát alkalmanként vagy folyamatosan nagyon sok ember segíti Magyarországon és a határainkon túlról is, egyesületi tagok és külső segítők egyaránt. A könyvtár kulturális közfeladata sokféle embert megmozgatott és ki merem jelenteni: kovácsolt egyfajta közösségbe. Egyetemi oktatók, kutatók, írók, költők, fordítók, informatikusok, jogászok, művészek, kiadók, könyvtárosok és könyvtáros hallgatók - nagyon sokféle területről vannak segítőink, támogatóink. Ezt a kapcsolati hálót, közösséget képviselte a rendezvényünkön megjelenő kb. 70 ember.

Az ünnepi rendezvényen éppen ennek a sokszínűségnek a bemutatására különböző barátainkat kértünk fel hozzászólásra: irodalmárokat (Horváth Ivánt az ELTE-ről és Szilasi Ferencet az SZTE-ről), határon túli könyvtárost (Róth András Lajost Székelyudvarhelyről) és a MEK egy vak olvasóját (Ferenczi Istvánt). A rendezvényről egy rövid összefoglaló olvasható az Egyesület honlapján, megtekinthetőek az ott készült fotók, valamint egy cikk-válogatás a MEK 15 évéről, amelyet vendégeink egy ajándék pendrive-on kaptak meg (tinyurl.com/mek15ev).

Az évforduló alkalmából akciót indítottunk, ösztönözve azt, hogy minél több színvonalas kortárs magyar könyv legyen elérhető digitális formában az Interneten. Felkértünk hazai és határon túli írókat, hogy adományozzák egy-egy kötetüket a MEK-nek. A felajánlott művek beérkezése, digitalizálása jelenleg folyamatban van. Az akció befejezésekor a felkerült művekről tájékoztatjuk az olvasóközönséget.

Az ünnepi alkalomra összeállítottuk az elmúlt 15 év fontosabb eseményeinek kronológiáját, valamint néhány összefoglaló statisztikát az állomány méretének és látogatók számának növekedéséről, illetve fontosabb partnereink listáját.


Mérföldkövek

1993. ősz Az Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program (IIFP) pályázatot ír ki gopher szolgáltatások fejlesztésére.

1993. 10. Drótos László javaslata a POCOK-L listán egy magyar e-könyvtár létrehozásáról.

1994. 04. Moldován István előadása a keszthelyi Networkshop'94 konferencián "A Magyar Elektronikus Könyvtár" címmel.

1994. 05. Ötletgyűjtés és döntés egy ajánlás kidolgozásáról a "Pocok-workshop"-on.

1994. 05. Elindul a mek-l@tulibb.kkt.bme.hu levelezőlista, és megkezdődik rajta a "MEK Ajánlás" egyeztetése.

1994. nyár Kísérleti gyűjtemények készülnek a Budapesti Közgazdasági Egyetem és Miskolci Egyetem gopher szerverein (gopher://ursus.bke.hu:70/11/magyar/elibhu/mek ill. gopher://gold.uni-miskolc.hu:70/11/univ/kvt/mek).

1994. 09. Kokas Károly kezdeményezésére a MEK bekerül az IIFP hároméves feladattervébe.

1994. 11. 01. Véglegessé válik és érvénybe lép az "Ajánlás" első verziója.

1995. tavasza Saját gopher szerver indul a helka.iif.hu-n a MEK számára.

1995. 08. 30. Megkezdi működését az IIFP szerverén a Magyar Elektronikus Könyvtár kísérleti szolgáltatása (gopher://gopher.mek.iif.hu)

1995. ősz Az egyre népszerűbb web-kliensekhez egy "képes" gopher felület is készül (gopher://gopher.mek.iif.hu/hh)

1995. 11. Moldován István előadása a MEK-ről a DAT'95 konferencián.

1995. 11. A MEK-L lista a mek-l@huearn.sztaki.hu címre költözik.

1996. 02. 16. Szakmai "MEK-beszélés" a NIIF-ben a MEK jövőjéről.

1996. tavasz Megkezdi működését a helka szerveren a Magyar Elektronikus Könyvtár kísérleti web szolgáltatása (mek.iif.hu)

1996. 03. A MEK helyet kap a Internet Expo magyar pavilonjában.

1996. ősz Kb. 1.000 dokumentumot tartalmaz már a gyűjtemény.

1997. 02. 01. Elindul a Mekhirek hírlevél (Archívuma jelenleg a mekosztaly.oszk.hu/pipermail/mekhirek címen található).

1997. 02. 10. Az NKA Könyvtári Szakmai Kollégiumának pályázata.

1997. 10. 20. Kokas Károly, Moldován István, Drótos László tervet ad be dr. Skaliczki Judit osztályvezetőnek (Művelődési és Közoktatási Minisztérium) a MEK továbbfejlesztéséről.

1997. ősz A MEK önálló IIF projekt.

1997-98 Pályázatok más szervezetek (MKE Elektronikus Könyvtár Szekció, József Attila Tudományegyetem) támogatásával.

1998. 03. 20. "MEK-Nap" az OSZK-ban körülbelül 35-40 résztvevővel.

1999. 09. Elindul az általunk szervezett MIT-HOL, egy hazai, online, elosztott tájékoztató szolgáltatás. A szolgáltatást 2001. augusztusában vette át az OSZK Tájékoztató osztálya és LibInfo néven vitte tovább, országos könyvtári konzorciumi támogatással.

1999. 09. 01 Megalakul az Országos Széchényi Könyvtár MEK osztálya.

1999. 11. 08. A MEK Egyesület alapító közgyűlése, tisztségviselők megválasztása.

2000. 01. Elindul a MEK 2.0-ás verziójának tervezése és fejlesztése.

2000. 05. 16. Megújul a MEK elektronikus folyóirat-gyűjteménye.

2000. 05. 18. Az Egyesület megismételt alakuló közgyűlése (mek.oszk.hu/egyesulet/jegyzok2.htm).

2000. 05. 26. Elindul a MEKEGYES levelezőlista (listserv.niif.hu/mailman/listinfo/mekegyes).

2000. 06. 21. Drótos László, Kokas Károly és Moldován István megkapja a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Kalmár-díját.

2000. 08. 26. Könyvtáros-olvasó találkozó az "Aranyhal" vendéglőben.

2000. 08. 28. A Fővárosi Bíróság bejegyzi a MEK Egyesületet.

2001. 01. 05. Legeza Ilona könyvismertetői a MEK-ben (legeza.oszk.hu)

2001. 03. 26. A MEK Egyesület Szabadkán együttműködési megállapodást ír alá a szabadkai Zenith Műhely Polgárok Egyesületével és a zentai zEtna Civil Polgárok Egyesületével.

2001. 07. 28. Elkészül a Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület honlapja (mek.oszk.hu/egyesulet)

2001. 10. 08. A MEK teljesszövegű keresése is működik (mek.oszk.hu/kereses)

2002. 05. 24. "Digitális könyvtári kezdeményezések" szakmai nap.

2002. 06. "A Magyar Elektronikus Könyvtár ma és holnap - bizottsági gondolatok": (mek.iif.hu/porta/irattar/mekatvil.rtf).

2002. 07. 02. Elkezdődik a MEK költöztetése a NIIF szerveréről az OSZK szerverére. Felkerül a MEK-0001-es dokumentum az adatbázisba.

2002. 07. 13. Megnyílik a MEK 2.0-ás verziója a mek.oszk.hu szerveren.

2002. 12. 20. Az OSZK, az NIIF és az EMT (Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság) együttműködéseként elindul a MEK erdélyi tükrözése (www.mek.ro).

2003. 06. 30. A mek.iif.hu és a gopher://gopher.mek.iif.hu címeken működő régi MEK fejlesztése és gyűjteményének bővítése lezárul.

2003. 07. 01. Hivatalosan is elindul a MEK 2.0-ás új változatát a mek.oszk.hu címen, az egy évig tartó költözési folyamat ezzel befejeződik.

2003. 09. 02. Dr. Mader Béla, a MEK Egyesület elnöke Széchényi Ferenc-díjat kap.

2003. 09. 16. Az Egyesület először részesül az SZJA adózók által felajánlott 1 %-ban.

2003. 11. 19. Elkészül a MEK akadálymentes, vakbarát felülete (vmek.oszk.hu).

2003. 11. 27. Az OSZK, az NIIF és a somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet együttműködése nyomán elindul a MEK szlovákiai tükrözése (www.mek.sk).

2003. 12. 05. A MEK-ben megjelenik az első hangzó dokumentum, "Ladik Katalin: Fűketrec" című hangkölteménye, a hollandiai Mikes International elektronikus kiadóval együttműködésben.

2004. 03. 31. Elkészül a záró beszámoló "Az erdélyi magyar kultúra digitalizálási programja - előkészítő fázis" pályázat keretében, az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társasággal együttműködve végzett fejlesztésekről.

2004. tavasza Megnyílik a MEK különgyűjteménye, az Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis (epa.oszk.hu)

2004. 04. 11. Elindul a MEK 2.0 tükrözése az NIIF egyik szerverén (mek2.niif.hu).

2004. 05. A MEK állománya az elsők közt válik visszakereshetővé a Nemzeti Digitális Adattár (NDA) központi adatbázisában (www.nda.hu).

2004. 11. 26. Az Országos Széchényi Könyvtár MEK Osztálya és a MEK Egyesület találkozót szervez a Magyar Elektronikus Könyvtár 10. születésnapjának megünneplésére.

2004. 12. 22. Elindul a MEK harmadik határontúli tükrözése: Erdély és Szlovákia után ezúttal a Vajdaságban. A szervert az NIIF bocsátotta rendelkezésre, az üzemeltető a zentai Thurzó Lajos Közművelődési Központ (mek.tlkk.org, majd: mek.vmmi.org).

2005. 01. 10. Megkezdődik a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (MVGYOSZ) hangoskönyvtárának szolgáltatása a MEK-ben.

2005. 02. 25. Az Egyesület első ízben nyer támogatást a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) pályázatán.

2005. 10. 25. Együttműködési szerződést ír alá a MEK Egyesület és az Internet Szolgáltatók Tanácsa.

2005. 12. 12. A Creative Commons licencek beépülnek a MEK dokumentumfeltöltő űrlapjára.

2006. 02. 15. A MEK forgalmának hiteles mérése érdekében február hónap közepétől megkezdődik a MEK web auditálása, amelyet a Medián végez.

2006. 03. 20. Az Egyesület az Országos Széchényi Könyvtár VIII. emeleti társalgójában megrendezi az eredetileg az elmúlt év decemberére tervezett könyvtáros-olvasó találkozót.

2006. 04. 21-22. Digitális Kárpát-medence műhelykonferencia Miskolcon, határontúli résztvevőkkel.

2006. 04. 20. A Networkshop konferencián Drótos László javaslatot terjeszt elő egy magyar internet-archívum (MIA) létrehozására.

2006. 07. 21. Az Európai Digitális Könyvtár alapjául szolgáló The European Library honlapon megjelennek a régen várt magyar adatok.

2006. 11. 23. A MEK megjelenik az iWiW közösségi portálon.

2007. 01. 28. Elkészül a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány támogatásával az EPA szolgáltatás akadálymentes változata,

2007. 07. 26. Felkerül a MEK-be az 5000. digitális kiadvány: egy válogatás Kossuth Lajosnak a Hadtörténelmi Levéltárban és Múzeumban őrzött irataiból.

2007. 11. 24. Elindul a Digitális Képarchívum, a MEK egy újabb különgyűjteménye (keptar.oszk.hu).

2008. 03. 31. A Webalizer programmal mért statisztika szerint márciusban rekordot dönt a MEK használóinak száma. Átlagosan naponta több mint 52.000-en látogatták, az egész hónapban összesen 1 630 202-en (mek.oszk.hu/webalizer/).

2008. 10. 30. Végleg leáll az NIIF helka nevű gépe, amely a MEK első szervere volt. A mek.iif.hu honlap egy másik gépen kerül archiválásra, ahol - korlátozott funkcionalitással - továbbra is elérhető egyfajta "muzeális" könyvtárként.

2008. 09. 10. Az EPA folyóirat-gyűjteménynek is van egy tükörszervere az NIIF-nél (epa.niif.hu).

2008. 11. 20. Megnyílik az Europeana, az európai digitális könyvtári adatbázis, mellyel mintegy 2 millió digitális dokumentum adataiban lehet egyszerre keresni. Magyarországról elsőként a MEK gyűjteménye található meg az Europeana honlapján (www.europeana.eu).

2008. 12. 03. Az eFestiválon Drótos László és Moldován István megosztott életműdíjat kap a Magyar Elektronikus Könyvtár létrehozásáért és tartalomfejlesztésével kapcsolatos munkásságukért.

2009. 04. 15. Hungarnet-díjban részesül Dr. Kokas Károly.

2009. 09. 09. Megújul és tartalmában is jelentősen kibővül az Egyesület honlapja (mek.oszk.hu/egyesulet).

2009. 10. 22. Beregszászi tükörszerver átadása NIIF támogatással a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán.

2009. 11. 26. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Életmű plakettet adományoz Zimányi Magdolnának, a MEK Egyesület elnökségi tagjának.

2010. 03. 16. Az Erdélyi Múzeum Egyesület - megalakulásának 150. évfordulója alkalmából - Gróf Mikó Imre emlékérmet adományoz Moldován Istvánnak.

2010. 03. 19. Felkerül a 8000. dokumentum a MEK állományába.

2010. 05. 14. Fejlesztők és felhasználók találkozója a MEK működésének 15. és az Egyesület létrejöttének 10. évfordulója alkalmából.


 

Statisztikák a MEK-ről

Gyarapodás, látogatók

Év

Gyarapodás

Látogatók száma

Állomány

Megjegyzés

5/13/2010

524

7 507 697

8173

 

2009

1171

15 932 606

   

2008

1004

14 421 839

   

2007

1167

16 651 520

Júl. 26-án az 5000. mű

 

2006

1039

11 235 333

   

2005

1029

5 786 575

   

2004

921

2 437 855

   

2003

433

3 517 513

1360

A lezárt mek.iif.hu gyűjtemény állománya: 4721

2002

662

1 810 680

   

2001

626

511 564

   

2000

357

     

1999

524

     

1998

632

     

1997

641

     

1996

389

15 426

 

gopher szerver

1995

25

   

nov-dec.

Megjegyzés: a fenti adatok csak a mek.oszk.hu látogatóinak számát tartalmazzák, a tükörszerverek (mek.niif.hu, mek-oszk.uz.ua, mek.vmmi.org, www.mek.sk, www.mek.ro) látogatóinak számát nem.


Partnereink

Arcanum Adatbázis Kft.

Argumentum Kiadó

Bányászattörténeti Múzeum Rudabánya

Creative Commons Egyesület

Enciklopédia Humana Egyesület

Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság

Erdélyi Múzeum-Egyesület

The European Library

Europeana

Fórum Kisebbség-kutató Intézet, Szlovákia, Somorja

Forum Könyvkiadó, Szerbia

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely

Hadtörténelmi Levéltár

Kájoni János Megyei Könyvtár Csíkszereda

Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász

Körmendi Galéria

Lilium Aurum Kiadó, Dunaszerdahely

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége

Mercator Stúdió Elektronikus Könyvkiadó

Mikes International, Hollandia

MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet

MTA Közgazdaságtudományi Intézet

MTA Politikai Tudományok Intézete

MTA Szociológiai Kutatóintézet

MTA Világgazdasági Kutatóintézet

Nemzeti Digitális Adattár

Terebess Kiadó


Határon túli partnerek gyarapításai

Partner neve

MEK-nek átadott
kötetek száma

Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, Kolozsvár - tükörszerver működik

39

Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár

43

Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, Szlovákia - tükörszerver működik

180

Forum Könyvkiadó, Újvidék

31

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtár, Székelyudvarhely

160

Hollandiai Mikes Kelemen Kör, Mikes International, Hága, Hollandia

137

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola,
Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség, Beregszász - tükörszerver működik

21

Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda

33

Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva

3

Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, zEtna Civil Polgárok Egyesülete,
Thurzó Lajos Közművelődési Központ, Zenta - tükörszerver működik

9

Zürichi Magyar Történelmi Egyesület

43

Összesen:

699


MTA Intézetek gyarapításai

Partnernév

MEK-nek átadott
kötetek száma

MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet

9

MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont

179

MTA Nyelvtudományi Intézet

10

MTA Politikai Tudományok Intézete

54

MTA Szociológiai Kutatóintézet

14

MTA Világgazdasági Kutatóintézet

20

Összesen:

286


EPA, DKA állomány, látogatók

EPA gyarapodás

   
 

Kiadvány címek

Látogatók száma

Füzetek /Állomány

2009

 

3 214 267

4833

távoli

95

   

OSZK-ban archivált

49

   

összesen

144

   

Az EPA teljes állománya 2010. június 28.


DKA gyarapodás

   
 

Képek száma

   

5/13/2010

   

11061

2009

9013

43 157

9013


Fejlesztések (néhány példa)