Euroastra | johannes | 2010/10/03 - 00:07
http://euroastra.info/node/43861

 

Születésnapi ajándék a Magyar Elektronikus Könyvtárnak

https://mek.oszk.hu/html/15.html

A Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) 15 éve működik, az évforduló alkalmából a Magyar Elektronikus Könyvtár Egyesület programot indított "15 év - 15 könyv" címmel, az interneten elérhető színvonalas, értékes kortárs könyvek számának gyarapítására. A program szervezői 15 hazai és határon túli szerzőt kerestek meg (mint mondják, kapcsolati hálójukra támaszkodva), akik egy-egy kötetüket adományozták a MEK-nek az interneten való közzététel céljára.

2010. szeptember 30-án mutatta be a médiának a programot, két megjelent szerzőt és a programot ismertető honlapot Moldován István, a MEK Egyesület ügyvezető elnöke, dr. Horváth Sándor Domonkos, a MEK Egyesület elnöke, dr. Boka László, az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) tudományos igazgatója és dr. Kokas Károly, a MEK Egyesület elnökségi tagja.

Elhangzott, elektronikus könyvtárak kezelői, e-könyvek és e-könyvtárak felhasználói is érzékelik, mily kevéssé jelenik meg a hazai kortárs könyvtermés a neten, különösen bántó ez a helyzet ha összevetjük az európai, vagy tengerentúli állapotokkal. A kibontakozást nehezíti a szerzők és kiadók között a szerzői jogok értelmezése, kezelése, így alakulhatott ki az a nézet, hogy csak a régi, "lejárt jogú" művekkel érdemes foglalkozni a hálózaton.

Sok mű vár pedig erre a "másik nyilvánosságra", s a sikeres előrelépéstől nem állunk messze.

A programban szereplő 15 mű esetében minden különösebb nehézség nélkül találkozott a szerzői és kiadói szándék az elektronikus nyilvánosság kívánatával. Az évfordulós programot a szervezők évente szeretnék megismételni, folyamatosan bővítve a kortárs szerzők, könyvek számát a gyűjteményben. dr. Horváth Sándor Domonkos elnök emlékeztetett, a munkatársak részéről sok szabadidőben végzett munka fekszik ebben a netes megjelenésben, mellyel most maga az e-könyvtár kap ajándékot. A hagyományos könyvtárosok ugyan tartanak néha a digitális kiadványoktól, de a kétfajta világ egymás mellett fog létezni a továbbiakban, kiegészítve egymást.

Dr. Boka László igazgató kiemelte, a netes, digitális elérhetőséggel nagyságrendekkel nagyobb számú olvasóval lehet számolni. A digitális megjelenés a határon túliak számára pl. valós hungarológiai eszközt is jelent.

A netes elérésnek kulturális formáló hatása van, ma az elektronikus megjelenés olyan hatású-jelentőségű, mint volt egykor a "modernek" megjelenése, fontos az a szellemiség, melyet megteremt. Nagy jelentőséggel bír mindez a fogyatékkal élők számára is, utalhatunk itt pl. a gyengénlátók elérési lehetőségeire.

Közös érdekünk az értelmes tartalommal való feltöltése az elérhető tárhelyeknek.

Dr. Kokas Károly a háromezer éves könyvtár egyeduralmának megszűnéseként, egy másik terjesztő média megjelenéseként értékelte a digitális tartalmak elektronikus könyvtári megjelenését, mely mindenki számára elérhető. Szerzők, kiadók, könyvtárak találnak egymásra.

Méltatta a 15 művet és szerzőit, melyek

-Bartis Attila: Tizenegy novella
-Berg Judit: Mesék a Tejúton túlról
-Bödök Zsigmond: Magyar feltalálók a közlekedés történetében (a szerző időközben elhunyt)
-Csányi Vilmos: Malion és Thea
-Darvasi László: A vonal alatt
-Heller Ágnes: A filozófia radikalizmusa
-Hévizi Ottó: A megfontolás rítusai
-Kenyeres Zoltán: Megtörtént szövegek
-Lőrincz L. László: A kicsik
-Nemeskürty István: Requiem egy hadseregért
-Nyíri Kristóf: A Monarchia szellemi életéről
-Szilágyi Szabolcs: Varsói krónika

A tájékoztatón megjelent, Varsóban élő szerző korábban újságíróként és könyvtárosként is dolgozott, ma már e-book olvasónak nevezi magát, s arra bíztatja az írókat töltsék meg digitalizált tartalommal a MEK-et, mivel a publicitás nagyon fontos!

-Vajda Mihály: Mesék Napnyugatról
-Vekerdi József: Cigány nyelvjárási népmesék
-Zimányi Vera: Lepanto, 1571

A 80-éves szerző is megjelent a tájékoztatón, s a pályakezdése, valamint a jelenlegi kutatói-szerzői tevékenység között vont párhuzamot, a jelen kor javára. A lepantói csatára utaló műben új megvilágításba helyezi számunkra a török birodalom tengeri hatalomként való megjelenését és bukását.

Naponta 25-30 ezren látogatják a MEK főszerverét, s kb. ugyanennyien keresik fel a tükörszervert is, a MEK új közönséget teremtett magának! Az Euroastra megtudta; a Széchényi könyvtár szakértői csoportjai is közreműködött a napokban elindult Európai Elektronikus Könyvtár "top 100" listájára kerülő magyar művek kijelölésében. Az uniós projekt még formálódik, végső kiépítésében minden országban egy-egy szerver fogja össze a múzeumi, levéltári és könyvtári metaadatokat, ezeket pedig a hasonló tagolású uniós meta-szerverek összegzik. A keresők ezeket a meta-adatokat hozzák fel és a digitalizált művek maguk mindenütt az eredeti anyakönyvtár szerveréről érhetők majd el.