MEK 20. - EPA 10.

EKE Hírlevél | 2014/4. sz.
http://www.eke.hu/index.php/kiadvanyok/hirlevel

 

MEK 20. - EPA 10.

Szokatlan összetételű társaság gyűlt össze 2014. november 14-én az Országos Széchényi Könyvtár dísztermében: írók és újságírók, tudósok és oktatók, informatikusok és könyvtárosok, kismamák és nyugdíjasok jöttek el egy születésnapra - még Franciaországból, Svédországból és Brazíliából is. Az összetartó kapocs közöttük a Magyar Elektronikus Könyvtár, az alkalom pedig a MEK elindulásának 20. évfordulója volt, mivel 1994 őszén fogalmazódott meg az az Ajánlás, ami az első hazai digitális gyűjtemény "alapítólevelének" tekinthető. Az időszaki kiadványok nyilvántartására és megőrzésére létrehozott Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis szintén jubilált idén: az EPA 2004 augusztusában vált önálló különgyűjteménnyé és kapott saját honlapot. A kerek évfordulók alkalmából egy weboldal is készült (mek.oszk.hu/mek20-epa10), melyen végigkövethetjük a két szolgáltatás fejlődését, és érdekes történeteket, idézeteket is olvashatunk.

A MEK ötlete nem sokkal az internet magyarországi megjelenése után merült fel és kezdetben néhány egyetemi könyvtáros magánkezdeményezéseként, a web elterjedése előtti ún. gopher szervereken működött a szolgáltatás. Szervezeti és saját műszaki hátteret először az Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programtól kapott, majd 1999-ben megalakult a Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület, és még ugyanebben az évben egy önálló osztály formájában az OSZK-ba került a projekt. A digitalizált vagy eleve digitálisan született, könyvjellegű dokumentumokat gyűjtő MEK (mek.oszk.hu) és a periodikákra szakosodott EPA (epa.oszk.hu) mellé egy harmadik szolgáltatás is társult: a 2007-ben indított Digitális Képarchívum (dka.oszk.hu). Mindhárom gyűjtemény alapvetően digitális megőrzéssel, vagyis a valahol már valamilyen digitális formában létező dokumentumok archiválásával foglalkozik, ezt egészítik ki időnként a szponzori, egyesületi, illetve OSZK-s forrásokból célzottan digitalizált tartalmak. A MEK-be például gyakran a szerzőktől vagy a kiadóktól érkeznek a könyvek; emellett a könyvtárosok aktívan gyűjtik a magyar vonatkozású digitális kiadványokat a különféle intézményi és egyéb honlapokról, valamint a külföldi digitalizáló projektek anyagából. Ezek ellenőrzés és a szükséges javítások után - gyakran többféle formátumba konvertálva - részletes metaadatokkal ellátva kerülnek be a könyvtár állományába. A MEK gyűjteménye minden szempontból nagyon változatos, jól tükrözi az internet sokféleségét. Tartalmilag a humán területek dominálnak, a több mint 13 ezer tétel között az első három helyen a szépirodalom, a történelem és a vallás/egyház témakör áll.

Az elektronikus könyvtár létrehozói kezdettől fogva a "nyílt hozzáférésben", vagyis a kultúra és a tudás szabad áramlásának megtermékenyítő erejében hisznek, így valamennyi dokumentum és funkció mindenkinek szabadon használható. Az átlagosan havi 1 milliós látogatásszám mögött sok a fogyatékkal élő és a határon túli magyar, akiknek természetesen könnyebben elérhető egy ilyen virtuális szolgáltatás, mint a hagyományos könyvtár. A vakok, gyengénlátók és mozgáskorlátozottak számára akadálymentes felület is rendelkezésre áll (vmek.oszk.hu), ennek megújítása lesz a 2015-ös évre tervezett egyik fő feladat. Kiemelt fejlesztési irány továbbá a hordozható olvasóeszközök (e-könyv formátumok, QR-kódok, mobil felületek és alkalmazások), valamint a szemantikus web (XML és RDF metaadatok) világa.

Hogy az internet gyorsan változó közegében épp egy könyvtári szolgáltatás tudott a kezdetek óta fennmaradni és fejlődik még ma is, az annak a jele, hogy bár a művelődés, a tanulás és a tudományos kutatás jelentős változásokon megy át, a könyvtárak által nyújtott információközvetítésre, könnyű visszakereshetőségre, stabilitásra és esélyegyenlőségre továbbra is igény van.

Drótos LászlóA kettős jubileumra készült weboldal