Úti jelentés


Tárgy: CIVIC Epistemologies projekt nyitó megbeszélése Rómában

Időpont: 2014. szeptember 1-2.

Alapok:

Partnerek listája:


A projekt célja:

A projekt fő célja az állampolgárok bevonása a kulturális örökség kutatásába. A tervezett fő kimenet egy ún. Roadmap, egy bő ütemterv, amelynek tartalmaznia kell:

A természettudományok területén már számos sikeres projekt található, amely a digitális adatok feldolgozását, gyűjtését, szolgáltatását külső önkéntesek tömeges bevonásával érte el aktívan használva az információs technológia adta lehetőségeket. A 'crowdsourcing' vagy bővebben a "citizen science" sikeresen működik például csillagászati adatok feldolgozásában, a madártan, a vegyészet, a biológia számos területén.

Azonban a társadalomtudományokban, a kulturális örökség intézményeiben jóval kevesebb jó példát lehet felmutatni a külső erők, az állampolgárok bevonására. A projekt lényegében ehhez igyekszik segítséget adni a digitális kulturális örökség hozzáférhetőbbé tétele és kutathatósága érdekében.


A projekt honlapja:

http://www.civic-epistemologies.eu/

A projekt munkacsoportjai:

  • WP1 Projekt menedzsment

  • WP2 Igények meghatározása

  • WP3 Ütemterv (roadmap) készítése

  • WP4 Tesztalkalmazás (pilot) és esettanulmányok

  • WP5 Az eredmények terjesztése, kommunikáció és fenntarthatóság.


- oOo -


A nyitó megbeszélés elején Mauro Fazio, a projekt koordinátor minisztérium képviseletében köszöntötte a projekt résztvevőit. Utána rövid 5 perces prezentációban az egyes résztvevők bemutatták az intézményeiket, lehetséges kapcsolódásukat a projekthez. A továbbiakban az egyes munkacsoportok vezetői tekintették át a már eddig vázolt feladatokat, a beadandó dokumentumokat, tervezett megbeszéléseket.

Az OSZK összesen 5 ember-hó munkát vállalt a projektben úgy, hogy a WP1-en kívül minden munkacsoportban van vállalt feladatunk. A WP3-as munkacsoportban a 3.3-as feladat vezetését is mi kaptuk meg. Ennek keretében a kulturális örökség intézmények innovációs politikájáról kell munkaanyagot összeállítani. A feladat során fel kell deríteni azokat a lehetőségeket, hogy a kulturális intézmények hogyan vonhatnák be feladataik teljesítésébe hatékonyan az állampolgárokat. Természetesen külön feladat a külső munkák, eredmények minőségének biztosítása is.

A feladat részeként 2015. júliusában az OSZK-ban kell szerveznünk egy workshop-ot, amelyre a projekt résztvevőin kívül az érdeklődő hazai intézményeket is meghívjuk, lehetőség szerint akár a környező országok képviselőit is.

A projekt fontos részét képezi, hogy felderítse azokat az eszközöket, információs technológiákat, amelyek támogatják a kitűzött célok elérését. A partnerek között ezért is található számos informatikai intézmény, fejlesztéssel foglalkozó szervezet.

A projekt során készül egy mintaalkalmazás, amelyre már konkrét példát mutatott is az angol Coventry Egyetem képviselője. Egy mobil alkalmazás segítségével Coventry egy adott részének helytörténetét dolgozták fel.

A WP2 máltai vezetője prezentációjában bemutatta egy korábbi vizsgálatukat, amely során részint a "citizen science" megjelenését vizsgálták a szakirodalomban. 2008-tól ugrásszerűen jelentek meg ezzel kapcsolatos cikkek, tanulmányok. A vizsgálat 47 projektet elemzett különböző szempontok szerint, legnagyobb arányban a csillagászat és a biológia területén talált ilyen kezdeményezéseket.

A WP3 vezetője, Borje Justrell, a norvég Nemzeti Archívum vezetője, a tervezett Ütemterv (Roadmap) céljáról, ütemezéséről, részeiről beszélt. A dokumentum része lesz egy lista olyan eszközökről, amelyeket a kulturális területen indítandó projektek is alkalmazhatnak.

A mi feladatunk többek között az lesz, hogy a projekt eredményeit közvetítsük a hazai közgyűjtemények felé. Példákat keressünk hasonló kezdeményezésekre, amelyek felmutathatóak mások számára. Érveket gyűjtsünk arra, hogy miért fontos, lényeges az állampolgárok bevonása a kulturális intézmények munkájába. Fontos érvként hangzott el, amelyet mi is tapasztalunk, hogy a digitális dokumentumok növekvő halmaza egyre kevésbé feldolgozható és szolgáltatható a szakemberek korlátozott száma miatt. A könyvtárakban megszokott és elvárt színvonalon egyre kevésbé tudjuk biztosítani a kulturális közvagyon online hozzáférhetővé tételét. Továbbá egyre gyorsabban nő az állampolgárok által az interneten létrehozott, kulturális, tudományos, oktatási értékkel bíró tartalom, amellyel a közgyűjtemények már alig-alig tudnak megbirkózni. A projektben az OSZK kiemelt feladata a kulturális örökség intézményeiben olyan lehetőségeket keresni, amelyek keretében bevonhatóak az online mozgósítható és motiválható civilek nagy tömegei, és biztosítható a tömegesen létrehozott, gyűjtött adatok minőségellenőrzése is.


Budapest, 2014. szeptember 19.

Moldován István
E-könyvtári Szolgáltatások Osztálya