topic
Vissza a MEK kezdőlapjára 
Back to the MEK homepage

Az alábbi találati lista az adott téma/altéma alá besorolt dokumentumokat mutatja, szerző és azon belül a főcím szerint rendezve. (Elöl a szerző nélküli művek vannak.) A lista alján százasával lehet lapozni, és ha valamelyik tételre kattintunk, akkor a borítólapok is végiglapozhatók (az adott százas csoporton belül) az alsó nyilakkal. JavaScriptet nem támogató böngészők esetében az URL címre kell kattintani, de ekkor csak sorszám szerint fog menni a lapozás. További témakörök a kezdőlapon található főtémacsoportokra kattintva választhatók.


A találatok száma: 3404
Adalékok a Thököly- és Rákóczi-kor irodalomtörténetéhez 
https://mek.oszk.hu/18100/18136
Adomák és veszemék, hazudozások és igazmondások, képes élcek és illusztrált képtelenségek ... lexikona 
https://mek.oszk.hu/13800/13819
Alexandriai Szent Katalin verses legendája 
Ugyanazon szentnek két kisebb prózai életével együtt

https://mek.oszk.hu/17000/17077
"Aliquis" az ismeretlen költő 1873-ik évi magyar dalainak és kisebb költeményeinek első cyklusa 
https://mek.oszk.hu/12900/12967
Almanach a kolozsvári unitárius főgimnázium "Kriza Önképzőkörének" 1927-28. évéről 
https://mek.oszk.hu/11500/11597
Almarék erdélyi herczeg, avvagy A' szebeni erdő 
A' történetírásból vontt romános rajzolat

https://mek.oszk.hu/18700/18702
Álnokság nélkül valo igaz izraélita és egyszer'smind ... igaz lelkü keresztény heros az az néhai méltóságos született grof idösb' bethleni Bethlen Lajos ur ö nagysága 
https://mek.oszk.hu/20800/20813
Angliai országban lévö Salernitana Scholanak jo egésségröl való meg-tartásnak módgyáról irott könyve, mellyet a' nemes, és hires angliai Salernitana Schola irtt vólt régen déák nyelven, az után pedig magyarra fordittatott [...] 
https://mek.oszk.hu/18600/18652
Anthologia Hungarica 
https://mek.oszk.hu/07000/07009
Apor-kódex 
https://mek.oszk.hu/08800/08807
Aradi vészlapok 
https://mek.oszk.hu/17400/17426
Aurora 
Anthológia a magyar költészet fénykorából

https://mek.oszk.hu/08800/08846
Az Est Hármaskönyve 
A százéves Jókai emléke

https://mek.oszk.hu/12400/12424
Bánatra adatott bánat, mellyet, néhai ... Kemény Kata ur-aszszonynak ... élete' hüséges párjának, és ez elött nem sok idövel el-költözött ... Bánffi Judit kis-aszszonynak, mint szerelmes leányának, halálokon ... másokkal-is éreztetett ... Bánffi 'Sigmond 
https://mek.oszk.hu/21600/21635
Collectanea Poetica varii argumenti 
https://mek.oszk.hu/13800/13814
Columna memorialis, statuta et inscripta, viro bono, id est, illustrissimo et magnifico viro, domino Nicolao Kemény, libero baroni de Magyar Gyerö-Monostor 
https://mek.oszk.hu/20800/20839
Csenkeszfai Poóts András élete és költészete 
https://mek.oszk.hu/12300/12309
Csíksomlyói iskoladrámák 
https://mek.oszk.hu/07700/07719
Deák Ferencz-adomák 
https://mek.oszk.hu/07100/07115
Echos lyriques de Trianon et allégories poétiques 
https://mek.oszk.hu/20500/20520
Egy aradi fogoly levelezése menyasszonyával, 1850-1856 
Korrajz 2 kötetben saját leveleik után

https://mek.oszk.hu/07500/07568
El-butsuzó, be-iktató, bé-köszöntő beszédek, ... mellyek ... Torda vm. ... volt fő-ispányja ... Teleki Domokos' kezéből, ujj fő-ispányja ... Torotzkai Pál' kezéhez lett által-adása ... alkalmatosságával, ... sept. 25-én 1815. el-mondattattak 
https://mek.oszk.hu/09700/09709
Első versem 
A Káfé Főnix ankétja: Magyar Költészet Napja, 2016. április 11.

https://mek.oszk.hu/15300/15315
Emléke az 1849-dik mártius 15-kén a' szarvasi honvédelmi egyletben tartott nemzeti ünnepélynek 
https://mek.oszk.hu/20500/20588
Emléklap az EMKE tízéves jubileumára 
Emléklap az EMKÉ-nek Székelyföld anyavárosában Székely-Udvarhelyt 1895. június hó 4-én tartott jubiláris díszközgyűlése alkalmából

https://mek.oszk.hu/08500/08551
Az én antológiám... 
A jézusi magyar irodalom gyöngyszemei

https://mek.oszk.hu/12800/12844
Eperjes, Eperjes, te tünde, te régi 
Vers- és képkoszorú a hetvenöt éves Zeman László tiszteletére

https://mek.oszk.hu/01500/01555
Az Erdélyi Róm. Kath. Státus csiksomlyói főgimnáziumának értesitője az 1907-1908-ik tanévről 
https://mek.oszk.hu/13200/13233
Ez vilagi nagi sok zvrzavarrol valo enek 
https://mek.oszk.hu/15100/15147
Február 16. 
[Wolfner József]

https://mek.oszk.hu/16900/16927
Féja Géza bibliográfia 
https://mek.oszk.hu/00000/00013
"Fényesebb a láncnál a kard" 
Elbeszélők 1848-49-ről

https://mek.oszk.hu/02200/02286
Fénylik a nap fényességgel 
https://mek.oszk.hu/04800/04846
A forradalom költészete 
Költemények és közlemények az 1848/49-ki szabadságharc idejéből

https://mek.oszk.hu/18200/18223
Halotti tanitások, mellyek néhai ... széki Teleki Ádám urnak... meg-hidegedett tetemeinek e' föld' szinéröl lett el-takarittatások alkalmatosságával el-mondattattak, és a' mellyeket édes attya emlékezetére ... ki-nyomtattatott széki Teleki Ádám ur ... 
https://mek.oszk.hu/20800/20814
Hármas história 
melynek első része világbiró Nagy Sándor néhány nevezetes dolgait illeti, második része jeles példabeszédekből áll, harmadik része a nagy Trója veszedelmének legigazibb históriája

https://mek.oszk.hu/09700/09712
Háromszék 
Erdélyi szépirodalmi évkönyv és naptár 1861 közönséges évre

https://mek.oszk.hu/09400/09401
Haza a magasban 
Olvasókönyv a huszadik századi magyar irodalomból

https://mek.oszk.hu/03300/03315
Hazádnak rendületlenül... 
A legszebb magyar hazafias versek

https://mek.oszk.hu/09600/09687
Hazai utazók Erdélyben 
https://mek.oszk.hu/09200/09294
Az hiveket e' földön valo mulatásokban ostromlo minden ellenségein tellyes gyözedelmet nyert, Débora néhai tiszteletes és nemes rétyi Tsiszér Débora aszszony ... Szathmari Pap Mihaly uramnak ... tiszta életü ritka hivségü élete' kedves párja 
https://mek.oszk.hu/15700/15766
Hová tűnt a katonatiszt, avagy a nagy háború apró csodái 
https://mek.oszk.hu/17000/17064
Hunyadi album 
https://mek.oszk.hu/10300/10360
Hunyadvármegyei almanach 
https://mek.oszk.hu/11700/11737
Huszárok könyve 
https://mek.oszk.hu/17500/17574
Idegen népek közt messze földön 
Utirajzok és életképek kiváló utazók leirásaiból

https://mek.oszk.hu/12400/12494
Igaz hittel, jo tselekedetekkel és ala mi'snálkodásokkal gazdag magyar Tábitha..., néhai ... vajai Vaji Judith ... néhai ... tzegei Vass Dániel urnak ... házas tarsa, XXIX. esztendöktöl fogva ... özvegye 
https://mek.oszk.hu/15700/15754
II. Rákóczi Ferencz élete és halála, vagy A kuruc szabadságharc története 
https://mek.oszk.hu/20700/20704
Illyefalvi István, Cserényi Mihály, Csáktornyai Mátyás, Póli István, Beythe István, Baranyai Decsi János, Ceglédi Nyíri János, Munkácsi János és ismeretlen szerzők históriái, Telegdy Kata verses levele, Fortuna sorsvetőkönyv, naptárversek 
1587-1600

https://mek.oszk.hu/20600/20657
Inspired by Hungarian poetry 
British poets in conversation with Attila József

https://mek.oszk.hu/15600/15629
Irodalmi bibliográfia, RomaPage 
A "Bevezetés a magyarországi cigányság kultúrájába" című CD-ROM anyaga alapján

https://mek.oszk.hu/00000/00036
Irodalmunk költői remekei 
Iskolai segédkönyv a magyar nyelv és irodalom tanításához

https://mek.oszk.hu/09400/09407
Isteni félelmével 's kegyességével házassági tiszta életével, nemes elméjének erösségével, gazda-aszszonyi okos serénységével, minden jó rendekhez magát alkalmaztató nagy emberségével érdemlett utolso tisztesség tétele néhai ... Viczei Mária aszszonynak.. 
https://mek.oszk.hu/21500/21584
Jeszenszky-krónika, 1818-1900 
Egy mezővárosi kisnemes és emlékezései a XIX. századból

https://mek.oszk.hu/08600/08669
Jókai-kódex 
XIV-XV. század

https://mek.oszk.hu/05100/05163
Jókai-kódex 
https://mek.oszk.hu/08300/08331
Justissima adorea piis manibus viri quondam literatissimi... 
https://mek.oszk.hu/04300/04358
Karácsonyi emlékek [Hangoskönyv] 
https://mek.oszk.hu/17600/17673
Kárpátaljai magyar kalendárium 
2008 - A magyar reneszánsz éve

https://mek.oszk.hu/11400/11404
Kegyelemnek örök ditsöségre készittetett edénye néhai tiszteletes és nemzetes Bogdányi Sajgó Ersébet aszszony, bóldog emlékezetü ... Batzoni Intze Máthé uramnak ... árva özvegye 
https://mek.oszk.hu/05100/05138
"Ki rám kíváncsi - kérdje őt felőlem" 
Irodalmi töredékek a "Családi életre való nevelés" című osztályfőnöki órákhoz

https://mek.oszk.hu/21000/21094
Kis tükör 
Elbeszélések a magyar ifjúság számára

https://mek.oszk.hu/09000/09029
Klasszikusok novellái a magyar szabadságharcról [Hangoskönyv] 
https://mek.oszk.hu/11400/11424
Kliegl könyv 
https://mek.oszk.hu/14800/14824
Komáromi énekeskönyv 
https://mek.oszk.hu/16000/16087
Kossuth Lajos még a betyárokat is meghódítja 
Elbeszélés a szabadságharczból

https://mek.oszk.hu/18400/18489
Koszorú a magyar költészet tavaszi virágaiból 
https://mek.oszk.hu/08700/08797
Kozárvári Mátyás, Decsi Gáspár, Decsi Mihály, Tolnai Fabricius Bálint, Pécsi János, Murád Dragomán (Somlyai Balázs), Szepesi György, Vajdakamarási Lőrinc, Skaricza Máté, Zombori Antal, Tardi György, Tasnádi Péter, Hegedűs Márton, Moldovai Mihály... énekei 
1579-1588

https://mek.oszk.hu/20600/20656
Középkori magyar írások 
https://mek.oszk.hu/18100/18128
Középkori magyar verseink 
https://mek.oszk.hu/09400/09411
Kurucz költészet 
https://mek.oszk.hu/07800/07839
Kurucz költészet 
https://mek.oszk.hu/20300/20370
Leucippe és Clitophon széphistóriája 
https://mek.oszk.hu/15300/15397
Leucippe és Clitophon széphistóriája 
https://mek.oszk.hu/15400/15411
Lilike már nagy leány és más elbeszélések 
15-18 éves leányok számára

https://mek.oszk.hu/14100/14132
Losonczi Phönix 
Történeti és szépirodalmi emlékkönyv

https://mek.oszk.hu/10700/10772
Magyar emlékírók, 16-18. század 
https://mek.oszk.hu/06100/06187
Magyar gyermek- és népmesék 
Második gyüjtemény

https://mek.oszk.hu/11600/11620
A magyar humor 
Tréfák, humoreszkek, vidám jelenetek

https://mek.oszk.hu/14400/14480
Magyar irodalmi olvasókönyv a protestáns gimnáziumok és leánygimnáziumok VII. osztályának 
https://mek.oszk.hu/20200/20271
Magyar klasszikusok válogatott művei II. [Hangoskönyv] 
https://mek.oszk.hu/11300/11325
A magyar költészet kincsesháza 
https://mek.oszk.hu/07300/07335
Magyar költők 18. század 
https://mek.oszk.hu/06200/06222
Magyar népmondák az ifjúság számára 
https://mek.oszk.hu/12100/12196
Magyar poems 
https://mek.oszk.hu/06800/06822
Magyar poetry 
Selections from Hungarian poets

https://mek.oszk.hu/03900/03966
A magyar renaissance költői 
https://mek.oszk.hu/10400/10495
Magyar tükör 
Segédkönyv a hungarológia oktatásához

https://mek.oszk.hu/19900/19935
Magyar utazási irodalom, 15-18. század 
https://mek.oszk.hu/06100/06179
Magyar világi ponyvairodalom, 1700-1820 
https://mek.oszk.hu/19600/19626
Magyar zsoltár 
151 verses parafrázisban

https://mek.oszk.hu/07900/07965
A magyarországi piarista iskolai színjátszás forrásai és irodalma 1799-ig 
https://mek.oszk.hu/15100/15199
Mária aranyház 
https://mek.oszk.hu/04800/04848
Más volt eddig, másképp lesz most 
Válogatás a kuruckor költészetéből, a nemzeti szövetség hymnusával és II. Rákóczi Ferenc imájával

https://mek.oszk.hu/03600/03646
Mátyás király emlékkönyv kolozsvári szobrának leleplezése alkalmára 
https://mek.oszk.hu/10600/10636
Megkopott harangszó, 1456-1956 
https://mek.oszk.hu/06700/06764
A megszentelt ország 
https://mek.oszk.hu/04800/04832
Méltóságos, és nagyságos groffné, hallerköi Haller Kata aszszony, néhai méltóságos gróff keresztszegi Csáki Sigmond ur ... özvegye életinek, és némelly tökélletes jóságinak rövid sommája ... 
https://mek.oszk.hu/20600/20666
Moderne ungarsk lyrikk 
I utvalg ved

https://mek.oszk.hu/08200/08220
Monimentum aere perennius regalique situ pyramidum altius ... domini Stephani Vesselenyi liberi baronis de Hadad... 
https://mek.oszk.hu/21500/21550
    1   100   200   300   400   500   600   700   800   900