keyword
Vissza a MEK kezdőlapjára 
Back to the MEK homepage

Az alábbi találati lista az adott tárgyszóhoz besorolt dokumentumokat mutatja, szerző és azon belül a főcím szerint rendezve. (Elöl a szerző nélküli művek vannak.) A lista alján százasával lehet lapozni, és ha valamelyik tételre kattintunk, akkor a borítólapok is végiglapozhatók (az adott százas csoporton belül) az alsó nyilakkal. JavaScriptet nem támogató böngészők esetében az URL címre kell kattintani, de ekkor csak sorszám szerint fog menni a lapozás. Ha más tárgyszót szeretne megkeresni, akkor használja a kezdőlapról elérhető gyorskeresőt vagy az összetett keresési lehetőséget.


A találatok száma: 110
125 év, 125 tárgy 
Válogatás a Fejér Megyei Múzeumok gyűjteményeiből

https://mek.oszk.hu/09400/09439
150 éve történt... 
III. Béla és Antiochiai Anna sírjának fellelése

https://mek.oszk.hu/08800/08852
"Die aktuellen Fragen des Mittelpaläolithikums in Mitteleuropa" 
https://mek.oszk.hu/09800/09802
Cimeliotheca Musei Nationalis Hungarici sive Catalogus historico-criticus antiquitatum, raritatum, et pretiosorum cum bibliotheca antiquaria, et numaria eiusdem instituti 
https://mek.oszk.hu/15600/15615
Délközép Kárpát-medence műveltsége, különös tekintettel a sárközi települések és népi műveltségük fejlődésére 
A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Nyolcadik (Sárkozi-Decsi) Övezeti Történésztalálkozó előadásai és iratai

https://mek.oszk.hu/05900/05926
Emlékkönyv Violának 
Tanulmányok T. Dobosi Viola tiszteletére

https://mek.oszk.hu/09200/09253
"Es tu scholaris" 
Ünnepi tanulmányok Kubinyi András 75. születésnapjára

https://mek.oszk.hu/09300/09310
Forschungen in Aquincum, 1969-2002 
Zu ehren von Klára Póczy

https://mek.oszk.hu/09300/09305
Gemmák, gemmás gyűrűk és ékszerek Brigetióban 
Vezető a komáromi Klapka György Múzeum kiállításához

https://mek.oszk.hu/09400/09422
A gepidák 
Kora középkori germán királyság az Alföldön

https://mek.oszk.hu/07500/07599
Gerencsérek, kályhások, tűzvigyázók 
Feudáliskori kályhacsempék az Alföldről és peremvidékéről

https://mek.oszk.hu/07600/07610
Glasierte Keramik in Pannonien 
https://mek.oszk.hu/09400/09440
Hatalmasok viadalokban 
Az Alföld szkíta kora

https://mek.oszk.hu/07600/07609
Ingenia Hungarica I. 
Tanulmányok az I. Kárpát-medencei Szakkollégiumi Konferencia előadásaiból

https://mek.oszk.hu/21700/21735
Jazigok, roxolánok, alánok 
Szarmaták az Alföldön

https://mek.oszk.hu/07500/07598
Képes kalauz a Magyar Nemzeti Múzeum érem- és régiségtárában 
https://mek.oszk.hu/08700/08780
Központok a Zala mentén 
A Göcseji Múzeum állandó kiállítása

https://mek.oszk.hu/08100/08160
Látták Trója kapuit 
Bronzkori leletek a Közép-Tisza vidékéről

https://mek.oszk.hu/07500/07580
Ljudje ob Muri 
Zbornik referatov mednarodne znanstvene konference v Lendavi, 10-12. maj 1995

https://mek.oszk.hu/08100/08165
Magyar őstörténeti műhelybeszélgetés 
https://mek.oszk.hu/21900/21908
Magyarok térben és időben 
Nemzetközi Hungarológiai Konferencia

https://mek.oszk.hu/09700/09796
A Magyarságkutató Intézet évkönyve, 2019 
https://mek.oszk.hu/21300/21301
Mercurius Veridicus Novus 1. 
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Történelem- és Társadalomtudományi Tanszékének tanulmánygyűjteménye, 2015

https://mek.oszk.hu/15900/15984
Népek a Mura mentén 2. 
A Nagykanizsán 1997. május 15-17. között megrendezett nemzetközi konferencia előadásai

https://mek.oszk.hu/08100/08166
Numizmatika és társtudományok III. 
A Nyíregyházán 1997. október 17-19. között tartott konferencia előadásai

https://mek.oszk.hu/09800/09874
Opuscula historica I. 
Történeti tanulmányok a XIV. és XV. Eötvös Konferenciáról

https://mek.oszk.hu/21600/21694
Opuscula historica III. 
Tanulmányok a Történész műhelyből

https://mek.oszk.hu/21600/21699
Ősi írásaink 
Tanulmánykötet a Magyarságkutató Intézet által 2019. december 12-13-án rendezett konferencián elhangzott előadásokból

https://mek.oszk.hu/21500/21586
Régészeti adatok Tata történetéhez 1. 
https://mek.oszk.hu/09400/09478
Régészeti kutatások az M0 autópálya nyomvonalán 
https://mek.oszk.hu/09100/09156
Religions and cults in Pannonia 
Exhibition at Székesfehérvár, Csók István Gallery 15 May - 30 September 1996

https://mek.oszk.hu/08400/08475
Római kori csontfaragványok és modern hamisítványok 
Csontfaragóművészet Brigetióban

https://mek.oszk.hu/09400/09423
Rovás - magyar nyelvtörténet - művelődéstörténet 
https://mek.oszk.hu/21200/21297
Szent László nemese 
Bakay Kornél 70 éves

https://mek.oszk.hu/21500/21585
Változatok a történelemre 
Tanulmányok Székely György tiszteletére

https://mek.oszk.hu/09300/09311
A vártól a városig 
Tata évszázadai

https://mek.oszk.hu/09400/09479
Vasvármegye és Szombathely Város Kultúregyesülete és a Vasvármegyei Múzeum II. évkönyve 
1926-27

https://mek.oszk.hu/15400/15489
Weitschawar 
Bajcsa-vár

https://mek.oszk.hu/08000/08028
Zúduló sasok 
Új honfoglalók - besenyők, kunok, jászok - a középkori Alföldön és a Mezőföldön

https://mek.oszk.hu/07500/07579
B. Nyékhelyi Dorottya: Középkori kútlelet a budavári Szent György téren 
Előzetes jelentés

https://mek.oszk.hu/09300/09301
Bagi Gábor et al.: Jászberény története a kezdetektől a reformkorig 
https://mek.oszk.hu/18100/18167
Bakay Kornél: Az Árpádok országa 
Őstörténetünk titkai

https://mek.oszk.hu/21600/21626
Bakay Kornél: Feltárul a múlt? 
A múlt jövője

https://mek.oszk.hu/21600/21625
Bakay Kornél: Kik vagyunk? Honnan jöttünk? 
https://mek.oszk.hu/21600/21619
Bakay Kornél: A középkori Kőszeg 
https://mek.oszk.hu/21500/21574
Bakay Kornél: A magyar államalapítás 
https://mek.oszk.hu/21500/21575
Bakay Kornél: Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség! 
Tanulmányok és előadások

https://mek.oszk.hu/21600/21617
Bakay Kornél: Őstörténetünk régészeti forrásai 
https://mek.oszk.hu/21500/21580
Bakay Kornél: Somogyvár 
Szent Egyed-monostor

https://mek.oszk.hu/21600/21610
Bakay Kornél: A történész hivatása 
Előadások, ünnepi beszédek az elmúlt évtizedekből

https://mek.oszk.hu/21600/21624
Bede Ádám: Szentes halmai 
https://mek.oszk.hu/07900/07926
Bencze Zoltán: A budaszentlőrinci pálos kolostor 
https://mek.oszk.hu/09100/09176
Bencze Zoltán et al.: Egy Árpád-kori veremház feltárása és rekonstrukciója 
https://mek.oszk.hu/09100/09179
Benkő Elek: Kolozsvár magyar külvárosa a középkorban 
A Kolozsvárba olvadt Szentpéter falu emlékei

https://mek.oszk.hu/08700/08731
Biró Endre: II. századi falfestmény Brigetioból 
https://mek.oszk.hu/09500/09508
Borhy László: Vezető Komárom város római kori kőemlékeihez 
https://mek.oszk.hu/09400/09424
Börzsönyi Arnold: Rómer Flóris Ferencz 
https://mek.oszk.hu/16200/16290
Busics György: A királyi öl hossza 
Rekonstruálható-e az egykori hosszmértékegység?

https://mek.oszk.hu/21500/21587
Desjardins, Ernest: A Magyar Nemzeti Múzeum római feliratos emlékei 
https://mek.oszk.hu/15100/15127
Fehér Bence: A Kárpát-medencei rovásírásos emlékek gyűjteménye 
https://mek.oszk.hu/21300/21302
Feld István: A füzéri vár 
https://mek.oszk.hu/08000/08095
Ferenczi István: Csíkkarcfalvi régiségek 
https://mek.oszk.hu/07800/07891
Ferenczi István: Római épület maradványa Kovásznán 
https://mek.oszk.hu/08300/08396
Ferenczi Sándor: Az egykori Kászonszék régészete, a kászoni székelyek letelepülése és eredete 
https://mek.oszk.hu/15100/15116
Ferenczi Sándor: Az erdélyi dákok pénzeiről 
https://mek.oszk.hu/17000/17038
Friedrich Klára: Tatárlaka, Tordos, Torma Zsófia az újabb adatok tükrében 
https://mek.oszk.hu/21600/21688
Gáll Erwin: A hatalom forrása és a magyar honfoglalás - hódítás és integráció 
A korai magyar történelem egy régész szemszögéből

https://mek.oszk.hu/21200/21290
Gesztelyi Tamás: Gemmák és gyűrűk Brigetióból 
https://mek.oszk.hu/10000/10090
H. Gyürky Katalin: Üvegek a középkori Magyarországon 
https://mek.oszk.hu/09100/09145
Hampel József: Emlékbeszéd Rómer F. Flóris rendes tagról 
https://mek.oszk.hu/17000/17006
Hampel József: A Szabolcsmegyei Múzeum 
Egyszersmind rövid utasitással vidéki muzeumok berendezésére

https://mek.oszk.hu/08700/08778
Henszlmann Imre: Lőcsének régiségei 
https://mek.oszk.hu/15100/15128
Herman Ottó: Az átalakulások világáról 
Válogatás Herman Ottó természettudományos, nyelvészeti és archeológiai írásaiból

https://mek.oszk.hu/04900/04926
Horváth Ciprián: Régészeti tanulmányok a Bodrogköz 10-11. századi településtörténetéhez 
https://mek.oszk.hu/21200/21289
Irásné Melis Katalin: Adatok a Pesti-síkság Árpád-kori településtörténetéhez 
https://mek.oszk.hu/09100/09111
Kaba Melinda: Thermae maiores legionis II. adiutricis 
https://mek.oszk.hu/09100/09177
Kisné Cseh Julianna: Római üvegek 
https://mek.oszk.hu/10000/10050
Kiss István: A rudóbányai ev. ref. templom czímeres emlékei 
https://mek.oszk.hu/11600/11690
Klima László: Válogatott rénhíreim 
Tudásmorzsák a finnugor kultúra és történelem világából

https://mek.oszk.hu/21800/21865
Kőszegi Frigyes: A Dunántúl története a későbronzkorban 
https://mek.oszk.hu/09100/09138
Kőváry László: Erdély régiségei 
https://mek.oszk.hu/21900/21944
Kumlik Emil: Franz Floridus Rómer's Leben und Wirken 
https://mek.oszk.hu/16400/16444
Kumlik Emil: Rómer Ferenc Flóris élete és működése 
https://mek.oszk.hu/16300/16346
Kurucz Katalin: A nyíri Mezőség neolitikuma 
https://mek.oszk.hu/07900/07939
Kuun Géza - Torma Zsófia - Téglás Gábor: Hunyadvármegye földjének története 
Az őskortól a honfoglalásig

https://mek.oszk.hu/10900/10928
László Gyula: Erdély településtörténetének vázlata Szent István koráig 
https://mek.oszk.hu/07800/07899
László Gyula: A korszerű régészeti múzeum 
Tanulságok a kievi Történeti Múzeum kiállításáról

https://mek.oszk.hu/08200/08282
Makkay János: Vésztő-Mágor 
Ásatás a szülőföldön

https://mek.oszk.hu/07600/07616
Méri István: Középkori temetőink feltárásmódjáról 
https://mek.oszk.hu/09200/09212
Mezősiné Kozák Éva: Királyi vár és monostor 
Tata és Vértesszentkereszt a középkorban

https://mek.oszk.hu/09500/09515
Mozsolics Amália: A magyarországi bronzkor kronológiájáról 
https://mek.oszk.hu/07900/07901
Pârvan Bazil: A dákok Trójában 
https://mek.oszk.hu/07300/07386
Pósta Béla - Kelemen Lajos - Biás István: Teleki Mihály temetkezése 
https://mek.oszk.hu/08200/08230
Rómer Flóris: A Bakony 
Természetrajzi és régészeti vázlat

https://mek.oszk.hu/15000/15064
Rómer Flóris: Műrégészeti kalauz különös tekintettel Magyarországra 
https://mek.oszk.hu/15000/15082
Rómer Flóris: Régi falképek 
https://mek.oszk.hu/15100/15137
Sebestyén József: A Cenk-hegyi Brasovia-vár temploma 
https://mek.oszk.hu/07500/07575
Selmeczi László: A négyszállási I. számú jász temető 
https://mek.oszk.hu/09200/09210
Sípos Erzsébet: Történelem előtti civilizációk - Mu 
Maják, toltékok, aztékok

https://mek.oszk.hu/19000/19046
Stein Aurél: Homokba temetett városok 
Régészeti és földrajzi utazás Indiából Kelet-Turkesztánba 1900-1901-ben

https://mek.oszk.hu/07300/07398
    1   100