2. A MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA

Régi magyarországi nyomtatványok.
1. köt. 1473-1600. (Összeáll.: BORSA Gedeon, HERVAY Ferenc, HOLL Béla, KÄFER István, KELECSÉNYI Ákos.) [ARCANUM]
2. köt. 1601-1635. (Összeáll.: BORSA Gedeon, HERVAY Ferenc, HOLL Béla.) Bp. 1977-1983, Akad. K. 928 p., 42 t.; 855 p., 74 t. [ARCANUM]
3. köt. 1636-1655. 2001. 1117 p., 1 db CD-ROM., ill. [94-029]

SZABÓ Károly: Régi magyar könyvtár. 1-3. köt. Bp. 1879-1898, MTA.
1. Az 1531-1711. megjelent magyar nyomtatványok könyvészeti kézikönyve. 1879. XIV. 751 p. [ARCANUM]
2. Az 1473-tól 1711-ig megjelent nem magyar nyelvű hazai nyomtatványok könyvészeti kézikönyve. 1885. XI. 754 p. [ARCANUM]
3. A magyar szerzőktől külföldön 1480-tól 1711-ig megjelent nem magyar nyelvű nyomtatványok könyvészeti kézikönyve. (Szerk.: SZABÓ Károly, HELLEBRANT Árpád.) 1-2. rész. 1896-1898. 1. rész: VII. 860 p., 2. rész: 943 p.

SZTRIPSZKY Hiador: Adalékok Szabó Károly Régi magyar könyvtár c. munkájának 1-2. kötetéhez. Pótlások és igazítások. 1472-1711. Bp. 1912. 712 p. - Reprint: 1967. XIX, 621 p. – Hasonmás kiad. Bp., OSZK. 1967. (Bibliographia Hungariae. Hasonmás kiadások) (Az 1912 évi kiadás új kiadása, a Dézsi-hagyatékkal kiegészítve.). Fűzött [86-034]

Elektronikus régi magyar könyvtár [elektronikus dok.]. Bp., Arcanum Adatbázis Kft., 2001. tok: 19 cm, 12 cm, 1 CD-ROM. (Arcanum digitéka.) [94-005]

PETRIK Géza: Magyarország bibliographiája 1712-1860. Könyvészeti kimutatása a Magyarországban s hazánkra vonatkozólag külföldön megjelent nyomtatványoknak. 1-4. köt. Bp. 1888-1892, Dobrowsky. 954, 957, 900, 347 p. - Reprint: 1968. – Bp., OSZK. 1968. (Bibliographia Hungariae. Hasonmás kiadások) Hasonmás kiad. [ARCANUM]

KOMJÁTHY Miklósné: Magyarország bibliographiája 1712-1860. 5. Pótlások Petrik Géza Magyarország bibliographiája 1712-1860. c. művének 1-4. kötetéhez. Az 1712-1800 között megjelent magyarországi (és külföldi magyar nyelvű) nyomtatványok. Bp. 1971, OSZK. 561 p.

MARKOS Béla: Magyarország bibliographiája 1712-1860. 6. Nyomda- és kiadástörténeti mutató az 1-5. kötetben közreadott magyarországi (és külföldi magyar nyelvű) 1712-1800 között megjelent nyomtatványokhoz. Bp. 1972, OSZK. 567 p.

Pótlások Petrik Géza Magyarország bibliographiája 1712-1860 c. művéhez. 7. köt. 1701-1860 között megjelent magyarországi és külföldi magyar nyelvű nyomtatványok. (Szerk. Pavercsik Ilona). 1989. 570 p. Fűzött [86-029]

PETRIK Géza: Magyar könyvészet 1860-1875. Jegyzéke az 1860-1875. években megjelent könyvek- és folyóiratoknak. Bp. 1885, Magyar Könyvkereskedők Egyesülete. 467 p. - Reprint: 1968. – Hasonmás kiad. Bp., OSZK. 1968. CXLVII, 467 p. (Bibliographia Hungariae. Hasonmás kiadások). Fűzött [86-026]

KISZLINGSTEIN Sándor: Magyar könyvészet 1876-1885. Jegyzéke az 1876-1885. években megjelent, vagy újólag kiadott magyar könyveknek és térképeknek.
(Függelék: A magyar hírlapok és folyóiratok 1876-1885.) Bp. 1890, Magyar Könyvkereskedők Egyesülete. 556 p. – Hasonmás kiad. Bp., OSZK. 1969. CXLIII, 556 p. (Bibliographia Hungariae. hasonmás kiadások).

PETRIK Géza: Magyar könyvészet 1886-1900. Az 1886-1900. években megjelent magyar könyvek, térképek és atlaszok összeállítása. Tudományos szak- és tárgymutatóval. 1-2. köt. Bp. 1908-1913, Magyar Könyvkereskedők Egyesülete. 1107, 465 p. - Reprint: 1969. – Bp., OSZK. (Bibliographia Hungariae. Hasonmás kiadások) 1-2. köt. Hasonmás kiad. 1969. Fűzött [86-027]

PETRIK Géza - BARCZA Imre: Magyar könyvészet 1901-1910. Az 1901-1910. években megjelent magyar könyvek, folyóiratok, atlaszok és térképek összeállítása. Tudományos folyóiratok repertóriumával. 1-2. köt. Bp. 1917-1928. Magyar Könyvkereskedők Egyesülete. 757, 943 p. - Reprint: 1969. – Bp., OSZK. (Bibliographia Hungariae. Hasonmás kiadások) 1-2. köt. Hasonmás kiad. 1969. Fűzött [86-028]

KOZOCSA Sándor: Magyar könyvészet 1911-1920. Az 1911-1920. években megjelent magyarországi könyvek, különlenyomatok, zeneművek és térképek betűrendes jegyzéke. 1-2. köt. Bp.1939-1942. Egyetemi nyomda. 538, 558 p. – Reprint: 1969.

Magyar könyvészet, 1712-1920 [elektronikus dok.]. Bp., OSZK-Arcanum Adatbázis Kft., 2001. 1 CD-ROM, 12 cm. (Arcanum adatbázis.) [94-018]

A Magyar Tanácsköztársaság kiadványai és az első kommunista kiadványok. Az Országgyűlési Könyvtár Magyar Tanácsköztársaság különgyűjteménye. (Szerk.: VÉRTES György.) Bp. 1958, Országgyűlési Könyvtár. 496 p.

Az Országgyűlési Könyvtár Magyar Tanácsköztársaság különgyűjteményének gyarapodása. 1959-1974. (összeáll.: NAGY Katalin.) Bp. 1974, Országgyűlési Könyvtár. 71 p.

Magyar könyvészet 1921-1944. A Magyarországon nyomtatott könyvek szakosított jegyzéke. (Szerk.: KOMJÁTHY Miklósné, Kertész Gyula). Bp. OSZK.
1. köt. Általános művek, filozófia, vallás 1983. 841 p.
2. köt. Társadalomtudományok 1.: Társadalom - politika - közgazdaságtan. 1984. 608 p.
3. köt. Társadalomtudományok 2.: Jog, közigazgatás, népjólét, pedagógia, néprajz. 1985. 715 p.
3/A. köt. Alsó- és középfokú iskolai tankönyvek (Összeáll. Horváth László). OPKM-OSZK, 1998. 228 p. [94-017]
4. köt. Természettudományok - Orvostudomány - Technika - Mezőgazdaság. 1992. 770 p.
5. köt. Művészet, sport, földrajz, életrajz, történelem. 1989. 787 p.
6. köt. Nyelvészet - irodalom. 1981. 540 p.
7. köt. Magyar irodalom. 1980. 647 p. [86-017]

Magyar könyvészet 1945-1960. A Magyarországon nyomtatott könyvek szakosított jegyzéke. (Főszerk.: SEBESTYÉN Géza. Szerk.: KOMJÁTHY Miklósné.) 1-5. köt. Bp. 1964-1968, OSZK.
1. köt. Általános művek. Filozófia. Vallás. Társadalomtudományok. Nyelvészet (Szerk. Komjáthy Miklósné). 1965. 719 p.
2. köt. Természettudományok. Orvostudomány. Mezőgazdaság (Szerk. Fügedi Péterné). 1966. 383 p.
3. köt. Műszaki tudományok. Technika (Szerk. Komjáthy Miklósné). 1967. 608 p.
4. köt. Művészetek. Irodalom. Földrajz. Történelem (Szerk. Komjáthy Miklósné). 1964. 616 p.
5. köt. Betűrendes mutató az 1-4. kötethez. Pótlások az 1-4. kötetéhez. 1968. 910 p. Kötött [86-018]

Magyar könyvészet 1961-től. A Magyarországon megjelent könyvek címjegyzékének éves kötetei. Bp., OSZK. Fűzött [86-019]
Magyar könyvészet, 1961-1962. Bp., 1963. XV, 1137 p.
Magyar könyvészet, 1963. Bp., 1964. XXII, 736 p.
Magyar könyvészet, 1964. Bp., 1965. XXII, 827 p.
Magyar könyvészet, 1969. Bp., 1971. ?
Magyar könyvészet, 1970. Bp., 1973. IX, 1034 p.
Magyar könyvészet : Tankönyvek : 1969-1970. Bp., 1973. XVIII, 431 p.
Magyar könyvészet. 1971. Bp., 1974. XII, 1235 p.
Magyar könyvészet. 1972. Bp., 1977. XII, 1088 p.
Magyar könyvészet. 1974. Bp., 1980. ? p.
Magyar könyvészet, 1976. Bp., 1979. XVIII, 777 p.

Általános könyvjegyzék. Az … évben Magyarországon megjelent és forgalomba került könyvek jegyzéke. (Szerk.: BAK János.) Bp. 1952-, Állami Könyvterjesztő Vállalat.

Új könyvek 1994-2000. Az Új Könyvek című könyvismertető folyóirat adatbázisa [elektronikus dok.]. Bp., Arcanum Adatbázis Kft., 2002. 1 db CD-ROM, 12 cm [94-039]

Gulyás Pál: A bibliográfia kézikönyve. Bevezetés a könyvészetbe. Bp., OSZK.
1. köt. A leíró és rendszerező bibliográfia. 1941. 584 p.
2. köt. A legfontosabb bibliográfiai segédkönyvek. 1942. 400 p. [86-004]

A magyar bibliográfiák bibliográfiája. Bp., OSZK.
1. 1956-1957. 1960. 223 p.
2. 1958-1960. 1963. 420 p.
3. 1961-1964. 1966. 431 p.
4. 1965-1966. 1969. 423 p.
5. 1967-1968. 1971. 392 p.
6. 1969-1970. 1973. 383 p. [86-012]

Könyvtári kalauz. Közhasznú tudnivalók a nemzeti dokumentumteremetés alapkönyvtárairól. Kötelespéldány jogú könyvtárak. (Szerk. Fogarassy Miklós, Léces Melinda). 2. kiad. Bp., OSZK-KMK, 1990. 48 p. Fűzött [86-011]

Kertész Gyula: A magyar időszaki kiadványok egyedi repertóriuma. Annotált bibliográfia. Lezárva: 1986. dec. 31. 2. kiad. Bp., OSZK-KMK, 1990. 415 p. Kötött [86-007]

Magyar könyvek könyve. (Szerk. Bereczky László). Bp., OSZK-KMK, 1985. 447 p. Fűzött [86-016]

Könyvszakmai ABC 2002. Szakmai cím- és adattár. (Szerk. Balogh Mózes, Kemény András, Schenk János). Bp., Dialóg Campus K., 2002. 462 p., 20 cm. (Conpendiárium.) [94-221]