2. SZÓTÁRAK, NYELVATLASZOK

CZUCZOR Gergely - FOGARASI János: A magyar nyelv szótára. 1-6. köt. Pest 1862-1874, Athenaeum.
1.) A-D. 1862. 1326 p.
2.) E-H. 1864. 1774 p.
3.) I-Ly. 1865. 1583 p.
4.) M-Ő. 1866-1867. 1311 p.
5.) P-Sz. 1870. 1506 p.
6.) 1874. 1282, 8 p.

BUDENZ József: Magyar-ugor összehasonlító szótár. 7573-1881, MTA. XVIII, 885, 98 p.

SZARVAS Gábor - SIMONYI Zsigmond: Magyar nyelvtörténeti szótár. A legrégibb nyelvemlékektől a nyelvújításig. Lexicon linguae Hungaricae aevi antiquioris. 1-3. köt. Bp. 1890-1893, Hornyánszky. 1654, 1630, 1315 hasáb. Szómutató: 290 p.

SZINNYEI József: Magyar tájszótár. 1-2. köt. Bp. 1893-1901, Hornyánszky. 1568, 1096 p.

SZAMOTA István - ZOLNAI Gyula: Magyar oklevél-szótár. Régi oklevelekben és egyéb iratokban előforduló magyar szók gyűjteménye. Pótlék a Magyar nyelvtörténeti szótárhoz. Bp. 1902-1906, Hornyánszky. XXXI p., 1210 hasáb. - Reprint: 1984.

SZILY Kálmán: A magyar nyelvújítás szótára. A kedveltebb képzők és képzésmódok jegyzékével. 1-2. köt. Bp. 1902-1908, Hornyánszky. XV, 662 p.; XII, 662 p. – Hasonmás kiad. Bp., Nap K., 1999. 662 p., 23 cm [94-354]

GOMBOCZ Zoltán - MELICH János: Magyar etymologiai szótár. Lexicon critico-etymologicum linguae Hungaricae. 1-2. köt. I-XVII. füzet [A-Geburnus]. Bp. 1914-1944, MTA-Hornyánszky. 1600, 1160 hasáb.

CSÜRY Bálint: Szamosháti szótár. 1-2. köt. Bp. 1935-1936, MNyT. 572, 478 p.

WICHMANN, Yrjö: Wörterbuch des ungarischen Moldauer Nordcsángó- und des Hétfaluer Csángódialektes nebst grammatischen Aufzeichnungen und Texten aus dem Nordcsángódialekt. (Hrsg.: Bálint CSÜRY, Artturi KANNISTO.) Helsinki 1936, Suomalais-Ugrilainen Seura. XV, 219 p.

BALASSA József: A magyar nyelv szótára. 1-2. köt. Bp. 1940, Grill. 465, 392 p.

BÁRCZI Géza: Magyar szófejtő szótár. Bp. 1941, Egyetemi nyomda. XXIII, 348 p., 1 t.

Magyar szókincstár. (Főszerk. Kiss Gábor). Bp., Tinta Kvk., 2002. 929 p., 25 cm [94-339]

Tótfalusi István (1936): Szó - tár - lat [elektronikus dok.]. Bp., Arcanum Adatbázis Kft., 2001. tok. 19 cm, 1 CD-ROM. (Arcanum digitéka.) [94-357]

SZABÓ T. Attila - GÁLFFY Mózes - MÁRTON Gyula: Huszonöt lap "Kolozsvár és vidéke népnyelvi térképé"-ből. Kolozsvár 1944, Erdélyi Múzeum. 42 p., 25 térk. (Erdélyi tudományos füzetek 181.)

KERESZTES Kálmán: Ormánsági szótár. (KISS Géza szótári hagyatékából.) Bp. 1952, Akad. K. XLII, 611 p.

COLLINDER, Björn: Fenno-ugric vocabulary. An etymological dictionary of the Uralic languages. Stockholm 1955, Almquist-Wiksell, XXII, 211 p. - 2. ed.: Hamburg 1977, Buske. 217 p. (Handbook of the Uralic languages 1.)

BÁLINT Sándor: Szegedi szótár. 1-2. köt. Bp. 1957, Akad. K. 863, 704 p.

VÉGH József: Őrségi és hetési nyelvatlasz. (Bev.: BÁRCZI Géza.) Bp. 1959, Akad. K. 189 p., 5 t., 217 térkép.

A magyar nyelv értelmező szótára. 1-7. köt. (Készült az MTA Nyelvtudományi Intézetében BÁRCZI Géza és ORSZÁGH László vezetésével.) Bp. 1959-1962, Akad. K. 4. kiad.: 1984.
1. köt. A-D. 1984. 1091 p.
2. köt. E-Gy. 1986. 1137 p.
3. köt. H-Kh. 1980. 939 p.
4. köt. Ki-Mi. 1987. 1347 p.
5. köt. Mo-S. 1987. 1315 p.
6. köt. Sz-Ty. 1980. 883 p.
7. köt. U-Zs. 1980. 671 p. [86-269]

A jugoszláviai Muravidék magyar tájnyelvi atlasza. (Gyűjt., összeáll.:PENAVIN Olga.) Bp. 1966, Akad. K. 10 p., 70 t. (A MNyTK 116.)

A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. (Főszerk.: BENKŐ Loránd.) 1-4. köt. Bp. 1967-1984, Akad. K.
1. köt. A-Gy. 1967. 1142 p.
2. köt. A-O. 1970. 1111 p.
3. köt. O-Zs. 1976, 1230 p. Kötött [86-271]
4. köt. Mutató. - 1984, 493 p. [94-338]

A magyar szókészlet finnugor elemei. Etimológiai szótár. (Főszerk.: LAKÓ György.) 1-3. köt. Bp. 1967-1978, Akad. K.
1. A-Gy. 1972. 231 p.
2. H-M. 1971. 237-455 p.
3. N-Zs. 1978. 727 p. Kötött [86-275]

PENAVIN Olga: Szlavóniai (kórógyi) szótár. 1-3. köt. Novi Sad/Újvidék 1967-1978, Forum. 411 p., 13 t., l térkép; 389 p., 141.; 284 p., 16 t. – Bp., Nap K., 2000. 601 p. [94-347]

A magyar nyelvjárások atlasza. (Összeáll. a M. Nyelvatlasz munkaközössége, BÁRCZI Géza vezetésével. Szerk.: DEME László, IMRE Samu.) 1-6. Fűzetlenül közös tokban. Bp. 1968-1977, Akad. K. 1. r. 5 t., 192 térkép; 2.r. 10 1., 194 térkép; 3.r. 10 p., 185 térkép; 4.r. 10 p., 200 térkép; 5.r. 10 p., 169 térkép; 6.r. 14 p., 204 térkép.

Mutató A magyar nyelvjárások atlasza 1-6. kötetéhez, (összeáll.: BALOGH Lajos, DEME László, IMRE Samu.) Bp. 1980, Akad. K. 195 p.

A magyar nyelv szóvégmutató szótára. (Szerk., bev.: PAPP Ferenc.) Bp. 1969, Akad. K. 594 p. – 2. kiad. Bp., Akadémiai K., 1994. 591 p., 24 cm [94-337]

LADÓ János: Magyar utónévkönyv. Bp. 1977, Akad. K. 256 p. - 6. kiad.: 1984. – 7. kiad. Bp., Akad. K., 1990. 256 p. Fűzött [86-263] – 5. utánny. Bp., Vince K., 2001. 261 p., 20 cm [94-328]

Magyar értelmező kéziszótár. (Szerk.: JUHÁSZ József, SZŐKE István, O. NAGY Gábor, KOVALOVSZKY Miklós.) Bp. 1972, Akad. K. - 5. kiad.: 1982. – 7. kiad. Bp. Akad. K., 1987. – 9. kiad. Bp., Akad. K., 2002.
1. köt. A-Ly. 874 p.
2. köt. M-Zs. 876-1550 p. Kötött [86-267]

Magyar értelmező kéziszótár [elektronikus dok.]. Bp., CD Dealer Kft., 2001. 1 db CD-ROM, 12 cm [94-332]

IMRE Samu: Felsőőri tájszótár. Bp. 1973, Akad. K. 173 p.

Erdélyi magyar szótörténeti tár. Dictionarul istoric al lexicului maghiar din Transilvania. Wortgeschichtlicher Thesaurus der Siebenbürgisch-ungarischen Sprache. (Gyűjt., szerk.: SZABÓ T. Attila.) l- köt. Bukarest 1975-1984, Kriterion
1. köt. A-C. 1225 p.
2. köt. Cs-Elsz. 1219 p.
3. köt. Elt-Felzs. 1162 p.
4. köt. Fém-Ha. 1298 p.
5. köt. 1993. 1127 p. Kötött [86-293]
6. köt. K-Ki. 1993. 1149 p.
7. köt. Kl-Ly. 1995. 1255 p.
8. köt. M-Meg. 1996. 1335 p.
9. köt. Megy-Op. 1997. 1104 p.
10. köt. Or-P. 2000. 1092 p.
11. köt. R-Száj. 2002. 1064 p. [94-352]

Szabó Attila, M.: Erdélyi helységnévszótár. Bukarest, Kriterion, 1992. 250 p. Kötött [86-291]

HAJDÚ Mihály: Keresztnévszótárak repertóriuma. Bp. 1977, ELTE. 75 p. (M. névtani dolgozatok 3.)

Kertész Gyula (1935): Magyar helységnévtárak, helynévlexikonok és szótárak. Bp., KSH, 2000. 91 p., 30 cm. (Történeti statisztikai füzetek.) [94-322]

KISS Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. (Közreműködött: POSGAY Ildikó.) Bp. 1975, Akad. K. - 3. kiad.: 1983. – 4. kiad. Bp., Akad. K., 1988.
1. köt. A-K. 821 p.
2. köt. L-Zs. 822 p. Kötött [86-260]

Sebők László: Magyar neve? Határon túli helységnév-szótár. Bp., Arany Lapok, 1990. 287 p. Fűzött [86-290]

Sebők László (1955): Határokon túli magyar helységnévszótár. Bp., Teleki László Alapítvány, 1997. 353 p., ill., 25 cm [94-349]

Magyarország földrajzinév-tára. (Szerk. Földi Ervin). 3. kiad. Bp., Kartográfiai Váll., 1982-.
1-19. köt. Fűzött [86-276]

Gyalay Mihály (1914): Magyar igazgatástörténeti helységnévlexikon. 2. kiad. Bp., Egeler Kft., 1997. 30 cm
1. köt. 478 p., ill.
2. köt. 491-1452 p., ill.
[3.] Magyar igazgatástörténeti helységnévlexikon térképmellékletei. 72 p., ill. [94-132]

Lelkes György: Magyar helységnév-azonosító szótár. Bp., Balassi, 1992. 628 p. Kötött [86-264] – 2. kiad. Baja, Talma Kvk., 1998. 930, 6, 64 p., ill., 25 cm [94-329]

Gálffy Mózes: Székely nyelvföldrajzi szótár. Bp., Akad. K., 1987. 455 p. Kötött [86-250]

O. NAGY Gábor - RUZSICZKY Éva: Magyar szinonimaszótár. Bp. 1975, Akad. K. 593 p. - 3. kiad.: 1983. – 4. kiad. Bp., Akad. K., 1989. 593 p. Kötött [86-282] – Bp., Akad. K., 2002. 593 p., 24 cm [94-341]

Új magyar tájszótár. (Főszerk.: B. LŐRINCZY Éva. Szerk.: HOSSZÚ Ferenc.) Bp. Akad. K.
1. köt. A-D. 1979. 1053 p.
2. köt. E-J. 1988. 1175 p.
3. köt. K-M- 1993. 1341 p. Kötött [86-303]
4. köt. N-S. 2002. 1007 p. [94-358]

Lizanec, Petrov N.: A kárpátaljai magyar nyelvjárások atlasza. Bp., Akad. K., 1992.
1. köt. 883 p. Kötött [86-265]

Szómutató "A magyar szókészlet finnugor elemei" című szótár 1-3. kötetéhez. (Összeáll.: A. JÁSZÓ Anna.) Bp. 1957, Akad. K. 130 p.

Régi magyar glosszárium. Szótárak, szójegyzékek és glosszák egyesített szótára. (Szerk.: BERRÁR Jolán, KÁROLY Sándor.) Bp. 1954, Akad. K. 805 p.

Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések szótára. 8. kiad. Bp., Akad. K. 1986. 949 p. Kötött [86-240]

Bakos Ferenc (1922-1997): Idegen szavak és kifejezések kéziszótára. 2., átdolg. kiad. Bp., Akad. K., 2002. 723 p., 25 cm [94-314]

Bárczi Géza: Magyar szófejtő szótár. Bp., Trezor, 1991. 348 p. Kötött [86-244]

Fekete László: Magyar kiejtési szótár. Bp., Gondolat, 1992. 212 p. Fűzött [86-249]

Magyar Chambers. (Szerk. Magay Tamás). Bp., Akad. K., 1992. 950 p. Kötött [86-266]

Tótfalusi István: Vademecum. Szokatlan szavak szótára. Bp., Móra K., 1983. 349 p. Kötött [86-302]

Bartos Tibor (1933): Magyar szótár. Egymást magyarázó szavak és fordulatok tára. Bp., Corvina K., 2002. 25 cm
1. köt. 870 p.
2. köt. Betűrendes eligazítás. 346 p. [94-319]

Kövecses Zoltán (1946): Magyar szlengszótár. Utánny. Bp., Akad. K., 2002. 360 p., 20 cm [94-326]

Kugler Nóra – Tolcsvai Nagy Gábor (1953): Nyelvi fogalmak kisszótára. Bp., Korona K., 2000. 303 p., 19 cm [94-327]

A mai magyar nyelv szépprózai gyakorisági szótára. (Szerk. Füredi Mihály, Kelemen József). Bp. Akad. K., 1989. 439 p. Kötött [86-278]