Hungarológiai Kézikönyvtár jegyzék

1986-1993

1993.
Budapest
OSZK Könyvtártudományi és Módszertani Központ


ÁLTALÁNOS MŰVEK
VALLÁS
TÁRSADALOMTUDOMÁNY

Szociológia
Szociográfia
Gazdaság
Pénzügy
Jog. Jogtudomány
Közigazgatás
Pedagógia
Néprajz
Folklór
ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK
Mezőgazdaság
MŰVÉSZET. SZÓRAKOZÁS. SPORT
A művészet általános kérdései. Műemlékvédelem
Építészet
Középületek
Templomok
Lakóépületek. Kastélyok
Szobrászat
Éremtan
Kerámiaművészet
Ötvösművészet
Iparművészet
Festészet
Grafikai művészetek
Fotóművészet
Zene
Filmművészet
Színházművészet
Tánc
Sport
NYELV ÉS IRODALOM
Nyelvtudomány
Szótárak
Magyar irodalom
FÖLDRAJZ. ÉLETRAJZ. TÖRTÉNELEM
Honismeret
Térképek
Regionális földrajz
Magyarország története
SZÉPIRODALOMÁLTALÁNOS MŰVEK

001
Akadémiai kislexikon. (Főszerk. Beck Mihály, Peschka Vilmos). Bp., Akad. K., 1989.
1. köt. A-K. 1047 p.
2. köt2. köt. L-Z. 979 p. Kötött

002
Debreczeni Kornélia
Magyar írói álnév lexikon. A magyarországi írók álnevei és egyéb jegyzetei. Gulyás Pál lexikonjának kiegészítése. Bp., PIM, 1992. 688 p.

003
Dezsényi Béla -- Falvy Zoltán -- Fejér Judit
A magyar sajtó bibliográfiája 1945-1954. Bp., Művelt Nép, 1956. 159 p.

004
Gulyás Pál
A bibliográfia kézikönyve. Bevezetés a könyvészetbe. Bp., OSZK.
1. köt. A leíró és rendszerező bibliográfia. 1941. 584 p.
2. köt. A legfontosabb bibliográfiai segédkönyvek. 1942. 400 p.

005
Gulyás Pál
Magyar írói álnév lexikon. A magyarországi írók álnevei és egyéb jegyei + Függelék: Néhány száz névtelen munka jegyzéke. 2. kiad. Bp., Akad. K., 1978. 706 p.

006
Gulyás Pál
Magyar írók élete és munkái. (Gond. Láng József). Hasonmás kiad. Bp., MTA Irodalomtudományi Int.-PIM.
1. köt. Aáchs-Bálint. 1990. XVI p., 1247 col.
2. köt. 1939-44 között.
3. köt. 1939-44 között.
4. köt. 1939-44 között.
5. köt. 1939-1944 között.
6. köt. 1939-44 között. Folytatása első kiadásban az MTA könyvtárával és az Argumentum kiadóval közösen.
7. köt. Ebeczky Béla-Észöl Mihály. 1990. CI p. 846 col.
8. köt. Fa Imre-Ferényi Antal. 1992. 939 col.
9. köt, Ferenczy Tibor-Füzy Zoltán. 1992. 944 col.
10. köt. Gaál Adorján-Gokler Gyula. 1992. 994 col.
11. köt. Golarski Mici-Gyürky Vidor. 1992. 990 col. Fűzött

007
Kertész Gyula
A magyar időszaki kiadványok egyedi repertóriuma. Annotált bibliográfia. Lezárva: 1986. dec. 31. 2. kiad. Bp., OSZK-KMK, 1990. 415 p. Kötött

008
Kiszlinstein Sándor
Magyar könyvészet 1876-1885. Hasonmás kiad. Bp., OSZK. 1969. CXLIII, 556 p. (Bibliographia Hungariae. hasonmás kiadások). Fűzött

009
Kossuth-díjasok és Állami-díjasok almanachja, 1948-1985. (Szerk. Darvas Pálné, Klement Tamás, Terjék József). Bp., Akad. K., 1988. 685 p. Kötött

010
Kozocsa Sándor
Magyar könyvészet 1911-1920. Hasonmás kiad. Bp., OSZK. 1969. (Bibliographia Hungariae. Hasonmás kiadások)
1. köt. 538 p.
2. köt. 558 p. Fűzött

011
Könyvtári kalauz. Közhasznú tudnivalók a nemzeti dokumentumteremetés alapkönyvtárairól. Kötelespéldány jogú könyvtárak. (Szerk. Fogarassy Miklós, Léces Melinda). 2. kiad. Bp., OSZK-KMK, 1990. 48 p. Fűzött

012
A magyar bibliográfiák bibliográfiája. Bp., OSZK.
1. 1956-1957. 1960. 223 p.
2. 1958-1960. 1963. 420 p.
3. 1961-1964. 1966. 431 p.
4. 1965-1966. 1969. 423 p.
5. 1967-1968. 1971. 392 p.
6. 1969-1970. 1973. 383 p.

013
Magyar életrajzi lexikon. (Szerk. Kenyeres Ágnes). 3. kiad. Bp., Akad. K.
1. köt. A-K. 1981. 1039 p.
2. köt. L-Z. 1982. 1099 p.
3. köt. kieg. A-Z. 1981. 900 p. Kötött

014
Magyar és nemzetközi ki kicsoda. (Főszerk. Hermann Péter). Bp., Biográf-Trefort, 1991. 976 p., XV. Kötött

015
Magyar ki kicsoda. (Főszerk. Herman Péter). Bp., Láng-Texofort, 1990. XIV. 667 p. Kötött

016
Magyar könyvek könyve. (Szerk. Bereczky László). Bp., OSZK-KMK, 1985. 447 p. Fűzött

017
Magyar könyvészet 1921-1944. A Magyarországon nyomtatott könyvek szakosított jegyzéke. (Szerk. Komjáthy Miklósné, Kertész Gyula). Bp., OSZK.
1. köt. Általános művek, filozófia, vallás 1983. 841 p.
2. köt. Társadalomtudományok 1.: Társadalom - politika - közgazdaságtan. 1984. 608 p.
3. köt. Társadalomtudományok 2.: Jog, közigazgatás, népjólét, pedagógia, néprajz. 1985. 715 p.
4. köt. Természettudományok - Orvostudomány - Technika - Mezőgazdaság. 1992. 770 p.
5. köt. Művészet, sport, földrajz, életrajz, történelem. 1989. 787 p.
6. köt. Nyelvészet - irodalom. 1981. 540 p.
7. köt. Magyar irodalom. 1980. 647 p.

018
Magyar könyvészet 1945-1960. A Magyarországon nyomtatott könyvek szakosított jegyzéke. (Főszerk. Sebestyén Géza). Bp., OSZK.
1. köt. Általános művek. Filozófia. Vallás. Társadalomtudományok. Nyelvészet (Szerk. Komjáthy Miklósné). 1965. 719 p.
2. köt. Természettudományok. Orvostudomány. Mezőgazdaság (Szerk. Fügedi Péterné). 1966. 383 p.
3. köt. Műszaki tudományok. Technika (Szerk. Komjáthy Miklósné). 1967. 608 p.
4. köt. Művészetek. Irodalom. Földrajz. Történelem (Szerk. Komjáthy Miklósné). 1964. 616 p.
5. köt. Betűrendes mutató az 1-4. kötethez. Pótlások az 1-4. kötetéhez. 1968. 910 p. Kötött

019
Magyar könyvészet 1961-től. A Magyarországon megjelent könyvek címjegyzékének éves kötetei. Bp., OSZK. Fűzött

020
A Magyar Tudományos Akadémia 150 éve adatokban 1825-1975. (Főszerk. Szalai Sándor, Szánthó Lajos). Bp., Akad. K. 1975. 138 p. Kötött

021
A Magyar Tudományos Akadémia almanachja, 1991. Bp., Akad. K., 1992. XXIII. 846 p. Kötött

022
A Magyar Tudományos Akadémia kiadványai 1828-1950. (Szerk. Pamlényi Ervin). Bp., Akad. K., 1978. 442 p. Kötött

023
A Magyar Tudományos Akadémia másfél évszázada 1825-1975. (Főszerk. Pach Zsigmond Pál). Bp., Akad. K., 1975. 547 p. Kötött

024
A magyarországi egyesületeke címtára a reformkortól 1945-ig. 1. rész. (Szerk. Pór Edit). Bp., Művel.kut. Int., 1988.
1. köt. Vidéki egyletek és körök. 500 p.
2. köt. Vidéki egyletek és körök 501-944 p.
3. köt. Vidéki egyletek és körök. 945-1357 p. Kötött

025
A magyarságtudomány kézikönyve. (Szerk. Kósa László). Bp., Akad. K., 1991. 809 p. Kötött

026
Petrik Géza
Magyar könyvészet 1860-1975. Hasonmás kiad. Bp., OSZK. 1968. CXLVII, 467 p. (Bibliographia Hungariae. Hasonmás kiadások). Fűzött

027
Petrik Géza
Magyar könyvészet 1886-1900. Tudományos szak- és tárgymutatóval. Bp., OSZK. (Bibliographia Hungariae. Hasonmás kiadások)
1-2. köt. Hasonmás kiad. 1969. Fűzött

028
Petrik Géza -- Barcza Imre
Magyar könyvészet 1901-1910. Bp., OSZK. (Bibliographia Hungariae. Hasonmás kiadások)
1-2. köt. Hasonmás kiad. 1969. Fűzött

029
Petrik Géza
Magyarország Bibliographiája 1712-1860. Könyvészeti kimutatás a Magyarországban s hazánkra vonatkozólag külföldön megjelent nyomtatványoknak. Bp., OSZK. 1968-. (Bibliographia Huingariae. Hasonmás kiadások)
1-4. köt. Hasonmás kiad. 1968.
5. köt. Pótlások Petrik Géza Magyarországi Bibliographiája 1712-1860. c. művének 1-4. kötetéhez. Az 1712-1800 között megjelent magyarországi és külföldi magyar nyelvű nyomtatványok (Komjáthy Miklósné) 1971. 561 p.
6. köt. Nyomda- és kiadástörténeti mutató a Magyarország bibliographiája 1712-1860 c. művének 1-5. kötetében közreadott magyarországi és külföldi magyar nyelvű 1712-1800 között megjelent nyomtatványokhoz (Markos Béla). 1972. 567 p.
7. köt. Pótlások Petrik Géza Magyarország bibliographiája 1712-1860 c. művéhez. 1701-1860 között megjelent magyarországi és külföldi magyar nyelvű nyomtatványok. (Szerk. Pavercsik Ilona). 1989. 570 p. Fűzött

030
Régi magyarországi nyomtatványok. (Szerk. Borsa Gedeon, Hervay Ferenc). Bp., Akad. K.
1. köt. 1473-1600. 1971. 928 p.
2. köt. 1601-1635. 1983. 855 p. Kötött

031
Révai nagy lexikona. Az ismeretek enciklopédiája. Hasonmás kiad. Szekszárd, Babits K., 1989-.
Eredeti kiadása. Bp., Révai, 1911-1935. 1-21. köt. Kötött

032
Szabó Károly
Régi magyar könyvtár. Bp., MTA.
1. köt. Az 1531-1711. megjelent magyar nyomtatványok könyvészeti kézikönyve. 1879. XIV. 751 p.
2. köt. Az 1473-tól 1711-ig megjelent nem magyar nyelvű hazai nyomtatványok könyvészeti kézikönyve. 1885. XI. 745 p.
3. köt. A magyar szerzőkről külföldön 1480-tól 1711-ig megjelent nem magyar nyelvű nyomtatványok könyvészeti kézikönyve 1. rész: VII. 860 p., 2. rész: 943 p. Kötött

033
Szinnyei József
Magyar írók élete és munkái. Hasonmás kiad. Bp., M. Kvk. és Könyvterj. Egyes. 1980-1981.
1. köt. Aachs-Bzenszki. 1980. VIII. p. 1439 col.
2. köt. Caban-Exner. 1980. 1747 col.
3. köt. Fa-Gwóth. 1980. 1582 col.
4. köt. Gyalai-Hyrtl. 1980. 1492 col.
5. köt. Iczés-Kemper. 1980. 1468 col.
6. köt. Kende-Kozocsa. 1980. 1456 col.

034
Sztripszky Hiador
Adalékok Szabó Károly Régi magyar könyvtár c. munkájának 1-2. kötetéhez. Pótlások és igazítások. 1472-1711. Hasonmás kiad. Bp., OSZK. 1967. (Bibliographia Hungariae. Hasonmás kiadások))
(Az 1912 évi kiadás új kiadása, a Dézsi-hagyatékkal kiegészítve.). Fűzött


VALLÁS

035
Biblia. Ford. Károli Gáspár. Az 1685-ben Amszterdamban Tótfalusi Kis Miklós által nyomtatott Biblia betűhív rekonstrukciója. Bp., Európa Kvk., 1989. 1198, 104 p.+1 mell. 31 p. Kötött

036
Biblia. Ford. Károli Gáspár. Az Országos Széchényi Könyvtár Todoreszku-gyűjteményében lévő, 2. számmal jelölt Vizsolyi Biblia hasonmás kiadása. Bp., Helikon K., 1990. Számozás nélkül. Kötött

037
Biblia. Ford. Károli Gáspár. Válogatás a Vizsolyi Bibliából. (Vál. Vas István). Bp., Európa Kvk., 1986. 932 p. (A világirodalom klasszikusai)
ISBN . Kötött

038
Gergely Jenő
Katolikus egyház, magyar társadalom, 1890-1986. Bp., Tankvk., 1989. 192 p. (Pallas könyvek) Fűzött

039
Karácsonyi János
Magyarország egyháztörténete főbb vonásaiban 970-től 1900-ig. Bp., Könyvért, 1985. XXV, 416 p. (Tudománytár). Kötött

040
Magyar szentek. Bevezetőt írta Szekfű Gyula. Hasonmás kiad. Bp., Maecenas Kvk., 1991. 443 p. Kötött

041
A magyarországi református egyház és a Magyar Reformátusok Világszövetsége tagegyházainak címtára. Bp., Kálvin, 1993. 336 p. Kötött

042
Tőkés István
A romániai magyar református egyház élete 1945-1989. Bp., Magyarságkut. Int. 1990. 463 p. (A magyarságkutatás könyvtára). Fűzött


TÁRSADALOMTUDOMÁNY

043
Bibó István
Válogatott tanulmányok. Bp., Magvető.
1. köt. 1935-1944. 1986. 737 p.
2. köt. 1945-1949. 1986. 923 p.
3. köt. 1971-1986. 653 p.
4. köt. 1935-1979. 1990. 810 p. Kötött

044
Erdei Ferenc
Magyar falu. Hasonmás kiad. Bp., Akad. K., 1974. 346 p. (Erdei Ferenc összegyűjtött művei). Kötött

045
Erdei Ferenc
Magyar tanyák. Hasonmás kiad. Bp., Akad. K., 1976. 270 p. (Erdei Ferenc összegyűjtött művei). Kötött

046
Erdei Ferenc
Magyar város. Bp., Akad. K., 1974. 225 p. (Erdei Ferenc összegyűjtött művei). Kötött

047
Erdei Ferenc
Parasztok. Hasonmás kiad. Bp., Akad. K., 1973. 235 p. (Erdei Ferenc összegyűjtött művei). Kötött

048
Féja Géza
Viharsarok. 3. kiad. Bp., Szépirod. Kvk., 1980. 345 p. Kötött


Szociológia


049
A szociológia első magyar műhelye. A Huszadik század köre. (Vál. Litván György, Szücs László). Bp., Gondolat, 1973. (Társadalomtudományi könyvtár)
1. köt. 585 p.
2. köt. 581 p. Kötött


Szociográfia

050
Illyés Gyula
Puszták népe + Ebéd a kastélyban. Bp., Szépirod. Kvk., 1970. 439 p. (Illyés Gyula munkái). Kötött

051
Magyar munkásszociográfiák, 1888-1945. (Szerk. Litván György). Bp., Kossuth, 1974. 446 p. Kötött

052
Szabó Zoltán
A tardi helyzet + Cifra nyomorúság. Hasonmás kiad. Bp., Akad. K.-Kossuth-Magvető., 1986. XIX, 239+282 p. Kötött

053
Szelényi Iván
Harmadik út? Polgárosodás a vidéki Magyarországon. Bp., Akad. K., 1992. 249 p. Kötött

054
Borbándi Gyula
A magyar népi mozgalom. 2. kiad. Bp., Püski, 1989. 538 p. Kötött


Gazdaság

055
A magyar közgazdasági gondolat fejlődés, 1954-1978. (Szerk. Szamuely László). Bp., Közgazd. és Jogi Kvk., 1986. 596 p. Kötött

056
Pető Iván -- Szakács Sándor
A hazai gazdaság négy évtizedének története, 1945-1985. Bp., Közgazd. és Jogi Kvk., 1985-.
1. Az újjáépítés és a tervutasításos irányítás időszaka, 1945-1968. 746 p. Kötött


Pénzügy

057
Fux Kornél -- Hölgyéné Angelotti Zsuzsanna
Magyar pénzérmék és papírpénzek. 2. kiad. Bp., Tankvk., 1987. 103 p. (Történelemszakköri füzetek). Fűzött

058
Rádóczy Gyula -- Tasnádi Géza
Magyar papírpénzek, 1848-1992. Bp., Danubius Kódex., 1992. 384 p. Kötött

059
Széchenyi István
Válogatott művei. Bp., Szépirod. Kvk., 1991. Magyar remekírók)
1. köt. 1799-1840. 903 p.
2. köt. 1841-1860. 1124 p.
3. köt. Önismeret. 1337 p. Kötött


Jog. Jogtudomány

060
Csizmadia Andor -- Kovács Kálmán -- Asztalos László
Magyar állam- és jogtörténet. 4. kiad. Bp., Tankvk., 1990. 683 p. Kötött

061
Hatályos jogszabályok gyűjteménye. (Szerk. biz. Bogdán Tibor). Bp., Közgazd. és Jogi Kvk., 1991-.
1. köt. Törvények. 1991. 499 p.
2. köt. Törvények. 1991. 506 p.
3. köt. Törvények. 1991. 316 p.
4. köt. Törvényerejű rendeletek. 1991. 305 p.
5. köt. Törvényerejű rendeletek. 1991. 352 p.
6. köt. Minisztertanácsi rendeletek. 1991. 446 p.
7. köt. Minisztertanácsi rendeletek. 1991. 464 p.
8. köt. Kormányrendeletek. 1991. 216 p.
9. köt. A miniszterelnök rendeletei, a kormány tagjainak rendeletei. 1991. 262 p.
10. köt. A kormány tagjainak rendeletei. 1991. 412 p.

062
Hatályos jogszabályok gyűjteménye. (Szerk. biz. Bogdán Tibor). Bp., Közgazd. és Jogi Kvk., 1991-.
11. köt. A kormány tagjainak rendeletei. 1991. 237 p.
12. köt. A kormány tagjainak rendeletei. 1991. 450 p.
13. köt. A kormány tagjainak rendeletei. 1991. 534 p.
14. köt. A kormány tagjainak rendeletei. 1991. 564 p.
15. köt. A kormány tagjainak rendeletei. 1992. 449 p.
16. köt. A kormány tagjainak rendeletei. 1992. 331 p.
17. köt. A kormány tagjainak rendeletei. 1992. 131 p.
18. köt. Határozatok. 1992. 247 p.
19. köt. Az Alkotmánybíróság határozatai. 1992. 229 p.
20. köt. Sorszámozott nemzetközi szerződések. 1992. 294 p.
21. köt. A Legfelsőbb Bíróság irányelvei, elvi döntései és kollégiumi állásfoglalásai. 1993. 331 p. Kötött

063
A magyar állam- és jogtudományi irodalom bibliográfiája. (Összeáll. Balázsné Veredy Katalin, Orosz Ágnes). Bp., OGYK.
Indulás: 1980. 1.
Legutóbb: 1990/1-2. 1992. Fűzött

064
Magyar jogszabályok mutatója. (Összeáll. Egriné Rónai Márta et. al). Bp., Közgazd. és Jogi Kvk.-Juros.
Indulás: 1945-1991. 1992. 351 p.
Legutóbb: 1945-1992. 1993. 454 p. Fűzött

065
A magyar Országgyűlés jogalkotása. (Szerk. biz. Szabad György et. al). Bp., M. Országgyűlés.
Indulás: 1990. május 2.-dec. 31. 1992. 294 p.
(Megjelenik évente.).
Legutóbb: 1992. III. 1993. 456 p. Kötött

066
Pótlapok a Hatályos jogszabályok gyűjteménye című kiadványhoz. Bp., Közgazd. és Jogi Kvk., 1991-.
Megjelenik: havonta.
Indulás: 1. 1991.
Legutóbb: 24. 1993. Fűzetlen

067
Törvények és rendeletek hivatalos gyűjteménye. Bp., Közgazd. és Jogi Kvk.
Indulás: 1950.
Legutóbb: 1992. 1-2. köt. 1993. 2438 p. Kötött


Közigazgatás

068
Hernádi László Mihály
A magyar közigazgatási irodalom válogatott bibliográfiája, 1827-1944. Bp., SKV, 1993. 647 p. Fűzött

069
A magyar közigazgatástudomány klasszikusai, 1874-1947. (Szerk. Lőrincz Lajos). Bp., Közgazd. és Jogi Kvk., 1988. 365 p. Kötött


Pedagógia

070
Apáczai Csere János
Válogatott pedagógiai művei. Bp., Tankvk., 1976. 235 p. Kötött

071
Karácsony Sándor
A magyar észjárás. 2. kiad. Bp., Magvető, 1985. 561 p. Kötött

072
Mészáros István
Az iskolaügy története Magyarországon, 996-1777 között. Bp., Akad. K., 1981. 671 p. Kötött

073
Mészáros István
Magyar iskolatípusok 996-1990. Bp., OPKM, 1991. 177 p. (A magyar neveléstörténet forrásai). Fűzött

074
Mészáros István
A magyar tankönyvkiadás története Magyarországon. Bp., Tankvk., 1989. 133 p. Fűzött

075
Pedagógiai lexikon. (Főszerk. Nagy Sándor). 2. kiad. Bp., Akad. K.
1. köt. A-F. 1984. 512 p.
2. köt. G-K. 1977. 496 p.
3. köt. L-Q. 1985. 509 p.
4. köt. R-Z. 1988. 495 p. Kötött


Néprajz

076
Balassa Iván
A határainkon túli magyarok néprajza. Bp., Gondolat, 1989. 417 p. Kötött

077
Balassa Iván
A magyar falvak temetői. Bp., Corvina, 1989. 170 p. Kötött

078
Balassa Iván -- Ortutay Gyula
Magyar néprajz. 2. kiad. Bp., Corvina, 1980. 747 p. Kötött

079
Barbás Jenő -- Gilyén Nándor
A naív népi építészet. Bp., Műszaki Kvk., 1987. 203 p. Kötött

080
Bihari Anna
Képes magyar néprajz. Bp., Corvina, 1985. 205 p. Kötött

081
Csoma Gergely
Moldvai csángó magyarok. Bp., Corvina, 1988. 144 p. Kötött

082
Csongrád megye népművészete. (Szerk. Juhász Antal). Bp., Európa Kvk., 1990. 609 p. (Népművészeti örökségünk). Kötött

083
Domanovszky György
A magyar nép díszítőművészete. Bp., Akad. K., 1981.
1. köt. 322 p.
2. köt. 397 p. Kötött

084
Dömötör Tekla
A magyar nép hiedelemvilága. Bp., Corvina., 1981. 261 p. Kötött

085
A Duna menti népek hagyományos műveltsége. (Szerk. Halász Péter). Bp., Néprajz. Társ., 1991. 759 p. Fűzött

086
Györffy István
Magyar falu, magyar ház. Hasonmás kiad. Bp., Akad. K., 1987. 231 p. (Az Akadémiai Kiadó reprint sorozata). Kötött

087
Hajdú-Bihar megye népművészete. (Szerk. Gazda László, Varga Gyula). Bp., Európa, 1989. 404 p. (Népművészeti örökségünk). Kötött

088
Kerényi György
Magyar énekes népszokások. Bp., Corvina, 1982. 215 p. Kötött

089
Kiss Lajos
A szegény emberek élete. Bp., Gondolat, 1981. (A magyar néprajz klasszikusai)
1. köt. A szegény ember élete. 376. P.
2. köt. A szegény asszony élete. 465 p. Kötött

090
Kós Károly
Eszköz, munka, néphagyomány. Bukarest, Kriterion, 1980. 524 p. Kötött

091
Kósa László -- Filep Antal
A magyar nép táji-történeti tagolódása. Bp., Akad. K., 1978. 230 p. Fűzött

092
Kósa László
A magyar néprajztudomány története. Bp., Gondolat, 1989. 332 p. Kötött

093
Kresz Mária
Magyar fazekasművészet. Bp.-Újvidék, Corvina-Fórum, 1991. 105 p. Kötött

094
Magyar néprajz. (Szerk. biz. Paládi-Kovács Attila et. al.). Bp., Akad. K.
3. köt. Kézművesség. Anyagi kultúra. 1991. 822 p.
5. köt. Magyar népköltészet. Folklór 1. 1988. 876 p.
6. köt. Népzene, néptánc, népi játékok. 1990. 708 p.
7. köt. Népszokások, néphit, népi vallásosság. 1990. 1990. 867 p. Kötött

095
Magyar néprajzi atlasz. (Szerk. Barabás Jenő). Bp., Akad. K.
1. 1-76 . térkép. 1987.
2. 77-153. térkép. 1987.
3. 154-220. térkép. 1987.
4. 221-281. térkép. 1989.
5. 282-345. térkép. 1989.
6. 346-439. térkép. 1989. Tokban, fűzetlenül
7. 440-507. Térkép. 1992.
8. 508-567. Térkép. 1992.
9. 568-634. Térkép. 1992.

096
Magyar néprajzi lexikon. (Főszerk. Ortutay Gyula). Bp., Akad. K.
1. köt. A-E. 1977. 752 p.
2. köt. F-Ka. 1979. 252 p.
3. köt. K-Né. 1987. 751 p.
4. köt. Né-Sz. 1987. 671 p.
5. köt. Sz-Zs. 1982. 644 p. Kötött

097
Magyar néprajztudomány bibliográfiája. (Szerk. Sándor István). Bp., Akad. K.
1850-1870. 1977. 1162 p.
1945-1954. 1965. 463 p.
1955-1960. 1971. 739 p. Kötött

098
Magyar tájak néprajzi felfedezői. (Vál., szerk. Paládi-Kovács Attila). Bp., Gondolat, 1985. 485 p. (A Magyar néprajz klasszikusai). Kötött

099
A magyarság néprajza. Hasonmás kiad. Szekszárd, Babits K.
1. köt. Bátky Zsigmond, Györffy István, Viski Károly: A magyarság tárgyi néprajza. Táplálkozás, építkezés, bútorzat, fűtés, világítás, mesterkedés, viselet. 1991. 435 p.
2. köt. Györffy István, Viski Károly: A magyarság tárgyi néprajza. Gazdálkodás, díszítőművészet, a hagyomány tárgyai. 1991. 443 p.
3. köt. Berze-Nagy János: A magyarság szellemi néprajza. Népköltészet, stílus és nyelv. 1992. 472 p.
4. köt. N. Bartha Károly: A magyarság szellemi néprajza. Zene, tánc, szokások, hitvilág, játék. 1992. 504 p. Kötött

100
Magyarságkutatás. (Főszerk. Juhász Gyula). Bp., Magyarságkutató Int.
1988. 337 p.
1989. 222 p. Fűzött

101
Malonyai Dezső
A magyar nép művészete. Hasonmás kiad. Bp., Helikon.
1. köt. A kalotaszegi magyar nép művészete. 1984. 286 p.
2. köt. A székelyföldi, a csángó és a torockói magyar nép művészete. 1985. 319 p.
3. köt. A balatonfelvidéki magyar pásztornép művészete. 1985. 304 p.
4. köt. A dunántúli magyar nép művészete. 1986. 370 p.
5. köt. A palócok művészete. 1987. 333 p. Kötött

102
Micsek László
Csángók. Bp., Optimum, 1989. 444 p. Kötött

103
Radvánszy Béla
Magyar családélet és háztartás XVI. és XVII. században. Hasonmás kiad. Bp., Helikon., 1986.
1. köt. 352 p.
2. köt. 406 p.
3. köt. 429 p. Kötött

104
Szabadtéri néprajzi múzeumok Magyarországon. (Szerk. Kurucz Antal, Balassa M. Iván, Kecskés Péter). Bp., Corvina., 1987. 197 p. Kötött

105
Szolnok megye népművészete. (Szerk. Bellon Tibor, Szabó László). Bp., Európa, 1987. 441 p. (Népművészeti örökségünk). Kötött


Folklór

106
Gaali Zoltán
A székely ősvárak története, mondája és legendája. Bp.-Bukarest, Akad. K.-Kriterion, 1993.
1. köt. 311 p.
2. köt 272 p. Kötött

107
Ipolyi Arnold
Magyar mythológia. Bp., Európa, 1987. 600 p. Kötött

108
Margalits Ede
Magyar közmondások és közmondásszerű szólások. Hasonmás kiad. 2. utánny. Bp., Akad. K., 1993. 770 p. Kötött

109
Nagy Gábor, O.
Magyar szólások és közmondások. 4. kiad. Bp., Gondolat, 1985. 860 p. Kötött

110
Nagy Gábor, O.
Mi fán terem? Magyar szólásmondások eredete. 3. kiad. Bp., Gondolat, 1979. 517 p. Kötött

111
Pócs Éva
Tündérek, démonok, boszorkányok. Bp., Akad. K., 1989. 189 p., (4D). Fűzött

112
Solymossy Sándor
A "vasorrú bába" és mítikus rokonai. Bp., Akad. K., 1991. 219 p. (Hermész könyvek). Fűzött


ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK

Mezőgazdaság

113
Magyar agrártörténeti életrajzok. (Szerk. Für Lajos, Pintér János). Bp., M. Mezőgazd. Múz., 1987-1989.
1. köt. A-H. 1987. XXIV. 868 p.
2. köt. I-P. 1988. 799 p.
3. köt. R-Zs. 1989. 701 p. Kötött


MŰVÉSZET. SZÓRAKOZÁS. SPORT

A művészet általános kérdései. Műemlékvédelem

114
Ars Hungarica. A magyarországi művészet története képekben. Bp., Corvina, 1993. 188 p. Kötött

115
Banner Zoltán
Erdélyi magyar művészet a XX. században. Bp., Bp., Képzőműv. K., 1990. 201 p. 32 t. Kötött

116
Bíró Béla
A magyar művészettörténeti irodalom bibliográfiája. A XVIII. századtól az 1954. év végéig. Bp., Képzőm. Alap, 1955. 611 p. Kötött

117
Biró József
Erdély művészete. Hasonmás kiad. Bp., Dovin, 1989. 304 p. Fűzött

118
Dercsényi Dezső -- Zádor Anna
Kis magyar művészettörténet. Bp., Képzőműv. Alap K., 1980. 395 p. (Képzőművészeti zsebkönyvtár). Fűzött

119
Fülep Lajos
Művészet és világnézet. Cikkek, tanulmányok 1920. Bp., Magvető, 1976. 701 p. Kötött

120
Fülep Lajos
A művészet forradalmától a nagy forradalomig. Cikkek, tanulmányok 1904-1919. Bp., Magvető, 1974.
1. köt. 660 p.
2. köt. 765 p. Kötött

121
Gellér Katalin -- Keserű Katalin
A gödöllői művésztelep. Bp., Corvina, 1987. 248 p. Kötött

122
Hamvas Béla -- Kemény Katalin
Forradalom a művészetben. Absztrakció és szürrealizmus Magyarországon. 2. kiad. Pécs, Baranya M. Kvt., 1989. 130 p. (Pannónia könyvek). Fűzött

123
Kerek Vera
A képzőművészeti irodalom válogatott bibliográfiája, 1944-1985. Bp., FSZEK, 1989. 259 p. Fűzött

124
Lyka Károly
Közönség és művészet a századvégen. Magyar művészet, 1867-1896. 2. kiad. Bp., Corvina, 1982. 107 p. 100 t. (Lyka Károly művei). Kötött

125
Lyka Károly
Magyar művészélet Münchenben. Magyar művészet 1867-1896. 2. kiad. Bp., Corvina, 1982. 102 p. 80 t. (Lyka Károly művei). Kötött

126
Lyka Károly
Nemzeti romantika. Magyar művészet 1850-1867. 2. kiad. Bp., Corvina, 1981. 173 p. 52 t. (Lyka Károly művei). Kötött

127
Lyka Károly
A táblabíró világ művészete. Magyar művészet 1800-1850. 3. kiad. Bp., Corvina, 1981. 486 p. 44 t. (Lyka Károly művei). Kötött

128
Magyar design 92. (Szerk. biz. Gulyás Katalin et. al.). Bp., M. Design. Kult. Alapítvány, 1992.
Indulás: 1992. 1-2. köt.
Legutóbb: u.a. Kötött

129
A Magyar Nemzeti Galéria régi gyűjteményei. (Szerk. Mojzer Miklós). Bp., Corvina, 1984. 414 p. Kötött

130
Magyar Nemzeti Múzeum. (Főszerk. Fodor István). Bp., Corvina, 1992. 184 p. Kötött

131
Magyarország műemléki topográfiája. (Szerk. Dercsényi Dezső). Bp., Akad. K.
1. Esztergom műemlékei. 1948. 387 p.
2. Győr-Sopron megye műemlékei. 1956. 584 p.
3. Nógrád megye műemlékei. 1954. 492 p.
4. Budapest műemlékei. 1. 1955. 800 p. 21 t.
5. Pest megye műemlékei. 1958. 688 p.
6. Budapest műemlékei. 2. 1962. 735 p.
7. Heves megye műemlékei. 1. 1969. 641 p.
8. Heves megye műemlékei. 2. 1972. 779 p.
9. Heves megye műemlékei. 3. 1978. 741 p.
10. Szabolcs-Szatmár megye műemlékei. 1986. 475 p.

132
Magyarország művészeti emlékei. Bp., Képzőműv. Alap. K.
1. Genthon István: Dunántúl. 1959. 444 p. 114 t.
2. Genthon István: Duna-Tisza köze, Tiszántúl, Felsővidék. 1961. 386 p. 120 t.
Zakariás G. Sándor: Budapest. 1961. 237 p. 86 t. Kötött

133
A magyarországi művészet története. (Főszerk. Fülep Lajos). Bp., Corvina, 1970.
1. Szövegkötet. 602 p.
2. Képkötet. 462 p. Kötött

134
A magyarországi művészet története. (Főszerk. Aradi Nóra). Bp., Akad. K., 1981-.
2/1. köt. Magyarországi művészet 1300-1470 körül. Szövegkötet. 1987. 936 p. 32 t.
2/2. köt. Magyarországi művészet 1300-1470 körül. Képkötet. 1987. 719 p.
6/1. köt. Magyar művészet 1890-1919. Szövegkötet. 1981. 687 p. 74 t.
6/2. Magyar művészet 1890-1919. Képkötet. 1981. 597 p.
7/1. köt. Magyar művészet 1919-1945. Szövegkötet. 1985. 662 p. 124 t.
7/2. köt. Magyar művészet 1919-1945. Képkötet. 1985. 573 p. Kötött

135
A művészet története Magyarországon a honfoglalástól napjainkig. (Szerk. Aradi Nóra). Bp., Gondolat, 1983. 576 p. Kötött

136
Művészeti lexikon. (Főszerk. Zádor Anna, Genthon István). 3. kiad. Bp., Akad. K., 1981-1984.
1. A-E. 679 p.
2. F-K. 742 p.
3. L-Q. 855 p.
4. R-Z. 789 p. Kötött

137
Németh Lajos
Modern magyar művészet. 2. kiad. Bp., Corvina, 1972. 197 p. 72 t. Kötött

138
Örökség. Tárgy- és környezetkultúra Magyarországon 1945-1985. Bp., Műcsarnok, 1985. 112 p. Fűzött

139
Szabadi Judit
A magyar szecesszió művészete. Bp., Corvina, 1979. 141 p. 124 t. Kötött

140
Szabó Júlia
A magyar aktivizmus művészete, 1915-1927. Bp., Corvina, 1981. 247 p. 92 t. Kötött

141
Szépművészeti Múzeum. (Szerk. Garas Klára). Bp., Corvina, 1985. 172 p. Kötött

142
Vadas József
Budapesti múzeumi kalauz. Bp., Corvina, 1993. 128 p. Kötött

143
Voit Pál
A barokk Magyarországon. Bp., Corvina-M. Helikon-Európa, 1970. 97 p. 30 t. Kötött


Építészet

144
Dercsényi Balázs
Budapesti műemlékek. (Fotó. Kastaly Károly, Tulok Ferenc). Bp., Corvina, 1991. 114 p. (Magyarországi műemlékek). Kötött

145
Deschmann Alajos
Kárpátalja műemlékei. Bp., TKM. Egyes., 1990. 230 p. (Tájak, korok, múzeumok könyvtára). Kötött

146
Dobos Lajos
Magyar műemlékek. (Szöveg: Kriszt Györy). 2. kiad. Bp., Képzőműv. Alap., 1979. 239 p. Kötött

147
Genthon István
Magyarország művészeti emlékei. 2. kiad. Bp., Corvina, 1980. XXI, 474 p. Kötött

148
Gerle János -- Kovács Attila -- Makovecz Imre
A századforduló magyar építészete. Bp., Szépirodalmi-Bonex, 1990. 20, 287 p. Fűzött

149
Kós Károly, ifj.
Erdély népi építészete. Bp., Kelenföld, 1990. 335 p. Fűzött

150
Pamer Nóra
Magyar építészet a két világháború között. Bp., Műszaki Kvk., 1986. 229 p. Kötött

151
Rados Jenő
Magyar építészettörténet. 3. kiad. Bp., Műszaki K., 1975. 518 p. Kötött

152
Szász János -- Szigetvári János
Népi építészetünk nyomában. Bp., Műszaki K., 1976. 275 p. Kötött


Középületek

153
Egry Margit -- Markovics Ferenc
Az Országház. 2. kiad. Bp., Képzőműv. Alap. K., 1981. 107 p. Kötött


Templomok

154
Dobos Lajos -- Kriszt György
Középkori templomaink. 2. kiad. Bp., MTI, 1991. 17+162 p. Kötött

155
Katolikus templomok Magyarországon. (Szöveg: Dercsényi Balázs, Marosi Ernő, Török József, Fotó: Hegyi Gábor). Bp., Hegyi, 1991. 301 p. Kötött

156
Magyarországi zsinagógák. (Főszerk. Gerő László). Bp., Műszaki Kvk., 1989. 363 p. Kötött

157
Református templomok Magyarországon. (Szöveg: Dercsényi Balázs, Marosi Ernő, Fotó: Hegyi Gábor). Bp., Hegyi, 1992. 182 p. Kötött


Lakóépületek. Kastélyok

158
Hegyi Gábor
Magyar kastélyok. Bp., Officina Nova, 1990. 133 p. Kötött


Szobrászat

159
Bánszky Pál
A naív művészet Magyarországon. Bp., Képzőműv. K., 1984. 194 p. Kötött

160
Budapest köztéri szobrai, 1692-1945. (Szerk. Szöllőssy Ágnes, Szilágyi András, Hadházy Levente). Bp., BG, 1987. 186 p. Fűzött

161
Lyka Károly
Szobrászatunk a századfordulón. Magyar művészet 1896-1941. 2. kiad. Bp., Corvina, 1983. 119 p. 60 t. (Lyka Károly művei). Kötött


Éremtan

162
Hóman Bálint
Magyar pénztörténet 1000-1325. Hasonmás kiad. Bp., Maecenas, 1991. 710 p. Kötött


Kerámiaművészet

163
Katona Imre
A magyar kerámia és porcelán. Bp., Képzőműv. Alap K., 1978. 266 p. (Képzőművészeti zsebkönyvtár). Fűzött


Ötvösművészet

164
Pereházy Károly
Magyarországi kovácsoltvas-művesség. Bp., Corvina, 1982. 71 p. 48 t. Kötött


Iparművészet

165
Koós Judith
Style 1900. A szecesszió iparművészete Magyarországon. Bp., Képzőműv. Alap. K., 1979. 396 p. 90 t. Kötött

166
Mai magyar népi iparművészet. Bp., Képzőműv. Alap., 1983. 269 p. Kötött

167
Vadas József
A magyar bútor 100 éve. Bp., Fortuna, 1992. 198 p. Kötött


Festészet

168
20. századi magyar festészet és szobrászat. (Főszerk. Csorba Géza). Bp., Képzőműv. K., 1986. 422 p. Kötött

169
Csontváry Kosztka Tivadar
Csontváry. 6. bőv. kiad. Bp., Corvina, 1992. 35 p. 80 t. Kötött

170
Egri Márta
A szolnoki művésztelep. Bp., Képzőműv. Alap. K., 1977. 227 p. Kötött

171
Fehér Zsuzsa, D. -- Pogány Ö. Gábor
Magyar festészet a XX. században. Átd. bőv. kiad. Bp., Corvina, 1975. 23 p. 60 t. Kötött

172
Haulisch Lenke
A szentendrei festészet kialakulása, története és stílusa 1945-ig. Bp., Akad. K., 1977. 145 p. Kötött

173
Kállai Ernő
Új magyar piktúra, 1900-1925. Bp., Gondolat, 1990. 207 p. 32 t. Kötött

174
Lyka Károly
Festészeti életünk a millenniumtól az első világháborúig. Magyar művészet, 1896-1914. 2. kiad. Bp., Corvin, 1983. 178 p. 136 t. (Lyka Károly művei). Kötött

175
Lyka Károly
Festészetünk a két világháború között. Visszaemlékezések, 1920-1940. Bp., Corvina, 1984. 124 p. XVI, 92 t. (Lyka Károly művei). Kötött

176
Mezei Ottó
Nagybánya. Bp., Múzsák, 1984. 99 p. 86 t. Fűzött

177
Munkácsy Mihály
Munkácsy. 2. kiad. Bp., Corvina, 1987. 13 p., 76 t. (Magyar klasszikusok). Kötött

178
Nagybánya. (Szerk. Jurecskó László, Kishonthy Zsolt). Miskolc, MissionArt Galéria, 1992. 286 p. Fűzött

179
Seregélyi György
Magyar festők és grafikusok adattára, 1800-1988. Szeged, Seregély Gy., 1988. 729 p. Kötött

180
Szabó Júlia
A XIX. század festészete Magyarországon. Bp., Corvina, 1985. 327 p. Kötött

181
Szinyei Merse Anna
Szinyei Merse Pál élete és művészete. Bp., Corvina, Széchenyi-MNG, 1990. 243 p. 152 t. Fűzött

182
Szvoboda D. Gabriella
Barabás Miklós, 1810-1898. Bp., Képzőművészeti K., 1983. 124 p. 20 t. Kötött

183
Vásárhelyi festők. (Vál. Kristó Nagy István). Bp., Corvina, 1988. 216 p. 52 t. Kötött


Grafikai művészetek

184
Szántó Tibor
A magyar plakát. Bp., Corvina, 1986. 162 p. Fűzött


Fotóművészet

185
Leletek a fotográfia történetéből. (Vál. Szilágyi Gábor, Kardos Sándor). Bp., Képzőműv. K., 1984. 478 p. Kötött

186
Szemelvények a szociofotó forrásaiból. (Szerk. Albertini Béla). Bp., NI, 1984. 190 p. Fűzött


Zene

187
75 éves Magyar Állami Operaház. 1884-1959. Bp., Magyar Állami Operaház, 1959. 251 p. Kötött

188
Bartók Béla
Írásai. Bp., Zeneműkiadó.
1. köt. Bartók Béla önmagáról, műveiről, az új magyar zenéről, műzene és népzene viszonyáról. 1989. 267 p.
5. köt. A magyar népdal. 1990. 368 p. Kötött

189
Bartók Béla
Levelei. Bp., Zeneműkiadó, 1976. 948 p. Kötött

190
Bónis Ferenc
Bartók Béla élete képekben és dokumentumokban. 2. kiad. Bp., Zeneműkiadó, 1980. 287 p. Kötött

191
Breuer János
Kodály-kalauz. Bp., Zeneműkiadó, 1982. 370 p. Kötött

192
Breuer János
Negyven év magyar zenekultúrája. Bp., Zeneműkiadó, 1985. 504 p. Kötött

193
Eősze László
Kodály Zoltán élete képekben és dokumentumokban. 3. kiad. Bp., Zeneműkiadó, 1982. 167 p. Kötött

194
Keresztury Dezső -- Staud Géza -- Fülöp Zsolt
A magyar opera- és balettszcenika. Bp., Magvető, 1975. 303 p. Kötött

195
Keresztury Dezső -- Vécsey Jenő -- Falvy Zoltán
A magyar zenetörténet képeskönyve. Bp., 1960. 335 p. Kötött

196
Ki kicsoda a magyar zenei életben? 2. kiad. Bp., Zeneműkiadó, 1988. 546 p. Fűzött

197
Kodály Zoltán
A magyar népzene. Bp., Zeneműkiadó K., 1987. 335 p. Kötött

198
Kodály Zoltán
Visszatekintés. 3. kiad. Bp., Zeneműkiadó. (Magyar zenetudomány)
1. köt. 1982. 345 p.
2. köt. 1982. 591 p.
3. köt. 1989. 751 p. Kötött

199
Kroó György
Bartók-kalauz. 3. kiad. Bp., Zeneműkiadó, 1980. 267 p. Kötött

200
László Zsigmond -- Mátéka Béla
Liszt Ferenc élete képekben és dokumentumokban. Bp., Zeneműkiadó, 1987. 195 p. Kötött

201
Magyar népdalok. (Szerk. Bartók Béla). Bp., Akad. K.
1. köt. Az I. osztály 1-416. sz. 1991. 1139 p. Kötött

202
A magyar népzene tára. (Szerk. Bartók Béla). Bp., Akad. K., 1951-.
1. Gyermekjátékok (Szerk. Kerényi György). 2. kiad. 1957.
2. Jeles napok (Szerk. Kerényi György). 1953.
3/a. Lakodalom (Szerk. Kiss Lajos). 1955.
3/b. Lakodalom (Szerk. Kiss Lajos). 1956.
4. Párosítók (Szerk. Kerényi György). 1959.
5. Siratók (Szerk. Kiss Lajos). 1966. 1138 p.

203
A magyar zenei szakirodalom bibliográfiája. (Szerk. Zimáné Lengyel Vera). Bp., FSZEK.
Indulás: 1980.
Legutóbb: 1985. 243 p. Fűzött

204
Magyarország zenetörténete. (Szerk. Rajeczky Benjamin). Bp., Akad. K.
1. köt. Középkor. 1988. 627 p.
2. köt. 1541-1686. 1990. 622 p. Kötött

205
Németh Amadé
Erkel Ferenc életének krónikája. 2. kiad. Bp., Zeneműkiadó, 1984. 229 p. (Napról napra). Kötött

206
Németh Amadé
A magyar opera története a kezdetektől az Operaház megnyitásáig. Bp., Zeneműkiadó, 1987. 215 p. Fűzött

207
Sárosi Bálint
Cigányzene. Bp., Gondolat, 1971. 247 p. Kötött

208
Szabolcsi Bence
A magyar zenetörténet kézikönyve. 3. kiad. Bp., Zeneműkiadó, 1979. 370 p. Kötött

209
Tallián Tibor
Bartók Béla. Bp., Gondolat, 1981. 339 p. (Szemtől szembe). Fűzött

210
Vargyas József
A magyarság népzenéje. Bp., Zeneműkiadó, 1981. 623 p. Kötött

211
Vázsonyi Bálint
Dohnányi Ernő. Bp., Zeneműkiadó, 1971. 253 p. Kötött

212
Zenei lexikon. (Szerk. Bartha Dénes). Bp., Zeneműkiadó, 1965.
1. köt. A-F. 687 p.
2. köt. G-N. 726 p.
3. köt. O-Z. 767 p. Kötött


Filmművészet

213
Ki kicsoda a mai magyar filmművészetben. (Főszerk. Papp Sándor). Bp., Mafilm-Mokép-Magyar Filmtud. Int. és Filmarchívum, 1983. 399 p. Kötött

214
A magyar film három évtizede. (Szerk. biz. Gombár József, Karcsai Kulcsár István). Bp., Mokép-Magyar Filmtud. Int. és Filmarch. 1978 . 223 p. Kötött

215
Magyar filmkalauz. Bp., Magvető-Magyar Filmintézet, 1985. 629 p. Kötött

216
Nemeskürty István
A magyar film története, 1912-1963. Bp., Gondolat, 1965. 331 p. Kötött

217
Nemeskürty István
A meseautó utasai. A magyar filmesztétika története, 1930-1948. Bp., Magvető, 1965. 362 p. Kötött

218
Szilágyi Gábor
Tűzkeresztség. A magyar játékfilm története 1945-1953. Bp., M. Filmintézet, 1992. 356 p. (Magyar filmtörténet). Fűzött

219
Tóbiás Áron
Filmkönyvek könyve. Magyar nyelvű filmszakirodalom. Bp., M. Filmtud. Int. és Filmarchívum-NPI, 1969. 180 p. (Filmbarátok kiskönyvtára). Kötött

220
Új filmlexikon. (Főszerk. Ábel Péter). Bp., Akad. K.
1. köt. A-K. 628 p.
2. köt. L-Z. 1003 p. Kötött


Színházművészet

221
Csathó Kálmán
A régi Nemzeti Színház. Bp., Magvető, 1960. 331 p. Kötött

222
Darvai Nagy Adrienne
A mesebeli szentmadár. Képek a kolozsvári hivatásos magyar színjátszás 200 éves történetéből. Bp., Héttorony, 1992. 299 p. Kötött

223
Kortárs magyar színészlexikon. (Szerk. B. Fábri Magda). Bp., Magazin, 1991. 390 p. Kötött

224
Magyar Bálint
A Nemzeti Színház története a két világháború között 1917-1944. Bp., Szépirodalmi, 1977. 434 p. (Műhely). Kötött

225
Magyar színháztörténet. (Főszerk. Székely György). Bp., Akad. K., 1990.
1. köt. 1790-1873. 539 p. Kötött

226
A mai magyar bábszínház. (Szerk. Szilágyi Dezső). Bp., Corvina, 1978. 74 l. 48 t. Kötött

227
Nagy magyar színészek. (Szerk. Gyárfás Miklós, Hont Ferenc). Bp., Bibliotheca, 1957. 489 p. Kötött

228
A Nemzeti Színház 150 éve. (Szerk. Kerényi Ferenc). Bp., Gondolat, 1987. 371 p. Kötött

229
Székely György
A magyar színészet nagy képeskönyve. Bp., Corvina, 1984. 234 p. Kötött

230
Színházi kalauz. (Szerk. Vajda György Mihály, Szántó Judit). Bp., Gondolat, 1981.
1. köt. 704 p.
2. köt. 747 p. Kötött

231
Színházi kislexikon. (Főszerk. Hont Ferenc). Bp., Gondolat, 1969. 535 p. Kötött


Tánc

232
Magyar táncművészet. (Szerk. Kaposi Edit). Bp., Corvina, 1983. 245 p. Kötött

233
Pesovár Ernő -- Lányi Ágoston
A magyar nép táncművészete. Néptánciskola. Bp., NPI, 1975.
1. köt. 206 p.
2. köt. 328 p. Fűzött

234
Réthei Prikkel Marián
A magyarság táncai. Bp., ÁKV, 1985. 311 p. (Reprint). Kötött


Sport

235
Földes Éva -- Kun László -- Kutassi László
A magyar testnevelés és sport története. 2. kiad. Bp., Sport, 1982. 583 p. Kötött

236
Hoppe László
Labdarúgó-bajnokságaink, 1901-1969. Bp., Sport, 1970. 464 p. Kötött

237
Lukács László -- Szepesi György
A magyar olimpiai aranyérmesek története, 1896-1992. 3. bőv. kiad. Bp., Sport, 1992. 218 p. Kötött

238
Sportlexikon. (Szerk. Nádori László). Bp., Sport.
1. köt. A-K. 1985. 516 p.
2. köt. L-Z. 1986. 606 p. Kötött


NYELV ÉS IRODALOM

Nyelvtudomány

239
Antal László
Egy új magyar nyelvtan felé. Bp., Magvető, 1977. 187 p. (Gyorsuló idő). Fűzött

240
Bakos Ferenc
Idegen szavak és kifejezések szótára. 8. kiad. Bp., Akad. K. 1986. 949 p. Kötött

241
Balogh Dezső -- Gálffy Mózes -- Nagy Mária, J.
A mai magyar nyelv kézikönyve. Bukarest, Kriterion, 1971. 460 p. Kötött

242
Bárczi Géza
A magyar nyelv múltja és jelene. Bp., Gondolat, 1980. 529 p. Kötött

243
Bárczi Géza -- Benkő Lóránd -- Berrár Jolán
A magyar nyelv története. 5. kiad. Bp., Tankvk., 1978. 599 p. Kötött

244
Bárczi Géza
Magyar szófejtő szótár. Bp., Trezor, 1991. 348 p. Kötött

245
Bíró Ágnes, W. -- Grétsy László -- Kemény Gábor
Hivatalos nyelvünk kézikönyve. 2. kiad. Bp., Államigazgatási Szervezési Intr., 1978. 346 p. Kötött

246
Fábián Pál -- Graf Dezső -- Szemere Gyula
Helyesírásunk. 7. kiad. Bp., Tankvk., 1988. 271 p. Kötött

247
Fábián Pál -- Szathmári István -- Terestyéni Ferenc
A magyar stilisztika vázlata. 7. kiad. Bp., Tankvk., 1989. 297 p. Fűzött

248
Fábián Pál
Nyelvművelésünk évszázadai. Bp., Gondolat, 1984. 142 p. Fűzött

249
Fekete László
Magyar kiejtési szótár. Bp., Gondolat, 1992. 212 p. Fűzött

250
Gálffy Mózes
Székely nyelvföldrajzi szótár. Bp., Akad. K., 1987. 455 p. Kötött

251
Hadrovics László
Magyar történeti jelentéstan. Bp., Akad. K., 1992. 500 p. Kötött

252
Helyesírási kéziszótár. (Szerk. Deme László, Fábián Pál). 2. kiad. Bp., Akad. K., 1991. 697 p. Kötött

253
Hernádi Sándor
Beszédművelés. 3. kiad. Bp., Tankvk., 1980. 272 p. Fűzött

254
Horváth János
Rendszeres magyar verstan. Bp., Akad. K., 1969. 208 p. Kötött

255
Imre Samu
A mai magyar nyelvjárások rendszere. Bp., Akad. K., 1971. 393 p. Kötött

256
Juhász Dezső
A magyar tájnévadás. Bp., Akad. K., 1988. 109 p. (Nyelvtudományi értekezések). Fűzött

257
Kálmán Béla
A nevek világa. 4. kiad. Debrecen, Csokonai K., 2989. 246 p. Fűzött

258
Kálmán Béla
Nyelvjárásaink. 5. kiad. Bp., Tankvk., 1989. 149 p. Fűzött

259
Károly Sándor
Általános és magyar jelentéstan. Bp., Akad. K., 1971. 414 p. Kötött

260
Kiss Lajos
Földrajzi nevek etimológiai szótára. 4. kiad. Bp., Akad. K., 1988.
1. köt. A-K. 821 p.
2. köt. L-Zs. 822 p. Kötött

261
Kosztolányi Dezső
Nyelv és lélek. 2. kiad. Bp., Szépirodalmi, 1990. 662 p. Kötött

262
Kovalovszky Miklós
Nyelvfejlődés - nyelvhelyesség. Bp., Akad. K., 1977. 220 p. Kötött

263
Ladó János
Magyar utónévkönyv. 7. kiad. Bp., Akad. K., 1990. 256 p. Fűzött

264
Lelkes György
Magyar helységnév-azonosító szótár. Bp., Balassi, 1992. 628 p. Kötött

265
Lizanec, Petrov N.
A kárpátaljai magyar nyelvjárások atlasza. Bp., Akad. K., 1992.
1. köt. 883 p. Kötött

266
Magyar Chambers. (Szerk. Magay Tamás). Bp., Akad. K., 1992. 950 p. Kötött

267
Magyar értelmező kéziszótár. (Szerk. Juhász József). 7. kiad. Bp. Akad. K., 1987.
1. köt. A-Ly. 874 p.
2. köt. M-Zs. 876-1550 p. Kötött

268
A magyar helyesírás szabályai. 11. kiad. Bp., Akad. K., 1985. 388 p. Kötött

269
A magyar nyelv értelmező szótára. (Szerk. Bárczi Géza, Országh László). 4. kiad. Bp., Akad. K.
1. köt. A-D. 1984. 1091 p.
2. köt. E-Gy. 1986. 1137 p.
3. köt. H-Kh. 1980. 939 p.
4. köt. Ki-Mi. 1987. 1347 p.
5. köt. Mo-S. 1987. 1315 p.
6. köt. Sz-Ty. 1980. 883 p.
7. köt. U-Zs. 1980. 671 p.

270
A magyar nyelv könyve. (Főszerk. A. Jászó Anna). Bp., Trezor, 1991. 604 p. Kötött

271
A magyar nyelv történeti etimológiai szótára. (Főszerk. Benkő Lóránd). Bp., Akad. K.
1. köt. A-Gy. 1967. 1142 p.
2. köt. A-O. 1970. 1111 p.
3. köt. O-Zs. 1976, 1230 p. Kötött

272
Magyar nyelvi gyakorlókönyv. (Szerk. Hangay Zoltán). Bp., Trezor, 1992. 360 p. Fűzött

273
A magyar nyelvjárások atlasza. (Összeáll. Bárczi Géza). Bp., Akad. K., 1968-.
1-6. köt. + Mutató. Kötött

274
Magyar oklevél-szótár. Bp., ÁKV, 1984. 1210 p. (Reprint). Kötött

275
A magyar szókészlet finnugor elemei. Etmológiai szótár. (Főszerk. Lakó György). Bp., Akad. K.
1. A-Gy. 1972. 231 p.
2. H-M. 1971. 237-455 p.
3. N-Zs. 1978. 727 p. Kötött

276
Magyarország földrajzinév-tára. (Szerk. Földi Ervin). 3. kiad. Bp., Kartográfiai Váll., 1982-.
1-19. köt. Fűzött

277
A mai magyar nyelv. (Szerk. Rácz Endre). 7. kiad. Bp., Tankvk., 1988. 571 p. Kötött

278
A mai magyar nyelv szépprózai gyakorisági szótára. (Szerk. Füredi Mihály, Kelemen József). Bp. Akad. K., 1989. 439 p. Kötött

279
Mai magyar nyelvünk. (Szerk. Grétsy László). Bp., Akad. K., 1976. 104 p. Kötött

280
Molnár József
A magyar beszédhangok atlasza. 4. kiad. Bp., Tankvk., 1984. 88 p. Kötött

281
Molnár József -- Simon Györgyi
Magyar nyelvemlékek. 3. kiad. Bp., Tankvk., 1980. 287 p. Kötött

282
Nagy Gábor, O.
Magyar szinonímaszótár. 4. kiad. Bp., Akad. K., 1989. 593 p. Kötött

283
Nyelvédesanyánk. (Vál. Hernádi Sándor, Grétsy László). Bp., Móra, 1980. 373 p. Kötött

284
Nyelvművelő kézikönyv. (Főszerk. Grétsy László, Kovalovszky Mikló). Bp., Akad. K.
1. köt. A-K. 1983. 1294 p.
2. köt. L.-Zs. 1985. 1291 p. Kötött

285
Péchy Blanka
Beszélni nehéz!. 5. kiad. Bp., Tankvk., 1983. 213 p. Fűzött

286
Penavin Olga
Nyelvjárás és köznyelv. Újvidék, Fórum, 1986. 86 p. Fűzött

287
Pósa Ferenc
A magyar rokonértelmű szók és szólások kézikönyve. Hasonmás kiad. Bp., Gondolat, 1991. 451 p. Kötött

288
Rácz Endre -- Takács Etel
Kis magyar nyelvtan. 8. kiad. Bp., Gondolat, 1990. 332 p. Fűzött

289
Sárosy Józsefné -- Szabó Balázsné
Tanuljunk magyarul!. 4. kiad. Bp., RTV-Minerva, 1986. 213 p. Fűzött

290
Sebők László
Magyar neve? Határon túli helységnév-szótár. Bp., Arany Lapok, 1990. 287 p. Fűzött

291
Szabó Attila, M.
Erdélyi helységnévszótár. Bukarest, Kriterion, 1992. 250 p. Kötött

292
Szabó G. Zoltán -- Szörényi László
Kis magyar retorika. Bp., Tankvk., 1988. 206 p. Fűzött

293
Szabó T. Attila
Erdélyi magyar szótörténeti tár. Bukarest, Kriterion.
1. köt. 1975. 1225 p.
2. köt. 1978. 1219 p.
3. köt. 1982. 1162 p.
4. köt. 1984. 1298 p.
5. köt. 1993. 1127 p. Kötött

294
Szabó Zoltán
Kis magyar stílustörténeti tár. 3. kiad. Bp., Tankvk., 1986. 363 p. Fűzött

295
Szabó Zoltán
Szövegnyelvészet és stilisztika. Bp., Tankvk., 1988. 342 p. Fűzött

296
Szende Aladár -- Szabolcs Árpád
Helyesírás lépésről lépésre. 10. kiad. Bp., Tankvk., 1987.
1. köt. 159 p.
2. köt. 99 p. Fűzött

297
Szende Aladár
A magyar nyelv tankönyve. Bp., Nemzeti Tankvk., 1993. 297 p. Kötött

298
Szepes Erika -- Szerdahelyi István
Verstan. Bp., Gondolat, 1981. 597 p. Kötött

299
Szilágyi Ferenc
A magyar mondat regénye. Bp., Tankvk., 1984. 336 p. Kötött

300
Szilágyi Ferenc
A magyar szókincs regénye. 2. kiad. Bp., Tankvk., 1974. 223 p. Kötött

301
Temesi Mihály
Magyar nyelvtudomány. Bp., Gondolat, 1980. 408 p. Kötött

302
Tótfalusi István
Vademecum. Szokatlan szavak szótára. Bp., Móra K., 1983. 349 p. Kötött

303
Új magyar tájszótár. (Főszerk. Lőrinczy Éva). Bp., Akad. K.
1. köt. A-D. 1979. 1053 p.
2. köt. E-J. 1988. 1175 p.
3. köt. K-M- 1993. 1341 p. Kötött

304
Vargyas Lajos
Magyar vers - magyar nyelv. Bp., Szépirod. K., 1966. 237 p. Kötött

305
Vértes O. András
Bevezetés a magyar hangstilisztikába. Bp., Akad. K., 1987. 124 p. (Nyelvtudományi értekezések). Fűzött


Szótárak

306
Bakos Ferenc
Román-magyar kéziszótár. Bp., Akad. K., 1991. 835 p. Kötött

307
Eckhardt Sándor
Francia-magyar kéziszótár. 10. kiad. Bp., Akad. K., 1991. 856 p. Kötött

308
Eckhardt Sándor
Francia-magyar szótár. 4. kiad. Bp., Akad. K., 1981.
1. köt. 1068 p.
2. köt. 1070-2126 p. Kötött

309
Eckhardt Sándor
Magyar-francia kéziszótár. 8. kiad. Bp., Akad. K., 1991. 1104 p. Kötött

310
Eckhardt Sándor
Magyar-francia szótár. 3. kiad. Bp., Akad. K., 1984.
1. köt. 1357 p.
2. köt. 1360-2558 p. Kötött

311
Finály Henrik
A latin nyelv szótára. Bp., Editio Musica, 1991. 2134 p. Kötött

312
Gáldi László
Magyar-spanyol kéziszótár. 6. kiad. Bp., Terra, 1988. 1008 p. Kötött

313
Gáldi László
Orosz-magyar kéziszótár. 7. kiad. Bp., Akad. K., 1987. 1120 p. Kötött

314
Gáldi László
Spanyol-magyar kéziszótár. 5. kiad. Bp., Terra, 1987. 864 p. Kötött

315
Györkössy Alajos
Latin-magyar szótár. 9. kiad. Bp., Akad. K., 1986. 618 p. Kötött

316
Györkössy Alajos
Magyar-latin szótár. 5. kiad. Bp., Akad. K., 1984. 1160 p. Kötött

317
Györkössy Alajos
Ógörög-magyar szótár. Bp., Akad. K., 1990. 1240 p. Kötött

318
Hadrovics László -- Gáldi László
Magyar-orosz kéziszótár. 7. kiad. Bp., Akad. K., 1988. 712 p. Kötött

319
Hadrovics László -- Gáldi László
Magyar-orosz szótár. 7. kiad. Bp., Akad. K., 1986.
1. köt. 1480 p.
2. köt. 1248 p. Kötött

320
Hadrovics László -- Gáldi László
Orosz-magyar szótár. Bp., Akad. K., 1986.
1. köt. 1140 p.
2. köt. 1060 p. Kötött

321
Halász Előd
Magyar-német kéziszótár. 18. kiad. Bp., Akad. K., 1991. 1063 p. Kötött

322
Halász Előd
Magyar-német szótár. 6. kiad. Bp., Akad. K., 1983.
1. köt. 1000 p.
2. köt. 1331 p. Kötött

323
Halász Előd
Német-magyar szótár. 10. kiad. Bp., Akad. K., 1990.
1. köt. 1198 p.
2. köt. 1200-2336 p. Kötött

324
Halász Előd
Német-magyar kéziszótár. 20. kiad. Bp, Akad. K., 1991. 774 p. Kötött

325
Herczeg Gyula
Olasz-magyar szótár. 4. kiad. Bp., Akad. K., 1984.
1. köt. 832 p.
2. köt. 834 p. Kötött

326
Keifer Ferenc
Magyar-svéd szótár. 2. kiad. Bp., Akad. K., 1988. 647 p. Kötött

327
Király Rudolf
Magyar-portugál szótár. 2. kiad. Bp., Akad. K., 1987. 827 p. Kötött

328
Király Rudolf
Portugál-magyar szótár. Bp., Akad. K., 1978. 728 p. Kötött

329
Koltay-Kasner Jenő
Magyar-olasz szótár. 4. kiad. Bp., Akad. K., 1991.
1. köt. 656 p.
2. köt. 658 p. Kötött

330
Lengyel-magyar szótár. (Főszerk. Csorba Tibor). 2. kiad. Bp.-Warszawa, Akad. K.-Wiedza Powszechna, 1985. 1059 p. Kötött

331
Magyar-szlovák kéziszótár. (Szerk. Edita Chrenkova). Bp.-Bratislava, Akad. K.-SPN. 928 p. Kötött

332
Mohai András
Újgörög-magyar kéziszótár. Bp., Akad. K., 1988. 773 p. Kötött

333
Nielsen Margit
Dán-magyar szótár. 2. kiad. Alsóőrs, Északi Fény, 1993. 638 p. Fűzött

334
Országh László
Angol-magyar kéziszótár. 17. kiad. Bp., Akad. K., 1991. 1052 p. Kötött

335
Országh László
Angol-magyar nagyszótár. 10. kiad. Bp., Akad. K., 1990.
1. köt. 1225 p.
2. köt. 1093 p. Kötött

336
Országh László
Magyar-angol kéziszótár. 11. kiad. Bp., Akad. K., 1987. 1179 p. Kötött

337
Országh László
Magyar-angol szótár. 9. kiad. Bp., Akad. K., 1991.
1. köt. 1196 p.
2. köt. 1198-2156 p. Kötött

338
Palich Emil
Magyar-szerbhorvát kéziszótár. 2. kiad. Bp., Terra, 1972. 944 p. Kötött

339
Papp István
Finn-magyar szótár. 3. kiad. Bp., Akad. K., 1978. 1119 p. Kötött

340
Papp István -- Jakab László
Magyar-finn szótár. Bp., Akad. K., 1985. 855 p. Kötött

341
Reichman, Jan
Magyar-lengyel szótár. 2. kiad. Bp., Akad. K., 1980. 1246 p. Kötött

342
Soltész Ferenc
Ógörög-magyar szótár. Hasonmás kiad. Bp., Könyvért., 1984. 734 p. (Tudománytár). Kötött

343
Stelczer Árpád -- Vendégh Imre
Szlovák-magyar kéziszótár. 3. kiad. Bp., Akad. K., 1992. 870 p. Kötött

344
Svéd-magyar szótár. (Szerk. Lakó György). 4. kiad. Bp., Akad. K., 1985. 1024 p. Kötött


Magyar irodalom

345
66 híres magyar regény. Bp., Móra, 1991.
1. köt. 244 p.
2. köt. 253-481 p. Kötött

346
Beszélő házak és tájak. A magyar irodalom emlékhelyei. Bp., Officina Nova, 1989. 923 p. Kötött

347
Bod Péter
Magyar Athenas. Bp., Magvető, 1982. 545 p. Kötött

348
Borbándi Gyula
Nyugati magyar irodalmi lexikon és bibliográfia. Bp., Hitel, 1992. 826 p. Kötött

349
Bori Imre
A jugoszláviai magyar irodalom rövid története. Újvidék, Fórum, 1982. 317 p. Fűzött

350
Csanda Sándor
Első nemzedék. 2. kiad. Bratislava-Bp., Madách-Szépirod. K., 1982. 348 p. (Csehszlovákiai magyar írók). Kötött

351
Csanda Sándor
Harmadik nemzedék. Bratislava-Bp., Madách-Szépirod. K., 1971. 246 p. Kötött

352
Csetri Lajos
Egység vagy különbözőség? Nyelv- és irodalomszemlélet a magyar irodalmi nyelvújítás korszakában. Bp., Akad. K., 1990. 372 p. (Irodalomtudomány és kritika). Kötött

353
Czine Mihály
Móricz Zsigmond. 4. kiad. Debrecen, Csokonai, 1992. 159 p. Fűzött

354
Eckhardt Sándor
Balassi-tanulmányok. Bp., Akad. K., 1972. 439 p. (Irodalomtörténeti tanulmányok). Kötött

355
Erős Zoltán
Magyar irodalmi helynevek A-tól Z-ig. Bp., Móra, 1985. 254 p. Kötött

356
Fenyő István
Az irodalom respublikájáért. Irodalomkritikai gondolkodásunk fejlődése 1817-1830. Bp., Akad. K., 1976. 493 p. (Irodalomtudomány és kritika). Kötött

357
Fenyő István
Valóságábrázolás és eszményítés. Irodalomkritikai gondolkodásunk fejlődése 1830-1842. Bp., Akad. K., 1990. 499 p. (Irodalomtudomány és kritika). Kötött

358
Görömbei András
A csehszlovákiai magyar irodalom, 1945-1980. Bp., Akad. K., 1982. 443 p. (Irodalomtörténeti könyvtár). Kötött

359
Hegedűs Géza -- Kónya Judit
A magyar dráma útja. Bp., Gondolat, 1964. 254 p. Kötött

360
Horváth János
Az irodalmi műveltség megoszlása. Magyar humanizmus. Bp., Akad. K., 1988. XII, 318 p. (Az Akadémiai Kiadó reprint sorozata). Kötött

361
Horváth János
A magyar irodalmi műveltség kezdetei Szent Istvántól Mohácsig. Bp., Akad. K., 1988. XII, 325 p. (Az Akadémiai Kiadó reprint sorozata). Kötött

362
Horváth János
A magyar irodalmi népiesség. 2. kiad. Bp., Akad. K., 1978. 400 p. Kötött

363
Horváth János
Petőfi Sándor. Bp., Gondolat, 1989. 597 p. Kötött

364
Illyés Gyula
Petőfi Sándor. Bp., Szépirod. K., 1971. 652 p. (Illyés Gyula munkái). Kötött

365
Imre László
A magyar verses regény. Bp., Akad. K., 1990. 312 p. Kötött

366
Kántor Lajos -- Láng Gusztáv
Romániai magyar irodalom 1944-1970. 2. kiad. Bukarest, Kriterion, 1973. 498 p. Kötött

367
Keresztury Dezső
A magyar irodalom képeskönyve. 2. kiad. Bp., Helikon-Móra, 1981. 330 p. Kötött

368
Keresztury Dezső
Mindvégig. Arany János 1817-1882. Bp., Szépirod. K., 1990. 563 p. Kötött

369
Ki kicsoda a magyar gyermekirodalomban?. (Szerk. Fogarassy Miklós). Bp.-Debrecen, OSZK KMK-Csokonai, 1991. 210 p. Fűzött

370
Kortárs magyar írók kislexikona, 1959-1986. (Főszerk. Fazekas István). Bp., Magvető, 1989. 471 p. Kötött

371
Magyar irodalmi lexikon. (Főszerk. Benedek Marcell). Bp., Akad. K.
1. köt. A-K. 1963. 727 p.
2. köt. L-R. 2. utánny. 1978. 637 p.
3. köt. S-Z. 2. utánny. 1978. 614 p. Kötött

372
A magyar irodalom története. (Főszerk. Sőtér István). 4. utánny. Bp., Akad. K.
1. köt. A magyar irodalom története 1600-ig. 1984. 566 p.
2. köt. A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig. 1984. 645 p.
3. köt. A magyar irodalom története 1772-1849-ig. 1984. 831 p.
4. köt. A magyar irodalom története 1849-től 1905-ig. 1985. 1071 p.
5. köt. A magyar irodalom története 1905-től 1919-ig. 1985. 543 p.
6. köt. A magyar irodalom története 1919-től napjainkig. 1985. 1105 p. Kötött

373
A magyar irodalom története 1945-1975. (Szerk. Béládi Miklós). Bp., Akad. K.
1. köt. Irodalmi élet és irodalomkritika. 2. kiad. 1984. 527 p.
2/1-2. köt. A költészet. 1986. 1150 p.
3/12. köt. A próza. 1990. 1618 p.
4. köt. A határon túli magyar irodalom. 1982. 463 p. Kötött

374
A magyar irodalomtörténet bibliográfiája. (Szerk. Vargha Kálmán, V. Windisch Éva). Bp., Akad. K.
1. köt. A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1772-ig. 1972. 638 p.
2. köt. A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1772-1849. 1975. 925 p.
3. köt. 1849-1905. Általános rész; Személyi rész I. A-Gy. 1990. 774 p.
6. köt. 1905-1945. Személyi rész I. A-K. 1982. 959 p.
7. köt. 1905-1945. Személyi rész II. L-Zs. 1989. 789 p. Kötött

375
A magyar sajtó története. (Főszerk. Szabolcsi Miklós). Bp., Akad. K.
1. köt. 1705-1848. 1979. 831 p.
2/1. köt. 1848-1867. 1985. 676 p.
2/2. köt. 1867-1892. 1985. 551 p. Kötött

376
Nagy Csaba
A magyar emigráns irodalom lexikona. Bp., MTA Irodalomtud. Int.-Petőfi Irodalmi Múzeum.
1. köt. A-G. 1990. 260 p.
2. köt. H-M. 326 p. Fűzött

377
Nemeskürty István
A magyar irodalom története, 1000-1945. 2. kiad. Bp., Akad. K., 1993.
1. köt. 522 p.
2. köt. 527-1030 p.
(Előző kiadása Diák, írj magyar éneket címen jelent meg). Kötött

378
Németh G. Béla
A magyar irodalomkritikai gondolkodás a pozitivizmus korában a kiegyezéstől a századfordulóig. Bp., Akad. K., 1981. 428 p. (Irodalomtudomány és kritika). Kötött

379
Németh G. Béla
Türelmetlen és késlekedő félszázad. A romantika után. Bp., Szépirod. K., 1971. 301 p. Kötött

380
Németh László
Az én katedrám. 3. kiad. Bp., Magvető-Szépirod. K., 1983. 691 p. (Németh László munkái). Kötött

381
Németh László
Két nemzedék. Bp., Magvető-Szépirod. K., 1970. 756 p. (Németh László munkái). Kötött

382
Pál György
A magyar irodalom Kárpátalján, 1945-1990. Nyíregyháza, Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvt., 1991. 242 p. Fűzött

383
Pomogáts Béla
Jelenidő az erdélyi magyar irodalomban. Bp., Magvető, 1987. 265 p. (Gyorsuló . idő). Fűzött

384
Pomogáts Béla
Az újabb magyar irodalom, 1945-1981. Bp., Gondolat, 1982. 663 p. Kötött

385
Romániai magyar irodalmi lexikon. (Főszerk. Balogh Edgár). Bukarest, Kriterion.
1. köt. A-F. 1981. 650 p.
2. köt. G-Ke, 1991. 743 p. Kötött

386
Rónay György
Balassitól Adyig. Bp., Magvető, 1978. 317 p. Kötött

387
Rónay György
A nagy nemzedék. A Nyugat első nemzedéke. Bp., Szépirod. K., 1971. 355 p. Kötött

388
Rónay György
Petőfi és Ady között (1849-1899). Bp., Magvető, 1981. 340 p. (Rónay György művei). Kötött

389
Rónay György
A regény és az élet. Bevezetés a 19-20. századi magyar regényirodalomba. 2. kiad. Bp., Magvető, 1985. 481 p. (Rónay György művei). Kötött

390
Sőtér István
Félkör. Tanulmányok a XIX. századról. Bp., Szépirod. K., 1979. 770 p. Kötött

391
Sőtér István
Gyűrűk. Tanulmányok a XX. századról. Bp., Szépirod. K., 1980. 698 p. Kötött

392
Sőtér István
Világos után. Aranytól Madáchig. 2. kiad. Bp., Szépirod. K., 1987. 745 p. (Sőtér István művei). Kötött

393
Sőtér István
Werthertől Szilveszterig. Bp., Szépirod. K., 1976. 573 p. Kötött

394
Szalay Károly
A magyar szatíra száz éve. Bp., Szépirod. K., 1966. 528 p. Kötött

395
Szávai János
Magyar emlékírók. Bp., Szépirod. K., 1988. 280 p. Kötött

396
Szegedy-Maszák Mihály
Kemény Zsigmond. Bp., Szépirod. K., 1989. 396 p. Kötött

397
Szepes Erika
Magyar költő, magyar vers. Bp., Tevan, 1990. 363 p. Fűzött

398
Szerb Antal
Magyar irodalomtörténet. 10. kiad. Bp., Magvető, 1992. 530 p. Kötött

399
Szilágyi Ferenc
A magyar szó költészete. Bp., Tankvk., 1978. 241 p. Kötött

400
Tarnai Andor
"A magyar nyelvet írni kezdik". Irodalmi gondolkodás a középkori Magyarországon. Bp., Akad. K., 1984. 345 p. (Irodalomtudomány és kritika). Kötött

401
Turczel Lajos
Két kor mezsgyéjén. A magyar irodalom fejlődési feltételei és problémái Csehországban 1918 és 1938 között. 2. kiad. Bratislava-Bp., Madách-Szépirod. K., 1983. 313 p. (Csehszlovákiai magyar írók). Kötött

402
Varga Rózsa -- Patyi Sándor
A népi írók bibliográfiája. Bp., Akad. K., 1972. 940 p. Kötött

403
Világirodalmi lexikon. (Főszerk. Király István). Bp., Akad. K.
1. köt. A-Cal. 1986. 1147 p. 76 t.
2. köt. Cam-E. 1986. 1343 p.
3. köt. F-Groc. 1986. 767 p. 40 t.
4. köt. Grog-Ilv. 1988. 767 p. 40 t.
5. köt. Im-Kamb. 1977. 895 p. 12 t.
6. köt. Kamc-Lane. 1979. 899 p., 8 t.
7. köt. Lanf-Marg. 1988. 758 p. 8 t.
8. köt. Mari-My. 1991. 779 p. 8 t.
9. köt. N-O. 1991. 850 p. 8 t.
10. köt. P-Praga. 1986. 847 p. 12 t.
11. köt. Pragm-Rizz. 1989. 807 p.
12. köt. Rjab-Sez. 1991. 822 p. 16 t.
13. köt. Sf-Suzuki. 1992. 795 p. 16 t.
14. köt. Sváb-Szy. 1992. 876 p. 8 t.

404
Záhony Éva
Romániai magyar szépirodalom a két világháború között, 1919-1944. Bibliográfia. Bp., OSZK, 1985. (Országos Széchenyi Könyvtár kiadványai)
1. köt. Önálló művek, írások és kritikák. 370 p.
2. köt. Írások és kritikák. 373-752 p. Fűzött


FÖLDRAJZ. ÉLETRAJZ. TÖRTÉNELEM

Honismeret

405
Balaton monográfia. (Szerk. Tóth Kálmán). Bp., Panoráma, 1974. 535 p. Kötött

406
Bodor Antal
Magyarország honismereti irodalma, 1527-1944. Bp., Könyvért, 1984. 483 p. (Tudománytár). Kötött

407
Budapest enciklopédia. (Főszerk. Tóth Endréné). Bp., Corvina, 1982. 553 p. Kötött

408
Budapesti útmutató és címtár. Budapest, Közép-Európai Fejlesztési és Tájékoztatási Központ Kft., 1992. 638 p. Kötött

409
Cseke László
Észak-Magyarország. Bp., Panoráma, 1983. 227 p. (Panoráma "mini" útikönyvek). Kötött

410
Csomor Tibor
Magyarország. Honismereti bibliográfia. Bp., FSZEK - Hazafias Népfront, 1972-.
1. köt. 1972. 955 p. Kötött

411
Fényes Elek
Magyarország geographiai szótára, mellyben minden város, falu, puszta, betürendben körülményesen leiratik. Bp., ÁKV-M. Kvk. és Kvterj. Egyes., 1984.
1. köt. 285 p.
2. köt. 350 p. Kötött

412
Frisnyák Sándor
Magyarország történeti földrajza. Bp., Tankvk., 1990. 213 p. Kötött

413
Legeza László -- Szacsvay Péter
Bácska és Bánság. Bp., Officina Nova, 1992. 168 p. Kötött

414
Magyar föld, magyar faj. Hasonmás kiad. Szekszárd, Babits.
1. köt. Magyar földrajz. Magyarország tájrajza. 1990. 395 p.
2. köt. Magyar földrajz. A magyar munka földrajza. 1990. 442 p.
3. köt. Magyar földrajz. Az államföldrajzi kép. 1991. 494 p.
4. köt. A magyar ember. A magyarság antropológiája. 1991. 509 p. Kötött

415
A Magyar Köztársaság helynévkönyve, 1992. január 1. Bp., KSH, 1992. 196 p. Fűzött

416
Magyar utazók lexikona. Bp., Panoráma, 1993. 463 p. Kötött

417
Magyarország. (Írták. Bellon Tibor et al.). Bp., Panoráma, 1989. 728 p. (Útikönyvek). Kötött


Térképek

418
Magyarország autóatlasza. Bp., Cartographia, 1987-88. 228 p. Fűzött

419
Magyarország és Erdély képekben. Hasonmás kiad. Bp., AKV, 1985.
1. köt. 132, 161 p.
2. köt. 140, 130 p. Kötött


Regionális földrajz

420
Magyarország földrajza. (Szerk. Frisnyák Sándor). Bp., Tankvk., 1988. 598 p. Kötött

421
Magyarország gazdaságföldrajza. (Szerk. Bernát Tivadar). Bp., Kossuth, 1986. 346 p. Kötött

422
Magyarország képekben. Bp., Minerva-Helikon, 1989.
1. köt. 392 p.
2. köt. 384 p. Kötött

423
Magyarország megyéi. (Szerk. Gyenes László). Bp., Kossuth.
1. Baranya. 1982. 175 p.
2. Békés. 1982. 157 p.
3. Nógrád. 1983. 158 p.
4. Veszprém. 1983. 147 p.
5. Szolnok. 1983. 164 p.
6. Győr-Sopron. 1984. 203 p.
7. Heves. 1984. 181 p.
8. Szabolcs-Szatmár. 1984. 164,
9. Komárom. 1985. 204 p.
10. Fejér. 1985. 162 p.

424
Magyarország megyéi. (Szerk. Gyenes László). Bp., Kossuth.
11. Csongrád. 1985. 196 p.
12. Tolna, 1986. 147 p.
13. Bács-Kiskun. 1986. 174 p.
14. Borsod-Abaúj-Zemplén. 1986. 221 p.
15. Vas. 1986. 146 p.
16. Pest. 1987. 155 p.
17. Zala. 1987. 162 p.
18. Hajdu-Bihar. 1988. 155 p.
19. Somogy. 1988. 158 p. Kötött

425
Magyarország nemzeti atlasza. Bp., Cartographia, 1989. 395 p. Kötött

426
Magyarország tájföldrajza. (Szerk. Pécsi Márton). Bp., Akad. K.
1. köt. A dunai Alföld. 1967. 358 p.
2. köt. A tiszai Alföld. 1969. 381 p.
3. köt. A kisalföld és a Nyugat-magyarországi peremvidék. 1975. 605 p.
4. köt. A Dunántúli dombság. 1981. 704 p.
5. köt. A Dunántúli-középhegység. A. 1987. 499 p.
6. köt. A Dunántúli-középhegyság. B. 1988. 494 p. Kötött

427
Magyarország történelmi földrajza a Hyunyadiak korában. (Szerk. Sebestyén Lajos). Hasonmás kiad. Bp., ÉKV, 1986.
1. köt. 788 p.
2. köt. 860 p.
3. köt. 696 p.
4. köt. 415 p.
5. köt. 971 p. Kötött

428
Magyarország történeti helységnévtára. Bp., KSH.
1. köt. Fejér megye. 1987. 136 p.
2. köt. Pest-Pilis-Solt megye és a Kiskunság. 1988. 280 p.
3. köt. Sopron megye. 1990. 194 p.
4. köt. Bihar megye és a Hajdúság. 1990. 332 p. Kötött

429
Magyarország vármegyéi és városai. (Szerk. Borovszky Samu). Hasonmás kiad. Bp., Dovin.
1. köt. Nógrád vármegye. 1988. 748 p.
Esztergom vármegye. 1989. 471 p.
3. köt. Vas vármegye. 1989. 622 p.
3/1. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye. 1990. 491 p. Kötött

430
Németh Adél
Kárpátalja. Bp., Panoráma, 1991. 152 p. (Panoráma "mini" útikönyvek). Kötött

431
Orbán Balázs
A Székelyföld leírása a történelmi, régészeti, népismereti szempontból. Rövidített kiad. Debrecen Csokonai K., 1990. 263 p. Fűzött

432
Rátóti Benő
Ország, címer, zászló. Bp., Móra , 1989. 137 p. Kötött

433
Szabó Zoltán
Szerelmes földrajz. 2. kiad. Bp., Szépirodalmi, 1988. 239 p. Kötött

434
Szacsvay Imre
Erdélyi utakon. Bp., Kossuth Ny.
1. köt. Nagyváradtól a Hargitáig. 1988. 420 p.
2. köt. Csikszék meg Háromszék. 1988. 142 p.
3. köt. Brassótól Nagyenyednek. 1989 142 p. Kötött

435
Szacsvay Imre -- Szacsvay Péter
Kárpátalja. Bp., Officina Nova, 1990. 152 p. Kötött

436
Váradi Pál -- Borbély Anikó
Kalotaszeg. Bp., Zrínyi Ny., 1989. 138 p. (Erdély tájai). Kötött

437
Várkonyi Nándor
Dunántúl. Bp., Magvető, 1975. 215 p. Kötött

438
Wellner István
Budapest. Bp., Panoráma, 1988. 188 p. (Panoráma "mini" útikönyvek). Kötött

439
Papp-Váry Árpád -- Hrenkó Pál
Magyarország régi térképeken. Bp., Gondolat-Officina Nova, 1989. 254 p. Kötött

440
Klösz György
Budapest anno... Bp., Corvina, 1979. 103 lev. Kötött

441
Magyarország birtokviszonyai a 16. század közepén. (Szerk. Maksay Ferenc). Bp., Akad. K., 1990.
1. köt. 571 p.
2. köt. 573-1110 p. Kötött


Magyarország története

442
Ács Zoltán
A harmadik honalapítás. Bp., Kozmosz, 1987. 124 p. (Az én világom). Kötött

443
Az aradi vértanúk. (Szerk. Katona Tamás). Bp., Európa, 1983. (Pro memoria)
1. köt. 562 p.
2. köt. 445 p. Fűzött

444
Bácskai Vera
Városok és városi társadalom Magyarországon a XIX. század elején. Bp., Akad. K., 1988. 231 p. Kötött

445
Bakay Kornél
A magyar államalapítás. Bp., Gondolat, 1978. 238 p. Kötött

446
Balázs György
Magyarok. Egy európai nemzet születése. Bp., Novotrade, 1990. 82 p. Kötött

447
Balogh Sándor -- Izsák Lajos
Pártok és pártprogramok Magyarországon (1944-1948). Bp., Tankvk., 1977. 438 p. Fűzött

448
Barcy Zoltán
A szabadságharc hadserege. Bp., Corvina K., 1986. 247 p. Kötött

449
Barta Gábor
Az erdélyi fejedelemség születése. Bp., Gondolat. 1984. 177 p. (Magyar História). Fűzött

450
Bartha Antal
A magyar honalapítás. Bp., Tankvk. 1987. 140 p. (Pallasz könyvek). Fűzött

451
Bartoniek Emma
A magyar királykoronázások története. Hasonmás kiad. Bp., Akad. K. 1987. 178 p. (Az Akadémiai Kiadó reprint sorozata). Kötött

452
Beér János -- Csizmadia Andor
Történelmünk a jogalkotás tükrében. Bp., Gondolat, 1966. 744 p. Kötött

453
Bél Mátyás
Magyarország népének élete 1730 táján. Bp., Gondolat, 1984. 527 p. (Történetírók tára). Kötött

454
Benda Kálmán -- Fügedi Erik
A magyar korona regénye. 2. kiad. Bp., Magvető, 1984. 267 p. Kötött

455
Bertényi Iván
Kis magyar címertan. Bp., Maecenas, 1993. 124 p. Kötött

456
Bertényi Iván
Magyarország az Anjouk korában. Bp., Gondolat, 1987. 282 p. (Magyar História). Fűzött

457
Bertényi Iván -- Gyapay Gábor
Magyarország rövid története. Bp., Maecenas, 1992. 657 p. Kötött

458
Bitskey István
Hitviták tüzében. Bp., Gondolat, 1978. 249 p. (Magyar História). Fűzött

459
Bona Gábor
Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban. 2. kiad. Bp., Zrínyi, 1987. 426 p. Kötött

460
Bölöny József
Magyarország kormányai 1848-1992. 4. kiad. Bp., Akad. K., 1992. 486 p. Kötött

461
Budapest története. (Főszerk. Gerevich László). Bp., Akad. K.
1. köt. 1975. 429 p.
2. köt. 1975. 460 p.
3. köt. 1975. 585 p.
4. köt. 1978. 809 p.
5. köt. 1980. 665 p. Kötött

462
Csapody Csaba -- Tóth András -- Vértessy Miklós
Magyar könyvtártörténet. Bp., Gondolat, 1987. 541 p. Kötött

463
Dankanits Ádám
A hagyományos világ alkonya Erdélyben. Bp., Magvető, 1983. 137 p. (Nemzet és emlékezet). Fűzött

464
Dombrády Lóránd
Hadsereg és politika Magyarországon 1938-1944. Bp., Kossuth, 1986. 400 p. Kötött

465
Dümmerth Dezső
Az Anjouk nyomában. Bp., Panoráma, 1982. 542 p. (Utazások a múltban és a jelenben). Kötött

466
Dümmerth Dezső
Az Árpádok nyomában. 4. kiad. Bp., Panoráma, 1987. 538 p. (Utazások a múltban és a jelenben). Kötött

467
Egy ezredév. Magyarország rövid története. (Összeáll. Hanák Péter). Bp., Gondolat, 1986. 412 p. Kötött

468
Erdély története. Három kötetben. (Főszerk. Köpeczi Béla). Bp., Akad. K., 1986.
1. köt. 611 p.
2. köt. 618-1185 p.
3. köt. 1194-1945 p. Kötött

469
Európa és a Rákóczi szabadságharc. (Szerk. Benda Kálmán). Bp., Akad. K., 1980. 319 p. Kötött

470
Fallenbüchl Zoltán
Magyarország főméltóságai 1526-1848. Bp., Maecenas, 1988. 159 p. Kötött

471
A föld megőszült. Emlékiratok, naplók az abszolutizmus (Bach) korából. (Vál., szerk. Tóth Gyula). Bp., Szépirodalmi, 1985. (Magyar századok)
1. köt. 760 p.
2. köt. 539 p. Kötött

472
Fügedi Erik
Uram, királyom... A XV. századi Magyarország hatalmasai. Bp., Gondolat, 1974. 254 p. Kötött

473
Gergely András -- Szász Zoltán
Kiegyezés után. Bp., Gondolat K., 1978. 266 p. (Magyar História). Fűzött

474
Gonda László
A zsidóság Magyarországon 1926-1945. Bp., Századvég, 1992. 389 p. Fűzött

475
Györffy György
Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. Bp., Akad. K.
1. köt. 1987. 907 p.
2. köt. 1987. 646 p.
3. köt. 1987. 568 p. Kötött

476
Györffy György
István király és műve. Bp., Gondolat, 1977. 667 p. Kötött

477
Hóman Bálint -- Szekfű Gyula
Magyar történet. Hasonmás kiad. Bp., Maecenas, 1990.
1. köt. 685 p.
2. köt. 683 p.
3. köt. 645 p.
4. köt. 664 p.
5. köt. 690 p. Kötött

478
Izsák Lajos
A koalíció évei Magyarországon 1944-1948. Bp., Kozmosz, 1986. 193 p. (Az én világom). Fűzött

479
Jászi Oszkár
A Monarchia jövője. Hasonmás kiad. Bp., Maecenas, 1988. 133 p. (ÁKV-Maecenas reprint sorozat). Kötött

480
Joó Tibor
A magyar nemzeteszme. Hasonmás kiad. Szeged, Universum, 1990. 219 p. (Universum reprint). Fűzött

481
Juhász Gyula
A háború és Magyarország 1938-1945. Bp., Akad. K., 1986. 157 p. (Kérdőjel). Fűzött

482
Juhász Gyula
Uralkodó eszmék Magyarországon 1934-1944. Bp., Kossuth, 1984. 340 p. Kötött

483
Keresztury Dezső
Helyünk a világban. Új válogatás. Bp., Szépirodalmi, 1984. 431 p. Kötött

484
Kosáry Domokos
Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába. Bp., Tankvk.
1. köt. 1970. 889 p. Kötött

485
Kosáry Domokos
A magyar külpolitika Mohács előtt. Bp., Magvető, 1978. 202 p. (Gyorsuló idő). Fűzött

486
Kosáry Domokos
Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. Bp., Akad. K., 1980. 758 p. Kötött

487
Köpeczi Béla
A bujdosó Rákóczi. Bp., Akad. K., 1991. 572 p. Kötött

488
Kristó Gyula
A vármegyék kialakulása Magyarországon. Bp., Magvető, 1988. 641 p. (Nemzet és emlékezet). Fűzött

489
Kulcsár Péter
A Jagelló-kor. Bp., Gondolat, 1981. 241 p. (Magyar História). Fűzött

490
Küzdelem, bukás, megtorlás. Emlékiratok, naplók az 1848-49-es forradalom és szabadságharc végnapjairól. (Vál., szerk. Tóth Gyula). Bp., Szépirodalmi, 1978. (Magyar századok)
1. köt. 541 p.
2. köt. 481 p. Kötött

491
László Gyula
A "kettős honfoglalás". Bp., Magvető, 1978. 213 p. (Gyorsuló idő). Fűzött

492
László Gyula
Őseinkről. Bp., Gondolat, 1990. 277 p. Kötött

493
Lázár István
Kis magyar történelem. Bp., Gondolat, 1989. 200 p. Fűzött

494
Lengyel Dénes
Régi magyar mondák. 8. kiad. Bp., Móra, 1991. 249 p. Fűzött

495
Magyar művelődéstörténet. (Szerk. Domanovszky Sándor et. al.). Hasonmás kiad. Szekszárd, Babits K.
1. köt. Ősműveltség és középkori kultúra. (Szerk. Váczy Péter). 1990. 639 p.
2. köt. Magyar renaissance. (Szerk. Mályusz Elemér). 1991. 670 p.
3. köt. A kereszténység védőbástyája. (Szerk. Lukinich Imre). 1991. 664 p.
4. köt. Barokk és felvilágosodás. (Szerk. Wellmann Imre). 1991. 658 p.
5. köt. Az új Magyarország (Szerk. Miskolczy Gyula). 1991. 684 p. Kötött

496
A magyar parlament 1944-1949. (Szerk. Hubai László, Tombor László). Bp., Gulliver, 1991. 320 p. Fűzött

497
A magyar régészet regénye. (Szerk. Szombathy Viktor, László Gyula). 3. kiad. Bp., Panoráma 1976. 339 p. Kötött

498
A magyar reneszánsz udvari kultúra. (Szerk. R. Várkonyi Ágnes). Bp., Gondolat, 1987. 413 p. Kötött

499
Magyar történelmi fogalomtár. (Szerk. Bán Péter). Bp., Gondolat, 1989.
1. köt. A-K. 292 p.
2. köt. L-Zs. 284 p. Kötött

500
A magyar történettudomány válogatott bibliográfiája. (Összeáll. Niederhaudser Emil). Bp., Akad. K., 1971. 855 p. Kötött

501
Magyarok a Kárpát-medencében. (Szerk. Glatz Ferenc). 2. kiad. Bp., PLKV, 1989. 335 p. (História Könyvek). Fűzött

502
Magyarok Európában. (Szerk. Glatz Ferenc). Bp., Háttér-Téka.
1. köt. Beilleszkedés Európában a kezdetektől 1940-ig (Engel Pál). 1990. 388 p.
2. köt. Virágkor és hanyatlás 1440-1711 (Szakály Ferenc). 1990. 368 p.
3. köt. Újjáépítés és polgárosodás 1711-1867 (Kosáry Domokos). 1990. 464 p. Kötött

503
Magyarország a XX. században. (Szerk. Balogh Sándor). 2. kiad. Bp., Kossuth, 1986. 530 p. Kötött

504
Magyarország hadtörténete. Bp., Zrínyi.
1. köt. A honfoglalástól a kiegyezésig. 1984. 670 p.
2. köt. A kiegyezéstől napjainkig. 1984. 670 p. Kötött

505
Magyarország története 1918-1975. (Szerk. Balogh Sándor). 2. kiad. Bp., Tankvk., 1986. 357 p. Kötött

506
Magyarország története képekben. (Szerk. Kosáry Domokos). 3. kiad. Bp., Gondolat, 1977. 749 p. Kötött

507
Magyarország története tíz kötetben. (Szerk. Pach Zsigmond Pál). Bp., Akad. K.
1/1. köt. 1987. 888 p.
1/2. köt. 1984. 894-1812 p.
3/1. köt. 1985. 929 p.
3/2. köt. 1985. 938-1962 p.
4/1. köt. 824 p.
4/2. köt. 832-1569 p.
5/1. köt. 1980. 663 p.
5/2. köt. 1980. 670-1456.
6/1. köt. 1987. 768 p.
6/2. köt. 1987. 776-1760 p.
7/1. köt. 1983. 608 p.
7/2. köt. 1983. 610-1422 p.
8/1. köt. 1988. 728 p.
8/2. köt. 1988. 730-1400 p.

508
Magyarország történeti kronológiája. (Főszerk. Benda Kálmán). 3. kiad. Bp., Akad. K.
1. köt. 1986. 350 p.
2. köt. 1989. 361 p.
3. köt. 1982. 677-1000 p.
4. köt. 1982. 1013-1258 p. Kötött

509
A magyarság őstörténete. (Szerk. Ligeti Lajos). Bp., Akad. K., 1988. 289 p. Kötött

510
A magyarság története. Bp., Tankvk.
1. köt. A Megyeriektől Mohácsig (Varga Domokos). 1992. 170 p.
2. köt. Félhold és kétfejű sas (Kósa Csaba). 1993. 145 p. Kötött

511
Makkay János
A magyarság keletkezése. Bp., Szerző, 1993. 130 p. Fűzött

512
Marczali Henrik
Világtörténelem-magyar történelem. (Vál. Gunst Péter). Bp., Gondolat, 1982. 561 p. (Történetírók tára). Kötött

513
Merényi László
Boldog békeidők. Magyarország 1900-1914. Bp., Gondolat, 1978. 237 p. (Magyar História). Fűzött

514
Mohács emlékezete. (Szerk. Kiss Károly). 3. kiad. Bp., Európa, 1987. 283 p. (Bibliotheca historica). Kötött

515
Nemeskürty István
Mi magyarok. 2. kiad. Bp., Akad. K., 1993. 567 p. Kötött

516
Nemeskürty István
Parázs a hamu alatt. 2. kiad. Bp., Magvető, 1982. 308 p. (Nemzet és emlékezet). Fűzött

517
Nemeskürty István
Requiem egy hadseregért. 5. kiad. Bp., Magvető, 1982. 305 p. Fűzött

518
Ormos Mária
Pádovától Trianonig 1918-1920. Bp., Kossuth, 1983. 451 p. Kötött

519
Perjés Géza
Mohács. Bp., Magvető, 1979. 465 p. Kötött

520
Ránki György
A Harmadik Birodalom árnyékában. Bp., Magvető, 1988. 346 p. (Gyorsuló idő). Fűzött

521
Régészeti barangolások Magyarországon. (Szerk. Szombathy Viktor). 2. kiad. Bp., Panoráma, 1983. 395 p. (Utazások a múltban és a jelenben). Kötött

522
Romsics Ignác
Ellenforradalom és konszolidáció. Bp., Gondolat, 1982. 282 p. (Magyar História). Fűzött

523
Rónai András
Térképezett történelem. 2. kiad. Bp., Püski. 262 p. Fűzött

524
Ruffy Péter
A történelem ösvényén. Bp., Magvető, 1985. 527 p. Kötött

525
Sajti Enikő, A.
Délvidék 1941-1944. Bp., Kossuth, 1987. 305 p. Kötött

526
Salamon Konrád
A harmadik út kísérlete. Bp., Eötvös, 1989. 315 p. Fűzött

527
Sarlós Béla
Deák és a kiegyezés. Bp., Gondolat, 1987. 270 p. Kötött

528
Seifert Tibor
Magyarország története 1938-1990. 2. kiad. Bp., IKVA, 1993. 103 p. Fűzött

529
Siklós András
A Habsburg-birodalom felbomlása, 1918. Bp., Kossuth, 1987. 338 p. Kötött

530
Simonffy András
Kompország katonái. 2. kiad. Bp., Magvető, 1984. 529 p. Kötött

531
Somogyi Éva
Abszolutizmus és kiegyezés 1849-1867. Bp., Gondolat, 1981. 224 p. (Magyar História). Fűzött

532
Sorsdöntések. A kiegyezés 1867. A trianoni béke. A párizsi béke 1947. (Szerk. Gerő András). Bp., Göncöl, 1989. 420 p. Kötött

533
Spira György
1848, 1849. (Szerk. Fábri Anna). Bp., Magvető, 1985. 596 p. (Nemzet és emlékezet). Fűzött

534
Spira György
Széchenyi a negyvennyolcas forradalomban. Bp., Akad. K., 1979. 266 p. (Korunk tudománya). Fűzött

535
Szabó István
A magyarság életrajza. Hasonmás kiad. Bp., Akad. K., 1990. 276 p. (Az Akadémiai Kiadó Reprint sorozata). Kötött

536
Szakály Sándor
A magyar katonai elit 1938-1945. Bp., Magvető, 1987. 272 p. (Nemzet és emlékezet). Fűzött

537
Szamosközy István
Erdély története (1598-1599, 1603). (Vál., bev. Sinkovics István). Bp., Európa, 1981. 551 p. (Pro memoria). Fűzött

538
Szárszó 1943. (Szerk. Györffy Sándor). Bp., Kossuth K., 1983. 447 p. Kötött

539
Szekfű Gyula
Három nemzedék és ami utána következik Glatz Ferenc előszavával kiegészített. Hasonmás kiad. Bp., ÁKV-Maecenas, 1989. XXXVIII, 517 p. (ÁKV-Maecenas reprint sorozata). Kötött

540
Szekfű Gyula
A magyar állam életrajza. Hasonmás kiad. Bp., Maecenas, 1988. 263 p. Kötött

541
Szűcs Jenő
A magyar nemzeti tudat kialakulása. Két tanulmány a kérdés előtörténetéből. Szeged, JATE Őstörténet Kutatócsoportja, 1992. 330 p. (Magyar Őstörténeti Könyvtár). Fűzött

542
Szűcs Jenő
Nemzet és történelem. Bp., Gondolat, 1984. 666 p. (Társadalomtudományi Könyvtár). Kötött

543
Szűcs Jenő
Az utolsó Árpádok. Bp., História-MTA Történettud. Int., 1993. 398 p.+1 db térk. (Historia könyvtár). Kötött

544
Szűcs Jenő
Vázlat Európa három történeti régiójáról. Bp., Magvető, 1983. 137 p. (Gyorsuló idő). Fűzött

545
A tatárjárás emlékezete. (Szerk. Katona Tamás). Bp., Helikon, 1981. 256 p. Kötött

546
A Thököly felkelés és kora. (Szerk. Benczédi László). Bp., Akad. K., 1983. 287 p. Kötött

547
Történelmi világatlasz. (Szerk. biz. Ajtay Ágnes et. al.). Bp., Kartográfiai Váll., 1991. 237 p. Kötött

548
Történeti bibliográfia. A Magyarországon megjelent történeti munkák bibliográfiája. Bp., MTA Történett. Int.
1986. Összeáll. Rozsnyói Ágnes, Gyivicsán Mária, Sz. 1988. 144 p. Fűzött

549
Turóczy János
A magyarok krónikája. (Ford. Horváth János). 2. kiad. Bp., Európa, 1980. 548 p. (Pro memoria). Fűzött

550
Unger Mátyás -- Szabolcs Ottó
Magyarország története. Rövid áttekintés. 4. kiad. Bp., Gondolat, 1979. 418 p. Kötött

551
Urbán Aladár
Újkori egyetemes történet 1789-1918. Térképvázlat gyűjtemény. 2. kiad. Bp., Tankvk., 1978. 295 p. Kötött

552
Válogatás a magyar hadügy írásaiból. (Szerk. Kocsis Bernát). Bp., Zrínyi K., 1986. 683 p. Kötött

553
Várkonyi Ágnes, R.
Magyarország visszafoglalása 1683-1699. Bp., Tankvk., 1987. 185 p. (Pallas Könyvek). Fűzött

554
Végh Gábor
Magyarország királyai és királynői. 3. kiad. Bp., Maecenas, 1993. 159 p. Kötött

555
Vida István
Koalíció és pártharcok 1944-1948. Bp., Magvető, 1986. 326 p. (Nemzet és emlékezet). Fűzött

556
Vígh Károly
Ugrás a sötétbe. Bp., Akad. K., 1979. 166 p. (Sorsdöntő történelmi napok). Fűzött

557
Zsolnay László
Kincses Magyarország. Középkori művelődésünk történetéből. Bp., Magvető, 1977. 552 p. Kötött


SZÉPIRODALOM

558
Ady Endre
Művei. Bp., Szépirodalmi, 1977. (Magyar remekírók)
1. köt. 1977. 1638 p.
2. köt. 1977. 1326. Kötött

559
Ady Endre
Publicisztikai írásai. Bp., Szépirodalmi, 1987. 1095 p. (Magyar remekírók). Kötött

560
Arany János
Válogatott művei. Bp., Szépirodalmi, 1975. (Magyar remekírók)
1. köt. Költemények. Fordítások. 1975. 1131 p.
2. köt. Elbeszélő költemények. 1975. 1066 p.
3. köt. Prózai művek. 1975. 1184 p. Kötött

561
Arany László
A délibábok hőse. Bp., Szépirodalmi, 1969. 157 p. Kötött

562
Babits Mihály
Összegyűjtött versei. 2. kiad. Bp., Szépirodalmi, 1982. 214 p. (Babits Mihály művei). Kötött

563
Balassi Bálint és a XVI. század költői. (Szerk. Varjas Béla). Bp., Szépirodalmi, 1979. (Magyar remekírók)
1. köt. 1979. 971 p.
2. köt. 1979. 1062 p. Kötött

564
Balladák könyve. (Szerk. Kallós Zoltán). Bp., Helikon-Szépirodalmi, 1977. 668 p. Kötött

565
Benedek Elek
Magyar mese- és mondavilág. Bp., Móra.
1. A csodaszarvas. 1987. 489 p.
2. A fekete kisasszony. 1988. 515 p.
3. A tűzmadár. 1989. 511 p. Kötött

566
Berzsenyi Dániel
Művei. Bp., Szépirodalmi, 1983. 1130 p. (Magyar remekírók). Kötött

567
Bessenyei György
Válogatott művei. Bp., Szépirodalmi, 1987. 902 p. (Magyar remekírók). Kötött

568
Csáth Géza
A varázsló halála. 3. kiad. Bp., Szépirodalmi, 1987. 580 p. Kötött

569
Csigalagzi. Magyar költők gyermekversei. (Vál. Farkas László). Bp., Móra, 1985. 286 p. Kötött

570
Csokonai Vitéz Mihály
Minden munkája. Utánny. Bp., Szépirodalmi, 1973. (Magyar remekírók)
1. köt. 1973. 1156 p.
2. köt. 1973. 1076 p. Kötött

571
Déry Tibor
Válogatott versek, kisregények, novellák + Ítélet nincs. Bp., Szépirodalmi, 1991. 1019 p. (Magyar remekírók). Kötött

572
Eötvös József
A falu jegyzője. Bp., Helikon-Szépirodalmi, 1974. 741 p. (Eötvös József művei). Kötött

573
Erdélyi József
Aranylakodalom. Bp., Szépirodalmi, 1972. 269 p. Kötött

574
Esszépanoráma 1900-1944. (Szerk. Kenyeres Zoltán). Bp., Szépirodalmi, 1978. (Magyar remekírók)
1. köt. 1978. 1088 p.
2. köt. 1978. 1149 p.
3. köt. 1978. 1075 p. Kötött

575
Füst Milán
Válogatott művei. Bp., Szépirodalmi, 1979. 1205 p. (Magyar remekírók). Kötött

576
Gárdonyi Géza
Egri csillagok. Bp., BUK, 1992. 604 p. (Suliirodalom). Fűzött

577
Három veréb hat szemmel. (Szerk. Weöres Sándor). Bp., Szépirodalmi, 1977. 639 p. Kötött

578
Hét évszázad magyar versei. (Főszerk. Király István). 5. kiad. Bp., Szépirodalmi, 1979.
1. köt. 1979. 1084 p.
2. köt. 1979. 947 p.
3. köt. 1979. 873 p.
4. köt. 1979. 806 p. Kötött

579
Humanista történetírók. (Szerk. Kulcsár Margit). Bp., Szépirodalmi, 1977. 1195 p. (Magyar írók). Kötött

580
Illyés Gyula
Hetvenhét magyar népmese. Bp., Móra, 1991. 555 p. Kötött

581
Illyés Gyula
Művek. Bp., Szépirodalmi, 1982. (Magyar remekírók)
1. köt. Versek, műfordítások. 1982. 834 p.
2. köt. Regények, novellák, drámák. 1982. 910 p.
3. köt. Útirajzok, esszék, tanulmányok. 1982. 944 p. Kötött

582
Janus Pannonius
Művek. Bp., Szépirodalmi, 1982. 1412 p. (Magyar remekírók). Kötött

583
Jókai Mór
Egy magyar nábob + Kárpáthy Zoltán + Kőszívű ember fiai. Bp., Szépirodalmi, 1973. 1613 p. (Magyar remekírók). Kötött

584
Juhász Gyula
Válogatott művei. Bp., Szépirodalmi, 1981. 1234 p. (Magyar remekírók). Kötött

585
Karinthy Frigyes
Így írtok ti. 2. kiad. Bp., Szépirodalmi, 1986. (Karinthy Frigyes művei)
1. köt. 1986. 719 p.
2. köt. 1986. 611 p. Kötött

586
Karinthy Frigyes
Jelbeszéd. Bp., Szépirodalmi, 1978.
1. köt. 1978. 548 p.
2. köt. 1978. 537 p. Kötött

587
Kassák Lajos
Válogatott művei. Bp., Szépirodalmi, 1983. (Magyar remekírók)
1. köt. Versek, tanulmányok. 1983. 1014 p.
2. köt. Széppróza, dráma. 1983. 806 p. Kötött

588
Katona József -- Madách Imre
Válogatott művei. Bp., Szépirodalmi, 1974. 1196 p. (Magyar remekírók). Kötött

589
Kazinczy Ferenc
Művei. Bp., Szépirodalmi, 1979. (Magyar remekírók)
1. köt. Versek, műfordítások, széppróza, tanulmányok. 1979. 926 p.
2. köt. Levelek. 1979. 944 p. Kötött

590
Kemény János -- Bethlen Miklós
Művei. Bp., Szépirodalmi, 1980. 1321 p. (Magyar remekírók). Kötött

591
Kemény Zsigmond
A rajongók + Zord idő. Bp., Szépirodalmi, 1975. 993 p. (Magyar remekírók). Kötött

592
Kodolányi János
Boldog békeidők. 3. kiad. Bp., Magvető-Szépirodalmi, 1976. 521 p. (30 év). Kötött

593
Kosztolányi Dezső
Válogatott novellák és karcolatok. Bp., Szépirodalmi, 1985. 887 p. (Magyar remekírók). Kötött

594
Kosztolányi Dezső
Válogatott versek és versfordítások. Bp., Szépirodalmi, 1985. 964 p. (Magyar remekírók). Kötött

595
Kölcsey Ferenc
Válogatott művei. Bp., Szépirodalmi, 1975. 1155 p. (Magyar remekírók). Kötött

596
Krúdy Gyula
Nyolc regény. Bp., Szépirodalmi, 1975. 1297 p. (Magyar remekírók). Kötött

597
Magyar drámaírók 20. század. (Szerk. Nagy Péter). Bp., Szépirodalmi, 1986. (Magyar remekírók)
1. köt. 1201 p.
2. köt. 1332 p.
3. köt. 1157 p. Kötött

598
Magyar drámaírók XVI-XVIII. század. (Szerk. Nagy Péter). Bp., Szépirodalmi, 1981. 1177 p. (Magyar remekírók). Kötött

599
Magyar elbeszélők 16-18. század. (Szerk. Gyenis Vilmos, S. Sárdi Margit). Bp., Szépirodalmi, 1986. 1142 p. (Magyar remekírók). Kötött

600
Magyar elbeszélők XIX. század. (Szerk. Szalai Anna). Bp., Szépirodalmi, 1976. (Magyar remekírók)
1. köt. 1182 p.
2. köt. 1262 p. Kötött

601
Magyar elbeszélők XX. század. (Szerk. Illés Endre). Bp., Szépirodalmi, 1977. (Magyar remekírók)
1. köt. 1022 p.
2. köt. 1075 p.
3. köt. 1065 p. Kötött

602
Magyar emlékírók 16-18. század. (Szerk. Bitskey István). Bp., Szépirodalmi, 1982. 1000 p. (Magyar remekírók). Kötött

603
Magyar gondolkodók XVII. század. (Szerk. Tarnóc Márton). Bp., Szépirodalmi, 1979. 1275 p. (Magyar remekírók). Kötött

604
Magyar költők 17. század. A kuruc költészet. (Szerk. Kovalovszky Tibor). Bp., Szépirodalmi, 1990. (Magyar remekírók)
1. köt. 827 p.
2. köt. 660 p. Kötött

605
Magyar költők 18. század. (Szerk. Mezei Márta). Bp., Szépirodalmi, 1983. 966 p. (Magyar remekírók). Kötött

606
Magyar költők 20. század. (Szerk. Vas István). Bp., Szépirodalmi, 1985. (Magyar remekírók)
1. köt. 743 p.
2. köt. 869 p.
3. köt. 911 p. Kötött

607
A magyar középkor irodalma. (Szerk. V. Kovács Sándor). Bp., Szépirodalmi, 1984. 1215 p. (Magyar remekírók). Kötött

608
Magyar népballadák. (Szerk. Kríza Ildikó, Ortutay Gyula). Bp., Szépirodalmi, 1976. 764 p. (Magyar remekírók). Kötött

609
Magyar népdalok. (Szerk. Katona Imre, Ortutay Gyula). 2. kiad. Bp., Szépirodalmi K., 1976.
1. köt. 715 p.
2. köt. 757 p. Kötött

610
Magyar népmesék. (Szerk. Ortutay Gyula, Dégh Linda, Kovács Ágnes). Bp., Szépirodalmi, 1980. (Magyar parnasszus)
1. köt. 728 p.
2. köt. 1000 p.
3. köt. 1131 p. Kötött

611
Magyar utazási irodalom 15-18. század. (Szerk. Kovács Sándor Iván). Bp., Szépirodalmi, 1990. 1013 p. (Magyar remekírók). Kötött

612
Márai Sándor
Egy polgár vallomásai I-II. Bp., Akad. K.-Helikon, 1990. 391 p. (Mária Sándor művei). Kötött

613
Mikes Kelemen
Művei. Bp., Szépirodalmi, 1978. 846 p. (Magyar remekírók). Kötött

614
Mikszáth Kálmán
A két koldusdiák + A beszélő köntös. Bp., Szépirodalmi, 1990. 220 p. (Olcsó könyvtár). Fűzött

615
Mikszáth Kálmán
Művei. Bp., Helikon.
1. köt. Regények 1882-1894. 1965. 579 p.
2. köt. Regények 1895-1898. 1966. 676 p.
3. köt. Regények 1966. 839 p.
4. köt. Regények 1906-1907. 1966. 516 p.
5. köt. Regények 1908-1910. 1966. 498 p.
6. köt. Regények 1905-1906. 1967. 429 p.

616
Molnár Ferenc
A Pál utcai fiúk. Bp., Móra, 1992. 208 p. Fűzött

617
Móra Ferenc
Kincskereső kisködmön. Bp., Móra, 1992. 166 p. Fűzött

618
Móricz Zsigmond
Erdély. Bp., Szépirodalmi, 1974. 1469 p. (Magyar remekírók). Kötött

619
Móricz Zsigmond
Légy jó mindhalálig. Bp., BUK, 1993. 304 p. (Suliirodalom). Kötött

620
Móricz Zsigmond
Válogatott novellái. Bp., Szépirodalmi, 1988. 757 p. (Magyar remekírók). Kötött

621
Nagy Lajos
Válogatott művei. Bp., Szépirodalmi, 1973. 1540 p. (Magyar remekírók). Kötött

622
Németh László
Sorskérdések. Bp., Magvető-Szépirodalmi, 1989. 853 p. (Németh László munkái). Kötött

623
Németh László
Válogatott művei. Bp., Szépirodalmi, 1981. (Magyar remekírók)
1. köt. Novellák, regények. 1086 p.
2. köt. Regények, tanulmányok, 1212 p.
3. köt. Drámák, életrajzi írások. 1278 p. Kötött

624
Az oroszlán torka. XX. századi magyar egyfelvonásosok. (Szerk. Osztovits Levente). Bp., Magvető, 1974. 1292 p. Kötött

625
Pázmány Péter
Művei. Bp., Szépirodalmi, 1983. 1183 p. (Magyar remekírók). Kötött

626
Petőfi Sándor
Művei. Bp., Szépirodalmi, 1976. (Magyar Remekírók)
1. köt. Összes versei. 1333 p.
2. köt. Prózai művei. 966 p. Kötött

627
Rákóczi Ferenc, II.
Vallomások + Emlékiratok. Bp., Szépirodalmi, 1979. 987 p. (Magyar remekírók). Kötött

628
Rendületlenül. A hazaszeretet versei. (Szerk. Benedek István). Bp., Officina Nova, 1989. 932 p. Kötött

629
Reviczky Gyula
Művei. Bp., Szépirodalmi, 1969.
1. köt. Versek és műfordítások. 549 p.
2. köt. Vegyes költői és prózai művek. 511 p. Kötött

630
Sinka István
Nagy utakról hazatérve. Bp., Püski, 1993.
1. köt. 737 p.
2. köt. 631 p. Kötött

631
Szabó Dezső
Az egész látóhatár. Bp., Püski K., 1991.
1. köt. 569 p.
2. köt. 575-1115 p. Kötött

632
Szabó Lőrinc
Vers és valóság. Bp., Magvető, 1990.
1. köt. 870 p.
2. köt. 749 p. Kötött

633
Századvég. (Szerk. Szalai Anna). Bp., Szépirodalmi, 1984. (Magyar remekírók)
1. köt. 1149 p.
2. köt. 1221 p. Kötött

634
Százegy elbeszélés. (Szerk. Domokos Mátyás). Bp., Magvető-Szépirodalmi, 1979.
1. köt. 579 p.
2. köt. 668 p.
3. köt. 585 p. Kötött

635
Tamási Áron
Válogatott művei. Bp., Szépirodalmi, 1974. (Magyar remekírók)
1. köt. 828 p.
2. köt. 731 p. Kötött

636
Tersánszky Józsi Jenő
Válogatott művei. Bp., Szépirodalmi, 1978. 1149 p. (Magyar remekírók). Kötött

637
Tompa Mihály
Szőlőhegyen. Bp., Szépirodalmi, 1975. 208 p. (Kiskönyvtár). Kötött

638
Tóth Árpád
Válogatott művei. Bp., Szépirodalmi, 1976. 1407 p. (Magyar remekírók). Kötött

639
Vajda János
Válogatott művei. Bp., Szépirodalmi, 1988. 1167 p. (Magyar remekírók). Kötött

640
Veres Péter
Válogatott művei. Bp., Szépirodalmi, 1973. 1621 p. (Magyar remekírók). Kötött

641
Vörösmarty Mihály
Válogatott művei. Bp., Szépirodalmi, 1974. (Magyar remekírók)
1. köt. Költői művek. 1299 p.
2. köt. Drámák. 778 p.
3. köt. Drámák, elbeszélések, bírálatok. 874 p. Kötött

642
Weöres Sándor
Egybegyűjtött írások. 5. kiad. Bp., Magvető, 1986.
1. köt. 602 p.
2. köt. 615 p.
3. köt. 758 p. Kötött

643
Zrínyi Miklós
Szigeti veszedelem. Bp., Editorg, 1992. 277 p. (Editorg klasszikusok). Fűzött