Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
20657 dokumentum

Sógunok, kémek, kamikazék és a magyarszerető király / Doma Mikó István

Ázsiai országok történelme, Haditechnika, Hadtörténet, Művelődéstörténet
titkos ügynök, pilóta, katonai repülőgép, hadművelet, haditechnika, haditengerészet, második világháború, történelem, művelődéstörténet, Tokugava, Josinobu (1837-1913), Sorge, Richard (1895-1944), Muranaka, Kazuo (?-2006), Takidzsiró, Ónisi (?-1945), Taufaʻahau, Tupou (Tonga: király) IV. (1918-2006), Japán, Pearl Harbor, Tonga, 20. sz.

"1941-ben Japán lebombázta az amerikai Pearl Harbort, s ezzel reménytelen háborúba keveredett a nálánál huszonötször nagyobb Amerikával, Angliával és szövetségeseikkel. Az 1942-es midwayi csatavesztés után helyzete kilátástalanná vált, és a daihonei, a vezérkar kétségbeesett eszközökhöz folyamodott, hogy a háborúvesztést elkerülje."

URL: https://mek.oszk.hu/21000/21063  2020-09-24

Egy par excellence közép-európai művész: Szombathy Bálint / Komoróczy Emőke, G.

Egyéb vizuális művészetek, Művészettörténet, Magyar irodalom története
képzőművész, költő, vizuális művészet, avantgárd, határon túli magyarság, művészettörténet, irodalomtörténet, Szombathy Bálint (1950-), Vajdaság, 20-21. sz.

"Szombathy Bálint kezdettől úgy vélte: a hétköznapokban sincs olyan prózai mozzanat, amely ne lehetne rokonítható bizonyos költői tartalmakkal - kezdve az emberi gesztusoktól a magatartásformában rejlő általánosabb (etikus) jellemvonásokig. Van, aki »költőien« éli át korát, s ehhez nem feltétlenül kell költőnek lennie..."

URL: https://mek.oszk.hu/21000/21062  2020-09-24

Az alpinizmus (hegymászás) története és szerepe a művelődéstörténetben : Hat előadás / Jankovich Marcell

Természetjárás, hegymászás, Turizmus története, Művelődéstörténet
alpinizmus, természetjárás, extrém sport, sporttörténet, kultúratörténet

"Az alpinizmus tehát igazán az emberi művelődés szolgálatában áll és ellenállhatatlan vonzóerőt fog gyakorolni minden gondolkodó elmére, mert jelszava oly szó, melyben egyesül az emberiség minden célja és reménye: excelsior."

URL: https://mek.oszk.hu/20800/20886  2020-09-24

Önéletrajz / Sigmund Freud ; fordító Dukes Géza, Kovács Vilma

Pszichiátria, Tudománytörténet
pszichiáter, pszichoanalízis, lélektan, orvostudomány, tudománytörténet, 19-20. sz.

"Ha visszatekintek életem bár töredékes munkájára, azt mondhatom, hogy sok mindent kezdtem, sok mindent indítottam meg, amiből a jövőben még válhatik valami. Magam sem tudhatom, sok lesz-e ez vagy kevés, de annak a reményemnek adhatok kifejezést, hogy ismereteink fontos fejlődése számára nyitottam meg az utat."

URL: https://mek.oszk.hu/20800/20885  2020-09-24

Változatok a G-húron / Ignotus

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Valami fájdalom ért - azok közül, miket az idő nem tompít. Amiknek sajgatása megujul hajnalrul-hajnalra, s mint az ébredő oroszlán, ordítva keresi az napra való táplálékát. Istenem, az idegeimből él, az álmomat eszi el tőlem, és könnyet iszik, de mennyit!"

URL: https://mek.oszk.hu/20800/20884  2020-09-24

Ignotus novelláiból / Ignotus

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Olvasás közben lecsattantom a lámpát, leteszem a könyvet s kinézek az ablakon. Korán van, ilyenkor őszszel szinte hajnalszámba megy: reggel félhat. Most már csak ilyenkor jutok olvasáshoz - olyanhoz, ami érdekel; napomat, estémet megöli a sok robotolvasmány, ujságok, szindarabok."

URL: https://mek.oszk.hu/20800/20883  2020-09-24

Versek / Ignotus

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"Fáj, ha az asszony versed' szereti,
Uri személyed meg nem köll neki;
Füst a dicsőség, zöldség a babér,
Egyetlen egy csók százszor többet ér!"

URL: https://mek.oszk.hu/20800/20882  2020-09-24

Kísérletek : Czikkek és képek / Ignotus

Irodalomtudomány általában, Irodalomelmélet, Magyar irodalom története
irodalomelmélet, magyar irodalom története, publicisztika, 20. sz.

"Vagy uniformist szabunk az író gondolkodása, érzése, érdeklődése és kifejezése elé, s akkor rákényszerítjük, hogy hazudjék, vagyis mindenesetre rossz dolgot írjon. Vagy elfogadjuk magyarnak és irodalomnak azt, amit magyarok de facto írnak, s akkor le kell tennünk a perzekútor-esztetikáról..."

URL: https://mek.oszk.hu/20800/20881  2020-09-24

A csizma : Karácsonyi történet / Nyirfás Pyrker Dezső ; szerkesztő Bognár Antal

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 20-21. sz.

"Az is eszembe jutott, hogy ha nem találom meg az utat, rám esteledik, és akkor jön a sötétség és az éjszaka, és a sötétségben talán meg is halhatok. Megfagyok, vagy valami más történik velem. Kezdtem megbánni, hogy lemondtam a kukoricamorzsolásról, mert ott, ha nem is szerettek nagyon, akkor rossz dolgom nem volt."

URL: https://mek.oszk.hu/21000/21054  2020-09-24

Félcédulák / Bertalan Tivadar ; illusztrátor Bertalan Tivadar

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 20-21. sz.

"Ahogy Kapi Alfonz trombitavirtuóz az orvosi szikeként fülbe hatoló magas hangjait elővarázsolta csillogó-villogó rézszerszámából, az maga volt a szárnyalás. Teste hátrahajlott s szinte fejnyivel megnyúlt, réztölcsére égre tárult, lába szinte lebegett a padló fölött."

URL: https://mek.oszk.hu/21000/21053  2020-09-24

Tulajdonnevek és szótárak / szerkesztő Farkas Tamás, Slíz Mariann

Szófajtan, lexikológia, Tudománytörténet, Egyéb történeti segédtudományok
tulajdonnév, névtan, szótan, lexikográfia, szótár, névkutatás, magyar nyelvészet

"A földrajzi köznevek mint helyet jelölő kifejezések bármely nyelv szókincsének, így a magyarnak is a központi elemkészletébe tartoznak, a helyek fajtájának megjelölésére ... kizárólag ezek az elemek alkalmasak. ... a földrajzi köznevekkel kapcsolatos vizsgálatok a helynevek kutatásában mindenkor fontos szerepet töltöttek be."

URL: https://mek.oszk.hu/21100/21194  2020-09-24

A Rogers Iskola csodája : "Úgy néztem magamra mindig, ahogy csodára nézni illik" / szerkesztő Dobos Orsolya

Pedagógiai módszerek, Nevelési módszerek, Nevelés- és iskolatörténet, Bölcsőde, óvoda, Alsófokú oktatás
alternatív iskola, oktatási módszer, projekt módszer, személyiségfejlesztés, pedagógiai munka, óvoda, alapfokú oktatási intézmény, iskolatörténet, pedagógia, Carl Rogers Személyközpontú Óvoda és Általános Iskola (Budapest), Magyarország, 20-21. sz., ezredforduló

"A rogersi elveken alapuló személyközpontú pedagógia lényege, hogy mindenki úgy juthasson el a saját legjobb »teljesítményéhez«, hogy ehhez adott az optimális fejlődés feltétele, a megfelelő kapcsolati környezet. Ebből eredően mind a diákok, mind a tanárok azonos értékű, hiteles személyként vannak jelen a közös munkában."

URL: https://mek.oszk.hu/21100/21199  2020-09-24

Networkshop 2008 : 17. országos konferencia

Számítástechnika általában, Internet általában, Internetes technológia, Hálózati információforrások, Könyvtárautomatizálás, Elektronikus szöveg és könyvtár, Informatika az oktatásban, Információs társadalom
informatika, számítástechnika, számítógép-hálózat, internet, internetszolgáltatás, tartalomszolgáltatás, információs rendszer, adatbiztonság, on-line adatbázis, szuperszámítógép, könyvtár, múzeum, felsőoktatás, közoktatás, Magyarország, 2008

"Az Internet alapelveit és architektúráját mintegy 30 évvel ezelőtt alakították ki. Azóta alapvető kommunikációs eszközzé vált, és olyan környezetben és olyan célokra is használják, amire eredetileg nem is gondoltak. A megváltozott körülményekhez való alkalmazkodást mindeddig ad-hoc eszközökkel érték el..."

URL: https://mek.oszk.hu/21100/21189  2020-09-24                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

 

MIA
Webarchívum

 

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
https://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
https://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
https://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
https://mek.oszk.hu/mek.xml
https://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
https://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
https://bookserver.mek.oszk.hu
https://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
https://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
https://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
https://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

Fejlesztés:
Országos Széchényi Könyvtár - Digitális Tartalomfejlesztési és -szolgáltatási Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2020.

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom