Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
19489 dokumentum

Mondások / Hernádi László Mihály

Idézetgyűjtemények
szállóige, mondás, idézetgyűjtemény

"Andersen, Hans Christian
Egyszer fönn, egyszer lenn - ilyen a világ sora... Föl meg le, le meg föl - ezt bizony a legtöbb ember megpróbálja. A végén aztán valamennyien toronyőrök leszünk, s a magasból szemléljük az élet minden dolgát."

URL: https://mek.oszk.hu/19900/19921  2019-11-14

Rákóczi fejedelem históriája : avagy az elégedetlenek háborúja az ő vezérlete alatt / Eustache Le Noble ; fordító Márki Sándor

Magyar történelem 1527-1790, Klasszikus világirodalom
Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735), Rákóczi-szabadságharc, magyar történelem, 17-18. sz.

"Rákóczi Ferenc fejedelem ... igen szellemes, okos, nemeslelkű és művelt, ért a háborúhoz, s még jobban a kormányzáshoz, ígéreteit soha nem szegi meg, akár barátairól, akár ellenségeiről legyen is szó, akik egyaránt dicsérik jóságát és azt, hogy szavát mindig megtartja."

URL: https://mek.oszk.hu/19900/19920  2019-11-14

Árnyak köntösében : [99 vers] / Kamenitzky Antal ; illusztrátor Burján-Gál Emil, Finta Edit, Szatmári Juhos László, Sárpátki Tekla, Zsigmond Márton

Határontúli magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom
erdélyi magyar irodalom, Erdély, 21. sz.

"Barlangok öblén éjszakázom,
ruhám s nevem barlangsötét.
Belém hasítnak fáklyalángok
rámgyújtva árnyak köntösét."

URL: https://mek.oszk.hu/19900/19919  2019-11-14

Válogatott versek / Hernádi László Mihály

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Mesélek magamnak
a téli fák alatt.
Szép volt az ősz is,
mert csókolhattalak."

URL: https://mek.oszk.hu/19900/19918  2019-11-14

Az első nemzetközi agrogeológiai értekezlet munkálatai

Geológia, földtörténet, Geokémia, ásványtan, Természeti földrajz, Geodézia, térképezés, Növénytermesztés, kertészet
talajtan, talajkémia, talajföldrajz, kartográfia, agrogeológia, Magyarország, Európa

"Úgy a savak, valamint a bázisok, a talajnedvességből való kiválásuk, vagyis megszilárdulásuk alkalmával sorrendet tartanak, melyet a klimatikus tényezők szabályoznak. A páratartalom csökkenésével, vagyis a kilúgzás mértékének apadásával, mindig több és több könnyebben oldható só válik le."

URL: https://mek.oszk.hu/19900/19917  2019-11-13

A nagy-szombati harcz : Hadtörténeti epizód a kuruczvilágból / Thaly Kálmán

Magyar történelem 1527-1790, Hadtörténet
Rákóczi-szabadságharc, csata, hadtörténet, magyar történelem, Nagyszombat, Győrvár, 1704, 1706

"Midőn itt Ebeczky dandára és utána a mellette álló hat lovas ezred előrerohanva, az ellenségbe vágott: ámbár ezen utóbbi csapatok is az elsőhöz méltó vitézséggel harczoltak, s szintén megbonták az ellenség rendeit, - mindazáltal e mozdulatjok a fensőbb strategia szempontjából szerencsétlen vala."

URL: https://mek.oszk.hu/19900/19916  2019-11-13

Francisci principis Rakoczy Responsum ad supplicationem sex comitatuum, contra relegationem patrum Societatis Jesu e Regno Hungariae. Anno 1706 / Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735)

Politikatörténet, Egyházak, egyházpolitika, Magyar történelem 1527-1790
jezsuiták, egyházpolitika, Rákóczi-szabadságharc, magyar történelem, Erdély, 18. sz.

"Supplicationem Vesram, qua Patrum Societatis JESU e Regno hocce Apostolico Mariano exclusionem, praepedire contenditis, benigne accepimus, et Vestrum, qui pro Religionis orthodoxae, et Scientiarum, Filiorumque, Vestrorum Emolumento in Vobis eminet, Christianum, Paternumque fervorem omnimode approbamus."

URL: https://mek.oszk.hu/19900/19915  2019-11-13

Erdély és a három nemzet középkorból eredő autonómiája / Váralljai Csocsány Jenő

Államjog, Közigazgatás, önkormányzatok, Politikatörténet
autonómia, nemzetiségi önrendelkezés, közigazgatási rendszer, államjog, jogtörténet, erdélyi magyarság, erdélyi szászok, Erdély, középkor, újkor, 20-21. sz.

"Az erdélyi ősi Fehér vármegye a Marostól délre majd egész Dél-Erdélyre kiterjedt, - felölelve Gyulafehérvártól Bálványosvárig sok mindent -, és így tulajdonképen a Gyulák ősországát. Nem véletlen, hogy Fehér vármegye főispánja eredetileg mindig az erdélyi vajda volt."

URL: https://mek.oszk.hu/19900/19914  2019-11-13

Nagyszombat : Planemók / Igor Csaba, T.

Határontúli magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom
erdélyi magyar irodalom, Erdély, 21. sz.

"Újabban a tudósok kiderítették, hogy léteznek a Világegyetemben olyan magányos bolygók, amelyek nem egy csillag körül keringenek, hanem céltalanul bolyonganak a csillagközi űrben, valódi »bolygók« módjára, amerre a szemük lát. Hát ilyen planemó ember lett Péterből is. Meg még ki tudja, hány ilyen van szerte a Földön, ebben az individualista világban?"

URL: https://mek.oszk.hu/19900/19913  2019-11-13

II. Rákóczi Ferencz bujdosása / Szalay László

Magyar történelem 1527-1790
Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735), magyar történelem, 1710-1712, 18. sz.

"Februarius 28. Szombat Munkács -- Szolocsin a.
(Szatmári Király Ádám naplója.) »Indultunk meg a méltóságos úr Vay Ádám urammal Munkács várából die 28 Februarii; azon nap értünk egy Szolocsina nevü falúba, ottan által nem mehetvén a Pinnye vizén, megháltunk a falúban.«"

URL: https://mek.oszk.hu/19900/19912  2019-11-12

Inczédi Pál naplója, 1660-1697 / Inczédi Pál, Késmárki névtelen nemes , Szakál Ferenc, Vizaknai Briccius György ; közreadó Szilágyi Sándor, Szabó Károly

Klasszikus magyar irodalom, Magyar történelem 1527-1790
magyar irodalom, magyar történelem, történelmi forrás, 17-18. sz.

"1670. 8-a julii Záhon holt meg Kasza Sándor, és 16. julii temettetett el a királyfalvi templomban.
1674. 9-a febr. Inczédi Péter érkezett Fogarasban a lengyel királyhoz való követségből.
1676. 13-a octobr. Gyula-Fehérváron született II. Apafi Mihály a fejedelem."

URL: https://mek.oszk.hu/19900/19911  2019-11-12

Munkács azaz: Munkács városának és várának topographiai, geographiai, históriai és statistikai leírása / Balajthy József

Helytörténet, helyismeret, Magyar történelem általában, Magyarországi látnivalók
várostörténet, vár, helytörténet, magyar történelem, Munkács

"Minthogy tehát Munkács, ez a' mind régiségéről, mind nevezetességeiről, mind nagy béfolyású történeteiről nevezetes magyar Város, megérdemli a' bővebb megesmertetést; úgy ítélek, hogy nem leszsz feleslegvaló, ha az első szakaszban előadott történetein kívül, más nevezetesbb történeteit is rövideden lerajzolom."

URL: https://mek.oszk.hu/19900/19910  2019-11-12

Kistekeri - Nagytekeri : Mesék, versek kicsiknek / Rentsch Piroska

Gyermek- és ifjúsági irodalom, Kortárs magyar irodalom
gyermekirodalom, magyar irodalom, 21. sz.

"Kistekeri kitekeri
Nagytekeri betekeri
Kistekeri kifordítja
Nagytekeri befordítja"

URL: https://mek.oszk.hu/19900/19909  2019-11-12                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

MIA
Webarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
https://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
https://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
https://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
https://mek.oszk.hu/mek.xml
https://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
https://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
https://bookserver.mek.oszk.hu
https://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
https://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
https://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
https://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2019.

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom