Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
19323 dokumentum

Oktatással az antiszemitizmus ellen : Útmutató szakpolitikai döntéshozóknak

Oktatáspolitika, oktatásügy, Szociálpszichológia, Pedagógiai módszerek, Emberi jogok, Nemzetközi politika, szervezetek
antiszemitizmus, előítélet, emberi jog, oktatás, módszertan

"Az antiszemita zaklatás, erőszak és diszkrimináció folyamatosan jelenlévő és súlyos kihívás. Az antiszemitizmus és más előítéletek kezelésének fontos eszköze az oktatás. A különféle oktatási intézményeken belül is problémaként jelentkezhet időnként az antiszemitizmus."

URL: https://mek.oszk.hu/19700/19747  2019-09-16

Két élet : Szeszélyes regény / Jósika Miklós

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"Hagyjon fel a dicsvágygyal, a kitünési viszketeggel, ne vágyjon oda, hol csak nevetséges, vagy alárendelt szerepet játszhatik. Fogja meg az eke szarvát - gazdálkodjék, tanuljon, legyen becsületes férj, s ha Isten gyermekekkel áldja meg: neveljen ezekből derék magyar férfiakat és nőket."

URL: https://mek.oszk.hu/19700/19746  2019-09-16

Öröktűz... : Versek / Mihály László Barna

Határontúli magyar irodalom, Klasszikus magyar irodalom
erdélyi magyar irodalom, Erdély, 20. sz.

"Rejtett szívemből izzó könny parázslik,
Öröktűz lettem - a fényem kiragyog.
Megvezekeltem, mit Sorsom vétkezett,
Mert: én is költő és magyar vagyok!"

URL: https://mek.oszk.hu/19700/19745  2019-09-16

A sárvár-újszigeti nyomda papirosai / Fazakas József

Könyv- és írástörténet, Papíripar és nyomdászat, Ipartörténet
könyvpapír, papírgyártás, nyomda, vízjel, antikva, könyvtörténeti emlék, Sárvár, Magyarország

"Ezzel a határozottan augsburgi papirossal keveredik nyomtatványunkban az S-betűs pajzzsal ellátott P-papirosunk. Az S-betű magyarázata ismeretlen, s így meg kell elégednünk azzal a feltevéssel - amelyet az augsburgi papírokkal való keveredettségre alapítunk -, hogy talán ez a papirosunk is délnémet eredetű."

URL: https://mek.oszk.hu/19700/19744  2019-09-16

Parasol ¶więtego Piotra / Mikszáth Kálmán ; fordító Boleslawa Jaroszewska

Magyar irodalom idegen nyelven, Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"W Halàp sen wieczny stulił oczy nauczycielowej wdowy. Gdy zemrze pedagog nie maj± się czem pokrzepić grabarze: cóż za¶ dopiero, jeżeli jeszcze i wdowa po nim na tamten ¶wiat się przeniesie. Nieboga zostawiła po sobie tylko kozę, gę¶, któr± dopiero podkarmiać zaczęła i dwuletni± dziecinę, córeczkę."

URL: https://mek.oszk.hu/19700/19743  2019-09-16

Goł±bki w klatce / Mikszáth Kálmán ; fordító A. Callierow

Magyar irodalom idegen nyelven, Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"Niegdy¶, przed jakiemi dziesięciu laty może, pisywałem nowelle w ten sposób, że z dwu lub trzech tematów łatałem cało¶ć jednej opowie¶ci. Jeden temat - ponieważ był za krótki - sztukowało się drugim, nawi±zywało do niego - i tym sposobem powstawała dostatecznie »długa« historya."

URL: https://mek.oszk.hu/19700/19742  2019-09-16

Az Országos Széchényi Könyvtár könyvtárosai a reformkorban : [Adalékok a pest-budai értelmiség kialakulásához] / Windisch Éva, V.

Könyvtártörténet, Társadalomtörténet
könyvtáros, értelmiség, munkaerő-alkalmazás, munkafeltétel, professzionalizáció, Országos Széchényi Könyvtár (Budapest), Pest-Buda, Magyarország, 19. sz., reformkor

"Mindazoknak az értelmiségieknek tehát, akik ezekben az években az alakuló múzeum és könyvtár szolgálatába állanak, a konkrét megélhetés biztosítása mellett - nem utolsósorban az általuk képviselt ügy érdekében is - megfelelő társadalmi súlyt és tekintélyt is kell szerezniük."

URL: https://mek.oszk.hu/19700/19741  2019-09-13

Czarna krew : Powieść / Jókai Mór ; fordító Boleslawa Jaroszewska

Magyar irodalom idegen nyelven, Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"Po raz to pierwszy dopiero zjawiła się w Europie. Zk±d przybyła? Jak powstała? Tego nikt nie wiedział. Niby wichrem grana, z okolicy do okolicy, z kraju do kraju przelatywała. Po brzegi przepełniwszy jedne cmentarze, szlak swój znacz±c pochodem żałoby, szła innym rzucać na pastwę swój łup niezliczony."

URL: https://mek.oszk.hu/19700/19740  2019-09-13

Növekedési hitelprogram : Az első 18 hónap / Bokor Csilla, Endrész Mariann, Fellner Zita, Hidasi Balázs, Komlóssy Laura, Lehmann Kristóf, Módos Dániel, Oláh Zsolt, Pogácsás Péter, Pellényi Gábor, Plajner Ádám, Szöllősi László, Vadkerti Árpád, Várpalotai Viktor

Pénzügy, bankügy, Vállalatok, Makroökonómia
beruházási hitel, hitelügy, kisvállalkozás, gazdasági elemzés, hatáselemzés, makroszintű elemzés, kérdőíves felmérés, Magyarország, 2010-es évek

"Tekintettel arra, hogy az Európai Unió tagállamai közül a magyar KKV-k belső forrásokból történő finanszírozási aránya évek óta a legmagasabbak, a külső finanszírozási aránya pedig a legalacsonyabbak között van, a hazai KKV-fejlesztési politika egyik kiemelt célkitűzése a vállalkozások hitelfelvételének ösztönzése."

URL: https://mek.oszk.hu/19700/19739  2019-09-13

Segítség! Vezető lettem! / Mátraházi Zoltán

Menedzsment, Vállalatok
vállalat vezetősége, vezetés, vezetéstudomány, vezetéslélektan

"Aki nem erre született, az tanulás útján válhat jó vezetővé. Nem kell túl sok mindent megtanulni. Csak néhány dolgot. Ami a legfontosabb: emberekkel dolgozol! Nem gépekkel, emberekkel. Az ember nem kettes számrendszerben működik! Nem kell mindenkit szeretni, nem kell, hogy a barátod legyen a beosztottad. Ami mindenkinek egyformán kijár: a tisztelet!"

URL: https://mek.oszk.hu/19700/19738  2019-09-13

Iskolavezetők a méltányos oktatásért / szerkesztő Tier Noémi, B.; riporter Csernovitz Adél

Oktatáspolitika, oktatásügy, Menedzsment, Pedagógia általában
pedagógus, vezető alkalmazott, közoktatás, oktatásügy, vezetéstudomány, Magyarország, 21. sz.

"Véleményünk szerint ahhoz, hogy egy iskola le tudja győzni az akadályokat, és elinduljon a méltányos oktatás felé vezető úton, kulcsfontosságú a méltányossággal kapcsolatos szemlélet alakítása, formálása, hiszen ez mind a Levin által említett akaratot, mind pedig a képességet meg kell, hogy alapozza."

URL: https://mek.oszk.hu/19700/19737  2019-09-13

A tanulás jövője / szerkesztő Szegedi Eszter, Tier Noémi, B.

Oktatáspolitika, oktatásügy, Pedagógiai módszerek, Pedagógia általában, Információs társadalom
tanulás, pedagógus, egyetemi tanár, oktatásügy, információs társadalom, Magyarország, 21. sz.

"A jövő iskolája akkor jár el helyesen, ha belátja, hogy nem elsősorban az információ átadása a feladata, hanem az információk keresésének segítése, az adatok elemzéséhez szükséges szellemi eszközök kézbeadása, az információk kritikus és hatékony felhasználásának, az ellenőrzés képességének átadása."

URL: https://mek.oszk.hu/19700/19736  2019-09-13

Blutfogel Boldizsár miniátor / Soltész Zoltánné Juhász Erzsébet

Könyv- és írástörténet, Könyvművészet, tipográfia, Festészet, grafika, Egyéb listák
miniatúra, ősnyomtatvány-illusztráció, antikva, könyvtörténet, könyvészet, Blutfogel Boldizsár (?-1516), Bártfa, Felvidék, 15-16. sz.

"Csaknem valamennyi kötetben, amelyet véleményünk szerint maga díszített, benn van Blutfogel tulajdon bejegyzése és 9 műben jellegzetes rubrikátori záradéka is. Mindössze három díszítetlen ősnyomtatványa volt. Két könyvéből durván kivágták az iniciálékat. További három kötetből is a feltehetőleg díszített levelek hiányoznak."

URL: https://mek.oszk.hu/19700/19735  2019-09-12                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

MIA
Webarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
https://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
https://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
https://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
https://mek.oszk.hu/mek.xml
https://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
https://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
https://bookserver.mek.oszk.hu
https://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
https://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
https://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
https://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2019.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom