Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
19509 dokumentum

Vallásosság és kultúra : A Fiatal Vallás- és Értékszociológusok Körének tanulmánykötete / szerkesztő Gereben Ferenc

Vallásszociológia, Művelődésszociológia, Vallás általában
vallásszociológia, kultúraszociológia, vallásosság, határon túli magyarság, Magyarország

"Az értékek és vallásosság összefüggésének tekintetében Magyarországon jelentős eltérés mutatkozik a különböző korcsoportok között. A kulturális diszkontinuitás elmélete szerint a felgyorsult társadalmi változások következtében a modern társadalmak egyre kevésbé képesek a kulturális hagyományok őrzésére..."

URL: https://mek.oszk.hu/19900/19940  2019-11-20

Az elsikkasztott pénztáros : Regény / Rejtő Jenő

Klasszikus magyar irodalom, Szórakoztató irodalom, sci-fi
magyar irodalom, ponyvairodalom, 20. sz.

"Curzon úr tulajdonképpen nem sikkasztott. Ha egész precízen akarnám jellemezni a helyzetet, akkor azt mondanám, hogy ez a szelíd, gyenge egyéniségű ember egyedül maradt huszezer strait dollárral és a pénz kihasználva az őrizetlen pillanatot, elsikkasztotta a takarékpénztár egyik tisztviselőjét."

URL: https://mek.oszk.hu/19900/19939  2019-11-20

A csendbe lépek / Drippey Béla ; illusztrátor Drippey Béla

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, vallásos irodalom, 21. sz.

"A csendbe lépek
Hol kitárul előttem minden
És szívem is kitárul előtted
Végtelen Isten"

URL: https://mek.oszk.hu/19900/19938  2019-11-20

Álmaim [Hangoskönyv] / Németh Árpád

Határontúli magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom
vajdasági magyar irodalom, álom, hangoskönyv, Vajdaság, 21. sz.

"Óvatosan kizártam a 311-es szoba ajtaját. Az egyágyas helyiség tényleg tágasnak tűnt. Mellékhelyiségek is nyíltak belőle. A szoba egyik oldalán hatalmas terasz szép kilátással, a másikon, vele szemben, óriási tükör díszítette a falat. A szoba sarkában jókora ágy terpeszkedett. Nekem háttal egy fiatal kócos lány aludt rajta."

URL: https://mek.oszk.hu/19900/19937  2019-11-20

100 válogatott költemény / Kamenitzky Antal

Határontúli magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom
erdélyi magyar irodalom, Erdély, 21. sz.

"A vers anyád szava, amelyet visszaver
a tiltások falán a kőkemény halál.
A vers arany kereszt, melyben győzhetsz: a jel.
Olyan varázsszer ez, mely mindenhez talál."

URL: https://mek.oszk.hu/19900/19936  2019-11-20

Kőtáblától a világhálóig : Az orvos- és egészségtudományi szakirodalmi információs rendszer fejlődése / Jehoda Imola

Orvostudomány általában, Információs források, Könyvtártörténet, Könyvtártan általában, Információs rendszerek, Hálózati információforrások
orvostudomány, egészségügy, információs rendszer, könyvtári rendszer, tájékoztatás, informatika

"A periodikák nagy száma miatt nem volt módunk arra, hogy a világ teljes orvostudományi szakfolyóirat választékát fejlődésében áttekinthessük, de megkíséreljük azt a hazai orvostudományi, egészségügyi szaklapok tekintetében felvázolni, Batári Gyula nyomán."

URL: https://mek.oszk.hu/19900/19945  2019-11-19

Magyar tükör : Segédkönyv a hungarológia oktatásához / szerkesztő Gereben Ferenc

Politikatörténet, Politológia, Klasszikus magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom, Magyar történelem 1989 után
magyarságtudat, magyarságkutatás, belpolitika, rendszerváltás, magyar történelem, magyar irodalom, publicisztika, Magyarország, 1989-1994

"Magyarország erkölcsi állapota rosszabb, mint volt a rendszerváltozás előtt. A különböző irányzatú politikai kalandorok oly sikeres gyűlölet-propagandát folytattak, hogy immár régi barátok és igaz hazafiak tekintik egymást nem politikai ellenfélnek, de ellenségnek, az egymás elleni harcot pedig fontosabbnak az ország fölemelésénél."

URL: https://mek.oszk.hu/19900/19935  2019-11-19

Álomtár / Darvas Ferenc ; riporter Rádai Eszter; illusztrátor Felvidéki András

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, álom, 21. sz.

"Álmomban... nem tudom irányítani, hogy fölébredjek... ismered, amikor az ember egyszer csak kezdi álmában érezni, hogy hiszen ő most álmodik, rájön hogy álmodik, és ez már az első lépcső ahhoz, hogy fölébredjen. Engem az álmaimban ami leginkább izgat, hogy időnként rettenetesen mulatságosak."

URL: https://mek.oszk.hu/19900/19934  2019-11-19

A nemzettudat tárgyiasulásai : Háttértanulmányok a magyarság és az etnicitás kutatásához / szerkesztő Papp Richárd, Gergely András, A.

Tárgyi néprajz, Kulturális antropológia, Kisebbségek
határon túli magyarság, nemzettudat, tárgyi néprajz, kulturális antropológia, magyar néprajz, Kárpát-medence

"Az értéktudat megmaradásához és átalakulásainak folyamatához köthető tárgyiasult örökség ezért két létszférában mutatható ki, de azokban is folytonos kölcsönhatásoknak kitetten: materiális (anyagi kultúra), és mentális térben (topológiai érvényű lokális tudás)."

URL: https://mek.oszk.hu/19900/19933  2019-11-19

Adalékok II. Rákóczi Ferenc törökországi bujdosása történetéhez : Franczia levéltári közleményekkel / Angyal Dávid

Magyar történelem 1527-1790, Levéltári kutatás
uralkodó, emigráció, magyar történelem, Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735), történelmi forrás, Törökország, 18. sz.

"Az itt közölt jelentések és levelek a párisi Archives Nationales Turquie czímü gyüjteményéből vannak véve. ... Néha teljesen közöljük az iratokat, máskor csak egyes részleteket adunk belőlök. A tárgyukra nézve Rákóczitól néha látszólag messze eső iratok is kapcsolatban vannak történetével. A kapcsolatot a kutató könnyen kitalálja."

URL: https://mek.oszk.hu/19900/19932  2019-11-19

Ifjúságügy - szöveggyűjtemény : Oktatási segédanyag / szerkesztő Nagy Ádám; szerkesztő, fordító Oross Dániel; fordító Kölcsey Attila, Mikusová Melinda

Gyermekek, ifjúság, Szociálpszichológia, Gyermekek, Szociálpolitika, Pedagógia általában
ifjúság, fiatalkorú, ifjúságszociológia, ifjúságpolitika, ifjúságvédelem, stratégia, Magyarország, Európai Unió, Európa, 21. sz.

"Az ifjúságpolitika egy széleskörű fogalom, holisztikus megközelítéssel. Az ifjúságot, mint egészet helyezi középpontba, autonómiájukra és jólétükre törekedve. A jelenükre, de a jövőjükre is összpontosít, a gyermekkortól kezdve a felnőttkorig ... Ha szükséges, akkor védelmet nyújt, valamint felhatalmazást és második esélyt ad."

URL: https://mek.oszk.hu/18600/18645  2019-11-19

Franz Rákóczi II. : historischer Roman. 1-6 Th. / Jósika Miklós ; fordító Jósika Júlia

Klasszikus magyar irodalom, Magyar irodalom idegen nyelven
magyar irodalom, életrajzi regény, Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735), 19. sz.

"Nach Beendigung des Krieges und als der Friede bereits geschlossen war, wies der Sultan Rákóczi, dessen er nicht länger als Schreckbild bedurfte, Rodostó zum Ausenthaltsorte an, wo er jedoch für seinen und seines Gefolges Unterhalt mit fürstlicher Großmuth Sorge trug."

URL: https://mek.oszk.hu/19900/19931  2019-11-18

A falusi lakosok olvasási és könyvbeszerzési szokásai : Egy kétszakaszos felmérés eredményei / Gereben Ferenc

Olvasáskutatás és -történet, Művelődésszociológia, Falu, város, Könyvtárhasználat
olvasás, olvasáskutatás, olvasásszociológia, könyvtárhasználat, falu, Magyarország, 1970-es évek

"A hetvenes évek során falun a könyvtárakhoz fűződő kapcsolat is valamelyest lazult, ez részint a tagok arányának kisebb mérvű, és a felnőtt könyvtártaggal is rendelkező családok arányának jelentősebb csökkenésében jelentkezett. A könyvtárhasználat terén ... az egyes rétegek közt fennálló korábbi különbségek inkább növekedtek..."

URL: https://mek.oszk.hu/19900/19930  2019-11-18                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

MIA
Webarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
https://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
https://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
https://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
https://mek.oszk.hu/mek.xml
https://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
https://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
https://bookserver.mek.oszk.hu
https://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
https://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
https://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
https://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2019.

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom