Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
20147 documents

A trianoni béke megalkotása 1915-1920 : Diplomáciai történelmi tanulmány / Horváth Jenő

Politikatörténet, Magyar külpolitika, Hadtörténet
trianoni békeszerződés, diplomácia, befolyásolás, diplomáciatörténet, külpolitika, Magyarország, 1915-1920

"Meg kell tehát állapitanunk azt, hogy a páduai szerződés a háborut katonailag nem fejezte be, mert a tisztán katonai jellegű fegyverszüneti egyezményt politikai célok érdekében hatálytalanitani törekedtek és mert az egyezményt követő megszállások sem harcászati, hanem az annexiókat biztositó katonai előnyomulássá alakultak."

URL: https://mek.oszk.hu/20700/20702  2020-05-27

A magyar vasutügy és pénzügy jelentősége a békeszerződésben / Jellinek Henrik

Vasút, Pénzügy, bankügy, Nemzetközi jog
trianoni békeszerződés, vasút, vasútvonal, közlekedésügy, kártérítés, háborús kár, pénzügy, Magyarország, 1920

"A szerződés határozmányai megszakitják a hálózat összefüggését, ellentétbe helyezkednek a vasuti forgalomnak természete és igényeivel. Az egységes, szerves magyar hálózatot öt részre osztották fel. Ezekből négyet a környező államoknak adtak, a maradékot az anyaországnak hagyták meg."

URL: https://mek.oszk.hu/20700/20701  2020-05-27

A békeszerződések politikai elmélete és a trianoni gyakorlat / Kary Béla

Nemzetközi jog, Katonai jog, Békepolitika, pacifizmus, Politikai elméletek
békeszerződés, béke, háborús felelősség, trianoni békeszerződés, nemzetközi egyezmény, nemzetközi jog

"... Úgy Trianon mint a többi párisi béke által a politikai érdekellentétek tömegét a béke diktálói hihetetlen mértékben felszaporították. Ez csak bizonyítéka annak, hogy a béke diktálói az itt keretszerüen előadott politikai elméletet vagy egyáltalán nem ismerték, vagy pedig nem akarták ismerni és alkalmazni."

URL: https://mek.oszk.hu/20700/20700  2020-05-27

Echos lyriques de Trianon et allégories poétiques / szerkesztő Lampérth Géza; fordító Paul V. Lebourg

Klasszikus magyar irodalom, Magyar irodalom idegen nyelven
magyar irodalom, nemzeti trauma, trianoni békeszerződés, 19-20. sz.

"Car non seulement nous: aussi la Vérité
Tombe dans le combat si le Magyar périt...
Ce n'est que moi seul, moi qui ai de quoi pleure,
Qu'es-tu devenue toi, oh ma belle Patrie!"

URL: https://mek.oszk.hu/20500/20520  2020-05-27

Sárember / Szilágyi-Perjési Katalin ; szerkesztő Dományházi Edit

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Viszik, ha adjuk - lépett ki sötét arccal a sekrestyés, miután elzárta a kegytárgyakat a reggeli mise után. Álmatlanságtól sápadt arcát megfürdette a Körös felől fújó szél. A harangokat - forgatta a fejében a képtelen gondolatot -, azt nem lehet. Nem adjuk, gyűrte konokul két öklét felöltője zsebébe, és megindult át a hídon."

URL: https://mek.oszk.hu/20600/20698  2020-05-27

Hagyjátok rám! : Válogatás a publicisztikai jellegű írásaimból / Mándy Gábor

Kortárs magyar irodalom, Politika általában
magyar irodalom, publicisztika, 21. sz.

"A személyre szabott európai állampolgárság intézményének ötletét már többször, több fórumon felvetettem, de mindenütt azzal utasítottak el, hogy emiatt meg kellene változtatni az Európai Unió alapszerződését. Ne változtassuk meg, ne azt toldozgassuk-foltozgassuk, hanem hozzunk létre egy újat!"

URL: https://mek.oszk.hu/20600/20697  2020-05-27

Bevezetés a kavitáció fizikájába / Fáy Árpád

Folyadékok és gázok, Hidraulikus gépek
kavitáció, víz, folyadék, folyadékok fizikája, áramlás, áramlástan, forrási folyamat, hőtan, szivattyú, vízturbina

"A kavitáció buborékok keletkezése és összeomlása. A forrást pedig az különbözteti meg a kavitációtól, hogy a buborékok nem omlanak össze... Azonban, hova soroljuk az éneklő teáskannát? Hő közlés történik, ami érv amellett, hogy a forráshoz. Az éneklés viszont buborékok összeomlásából származik, ami a kavitáció alapvető ismérve!"

URL: https://mek.oszk.hu/20600/20696  2020-05-27

Alexipharmacum nectareo prophylacticum, az az Vipera mérgéből, vipera marás ellen, elegyített terjék, vagy-is: Halál ellen való próbált recipe ... / Candidus Candor

Halál, Keresztény vallások, Tudománytörténet
halál, kereszténység

"Halál ellen akarok Orvosságot mutatni... Ezt pedig nem valami el-kopott irásoknak, meg-rongyollott fóltos Leveleknek, Pokhálos, és igen avas Káptalanoknak türedékeiböl rázogatom-ki; hanem a' Mennyei Udvar Secretáriussinak, tsalhatatlan irásokból nyomozom-fel, 's nem hagyom-el."

URL: https://mek.oszk.hu/20600/20649  2020-05-27

Kétszer kettő három : Regény / Vándor Kálmán

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Mária és Anna a harmadik napon ismerkedett meg egymással. Már előbb is látták egymást, ebédnél, vacsoránál s egyszer a hallban is egymásba ütköztek, de mindegyikük ment tovább a maga útján. A találkozás azért hagyhatott valami nyomot Máriában, ugyanis kedden reggel ő is sétára öltözötten jelent meg a hallban."

URL: https://mek.oszk.hu/20400/20496  2020-05-27

Hajnali köd : Regény / Vándor Kálmán

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Mikor hajnalban az utolsó vendég is elment s ő ott állt a cigarettavégekkel teli hamutálcák, üres, felborult poharak között a dohányfüstben egyedül, az élmény kábulatától szinte remegett a lába. Uristen, milyen hatalom az alkohol és milyen kiismerhetetlenül mély az emberi lélek!"

URL: https://mek.oszk.hu/20400/20495  2020-05-27

Digitális írástudást fejlesztő könyvtári mintaprogramok / szerkesztő Fehér Judit, Koglerné Hernádi Ágnes

Informatika az oktatásban, Pedagógiai módszerek, Könyvtárhasználat, Információs források, Internet használat
internet, infokommunikáció, digitális technika, médiaismeret, könyvtárhasználat, képességfejlesztés, könyvtárpedagógia, módszertan

"Célunk, hogy a középiskola utolsó évében járó diákok csoportos foglalkozás keretében ismerkedjenek meg azokkal a könyvtári elektronikus szolgáltatásokkal, melyek az érettségire való felkészülés, a felvételi, később pedig a felsőfokú tanulmányaik során segítségükre lehetnek."

URL: https://mek.oszk.hu/20600/20686  2020-05-26

Világi distöségre [!] 's boldogsága után, mennyei ditsöségre 's boldogságra jutott, es Istentöl példásképen meg-áldatott jo anyának, ... Banffi Klára aszszony ö excellentziájának, ... Bethlen Ádám özvegyének emlekezete ... / Incze Mihály, Incze István, Borosnyai Lukács Simon

Keresztény vallások, Klasszikus magyar irodalom
gyászbeszéd, nekrológ, prédikáció, Bethlen Ádámné Bánffy Klára (1693?-1767), Kolozsvár, Erdély, 18. sz.

"... Ím' ez szomorú Koporsóban zárattatott Nagy Heroina, Néh. Mélt. Gróf Losontzi BÁNFFI KLÁRA Ur-Aszszony Ö Excellentiaja, Néh. Mélt. Grof és Statuum Praesidens Bethleni BETHLEN ÁDÁM Ur Ö Excellentiajának Néh. Élete Kedves Párja. A' kiröl-is, nem-külömben töle származott Nagy Uri Férfiakról, majdon bövebben is kelletik emlékeznem."

URL: https://mek.oszk.hu/20600/20648  2020-05-26

Székelyföld veszedelemben!!! / Villám

Politikatörténet, Kisebbségek
székelyek, magyar történelem, politika, röpirat, Székelyföld, Erdély, 19. sz.

"... Ha csak a Székelyföld veszedelméről volna szó, e felett még lehetne vigasztalódni. Minden népnek olyan a sorsa, a minőre méltó; minden népnek olyanok a vezetői, a milyeneket érdemel. De a magyar érdekről van szó! Arról, hogy Erdély magyar maradjon-e vagy elveszszen?"

URL: https://mek.oszk.hu/20600/20621  2020-05-26                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

 

MIA
Web Archiving Project

 

 

GALLERY
Authors and works

 

 

EoD
eBooks on Demand

 

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

 

ASK A LIBRARIAN!
Online reference service

 

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
https://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
https://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
https://mek.oszk.hu
https://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
https://mek.oszk.hu/mek.xml
https://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
https://bookserver.mek.oszk.hu
https://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
https://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
https://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
https://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
https://mek.oszk.hu/html/export.html

 

LOD:
https://mek.oszk.hu/html/lod_eng.html

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2020.

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic