Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 


Summa Artium

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

Hajónapló

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
22127 documents

Ígéret : A Teltsch család története / Benák Katalin

Genealógia, családtörténet, Helytörténet, helyismeret
családtörténet, helytörténet, zsidóság, holokauszt, Teltsch család, Makó, Magyarország, 20. sz.

"Még itthon voltak a zsidók, nem lehetett tudni, hogy mi is lesz velük, máris nagy tülekedés vette kezdetét, hogy megszerezzék vagyonukat, különösen az ingatlanaikat. Volt, aki még a hivatali jogával is visszaélt. Teltschék bérpalotai lakásbérleményét mindenképp meg akarta szerezni Szigeti Ferenc."

URL: https://mek.oszk.hu/22600/22613  2021-12-02

Játszd velünk Te is! : Komáromi János megzenésített versei / Komáromi János

Kortárs magyar irodalom, Könnyűzene
magyar irodalom, megzenésített költemény, 21. sz.

"én dalokat hallok
ott is ahol semmi nincsen
én csak ezt adhatom
ez minden kincsem"

URL: https://mek.oszk.hu/22500/22584  2021-12-02

Versekbe írt világom / Erdődi Attila

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Egyszerű ember vagyok,
Írás völgyében lakom.
Szavak kertjét építem,
Legyen aki megértsen."

URL: https://mek.oszk.hu/22500/22583  2021-12-02

Mahájána buddhizmus, út a dzogcsen felismerésig : Gondolatok "Nágárdzsuna: Drágakőfüzér" és "A középút alapversei" művei nyomán / Kis László

Vallásfilozófia, Metafizika, Keleti vallások
buddhizmus

"Nincs különbözőség (kettősség). A különbözőség hamis, soha nem is létezett. Ezért nem kell az igazságért sehova menni, semmit elérni, egybeolvadni valamivel, vagy azonosulni vele. Mindezek ugyanis feltételeznék a különbözőség meglétét. A megvilágosodás valószínűleg ennek a ténynek a tényleges belátása."

URL: https://mek.oszk.hu/22600/22612  2021-12-01

Napforduló / Fábri Péter

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"hull a szirmuk bár, de kinő a termés.
Halni élünk, s mégis: a létezésben
általunk is több öröm, álom, emlék
illata leng el."

URL: https://mek.oszk.hu/22600/22611  2021-12-01

Kőrózsák : Zsiros Anna Mária Emília SSND életútja / Benák Katalin ; fordító Fuchsz Máté

Egyházak, egyházpolitika, Nevelés- és iskolatörténet, Helytörténet, helyismeret
apáca (szerzetes), pedagógus, egyházi hivatás, egyházi iskola, katolikus egyház, neveléstörténet, helytörténet, Zsiros Anna (1908-2004), Debrecen, Makó, 20. sz.

"A katolikus mozgalom többnyire az újvárosi zárdában tartott összejöveteleket, ahol Olga nővér és Emília nővér segítette az országos szövetségbe való integrálásukat, a fiatalok valláserkölcsi nevelését és érdekképviseletét, jótékonykodásuk sikerre vitelét a műkedvelő művészeti fölkészülésekkel."

URL: https://mek.oszk.hu/22600/22610  2021-12-01

Gyermekjátékok : Versek a Kolibri Színház és a Bozsik Yvette Társulat produkciójához id. Pieter Brueghel képe alapján / Fábri Péter ; zeneszerző Novák János

Kortárs magyar irodalom, Festészet, grafika
magyar irodalom, festőművész, Bruegel, Pieter (1525-1569), Németalföld, 21. sz., 16. sz.

"Volt egy régi festő, úgy hívták, hogy Brueghel.
Úgy játszott a térrel, mint mi az idővel.
Van egy híres képe, a »Gyermekjátékok«,
melyen sokszáz éve sok ember álmélkod."

URL: https://mek.oszk.hu/22600/22608  2021-12-01

Csillagok suttognak : Szerelmes szavakkal szólok / Asztalos Tamás

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, irodalmi motívum, szerelem, 21. sz.

"Szemeid úgy ragyognak, mint a csillagok,
és ezt a tündöklő fényt én látni akarom.
Nappal, mikor sugárfonatként felragyog,
és éjjelente mikor hozzád simulok."

URL: https://mek.oszk.hu/22600/22606  2021-12-01

A patronus és egyéb hátrahagyott írások / Mikszáth Kálmán

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Ily tiszteletreméltó nézetek mellett bajos teljesen, híven tájékozódni az irodalomról s a fejlődő tehetségekről, kik úgy látszik, egy jó szót nem kapnak, kivévén ha meg találnának halni. Ah, a halál, az egészen más. A halál még erős patrónus. Az égő viaszgyertyák reszkető fénye glóriát vet az üresnek tartott koponyákra is."

URL: https://mek.oszk.hu/20400/20414  2021-12-01

Colibri / Vándor Kálmán

Klasszikus magyar irodalom, Szórakoztató irodalom, sci-fi
magyar irodalom, bűnűgyi regény, 20. sz.

"Egyszerre csak Tom maga ült a helyiségben. Elmult éjfél és Patriciának nyoma veszett. Patricia eltünt a holdvilágos éjszakában. Kábultan állt fel az asztal mellől. Mi történt itt? Megszökött a válasz elől? Megsértette valamivel? Vagy valami szerencsétlenség! Az Istenért, hol az a lány."

URL: https://mek.oszk.hu/20500/20594  2021-12-01

A dicsőség útja : Regény 1950-ből / Zigány Árpád

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"A Híradó szerkesztőségében napról-napra ádázabb lett a harc a dicsőségért és - a mindennapi kenyérért. Alacsony, gyalázatos versengés folyt a munkatársak közt, akik titkos rágalmakkal rontották egymás becsületét a szerkesztőnél, kiadónál, hogy hizelgéseikkel, besúgásaikkal elébe vágjanak társaiknak."

URL: https://mek.oszk.hu/22500/22545  2021-11-30

Az erdővédelem körvonalai / Fekete Lajos

Erdészet, vadászat, halászat, Növénytan, Állattan, Természetvédelem, Büntetőjog
erdővédelem, erdőpusztulás, környezeti kár, erdő, fa, növénytan, növénybetegség, rovartan, állattan, erdőművelés, erdészet

"A rosz erdőgazdát és hanyag birtokost leginkább jellemzi, ha erdőbirtokának határai megállapitva és hivatalosan megerősitve nincsenek; minden ily kétséges esetben, a határok megállapitása az illető törvényhatóságok és szomszédok közbejöttével történik."

URL: https://mek.oszk.hu/22500/22542  2021-11-30

Elbeszélések / Lázár Béla

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"Mikor befejezte, felkelt, nem érzett szivében fájdalmat, csak ürességet, végtelen ürességet. Nos, hát élni fog. Élt eddig is, de nem tudta miért. Most már tudja. Az élethez való vágyakozás buta ösztön, az akarat, hogy éljünk, vak vágyakozás! Nos, hát élni fog."

URL: https://mek.oszk.hu/22500/22540  2021-11-30                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

 

MIA
Web Archiving Project

 

 

GALLERY
Authors and works

 

 

 

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

 

ASK A LIBRARIAN!
Online reference service

 

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

 

 

POSTAL ADDRESS:
Országos Széchényi Könyvtár
Digitálistartalom-fejlesztési
és -szolgáltatási Osztály
1014 Budapest,
Szent György tér 4-5-6.

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
https://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
https://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
https://mek.oszk.hu
https://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
https://mek.oszk.hu/mek.xml
https://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
https://bookserver.mek.oszk.hu
https://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
https://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify

 

OHS:
https://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
https://mek.oszk.hu/html/export.html

 

LOD:
https://mek.oszk.hu/html/lod_eng.html

 

Developed by
National Széchényi Library Department of Digital Content Development and Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2021.

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic