Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
19242 documents

A Borzovai Nagy család / Nagy Ottó, borzovai

Genealógia, családtörténet, Helytörténet, helyismeret
nemesi család, családtörténet, családfa, Borzovai Nagy család, Nemesborzova, Szatmár vármegye

"Ha napjainktól visszafelé forgatjuk a történelem lapjait, olyan bizonyitékok birtokába jutunk, melyek valóra váltják abbeli sejtelmünket, hogy ezen helységek a hozzájuk tartozó földekkel együtt hajdan egy összefüggő jószágtestet képeztek. Önként kínálkozik itt bizonyitékul ezen helységek hajdani egyházi hovatartozandósága."

URL: https://mek.oszk.hu/19600/19666   2019-08-22

Öreg regruták : Elbeszélések / Tömörkény István

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"A világ bizony másként forog. Sőt olyanformán forog, legalább így katonai szempontból, ahogy még sohasem forgott. A régi időben is előfordult, hogy gyakorlatra berukkolt a főszolgabíró meg a hajduja, azután a bíró káplár volt a századnál, a hajduja meg őrmester. De most már apák és fiak lesznek, azaz, hogy lehetnek ilyenformán."

URL: https://mek.oszk.hu/19600/19665   2019-08-22

A könyvtártudomány elvi alapja és rendszere / Varjas Béla

Könyvtártan általában
könyvtártudomány

"... A könyvtártudomány a könyv társadalmi szerepét vizsgálja és arra törekszik, hogy a könyvekben összegyűjtött emberi tudást és ismereteket az általános művelődés és a tudományos haladás számára minél kiterjedtebben felhasználhatóvá tegye, azaz jelentős mértékben hozzájáruljon a társadalmi fejlődés biztosításához és irányításához..."

URL: https://mek.oszk.hu/19600/19664   2019-08-22

Papuga / Jókai Mór

Magyar irodalom idegen nyelven, Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"Moja Lori uciekła - odrzekła Klarynda, i dwie błyszcz±ce krople łez potoczyły się z pod jej długich rzęs jedwabnych.
Lori była to papuga, gadaj±ca trzema językami, ale najchętniej po niemiecku, tak zaş oswojona, iż z ust swej pani wydzierała k±ski pomarańczy, a do krwi k±sała każdego, kto się do niej zbliżył."

URL: https://mek.oszk.hu/19600/19663   2019-08-22

Ostatnie dni Janczarów : Powieść / Jókai Mór ; fordító Karolina Szaniawska

Magyar irodalom idegen nyelven, Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"Krajobraz przedstawia okolicę dzik± i pust±, w¶ród której rozci±ga się dolina Seleucyjskich pieczar. Miejscowo¶ć to jak gdyby stworzona dla pustelnika. Głucho tu i samotnie, ani ¶ladu życia; cało¶ć czyni wrażenie olbrzymiego grobowca, który wraz z zielon± osłaniaj±c± go muraw±, zapadł się w przepa¶ć."

URL: https://mek.oszk.hu/19600/19662   2019-08-22

Atlantyda : Historja zaginionej Oceanji / Jókai Mór ; fordító Antoni Lange

Magyar irodalom idegen nyelven, Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"Maurycy Jókai. Rok 1848 był dla Węgier rokiem nietylko wyzwolin politycznych, ale przedewszystkiem była to godzina przebudzenia najwyższego sił twórczych genjuszu narodowego. Zwi±zana z potężnym duchem »wiosny ludów«-ukazała się na Węgrzech cała falanga pierwszorzędnych pisarzy, zarówno poetów, Jak I prozaików."

URL: https://mek.oszk.hu/19600/19661   2019-08-21

Naiv eposzunk ; Visszatekintés / Arany János

Műfajelmélet, Magyar irodalom története, Folklorisztika, Nyelvtan, helyesírás
eposz, naiv eposz, irodalmi műfajelmélet, magyar irodalom története, magyar nyelv, magyar nyelvtan

"Azt hiszem, hogy a felidézett nyomokból is kiviláglik már, hogy volt nálunk naiv eposz, hogy az, mint általában a népköltemény, költői formában nyilatkozott. Mikép esik tehát, hogy a XVI. század epikája oly keveset örökölt elődétől; hogy a könyvsajtó korában fel nem támadtak a hegedősök énekei..."

URL: https://mek.oszk.hu/19600/19660   2019-08-21

SuliX programcsalád : Tanári kézikönyv

Számítógépes alkalmazások, Helyi hálózatok, Informatika az oktatásban
operációs rendszer, szabad szoftver, számítógéprendszer, működtetés, számítógépes oktatás

"A SuliXerver által nyújtott szolgáltatások és funkciók testre szabhatóak, jogosultságtól függően. Az iskola tanárai az általuk tanított diákokkal kapcsolatos beállításokat tehetik meg a SuliXerver webes felületén, valamint ugyanezen a webes felületen érhetik el levelezésüket és a SuliX Learning csoportmunka-szolgáltatást."

URL: https://mek.oszk.hu/19600/19659   2019-08-20

Ertz-herzogliche Handgriffe des Zirckels und Linials, oder Ausserwehlter Anfang zu denen mathematischen Wissenschaften... / Anton Ernst Burckhard von Birckenstein ; illusztrátor Justus van der Nypoort

Geometria, Helytörténet, helyismeret, Hadtörténet, Művelődéstörténet, Festészet, grafika
geometria, geometriai szerkesztés, magyarországi vár, látkép, városkép, rézmetszet, Magyarország, 17. sz.

"Kaschau oder Cassovia / ist die Haupt-Stadt in Ober Ungarn, mit Mauren und Gräben zimlich befestiget, hat 2. Thor , deren allwege eines eine Woche, und das andere die ander offen gehalten, und mit Teutschen und Ungarischen Soldaten besetzet und bewachet wird. Bey der Stadt vorbey rinnet das Wasser Hernat."

URL: https://mek.oszk.hu/19600/19658   2019-08-20

Horatius arcai / szerkesztő Hajdu Péter

Világirodalom története
költő, ókori latin irodalom története, klasszika-filológia, Horatius Flaccus, Quintus (Kr. e. 65-Kr. e. 8), Római Birodalom, 1. sz. (Kr. e.), ókor

"A 18. és a kora 19. század magyar nemességének mindennapos tevékenysége volt a Horatius-olvasás, gondoljunk akár a szemelvénygyűjtésre, horatiusi szentenciák levelekben való idézésére, költői imitációra vagy éppen a fordításra. Horatiust, noha számos politikai értelmezésnek teret adott ... leginkább életigazságok forrásaként olvasták..."

URL: https://mek.oszk.hu/19600/19657   2019-08-19

Cseh ködképek fürkészője : Írások Berkes Tamás 60. születésnapjára / szerkesztő Balogh Magdolna, Kalavszky Zsófia

Tudománytörténet, Világirodalom története, Magyar irodalom története
irodalomtörténész, bohemisztika, irodalomtudomány, világirodalom története, magyar irodalom története, műfordítás, Berkes Tamás (1954-), Magyarország, Közép-Európa, 20-21. sz.

"Az irodalomtörténészt a műveiből lehet a legjobban megismerni. ... Néhány olyan vonását szeretném kiemelni, ami a tudósi habitust állítja elénk: elsősorban a bohemisztikában utazó komparatistáét, akit szűkebb régiónk egyik meghatározó kis nemzetének történelme és eszmetörténete foglalkoztat évtizedek óta."

URL: https://mek.oszk.hu/19600/19656   2019-08-19

Szecesszió Európában : Osztrák-Magyar Monarchia, Ausztria

Építőművészet, Művészettörténet, Helytörténet, helyismeret
szecesszió, építészeti örökség, építőművészet, helytörténet, Bécs, Osztrák-Magyar Monarchia, Ausztria

"A Jörgerbad 1912-1914. között épült, benne kádak, gőzfürdő és uszoda. Tervezte Max Fabiani. 1914. május 22-én nyitotta meg az akkori Bécs polgármestere, Richard Weiskirchner a «Ferenc József császár fürdőt». A monarchia összeomlása után kapta a «Jörgerbad» elnevezést."

URL: https://mek.oszk.hu/19600/19655   2019-08-16

A házi bölcs : Felnőtt meseregény / Horváth László ; szerkesztő Petrusák Magdolna; illusztrátor Petrusák János

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Miért nem hallgat meg senki egy gyereket, miért nem kap kérdéseire igazi válaszokat? Soha nem fogom megtudni a válaszokat, pedig szükségem lenne az igazságra. Jól jönne egy olyan igazi »Házi Bölcs«, aki mindenre tudná a helyes választ. Ki tanítana meg engem arra, hogy mi helyes és mi nem az? - mondta fennhangon."

URL: https://mek.oszk.hu/19600/19654   2019-08-16                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

MIA
Web Archiving Project

 

GALLERY
Authors and works

 

EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

ASK A LIBRARIAN!
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
https://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
https://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
https://mek.oszk.hu
https://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
https://mek.oszk.hu/mek.xml
https://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
https://bookserver.mek.oszk.hu
https://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
https://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
https://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
https://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
https://mek.oszk.hu/html/export.html

 

LOD:
https://mek.oszk.hu/html/lod_eng.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2019.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic