Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
20817 documents

Onomastica Uralica 12. / szerkesztő Bölcskei Andrea, Oliviu Felecan, Pavel ©těpán

Szófajtan, lexikológia, Nyelvtörténet, Szemantika, stilisztika, retorika, Pszicholingvisztika, Egyéb történeti segédtudományok
névtan, névkutatás, földrajzi név, személynév, nyelvtörténet, nyelvi kölcsönhatás, szemantikai jelentés, magyar nyelv, angol nyelv, cseh nyelv, finn nyelv, baszk nyelv, portugál nyelv, holland nyelv, német nyelv, szláv nyelvek, litván nyelv, lengyel nyelv, román nyelv, ukrán nyelv, francia nyelv, norvég nyelv, svéd nyelv

"Medieval toponyms (mostly settlement names) formed from anthroponyms and the frequency of a particular anthroponym could influence the selection of a specific toponym structure from the morphological structures regularly applied when forming settlement names."

URL: https://mek.oszk.hu/21300/21342  2020-10-26

Szabad beszéd : Gnóma versek / Albert-Lőrincz Márton ; szerkesztő Cseke Gábor

Határontúli magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom
erdélyi magyar irodalom, Erdély, 21. sz.

"Szabad beszéd

Talán csak magammal
, talán csak ennyi..."

URL: https://mek.oszk.hu/21300/21340  2020-10-26

Onomastica Uralica 11. / szerkesztő Richard Coates, Reszegi Katalin

Szófajtan, lexikológia, Nyelvtörténet, Népnyelv, nyelvjárások, Pszicholingvisztika
névtan, szótan, nyelvjárás, nyelvtörténet, névadás, magyar nyelv, francia nyelv, albán nyelv, lengyel nyelv, angol nyelv, spanyol nyelv, lett nyelv, finn nyelv, cseh nyelv, afrikai nyelvek

"It is of a great importance that the term shift is most frequently used in the names of smaller objects, i.e. microtoponyms. Less significance of microobjects for man is obvious. Besides, they are unstable for they can suddenly disappear and emerge again, sometimes in different aspects. It also influences names."

URL: https://mek.oszk.hu/21300/21336  2020-10-26

A Király ítélt... : Színmű két részben / Mihályi Antal

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"LÁSZLÓ: Lehetségesnek tartod, hogy király urunk ítélete nem igazságos?
BÖJTE: Siheder korom óta szolgálom Károly királyt. Soha nem jutna eszembe bírálni uralkodóm tetteit. De a király is ember és ő is tévedhetett Feliciánt kísérő fia bűnösségének megítélésében."

URL: https://mek.oszk.hu/21300/21328  2020-10-26

A Csocsó bácsi-féle összeesküvés : Apor Viktor tartalékos honvéd főhadnagy és társai hatalomátvételi terve, 1923 / Kántás Balázs

Egyéb bűncselekmények, Egyéb fegyveres testületek, Politikatörténet, Magyar történelem 1919-1945
összeesküvés, politikai bűncselekmény, szélsőjobboldali irányzat, félkatonai szervezet, ügyészségi végzés, nyomozás, történelmi forrás, Magyarország, Horthy-korszak, 1920-as évek

"Ami a Csocsó bácsi-féle összeesküvést illeti, Apor patrónusai valóban elérték, hogy a kétes tevékenységeket űző, paramilitáris vezetői szerepben tetszelgő tartalékos főhadnagynak államellenes bűncselekményekért ne kelljen vezekelnie, törvénytelen tevékenységei azonban itt nem értek véget."

URL: https://mek.oszk.hu/21300/21325  2020-10-26

Az alátelepitésről, mint a fanem megváltoztatásnak és a talajjavitásnak egyik módjáról / Tomcsányi Gyula

Erdészet, vadászat, halászat
erdősítés, fásítás, csemetetermesztés, növénytelepítés, talajjavítás, erdészet

"Ha azonban az oly területeket, a melyeket egyik vagy másik okból tarrá vágni nem lehet, részben vagy egészben nem ugyanazzal a fanemmel szándékozunk felujitani, a mely az erdőt jelenleg képezi, hanem valamely más, czéljainknak megfelelőbbel, ez esetben a kihasználásra szánt erdőt a tarolást megelőzőleg kell mesterségesen felujitanunk..."

URL: https://mek.oszk.hu/21300/21307  2020-10-26

Az utolsó kurucz : Krónikás történetek II. Rákóczi Ferenc korából az ifjúság számára / Tóth Sándor ; illusztrátor Pataky László

Gyermek- és ifjúsági irodalom, Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, ifjúsági irodalom, Rákóczi-szabadságharc, 21. sz.

"Bottyán fiairól, a hősökről szól krónikám. A minő az apó szive, olyanok ők; káprázatos fényvillanás inkább, mint történet az életök; feltűnnek s elenyésznek, de a letarolt föld, melyen áthaladtak, uj világnak, a szabadság honának rejti titkait."

URL: https://mek.oszk.hu/21300/21306  2020-10-26

Egzisztencia a háborúban / Juhász Anikó

Világirodalom története, Stilisztika, irodalomesztétika, Műelemzés
író, német irodalom története, irodalmi motívum, háború, irodalomesztétika, Jünger, Ernst (1895-1998), Németország, 20. sz.

"Az Acélzivatarban Ernst Jünger máig leghíresebbnek számító műve. ... A frontregény hatása átfogta az egész múlt századot... S még most is, a XXI. század elején is olyan irodalmi, ugyanakkor történeti, katonatudományi forrásanyagot is hordozó műnek számít, amely szervesen hozzátartozik az első világháborúról megalkotott képhez..."

URL: https://mek.oszk.hu/21100/21174  2020-10-26

A Cet könyve / Erdélyi Z. János

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"S elült a szél. Ő fuldokolva, kábán
kapálózott, míg szájam nagyra tátván,
sok más kacattal, mi elém került,
benyeltem és gyomromban elmerült."

URL: https://mek.oszk.hu/21100/21173  2020-10-26

Onomastica Uralica 10. / szerkesztő Terhi Ainiala, Emilia Aldrin, Győrffy Erzsébet

Szófajtan, lexikológia, Pszicholingvisztika, Nyelvhasználat
névtan, tulajdonnév, szociolingvisztika, pszicholingvisztika, nyelvhasználat, magyar nyelv, román nyelv, finn nyelv, svéd nyelv, litván nyelv, lengyel nyelv, orosz nyelv, angol nyelv, francia nyelv

"The social space that is manifested in the name and choice of language accentuates welcoming and belonging, two values of great importance to young people. Not only power relations are manifested by language choice but also inclusion and exclusion of different teenage groups in the city's public environments."

URL: https://mek.oszk.hu/21300/21335  2020-10-22

Álmodozó puccsisták : Három radikális jobboldali államcsínyterv az 1920-as évek Magyarországáról / Kántás Balázs

Egyéb bűncselekmények, Egyéb fegyveres testületek, Politikatörténet, Magyar történelem 1919-1945
államcsíny, összeesküvés, politikai bűncselekmény, szélsőjobboldali irányzat, félkatonai szervezet, ügyészségi végzés, bírósági ítélet, nyomozás, történelmi forrás, Magyarország, Horthy-korszak, 1920-as évek

"A furcsa puccsterv előkészületei valamikor 1923 augusztusának elején kezdődhettek, amikor is Budapesten megjelent egy Fritz Döhmel nevű német fiatalember, aki magát a Hitler–Ludendorff-féle bajor nemzetiszocialista mozgalom, illetve a vele szoros szövetségben működő Kampfbund paramilitáris szervezet megbízottjának mondta..."

URL: https://mek.oszk.hu/21300/21326  2020-10-22

"Online Airlines" : A karantén légitársaság / Kalmár Zsolt

Fotóművészet, fényképészet, Külföldi országok, városok, Kortárs magyar irodalom
fotóművészet, útirajz, magyar irodalom, 20-21. sz.

"KÍNA GASZTRO
Saját mondásuk szerint is mindent megesznek, aminek lába van, kivéve a széket. Több száz fotót készítettem ebben a hatalmas országban alapanyagokról, ételekről, amelyek számunkra nem igazán étvágygerjesztőek. Ezek közül most - kemény öncenzúrát gyakorolva - megosztok néhány diszkrétebbet."

URL: https://mek.oszk.hu/21300/21319  2020-10-22

A kuruc elbeszélő költészet ismertetése / Bajza József

Magyar irodalom története, Műfajelmélet
verses epika, ballada, eposz, históriás ének, krónika, magyar irodalom története, Rákóczi-szabadságharc, Magyarország, 17. sz.

"Rákóczi fejedelemmé választása, a békeremények meghiúsulása, a zsibói vereség mind mély rezgésbe hozták a magyar nép lelkét. A csapások belemarkoltak a kuruc lélek legmélyébe s onnan a költészet eddiginél tisztább és erősebb kifejezését hozták napfényre. A költészet örök szép virágai hintették be a haza vergődő testét."

URL: https://mek.oszk.hu/21300/21305  2020-10-22                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

 

MIA
Web Archiving Project

 

 

GALLERY
Authors and works

 

 

EoD
eBooks on Demand

 

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

 

ASK A LIBRARIAN!
Online reference service

 

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
https://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
https://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
https://mek.oszk.hu
https://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
https://mek.oszk.hu/mek.xml
https://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
https://bookserver.mek.oszk.hu
https://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
https://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify

 

OHS:
https://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
https://mek.oszk.hu/html/export.html

 

LOD:
https://mek.oszk.hu/html/lod_eng.html

 

Developed by
National Széchényi Library Department of Digital Content Development and Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2020.

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic