A MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁRÉRT
   EGYESÜLET HONLAPJA


BESZÁMOLÓ
a 2011. évi ISZT támogatás felhasználásáról


Budapest, 2012. szeptember 28.

Az alábbi dokumentum az ISZT Internet Szolgáltatók Hálózati Koordinációs Központjától a Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület tartalmi szolgáltatásainak fejlesztésére kapott 2011. évi támogatás felhasználását ismerteti. A támogatást a 2011 júliusában tett javaslataink szerint használtuk fel.


1. Könyvek

A terveinknek megfelelően - a szerzői jogi engedélyek függvényében - tovább digitalizáltuk a Hungarológiai Alapkönyvtár jegyzékben szereplő fontos könyveket, szakirodalmi és szépirodalmi műveket.

Olyan kiemelkedő magyar tudósok írásait szolgáltatjuk online, mint:

Digitalizáltattunk és szolgáltatunk számos olyan klasszikus világirodalmi művet, amelyek korábbi változatait copyright okokból (védett fordítások) kellett eltávolítanunk a MEK-ből. Ezeket régi, nem jogvédett fordításokkal pótoltuk: pl. Byron, Victor Hugo, Dosztojevszkij, Kipling, Lev Tolsztoj, Thackeray, Dickens, Sienkiewicz könyvei.

A világirodalmon kívül folytattuk a klasszikus magyar szépirodalom digitalizálását olyan szerzők műveivel, mint pl. Jósika Miklós, Krúdy Gyula, Móra Ferenc, Rákosi Viktor, Szomaházy István, Vay Sándor/Sarolta.

A már szolgáltatott és az ellenőrzés/feldolgozás alatt lévő művek részletes listája a Függelékben található.


2. Hangoskönyvek

A tervezett hangoskönyveinkből elkészült három mű. A hangstúdió költözése miatt nem tudtuk teljesíteni a tervezett mennyiséget, ezért az összeg egy részét átcsoportosítottuk a MEK és a DKA gyarapítására. A következőkben határidők kikötésével, kötbérrel igyekszünk dinamizálni a hangoskönyvek készítését.

 • Gárdonyi Géza: A láthatatlan ember
 • Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem
 • Kosztolányi Dezső: Esti Kornél

3. Folyóiratok digitalizálása

Terveinknek megfelelően elkezdtük digitalizálni a kiválasztott (elsősorban természettudományos, ismeretterjesztő, ill. állatvédelemmel foglalkozó) folyóiratokat. Ezek egy része elkészült, már online elérhető, a többi szkennelése, feldolgozása még folyamatban van, a részletes címlista a Függelékben található.

Tavaly egy TÁMOP (Társadalmi Megújulás Operatív Program) projekt keretében az elektronikus folyóirataink tartalomjegyzékeinek feldolgozása révén a cikkek adatai bekerültek két országos adatbázisba is:


4. Digitális képek

Tovább gyarapítottuk az ISZT támogatással elindított Digitális Képarchívumunkat, valamint továbbfejlesztettük az azt működtető rendszert. Ősszel elkészült és elindult a DKA webkettes felülete a https://keptar.oszk.hu/kepalbum címen. További fejlesztésként:

 • A regisztrált felhasználók az általuk összeválogatott képalbumokat megoszthatják egymással a Facebook-on is.
 • A képek mellett látható metaadatok között a földrajzi tárgyszavak ezentúl a Google Maps szolgáltatás segítségével térképen is megnézhetők, a piros „marker” ikonra kattintva.
 • Fejlesztettük a gyűjtemények kezelését. Külön részkatalógusban kereshető, böngészhető egy-egy gyűjtemény.
 • Elkezdtünk animált képeket is gyűjteni, első lépésben prezentációkat.
 • Az Europeana számára beadható metaadatokat előállító programot fejlesztettünk.

A támogatási időszak alatt 6853 képpel gyarapodott az adatbázis. Jelenleg több mint 36.000 dokumentum található benne, népszerűsége pedig folyamatosan nő: a tavaly tavasszal mért napi 500 fős látogatottság egy évvel később közel megduplázódott, mostanra elérte a napi 1000 látogatást.

A képarchívum új részgyűjteményeiről, gyarapodásáról a Függelékben található részletes lista.


5. Technikai fejlesztés

A támogatási szerződésben található terveknek megfelelően elkezdtük a szolgáltatási infrastruktúra megújítását, kidolgoztuk a szükséges technikai specifikációt. Ezt eljuttattuk az ISZT számára, majd a beérkezett árajánlatok alapján kiválasztottuk a legjobbat és ez alapján megrendeltünk 2 db Dell PowerEdge R510 szerver számítógépet az Integrity Kft-től.

A szervereket üzembe helyeztük, áttelepítettük rá a szolgáltatásainkat. Az új szerverek nagyobb teljesítménnyel, gyorsabban tudják kiszolgálni olvasóinkat. A nagyobb teljesítményű szerverek hatékonyabban biztosítják a teljes szövegű indexelést, de lehetőséget teremtenek a három tartalomszolgáltatásuk integrációjára, a közös keresés kialakítására is.

***

Továbbra is töretlen az igény a MEK szolgáltatásai iránt. Érezhetően megnőtt az érdeklődés az e-könyv kiadók részéről, a magánfelhasználók között pedig az egyre jobban terjedő e-book olvasók, különféle mobil eszközök növelik az igényt az elektronikus könyvekre és egyéb digitális dokumentumokra.

A MEK napi forgalma a központi OSZK (Országos Széchényi Könyvtárban) és az NIIF (Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési Intézetnél) lévő tükörszerverünk adatait összesítve továbbra is 60-70.000 látogatás körül mozog. Az EPA (e-folyóirat) adatbázisunk iránt összesítve napi átlagban 5500 látogató, a DKA (digitális képek) iránt napi 1000 látogató érdeklődött. Képgyűjteményünkből tavaly októberben két ünnephez kapcsolódva (október 6. és október 23.) használt fel képeket a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Kormányzati Kommunikációért Felelős Államtitkársága. Egyre nő az igény a jól dokumentált, visszakereshető, felhasználható digitális képek iránt. Folyóirat adatbázisunk az XML-alapú tartalomjegyzékeknek és ezáltal a cikkek visszakereshetőségének köszönhetően Magyarország legnagyobb cikk-adatbázisává nőtte ki magát.

Talán érdemes még megemlíteni, hogy a digitális tartalomgyarapításba (pl. digitalizálás, korrektúra, képi dokumentumok katalogizálása) előszeretettel foglalkoztatunk hátrányos helyzetű embereket, pl. többgyerekes édesanyákat, munkanélkülieket, szociálisan rászorultakat. A munkákat többségében vidéken, távmunkában végzik, ahol a helyi munkalehetőség korlátos. Így a digitális tartalomfejlesztésünk során egyben szociális tényezőket is figyelembe veszünk.

A fentieket összefoglalva: az ISZT támogatással az elmúlt időszakban is folytathattuk közhasznú tevékenységünket. A támogatásnak köszönhetően jelentős technológiai, infrastrukturális fejlesztéseket valósíthattunk meg és növelhettük a szolgáltatott dokumentumok mennyiségét. A mobil eszközök és technológiák előretörésével, az okostelefonok, táblagépek és e-book olvasók egyre szélesebb körű elterjedésével mind többen használják az online elérhető digitális tartalmakat szórakozásra, kulturálódásra, továbbképzésre és tájékozódásra.

Moldován István
MEK Egyesület
ügyvezető elnök

 


 


Függelék:

Könyvek - MEK

Algebrai példatár
Ambrus Zoltán: A Berzsenyi dinasztia
Baumgartner Alajos: A fizika története
Byron: Kain
Byron, George Gordon: Beppo
Byron, George Gordon: Don Juan
Byron, George Gordon: Mazeppa
Bársony István: Tarka mesék
Berzeviczy Albert: Régi emlékek
Cooper, James Fenimore: Bőrharisnya
Cserey Adolf: Az állatok természetrajza
Cserey Adolf: Ásványhatározó
Cserey Adolf: Kis ásványtan
Cserey Adolf: Gombaisme
Cserey Adolf: Kis növényhatározó
Cserey Farkas: A' magyar, és székely aszszonyok' törvénye,
mellyet ... egybe-szedett Cserei Farkas
Csűry Bálint (összeáll.): Magyar lakodalom : vőfélykönyv
Csűry Bálint: Szamosháti szótár
Csűry Bálint: Teleki József gróf mint nyelvész
Dickens: Kis Dorrit
Dickens: Nehéz idők ; Karácsonyi ének
Dickens: Copperfield Dávid
Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés
Erdős László: A Kapalyag-dinasztia
Erdős László: A boszorkány fia
Erdős László: Az Isteni kutyácska
Erdős László: Böllérbicskák éjszakája
Erdős László: A Szeverjáncz-legenda
Erdős László: Szűz utcai legendák
Fiáth Ferencz B.: Életem és élményeim
Fizikai példatár
Fizikai példatár
France, Anatole: Régi dolgok
Fülei-Szántó Lajos: Székely katona-dalok
Gabányi Árpád: Pogány magyarok
Gaal Mózes: Ezeréves multunkból
Gaal Mózes: Münchhausen
Gaal Mózes: Az utolsó lantos
Gaal Mózes: Hún és magyar mondák
Gaal Mózes: A bujdosó király
Gárdonyi Géza: Karácsonyi álom
Gárdonyi Géza: Messze van odáig
Gárdonyi Géza: Földre néző szem ; Égre néző lélek
Gárdonyi Géza: Április ; Fűzfalevél, nyárfalevél... ; December
Goll János: Általános zene-műszótár
Grillparzer, Franz: Medea
Gvadányi József: A' mostan folyó ország gyűlésnek
Hekler Antal: Antik művészet
Hekler Antal: A középkor s a renaissance művészete
Hekler Antal: A magyar művészet története
Hekler Antal: Greek and Roman portraits
Hekler Antal: Az újkor művészete
Hevesi Sándor: Császár és komédiás
Hock János: Rákóczi Ferencné
Jósika Miklós: II. Rákóczi Ferenc
Jósika Miklós: A szegedi boszorkányok
Kelet Párizsától a bűnös városig
Kipling: A dsungel könyve
Kipling, Rudyard: Indiai történetek
Középkori legendák és példák
Krúdy Gyula: A bűvös erszény
Krúdy Gyula: Pest a világháborúban
Maderspach Viktor: Havasi vadászataim
Maderspach Viktor: Páreng - Retyezát
Madách Imre élete és költészete
Máday Izidor: Az Orsz. Állatvédő Egyesület 25 évi működése
Maupassant, Guy De: Az ékszerek
May, Karl: Az inka öröksége
May, Karl: Idegen ösvényeken
Móra Ferenc: A vadember és családja
Orosz költők
Oscar Wilde: A readingi fegyház balladája
Petelei István: Az élet
Rakodczay Pál: Dramaturgia
Rákosi Viktor Rejtett zugok
Rákosi Viktor: A buzsáki királyság ; Kiárendált urak
Rákosi Viktor: A bujtogatók ; Téli rege
Rákosi Viktor: A falu meg a város
Rákosi Viktor: Elbeszélések és tárcák
Rákosi Viktor: Emmy és egyéb elbeszélések
Rákosi Viktor: Galambos Pál naplója
Rákosi Viktor: Kis emberek világa
Rákosi Viktor: Kóborlások itthon egy idegen földön
Rákosi Viktor: Rejtett zugok
Rákosi Viktor: Sipulusz humoreszkjei 1. sorozat
Rákosi Viktor: Sipulusz humoreszkjei 2. sorozat
Rákosi Viktor: Sipulusz humoreszkjei 3. sorozat
Rákosi Viktor: Sipulusz humoros elbeszélései 1. sorozat
Rákosi Viktor: Sipulusz humoros elbeszélései 2. sorozat
Rákosi Viktor: Sipulusz humoros elbeszélései 3. sorozat
Rákosi Viktor: Sipulusz humoros elbeszélései 4. sorozat
Rákosi Viktor: Őszi termés
Rostand, Edmond: A Sasfiók
Sanyi Manó könyve és számos más kacagtató történet
Schmidt Márton: Kis latin nyelvtan
Schmidt Márton: Logika
Seneca, Lucius Annaeus: Seneca leveleiből
Sienkiewicz: Quo vadis?
Sienkiewicz: A kis lovag
Szini Gyula: Trilibi és egyéb történetek
Szomaházy István: A csipkeverő leány
Szomaházy István: Huszonnégy óra
Szomaházy István: Szöktetés a zárdából
Szomaházy István: A Sas-utca
Szomaházy István: Nyári felhők
Teleki Pál: Erdély helyzete Magyarországon és Európában (képként szkennelve)
Teleki Pál: Európáról és Magyarországról (képként szkennelve)
Teleki Pál: An ethnographical map of Hungary based on the density of population
Teleki Pál: Időszerű nemzetközi politikai kérdések a politikai földrajz megvilágításában (képként szkennelve)
Teleki Pál: Les frontières de la Hongrie : note 22. présentée a la Conférence de la Paix
Teleki Pál: La Hongrie du Sud (képként szkennelve)
Teleki Pál: La Transilvania l’Ungheria e l’Europa (képként szkennelve)
Teleki Pál: Magyar nemzetiségi politika (képként szkennelve)
Teleki Pál: Politica minoritară ungară (képként szkennelve)
Teleki Pál: The evolution of Hungary and its place in European history (képként szkennelve)
Teleki Pál: Ungarische Nationalitätenpolitik (képként szkennelve)
Teleki Pál: Beszédek 1939
Thackeray: Esmond Henrik
Thackeray: Hiúság vására
Thackeray: A sznobok könyve
Thuróczy János: Magyar krónika
Tolsztoj, Lev Nyikolajevics: Háború és béke
Turgenev, Ivan Sergeevič: Pjetuskov
Twain, Mark: A titokzatos idegen
Victor Hugo: 1793
Victor Hugo: A nevető ember
Victor Hugo: A nyomorultak
Victor Hugo: A tenger munkásai
Vay Sándor: A királyné poétája és más elbeszélések
Vay Sándor: Amikor még póstakocsin jártak
Vay Sándor: Lavotta szerelmei és egyéb elbeszélések
Vay Sándor: Régi nemes urak, úrasszonyok
Vay Sándor: A palatinus-huszárok
Vay Sándor: Elpusztult urak
Vay Sándor: Erzsébet királynéról
Vay Sándor: Megfakult irások
Vay Sándor: Udvari dámák leveleiből
Vay Sándor: Ősökről unokáknak
Wilde, Oscar: Bunbury
Wilde, Oscar: A readingi fegyház balladája

 

Sajtódigitalizálás - EPA

 • Állatok őre : időhöz nem kötött folyóirat az állatvédelmi eszmék terjesztésére / szerk. Szalkay Gyula.
  Számozás: 1.sz. (1891. jún.)-6.évf. 4.sz. (1896. okt.)
  Budapest : Országos Állatvédő Egyesület
  https://epa.oszk.hu/02100/02147
 • Állatvédelem : havi közlemények az állatvédelem és állatgondozás köréből / szerk. Monostori Károly
  Számozás/gyakoriság: 1.évf. 1.sz. (1901. jan.)-26.évf. 8.sz. (1934. aug.)
  Megjelenés: Budapest : Országos Állatvédő Egyesület, 1901-1934
  https://epa.oszk.hu/02200/02224, 13 évfolyam, 1901-1916.
 • Az állatvilág : a Hazai Zoológiai Laboratórium folyóirata / szerk. Csiki Ernő
  Számozás/gyakoriság: 1.füz. (1908. febr. 15.)-2.sz. (1910)
  Megjelenés: Budapest : Hazai Zoológiai Laboratórium, 1908-1910
  https://epa.oszk.hu/02100/02174
 • Süni és A természet : természetről mindenkinek : a Göncöl Alapítvány és a Fővárosi Állat- és Növénykert havi folyóirata / főszerk. Kovács Zsolt
  Számozás/gyakoriság:1.évf. 1.sz. (1994)-3.évf. 2.sz. (1996)
  Havonként
  Megjelenés:[Vác] : Göncöl Alapítv., 1994-1996
  Megjegyzés: a folyóirat digitalizálására rendelkezünk a kiadó engedélyével.
  https://epa.oszk.hu/02100/02150
 • Vadon : természet, kaland, tudomány : a Göncöl Alapítvány és a Fővárosi Állat- és Növénykert kéthavi folyóirata / főszerk. Kovács Zsolt
  Számozás/gyakoriság: 7.évf. 2.sz. (2000)-
  Vác : Göncöl Alapítvány, 2000-
  https://epa.oszk.hu/02100/02152
 • Természettudományi közlöny : havi folyóirat a közérdekű ismeretek terjesztésére / szerk. Szily Kálmán.
  Számozás/gyakoriság: 1.köt. 1.füz. (1869)-76.köt. 12. =1162.sz. (1944. dec.)
  Megjelenés: Pest : K. M. Természettudományi Társulat, 1869-1944
  https://epa.oszk.hu/02100/02181
 • Tudománytár /szerk. Schedel Ferenc.
  Számozás: 1.köt. (1834)-12.köt. (1836) ; ú.f., 1., 1.köt. 1.sz.
  (1837)-8.évf. 16. köt. (1844. júl./dec.)
  Kiadó: Buda : Magyar Tudós Társaság, 1834-1844
  Készültség: https://epa.oszk.hu/02100/02198, 4 évfolyam, 1835-1838.
 •  

Digitális képek - DKA

Új részgyűjtemények: Korábbi gyűjtemények gyarapodása:Pénzügyi elszámolás

Tevékenység
Tervezett keret
Ft
Felhasznált összeg
Ft
Könyvdigitalizálás
4000000
4936400
Hangoskönyvek készítése
2000000
676250
Folyóirat digitalizálás
3500000
3700000
DKA katalogizálás
2000000
2326930
DKA fejlesztés
500000
896700
Technikai fejlesztés, szervervásárlás
3000000
2578100
Mindösszesen:
15000000
15114380

 

E-posta: info@mek.oszk.hu • Telefon: (36)-1-224-3741 • Fax: 1-202-0804
Postacím: Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület, Országos Széchényi Könyvtár, 1827 Budapest, Budavári Palota F. épület